auzefBilgisayar ProgramcılığıOfis UygulamalarıWeb Tasarım Ve KodlamaWeb Tasarımı ve Kodlama

Ofis Uygulamaları Ünite -8

Excel’de Formüllerle Çalışmak

#1. =EĞER(A1=50;"Geçti";"Kaldı") formülü ne yapar?

Cevap: A) Formülün girildiği hücreye A1 deki değer 50 ise Geçti; değilse Kaldı yazar.

Açıklama: EĞER formülü, A1 hücresindeki değer 50 ise “Geçti”, değilse “Kaldı” yazar.

#2. Formülde hücre aralığını doğru olarak girmediğinizde ortaya çıkan hata aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) #BOŞ!

Açıklama: Formülde hücre aralığını doğru olarak girmezseniz, #BOŞ! hatası alırsınız.

#3. Excel’de matematiksel operatörlerden hangisinin önceliği ilk sıradadır?

Cevap: E) Yüzde

Açıklama: Matematiksel işlemlerde yüzde operatörünün önceliği ilk sıradadır.

#4. Aşağıdakilerden hangisi tam sabit referans adresidir?

Cevap: C) $B$4

Açıklama: Tam sabit referans adresi, hem sütunun hem de satırın önünde $ işareti bulunur.

#5. Excel’de formüller hangisi ile başlar?

Cevap: B) =

Açıklama: Excel’de tüm formüller “=” işareti ile başlar.

#6. Yukarıdaki tabloya göre B1 hücresine formülü yazdıktan sonra hücrenin sağ alt ucundan B3 hücresine kadar çekersek, B3 hücresinde hangi sonuca ulaşırız?

Cevap: D) 18

Açıklama: Formülü B1’den B3’e kadar kopyaladığınızda, formül otomatik olarak ayarlanır ve B3 hücresinde 18 sonucu elde edilir.

#7. Aşağıdakilerden hangisi Excel’de karşılaşılan hata mesajlarından biri değildir?

Cevap: E) #HATA!

Açıklama: Excel’de böyle bir hata mesajı yoktur.

#8. Aşağıdakilerden hangisi ile A1 hücresindeki “Ofis” metni ile A2 hücresindeki “Uygulamaları” metni A3 hücresi içine “Ofis Uygulamaları” metnini yazar?

Cevap: A) =A1& “ ”&A2

Açıklama: Bu formül, A1 ve A2 hücrelerindeki metinleri birleştirerek A3 hücresine yazar.

#9. =TOPLA (B1:B4;B6) formülünün açılımı nedir?

Cevap: A) B1 B2 B3 B4 B6

Açıklama: Bu formül, B1, B2, B3, B4 ve B6 hücrelerinin toplamını verir.

#10. B10 hücresindeki 100 sayısına yüzde 20 sini ekleyen formül aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: B) =(B10*20)/100 B10

Açıklama: Bu formül, B10 hücresindeki değere ekler.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasrım ve Kodlama
ve
Bilgisayar Programcılığı
1. Sınıf  Ofis Uygulamaları Bahar Dönemi
Ünite 8 : Excel’de Formüllerle Çalışmak

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasrım ve Kodlama
ve
Bilgisayar Programcılığı
1. Sınıf  Ofis Uygulamaları Bahar Dönemi
Ünite 8 : Excel’de Formüllerle Çalışmak

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Excel’de Formüllerle Çalışmak

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasrım ve Kodlama
ve
Bilgisayar Programcılığı
1. Sınıf  Ofis Uygulamaları Bahar Dönemi
Ünite 8 : Excel’de Formüllerle Çalışmak

Ofis Uygulamaları Ünite-8: Excel’de Formüllerle Çalışmak

Giriş

Excel, güçlü veri analizi ve hesaplama yetenekleriyle bilinen bir elektronik tablo uygulamasıdır. Bu ünitede, Excel’de formüllerle çalışmanın temellerini, yaygın olarak kullanılan fonksiyonları ve hata mesajlarını inceleyeceğiz.

Formüller ve Fonksiyonlar

Excel’de formüller, hesaplama yapmak ve veri analizini kolaylaştırmak için kullanılır. Formüller, “=” işareti ile başlar ve hücre adresleri, sabit değerler ve fonksiyonlar içerir.

Temel Formüller ve Kullanımı

Toplama (SUM): Belirtilen hücre aralığındaki sayıları toplar. Örneğin, =SUM(A1:A5) formülü, A1’den A5’e kadar olan hücrelerdeki değerleri toplar.
Ortalama (AVERAGE): Belirtilen hücre aralığındaki sayıların ortalamasını alır. Örneğin, =AVERAGE(B1:B10) formülü, B1’den B10’a kadar olan hücrelerdeki değerlerin ortalamasını alır.
En Büyük (MAX): Belirtilen hücre aralığındaki en büyük değeri bulur. Örneğin, =MAX(C1:C5) formülü, C1’den C5’e kadar olan hücrelerdeki en büyük değeri bulur.
En Küçük (MIN): Belirtilen hücre aralığındaki en küçük değeri bulur. Örneğin, =MIN(D1:D5) formülü, D1’den D5’e kadar olan hücrelerdeki en küçük değeri bulur.

Metin Birleştirme

Excel’de metin birleştirme, hücrelerdeki metinleri birleştirerek yeni bir metin oluşturmak için kullanılır. Bu işlem “&” operatörü ile gerçekleştirilir. Örneğin, A1 hücresindeki “Ofis” metni ile A2 hücresindeki “Uygulamaları” metnini birleştirerek A3 hücresine “Ofis Uygulamaları” yazmak için =A1&” “&A2 formülü kullanılır.

