auzefİktisatİşletmeMakro İktisatSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Makro İktisat 2023-2024 Bütünleme Soruları

Makro İktisat 2023-2024 Bütünleme Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi bir ülke parasının değerini, altına ve dövize göre yükselterek yeniden ayarlamayı ifade etmektedir?

Cevap : C) Revalüasyon

#2. Döviz arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak artış göstermektedir?

Cevap : B) Ülkenin ihraç mallarını talep etmek

#3. Yeni Klasik Konjoktür Teorisine göre konjoktür hareketini başlatan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Toplam talepte beklenmeyen değişiklikler

#4. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide toplam talepte meydana gelen azalmanın sebeplerinden biri değildir?

Cevap : E) Tasarruflardaki azalma

#5. Bir ülkenin sınır kapısından geçen mallardan tahsil edilen vergi oranlarını gösteren listeye ne ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Gümrük tarifesi


#6. Devletin gelirinden fazla harcama yapması durumunda aşağıdakilerden hangi durum ortaya çıkmaktadır?

Cevap : A) Merkez Bankası’na borçlanma

#7. Gelir yöntemi ile milli gelirin hesaplanmasında aşağıdaki hangi faktör geliri dikkate alınmamaktadır?

Cevap : A) Vergi

#8. Çarpan analizine göre; marjinal tüketim eğilimi yüksek olduğunda yatırım harcamaları milli gelire etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Büyük

#9. Aşağıdakilerden hangisi tekrar etmelerine rağmen, her zaman aynı süreler içinde ortaya çıkan genişleme ve daralma hareketleri değildir?

Cevap : D) Konjoktürel dalgalanmalar

#10. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin ekonomik özelliklerinden biri değildir?

Cevap : C) Sanayi sektörü ağırlıklı


#11. Bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan yani iktisadi faaliyete katılan kısmına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) İşgücü

#12. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin sosyal ve kültürel özelliklerinden biri değildir?

Cevap : A) Yeniliklere açık

#13. Aşağıdakilerden hangisi yapısal enflasyonunun ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?

Cevap : E) Kişi başına gelir düzeyinin yüksek olması

#14. Paranın aşağıdaki hangi fonksiyonu mal ve hizmetin ne kadar para birimi karşılığında el değiştireceğini göstermektedir?

Cevap : A) Değer ölçüsü ve hesap birimi olma

#15. Tasarruf artışlarının milli gelir düzeyinde azalmalara yol açtığını belirten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Tasarruf paradoksu


#16. Ödemeler bilançosu açıklarını gidermeye yönelik olarak açıkların finanse edilmesi yöntemine göre aşağıdakilerden hangi sistem uygulanabilmektedir?

Cevap : E) Sabit döviz kuru sistemi

#17. Aşağıdakilerden hangisi dar para arzı tanımı içinde yer almaktadır?

Cevap : D) Vadesiz mevduat

#18. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikalarının koruyucu niteliklerinden biri değildir?

Cevap : C) Bütçe açığını giderme

#19. "Para talebinin nedeni; sadece iktisadi birimlerin günlük alışverişlerindeki mübadelelerini gerçekleştirmektir” görüşü aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

Cevap : E) Klasik iktisatçılar

#20. Dış ticaret dengesi kavramı ödemeler bilançosunun aşağıdaki hangi hesabına göre ifade edilmektedir?

Cevap : D) Mal ticareti


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Makro İktisat 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef İktisat Sınav Soruları
Auzef İşletme Sınav Soruları
Auzef Syaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Makro İktisat 2023-2024 Bütünleme Soruları

Bu makale, açıköğretim fakültesi öğrencileri ve özellikle İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat ve İşletme Lisans programlarında okuyan öğrencilere yöneliktir. Makro İktisat dersi kapsamında ele alınan 2023-2024 dönemi bütünleme sınav soruları üzerinden konuları derinlemesine işleyerek, öğrencilerin bu ve benzeri sınav sorularını çözebilir hale gelmelerini amaçlamaktadır. Makale, akademik bir ton kullanılarak ve lolonolo_com tarafından hazırlanmıştır. Lolonolo.com, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmayı hedefleyen bir platformdur.

