auzefBilgisayar ProgramcılığıOfis UygulamalarıWeb Tasarım Ve KodlamaWeb Tasarımı ve Kodlama

Ofis Uygulamaları Ünite -7

Excel’de Verilerin Analizi

#1. Aşağıdakilerden hangisi Excel’de büyük miktardaki verileri bir araya getirmek, özetlemek ve analiz etmek için kullanılan bir araçtır?

Cevap: A) PivotTable

Açıklama: PivotTable, Excel’de büyük miktardaki verileri özetlemek ve analiz etmek için kullanılır.

#2. Excel’de yukarıdaki butonun görevi nedir?

Cevap: A) Seçilen verilere uygun olarak otomatik PivotTable oluşturur.

Açıklama: Bu buton, seçilen verilere uygun olarak otomatik PivotTable oluşturur.

#3. Özet verileri kullanarak oluşturulan grafiklere ne denir?

Cevap: D) PivotChart

Açıklama: Özet verileri kullanarak oluşturulan grafiklere PivotChart denir.

#4. “Pivot Tablo Alanları” penceresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Cevap: B) Formüller

Açıklama: Pivot Tablo Alanları penceresinde formüller bulunmaz, filtreler, sütunlar, satırlar ve değerler bulunur.

#5. Excel’de yukarıdaki butonun işlevi nedir?

Cevap: D) Seçilen verilere filtre ekler.

Açıklama: Bu buton, seçilen verilere filtre eklemek için kullanılır.

#6. Aşağıdakilerden hangisi Gelişmiş filtre ölçütlerinde kullanılan işleçlerden biri değildir?

Cevap: C) =>

Açıklama: => işleci Excel’de gelişmiş filtre ölçütlerinde kullanılmaz.

#7. Excel’de verilerin analizinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Cevap: E) Bölmeleri dondurma

Açıklama: Bölmeleri dondurma, verilerin analizinde değil, verilerin görünümünde kullanılır.

#8. Excel’de yukarıdaki butonun işlevi nedir?

Cevap: B) Seçilen verileri tablo olarak biçimlendirir.

Açıklama: Bu buton, seçilen verileri tablo olarak biçimlendirmek için kullanılır.

#9. Excel’de sıralama ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap: C) Yalnızca pozitif sayıları büyükten küçüğe sıralayabilirsiniz.

Açıklama: Excel’de sadece pozitif sayılar değil, tüm sayılar büyükten küçüğe sıralanabilir.

#10. Aşağıdakilerden hangisi “Hücre Vurgulama Kuralları” arasında yer almaz?

Cevap: D) İlk 10 öğe

Açıklama: İlk 10 öğe, hücre vurgulama kuralları arasında yer almaz, sıralama veya filtreleme kuralları arasında yer alır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasrım ve Kodlama
ve
Bilgisayar Programcılığı
1. Sınıf  Ofis Uygulamaları Bahar Dönemi
Ünite 7 : Excel’de Verilerin Analizi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasrım ve Kodlama
ve
Bilgisayar Programcılığı
1. Sınıf  Ofis Uygulamaları Bahar Dönemi
Ünite 7 : Excel’de Verilerin Analizi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Excel’de Verilerin Analizi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasrım ve Kodlama
ve
Bilgisayar Programcılığı
1. Sınıf  Ofis Uygulamaları Bahar Dönemi
Ünite 7 : Excel’de Verilerin Analizi

Excel’de Verilerin Analizi

Excel, veri analizi için güçlü araçlar sunan bir elektronik tablo programıdır. Bu yazıda, Excel’de verilerin nasıl analiz edileceğini ve hangi araçların kullanılabileceğini inceleyeceğiz.

