auzefEski İran TarihiTarih

Eski İran Tarihi 2022-2023 Final Soruları

#1. Klasik çağda birbirleriyle sürekli mücadele içinde olan yunan kent devletlerinin ortak düşmanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Persler

#2. Aşağıdakilerden hangisi Herodotos’un *historia* adlı eserinde bahsettiği konulardan biri değildir?

Cevap : C) Pers imparatorluğunun yıkılışı

#3. Ardaşir’ın persisin güneyinde kurduğu yeni başkent neresidir?

Cevap : C) Firuzabad

#4. Makedonya krallığının bilinen ilk kralı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Perdikkas

#5. Parni kabilesinden olan parthlar niçin arsaklılar veya arsakidler olarak da anılırlar?

Cevap : E) Hanedanlarının kurucusu arsakesten dolayı

#6. Roma imparatoru traianus çıktığı doğu seferi sırasında MÖ 116’da susayı ele geçirdikten sonra hangi unvanı almıştır?

Cevap : E) Parthicus

#7. Parthlar Arsakes önderliğinde isyan ettiklerinde, Seleukos tahtında bulunan kral ile Parthia satrabının adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

Cevap : D) II. Antiokhos – Androgoras

#8. Susa III. Döneminde ortaya çıkan kültürün adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : B) Proto elam

#9. Aşağıda verilen hangi roma imparatoru sasai kralı şapur’a esir düşmüş ve ilk kez bir roma imparatoru esaret altında ölmüştür?

Cevap : A) Valerianus

#10. Eski yunanca lejandlar taşıyan parth sikkelerinin bazılarında hangi dilde kısa fakat anlamı tam olarak çözülemeyen yazılar bulunur?

Cevap : A) Aramice

#11. Seleukoslar sahip oldukları geniş toprakları ne şekilde yönetmişlerdir?

Cevap : C) Eyaletlere ayırarak

#12. Sasani altın sikkelerinin ana birimi ve ağırlığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : B) Dinar 7.2 gr

#13. Parth krallığında günlük ticarette ve ufak çaplı alışverişlerde hangi metalden basılan sikkeler kullanılmıştır?

Cevap : C) Bronz

#14. Aşağıdakilerden hangisi sasani sikkelerinin sağladığı önemli bilgilerden biri değildir?

Cevap : E) Dönemin demografisi

#15. Aşağıda verilen hangi savaşın ardından Seleukos Anadolu’nun önemli bir kısmına sahip olmuştur?

Cevap : D) Ipsos

#16. Batı Anadolu satrabı kyros’un kendisine karşı isyan başlattığı pers büyük kralı olan ağabeyi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) II. Artakserkses

#17. Esas itibariyle iran topraklarında tedavülde olan parth sikkelerine aşağıdaki bölgelerden hangisinde rastlanmaz?

Cevap : E) Suriye

#18. Sasani kralı 1. Şupur persçe parthça ve Yunanca yazılmış üç dilli Nakşi Rüstem yazısında ne anlatıyor?

Cevap : B) Devleti ve Romalıların giriştiği mücadeleyi

#19. I. Dareios’un Trakya, Marmara ve karadeniz kıyılarını hakimiyeti altına aldığı ve lonların ticaretinin kötü etkilenmesine sebep olduğu seferi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) İskit

#20. Elam dilinin evrelerinden birisi olan nedir?

Cevap : E) Yeni elamca

#21. Aşağıdakilerden hangisi pers satraplarına ait sikkeler basan kilikia kentlerinden biri değildir?

Cevap : A) Anemorium

#22. MÖ 490’da başlayan ve yaklaşık yarım yüzyıl süren pers yunan savaşları hangi anlaşma ile son bulmuştur?

Cevap : B) Kallias barışı

#23. Sasani sikkelerinde rastlanılan korimbos aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Kralın başında duran bir kumaşa sarılı saç yumağı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Eski İran Tarihi 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Herodotos’un “historia” adlı eserinde bahsettiği konulardan biri değildir?

A) Pers yunan savaşları
B) Ionia ayaklanması
C) Pers imparatorluğunun yıkılışı
D) Perslerin yönetim biçimi
E) Mısıra dair bilgiler

Cevap : C) Pers imparatorluğunun yıkılışı

2. I. Dareios’un Trakya, Marmara ve karadeniz kıyılarını hakimiyeti altına aldığı ve lonların ticaretinin kötü etkilenmesine sebep olduğu seferi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ionia
B) İskit
C) Mısır
D) Pontos
E) Sogdiana

Cevap : B) İskit

3. Aşağıdakilerden hangisi pers satraplarına ait sikkeler basan kilikia kentlerinden biri değildir?

A) Anemorium
B) Iasos
C) Tarsos
D) Soloi
E) Mallos

Cevap : A) Anemorium

4. MÖ 490’da başlayan ve yaklaşık yarım yüzyıl süren pers yunan savaşları hangi anlaşma ile son bulmuştur?

A) Eurymedon anlaşması
B) Kallias barışı
C) Niklas barışı
D) Peloponnesos birliği
E) Attika delos deniz birliği

Cevap : B) Kallias barışı

5. Parthlar Arsakes önderliğinde isyan ettiklerinde, Seleukos tahtında bulunan kral ile Parthia satrabının adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

A) II Antiokhos – Orodes
B) III. Antiokhos – Andragoras
C) III. Seleukos – Amminapes
D) II. Antiokhos – Androgoras
E) Demetrios – Andragoras