Çarpan Analizi ve Marjinal Tüketim Eğilimi

Çarpan analizi, ekonomideki herhangi bir değişikliğin, özellikle yatırım harcamalarının milli gelir üzerindeki geniş kapsamlı etkilerini inceleyen bir kavramdır. Marjinal tüketim eğilimi yüksek olduğunda, ekonomide yapılan bir yatırımın milli gelire etkisi büyüktür. Bu, tüketicilerin gelirlerinin bir kısmını tüketim için harcamaya daha meyilli olmaları nedeniyle, ekonomik aktiviteyi ve dolayısıyla milli geliri artırır.

Milli Gelirin Gelir Yöntemi ile Hesaplanması

Milli geliri hesaplamanın bir yolu olan gelir yöntemi, ekonomide üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerinin ölçülmesidir. Bu yöntemde, üretim sürecinde ortaya çıkan ücretler, faizler, karlar ve kiralar gibi faktör gelirleri toplanır. Ancak, vergiler gibi dolaylı faktörler bu hesaplama içinde yer almaz.

Az Gelişmiş Ülkelerin Sosyal ve Kültürel Özellikleri

Az gelişmiş ülkelerin sosyal ve kültürel özellikleri arasında okur-yazar oranının düşük olması, sosyal ilişkilerin zayıf olması ve geleneklere bağlılık gibi faktörler bulunur. Ancak, yeniliklere açık olmak bu ülkelerin genel özelliklerinden biri değildir.

Dış Ticaret Politikaları ve Koruyucu Nitelikler

Dış ticaret politikaları, bir ülkenin dış ticaretini düzenlemek ve korumak için uyguladığı yöntemlerdir. Bu politikalar arasında iç ve dış dengesizliklerin giderilmesi, malların dış rekabete karşı korunması ve hazineye gelir sağlanması gibi koruyucu nitelikler yer alır. Ancak, bütçe açığını giderme doğrudan dış ticaret politikalarının koruyucu niteliklerinden biri olarak kabul edilmez.

Yeni Klasik Konjoktür Teorisi ve Konjoktür Hareketleri

Yeni Klasik Konjoktür Teorisi, ekonomik döngülerin ve konjoktür hareketlerinin temel nedenlerini inceler. Bu teoriye göre, konjoktür hareketlerini başlatan ana unsur, toplam talepte beklenmeyen değişikliklerdir. Ekonomideki dalgalanmalar, genellikle tüketicilerin ve yatırımcıların beklentilerindeki değişimlerden kaynaklanır.

Yapısal Enflasyon ve Ekonomik Dinamikler

Yapısal enflasyon, ekonomideki temel yapısal sorunlardan kaynaklanan bir enflasyon türüdür. Tarım sektörünün ağırlıklı olması, altyapı yatırımlarının geniş yer tutması ve darboğazlardan kaynaklanan üretim aksamaları bu enflasyonun nedenleri arasındadır. Ancak, kişi başına gelir düzeyinin yüksek olması yapısal enflasyonun bir nedeni değildir.

Devlet Harcamaları ve Merkez Bankası’na Borçlanma

Devletin gelirinden fazla harcama yapması durumunda, genellikle Merkez Bankası’na borçlanma gibi durumlar ortaya çıkar. Bu, para arzının artışına ve dolayısıyla enflasyonist baskılara yol açabilir.

Ödemeler Bilançosu ve Finansman Yöntemleri

Ödemeler bilançosu açıklarını gidermek için uygulanan finansman yöntemleri arasında sabit döviz kuru sistemi gibi sistemler bulunur. Bu sistemler, döviz piyasasında dengenin sağlanmasına ve döviz rezervlerinin korunmasına yardımcı olur.