1. Verilerin Sıralanması

Excel’de verileri sıralamak, verilerinizi düzenlemenin ve analiz etmenin en temel yollarından biridir. Sıralama işlemi, verilerinizi belirli bir kritere göre düzenlemenizi sağlar. Örneğin, verilerinizi alfabetik olarak A’dan Z’ye veya Z’den A’ya sıralayabilirsiniz. Ayrıca, birden fazla kritere göre sıralama işlemi yapabilir, hücrelerin rengine veya yazı tipi rengine göre sıralama yapabilirsiniz.

2. Filtreleme

Filtreleme, büyük veri setleri içinde belirli kriterlere uyan verileri bulmanın etkili bir yoludur. Excel’de otomatik filtreler kullanarak, verilerinizi belirli koşullara göre filtreleyebilirsiniz. Gelişmiş filtreleme seçenekleri ile daha karmaşık filtreler oluşturabilirsiniz.

3. PivotTable ve PivotChart Kullanımı

PivotTable ve PivotChart, büyük miktardaki verileri özetlemek ve analiz etmek için kullanılan güçlü araçlardır. PivotTable, verilerinizi dinamik olarak özetlemenizi ve farklı kriterlere göre verilerinizi analiz etmenizi sağlar. PivotChart ise, özet verileri kullanarak oluşturulan grafiklerdir ve verilerinizi görselleştirmenize yardımcı olur.

4. Koşullu Biçimlendirme

Koşullu biçimlendirme, belirli koşullara uyan hücreleri vurgulamak için kullanılır. Bu özellik, verilerinizi hızlı bir şekilde analiz etmenizi sağlar. Örneğin, belirli bir değerden büyük olan hücreleri farklı bir renkle vurgulayabilirsiniz.

5. Gelişmiş Filtreleme

Gelişmiş filtreleme, daha karmaşık veri analizleri yapmanızı sağlar. Bu araç ile belirli kriterlere uyan verileri seçebilir ve bu verileri daha detaylı analiz edebilirsiniz. Örneğin, belirli bir tarih aralığındaki verileri filtreleyerek analiz edebilirsiniz.

6. Grafikler ve Görselleştirme

Excel, verilerinizi görselleştirmenize yardımcı olan çeşitli grafik araçlarına sahiptir. Sütun grafikler, çizgi grafikler, pasta grafikler gibi birçok grafik türü ile verilerinizi daha anlaşılır hale getirebilirsiniz. Grafikler, verilerinizi sunarken etkili bir araçtır.

7. Veri Analiz Araçları

Excel, veri analizi için çeşitli araçlar sunar. Örneğin, veri analizi araç seti ile istatistiksel analizler yapabilir, hipotez testleri gerçekleştirebilir ve regresyon analizleri yapabilirsiniz. Bu araçlar, verilerinizi daha detaylı analiz etmenize olanak tanır.

Excel, veri analizi için çok yönlü bir araçtır. Bu makalede, Excel’in sunduğu temel veri analiz araçlarını inceledik. Excel’i etkin bir şekilde kullanarak, verilerinizi daha iyi anlayabilir ve iş süreçlerinizi optimize edebilirsiniz.

Excel’de Verilerin Analizi

Ofis Uygulamaları 1. Sınıf – Ünite 7

1- Excel’de sıralama ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Verileri alfabetik olarak A’dan Z’ye sıralayabilirsiniz.
B) Birden fazla kritere göre sıralama işlemi yapabilirsiniz.
C) Yalnızca pozitif sayıları büyükten küçüğe sıralayabilirsiniz.
D) Verileri hücrelerin rengine göre sıralayabilirsiniz.
E) Verileri yazı tipi rengine göre sıralayabilirsiniz.

Cevap: Yalnızca pozitif sayıları büyükten küçüğe sıralayabilirsiniz.

Açıklama: Excel’de sadece pozitif sayılar değil, tüm sayılar büyükten küçüğe sıralanabilir.

2- Excel’de verilerin analizinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Sıralama
B) Filtreleme
C) PivotTable
D) PivotChart
E) Bölmeleri dondurma

Cevap: Bölmeleri dondurma

Açıklama: Bölmeleri dondurma, verilerin analizinde değil, verilerin görünümünde kullanılır.