Cevap : D) II. Antiokhos – Androgoras

6. Batı Anadolu satrabı kyros’un kendisine karşı isyan başlattığı pers büyük kralı olan ağabeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Artakserkses
B) Dareios
C) Ksenophon
D) II. Kserkses
E) II. Artakserkses

Cevap : E) II. Artakserkses

7. Parni kabilesinden olan parthlar niçin arsaklılar veya arsakidler olarak da anılırlar?

A) İranda yerleştikleri bölgeden dolayı
B) Baş tanrılarının isminden dolayı
C) Kurdukları arsakos kentinden dolayı
D) İrandan önce yaşadıkları steplerin adından dolayı
E) Hanedanlarının kurucusu arsakesten dolayı

Cevap : E) Hanedanlarının kurucusu arsakesten dolayı

8. Klasik çağda birbirleriyle sürekli mücadele içinde olan yunan kent devletlerinin ortak düşmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ionia kent devletleri
B) Persler
C) Phrygler
D) Lydia krallığı
E) Makedonyalılar

Cevap : B) Persler

9. Sasani altın sikkelerinin ana birimi ve ağırlığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Siglos 7.4 gr
B) Dinar 7.2 gr
C) Denarius 7.0 gr
D) Drahmi 7.2 gr
E) Sestertius 7.0 gr

Cevap : B) Dinar 7.2 gr

10. Aşağıda verilen hangi savaşın ardından Seleukos Anadolu’nun önemli bir kısmına sahip olmuştur?

A) Korou pedion
B) Gaugamela
C) Isos
D) Ipsos
E) Apameai

Cevap : D) Ipsos

11. Eski yunanca lejandlar taşıyan parth sikkelerinin bazılarında hangi dilde kısa fakat anlamı tam olarak çözülemeyen yazılar bulunur?

A) Aramice
B) Elamca
C) Latince
D) Persçe
E) Akadca

Cevap : A) Aramice

12. Aşağıda verilen hangi roma imparatoru sasai kralı şapur’a esir düşmüş ve ilk kez bir roma imparatoru esaret altında ölmüştür?

A) Valerianus
B) Valens
C) Treboniansu gallus
D) Traianus decius
E) Philippus arabs

Cevap : A) Valerianus

13. Seleukoslar sahip oldukları geniş toprakları ne şekilde yönetmişlerdir?

A) Ademi merkeziyetçilik yönetimiyle
B) Yerel hanedanları bölgeleri yönetmekle görevlendirerek
C) Eyaletlere ayırarak
D) Vasal krallıklar kurarak
E) Kentlere otonomi vererek

Cevap : C) Eyaletlere ayırarak

14. Roma imparatoru traianus çıktığı doğu seferi sırasında MÖ 116’da susayı ele geçirdikten sonra hangi unvanı almıştır?

A) Caesar
B) Germanicus
C) Augustus
D) Gothicus
E) Parthicus

Cevap : E) Parthicus

15. Sasani sikkelerinde rastlanılan korimbos aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kralın kalkanı
B) Kralların küpesi
C) Dini nesne
D) Krallara özgü pelerin
E) Kralın başında duran bir kumaşa sarılı saç yumağı

Cevap : E) Kralın başında duran bir kumaşa sarılı saç yumağı

16. Ardaşir’ın persisin güneyinde kurduğu yeni başkent neresidir?

A) Susa
B) Darabgird
C) Firuzabad
D) Ktesifon
E) Sana

Cevap : C) Firuzabad

17. Esas itibariyle iran topraklarında tedavülde olan parth sikkelerine aşağıdaki bölgelerden hangisinde rastlanmaz?

A) Kafkaslar
B) Volga
C) Çin Türkistanı
D) Yunanistan
E) Suriye

Cevap : E) Suriye

18. Makedonya krallığının bilinen ilk kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) III. Aleksandros
B) II. Philppos
C) Perdikkas
D) III. Philippos
E) Amyntas

Cevap : C) Perdikkas

19. Aşağıdakilerden hangisi sasani sikkelerinin sağladığı önemli bilgilerden biri değildir?

A) Dönemin tarihi
B) Sanat anlayışı ve eserleri
C) Dönemin ekonomisi
D) Dini inançları ve uygulamaları
E) Dönemin demografisi

Cevap : E) Dönemin demografisi

20. Parth krallığında günlük ticarette ve ufak çaplı alışverişlerde hangi metalden basılan sikkeler kullanılmıştır?

A) Demir
B) Altın
C) Bronz
D) Elektron
E) Gümüş

Cevap : C) Bronz

21. Elam dilinin evrelerinden birisi olan nedir?

A) Yüksek elamca
B) Son elamca
C) Susa elamcası
D) Akhaimenid elamcası
D) Yeni elamca

Cevap : D) Yeni elamca

22. Sasani kralı 1. Şupur persçe parthça ve Yunanca yazılmış üç dilli Nakşi Rüstem yazısında ne anlatıyor?

A) İran’a kurduğu kentleri
B) Devleti ve Romalıların giriştiği mücadeleyi
C) Çocukları versin saray yaşantısı
D) Devletin iç politikası
E) İcraatları

Cevap : B) Devleti ve Romalıların giriştiği mücadeleyi

23. Susa III. Döneminde ortaya çıkan kültürün adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ninaveh
B) Proto elam
C) Media
D) Akad
E) Akhaimenid

Cevap : B) Proto elam

Eski İran Tarihi

Auzef Tarih

Eski İran Tarihi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!