Para Arzı ve Ekonomik İşlevler

Para arzı, ekonominin sağlıklı işleyişi için kritik bir faktördür. Dar para arzı tanımı içinde genellikle vadesiz mevduatlar gibi likiditeyi doğrudan etkileyen unsurlar yer alır.

Ekonomik Döngüler ve İktisadi Dinamikler

Ekonomik döngüler, fiyatlar genel düzeyindeki dalgalanmalar, döviz kurundaki dalgalanmalar ve talep ile arz şokları gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Ancak, bu döngüler her zaman aynı süreler içinde ortaya çıkmaz ve ekonomik yapıya bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Lolonolo.com olarak amacımız, açıköğretim fakültesi öğrencilerine ve meslek sınavlarına hazırlananlara akademik destek sağlamaktır. Bu makalede işlenen konular, öğrencilerin makro iktisat dersi kapsamındaki sınav sorularını daha iyi anlamalarına ve çözümlemelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

@lolonolo_com

Makro İktisat 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Çarpan analizine göre; marjinal tüketim eğilimi yüksek olduğunda yatırım harcamaları milli gelire etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük
B) Yetersiz
C) Az
D) Büyük
E) Düşük

Cevap : D) Büyük

2. Gelir yöntemi ile milli gelirin hesaplanmasında aşağıdaki hangi faktör geliri dikkate alınmamaktadır?

A) Vergi
B) Ücret
C) Faiz
D) Kâr
E) Kira

Cevap : A) Vergi

3. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin sosyal ve kültürel özelliklerinden biri değildir?

A) Yeniliklere açık
B) Okur-yazar oranı düşük
C) Sosyal ilişkileri zayıf
D) Geleneklere bağlı
E) Eğitim düzeyi yetersiz

Cevap : A) Yeniliklere açık

4. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikalarının koruyucu niteliklerinden biri değildir?

A) İç ve dış dengesizliklerin giderilmesi
B) Malların dış rekabete karşı korunması
C) Bütçe açığını giderme
D) Faktör hareketleri
E) Hazineye gelir sağlanması

Cevap : C) Bütçe açığını giderme

5. Yeni Klasik Konjoktür Teorisine göre konjoktür hareketini başlatan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiyatlar genel düzeyindeki artış.
B) Para arzındaki artış
C) Toplam talepte beklenmeyen değişiklikler
D) Toplam arzda beklenmeyen değişiklikler
E) Para talebindeki artış

Cevap : C) Toplam talepte beklenmeyen değişiklikler

6. Aşağıdakilerden hangisi yapısal enflasyonunun ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?

A) Tarım sektörünün ağırlıklı olması
B) Altyapı yatırımlarının geniş yer tutması
C) Darboğazlardan kaynaklanan üretim aksamaları
D) Arzın talebe cevap vermesindeki gecikmeler
E) Kişi başına gelir düzeyinin yüksek olması

Cevap : E) Kişi başına gelir düzeyinin yüksek olması

7. Devletin gelirinden fazla harcama yapması durumunda aşağıdakilerden hangi durum ortaya çıkmaktadır?

A) Merkez Bankası’na borçlanma
B) Merkez Bankasına reeskont ettirme
C) Para arzının artışı
D) Merkez Bankasındaki mevduatının artışı
E) Merkez Bankasından avans alma

Cevap : A) Merkez Bankası’na borçlanma

8. Ödemeler bilançosu açıklarını gidermeye yönelik olarak açıkların finanse edilmesi yöntemine göre aşağıdakilerden hangi sistem uygulanabilmektedir?

A) Esnek kur sistemi
B) Dalgalı kur sistemi
C) Esneklik kazandırılmış sabit kur sistemi
D) Müdahaleli Esnek kur sistemi
E) Sabit döviz kuru sistemi

Cevap : E) Sabit döviz kuru sistemi

9. Aşağıdakilerden hangisi dar para arzı tanımı içinde yer almaktadır?

A) Repo
B) B tipi Likit Fon
C) Vadeli mevduat
D) Vadesiz mevduat
E) A tipi Likit Fon

Cevap : D) Vadesiz mevduat

10. Aşağıdakilerden hangisi tekrar etmelerine rağmen, her zaman aynı süreler içinde ortaya çıkan genişleme ve daralma hareketleri değildir?