3- Özet verileri kullanarak oluşturulan grafiklere ne denir?

A) PivotChart
B) SmartArt
C) Grafik
D) PivotTable
E) Filtre

Cevap: PivotChart

Açıklama: Özet verileri kullanarak oluşturulan grafiklere PivotChart denir.

4- Aşağıdakilerden hangisi Gelişmiş filtre ölçütlerinde kullanılan işleçlerden biri değildir?

A) =
B) >
C) =>
D) <>
E) <

Cevap: =>

Açıklama: => işleci Excel’de gelişmiş filtre ölçütlerinde kullanılmaz.

Ofis Uygulamaları Ünite -7 Soru 5

5- Excel’de yukarıdaki butonun görevi nedir?

A) Seçilen verilere uygun olarak otomatik PivotTable oluşturur.
B) Seçilen verilere uygun olarak otomatik Pivotchart oluşturur.
C) Verilen ölçütlere uygun olmayan verileri seçer.
D) Verilen ölçütlere uygun olan verileri seçer.
E) Gelişmiş filtreleme seçeneklerini açar.

Cevap: Seçilen verilere uygun olarak otomatik PivotTable oluşturur.

Açıklama: Bu buton, seçilen verilere uygun olarak otomatik PivotTable oluşturur.

6- Aşağıdakilerden hangisi “Hücre Vurgulama Kuralları” arasında yer almaz?

A) Büyüktür
B) Eşittir
C) Arasında
D) İlk 10 öğe
E) İlgili Tarih

Cevap: İlk 10 öğe

Açıklama: İlk 10 öğe, hücre vurgulama kuralları arasında yer almaz, sıralama veya filtreleme kuralları arasında yer alır.

Ofis Uygulamaları Ünite -7 Soru 7

7- Excel’de yukarıdaki butonun işlevi nedir?

A) Çalışma sayfasının arka plan rengini değiştirir.
B) Seçilen verileri tablo olarak biçimlendirir.
C) Seçilen hücreye dolgu rengi ekler.
D) Seçilen hücrelere koşullu biçimlendirme uygular.
E) Hücre stilleri uygular.

Cevap: Seçilen verileri tablo olarak biçimlendirir.

Açıklama: Bu buton, seçilen verileri tablo olarak biçimlendirmek için kullanılır.

8- Aşağıdakilerden hangisi Excel’de büyük miktardaki verileri bir araya getirmek, özetlemek ve analiz etmek için kullanılan bir araçtır?

A) PivotTable
B) Grafik
C) Tablo
D) SmartArt
E) Durum çözümlemesi

Cevap: PivotTable

Açıklama: PivotTable, Excel’de büyük miktardaki verileri özetlemek ve analiz etmek için kullanılır.

Ofis Uygulamaları Ünite -7 Soru 9, Excel’de Verilerin Analizi

9- Excel’de yukarıdaki butonun işlevi nedir?

A) Seçilen hücre aralığına ad tanımlar.
B) Seçilen verileri sıralar.
C) Seçilen verileri istenilen koşullara göre biçimlendirir.
D) Seçilen verilere filtre ekler.
E) Seçilen hücreye formül ekler.

Cevap: Seçilen verilere filtre ekler.

Açıklama: Bu buton, seçilen verilere filtre eklemek için kullanılır.

10-  “Pivot Tablo Alanları” penceresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Filtreler
B) Formüller
C) Sütunlar
D) Satırlar
E) Değerler

Cevap: Formüller

Açıklama: Pivot Tablo Alanları penceresinde formüller bulunmaz, filtreler, sütunlar, satırlar ve değerler bulunur.

Web Tasarımı ve Kodlama Auzef Bilgisayar Programcılığı-min

Web Tasrım ve Kodlama ve Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf Bahar Dönemi Ünite Soruları ve Deneme Sınavları, 2024 Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!