A) Fiyatlar genel düzeyindeki dalgalanmalar
B) Döviz kurundaki dalgalanmalar
C) Talep şoku
D) Konjoktürel dalgalanmalar
E) Arz şoku

Cevap : D) Konjoktürel dalgalanmalar

11. Dış ticaret dengesi kavramı ödemeler bilançosunun aşağıdaki hangi hesabına göre ifade edilmektedir?

A) Hizmet ticareti
B) Özel hizmetler
C) Kâr transferleri
D) Mal ticareti
E) Karşılıksız transferler

Cevap : D) Mal ticareti

12. Paranın aşağıdaki hangi fonksiyonu mal ve hizmetin ne kadar para birimi karşılığında el değiştireceğini göstermektedir?

A) Değer ölçüsü ve hesap birimi olma
B) Taşınabilir olması
C) Bölünebilir olması
D) Değer olarak saklanması
E) Mübadele aracı olma

Cevap : A) Değer ölçüsü ve hesap birimi olma

13. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide toplam talepte meydana gelen azalmanın sebeplerinden biri değildir?

A) Yatırım harcamalarındaki azalma
B) Kamu harcamalarındaki azalma
C) Vergilerdeki artışlar
D) Geleceğe yönelik beklentilerdeki kötümserlik
E) Tasarruflardaki azalma

Cevap : E) Tasarruflardaki azalma

14. Aşağıdakilerden hangisi bir ülke parasının değerini, altına ve dövize göre yükselterek yeniden ayarlamayı ifade etmektedir?

A) Yansıma Etkisi
B) Devalüasyon
C) Revalüasyon
D) Jeğrisi
E) Konvertibilite

Cevap : C) Revalüasyon

15. “Para talebinin nedeni; sadece iktisadi birimlerin günlük alışverişlerindeki mübadelelerini gerçekleştirmektir” görüşü aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

A) Keynes
B) A.Marshall
C) İ.Fisher
D) M. Friedman
E) Klasik iktisatçılar

Cevap : E) Klasik iktisatçılar

16. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin ekonomik özelliklerinden biri değildir?

A) Tarım sektörü ağırlıklı
B) Hizmet sektörü ağırlıklı
C) Sanayi sektörü ağırlıklı
D) Verimlilik düşük
E) İstihdam olanakları sınırlı

Cevap : C) Sanayi sektörü ağırlıklı

17. Bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan yani iktisadi faaliyete katılan kısmına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstihdam
B) İşgücü
C) Aktif nüfus
D) İşsizlik
E) Emek

Cevap : B) İşgücü

18. Döviz arzı aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak artış göstermektedir?

A) Uluslararası özel sermaye yatırımı yapmak
B) Ülkenin ihraç mallarını talep etmek
C) Uluslararası portföy yatırımı yapmak
D) İthalat yapmak
E) Yabancı ülkelere borç ödemek

Cevap : B) Ülkenin ihraç mallarını talep etmek

19. Bir ülkenin sınır kapısından geçen mallardan tahsil edilen vergi oranlarını gösteren listeye ne ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kota tarifesi
B) Gümrük tarifesi
C) Vergi tarifesi
D) Sübvansiyon tarifesi
E) Damping tarifesi

Cevap : B) Gümrük tarifesi

20. Tasarruf artışlarının milli gelir düzeyinde azalmalara yol açtığını belirten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hızlandıran
B) Tasarruf paradoksu
C) Enflasyonist açık
D) Deflasyonist açık
E) Çarpan

Cevap : B) Tasarruf paradoksu

Makro İktisat 2023-2024 Bütünleme Soruları

Makro İktisat 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef İşletme Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim

Makro İktisat 2023-2024 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!