Hata Mesajları ve Anlamları

Excel’de formüllerle çalışırken karşılaşılan bazı yaygın hata mesajları şunlardır:
#BÖL/0!: Bir sayının sıfıra bölünmesi durumunda ortaya çıkar.
#AD?: Excel formülü veya fonksiyonu yanlış yazıldığında ortaya çıkar.
#BOŞ!: Formülde hücre aralığı doğru olarak girilmediğinde ortaya çıkar.
#YOK: Hücrede aranan veri bulunamadığında ortaya çıkar.
#SAYI!: Matematiksel işlemler sonucu hatalı bir değer elde edildiğinde ortaya çıkar.

Formüllerin Kullanımı

EĞER (IF) Fonksiyonu: EĞER fonksiyonu, belirtilen bir koşulu değerlendirir ve bu koşul doğruysa bir değer, yanlışsa başka bir değer döndürür. Örneğin, =EĞER(A1=50;”Geçti”;”Kaldı”) formülü, A1 hücresindeki değer 50 ise “Geçti”, değilse “Kaldı” yazar.
Matematiksel Operatörlerin Önceliği: Excel’de matematiksel operatörlerin önceliği önemlidir. İşlemler şu sırayla gerçekleştirilir:
1. Yüzde (%)
2. Üs alma (^)
3. Çarpma ve bölme (*, /)
4. Toplama ve çıkarma (+, -)
5. Birleştirme (&)
Sabit Referans Adresleri: Sabit referans adresleri, formüllerde hücre adreslerinin sabit kalmasını sağlar. Bu adresler “$” işareti ile belirtilir. Örneğin, $B$4 tam sabit referans adresidir ve formül taşınırken bile bu hücre adresi sabit kalır.

Örnek Formüller

Metin Birleştirme: =A1&” “&A2 Bu formül, A1 ve A2 hücrelerindeki metinleri birleştirir.
Matematiksel Hesaplama: =(B10*20)/100+B10 Bu formül, B10 hücresindeki değerin %20’sini ekler.
Koşullu Fonksiyon: =EĞER(A1=50;”Geçti”;”Kaldı”) Bu formül, A1 hücresindeki değer 50 ise “Geçti”, değilse “Kaldı” yazar.

Sonuç

Bu ünitede öğrendiğimiz formüller ve fonksiyonlar, Excel’de verileri daha etkili bir şekilde analiz etmemize ve hesaplamalar yapmamıza olanak tanır. Formülleri doğru ve etkili bir şekilde kullanarak, büyük veri setlerini yönetmek ve anlamlı bilgiler elde etmek mümkündür.

Excel’de Formüllerle Çalışmak

Ofis Uygulamaları 1. Sınıf – Ünite 8

1- Aşağıdakilerden hangisi ile A1 hücresindeki “Ofis” metni ile A2 hücresindeki “Uygulamaları” metni A3 hücresi içine “Ofis Uygulamaları” metnini yazar?

A) =A1& “ ”&A2
B) =A1&A3
C) A1&“ ”&A2
D) =A1&A2
E) =A1+A2

Cevap: =A1& “ ”&A2

Açıklama: Bu formül, A1 ve A2 hücrelerindeki metinleri birleştirerek A3 hücresine yazar.

2- Formülde hücre aralığını doğru olarak girmediğinizde ortaya çıkan hata aşağıdakilerden hangisidir?

A) #BÖL/0!
B) #AD?
C) #YOK
D) #BOŞ!
E) #SAYI

Cevap: #BOŞ!

Açıklama: Formülde hücre aralığını doğru olarak girmezseniz, #BOŞ! hatası alırsınız.

3- Excel’de matematiksel operatörlerden hangisinin önceliği ilk sıradadır?

A) Üs alma
B) Çarpma
C) Birleştirme
D) Eşittir
E) Yüzde

Cevap: Yüzde

Açıklama: Matematiksel işlemlerde yüzde operatörünün önceliği ilk sıradadır.

4- Excel’de formüller hangisi ile başlar?

A) &
B) =
C) >
D) +
E) /

Cevap: =

Açıklama: Excel’de tüm formüller “=” işareti ile başlar.

5- Aşağıdakilerden hangisi Excel’de karşılaşılan hata mesajlarından biri değildir?

A) #BÖL/0!
B) #AD?
C) #BOŞ!
D) #YOK
E) #HATA!

Cevap: #HATA!

Açıklama: Excel’de böyle bir hata mesajı yoktur.

6- =TOPLA (B1:B4;B6) formülünün açılımı nedir?

A) B1+B2+B3+B4+B6
B) B1+B2+B3+B6
C) B1+B2+B3+B4+B5+B6
D) B1+B4+B6
E) B1+B2+B3 B5+B6

Cevap: B1+B2+B3+B4+B6

Açıklama: Bu formül, B1, B2, B3, B4 ve B6 hücrelerinin toplamını verir.

7- =EĞER(A1=50;”Geçti”;”Kaldı”) formülü ne yapar?

A) Formülün girildiği hücreye A1 deki değer 50 ise Geçti; değilse Kaldı yazar.
B) Formülün girildiği hücreye A1 deki değer 50 ise Kaldı; değilse Geçti yazar.
C) Formülün girildiği hücreye A1 deki değer Geçti ise 50 değilse Kaldı yazar.
D) Formülün girildiği hücreye A1 deki değer Kaldı ise Geçti; değilse 50 yazar.
E) Formül hatalıdır, hata mesajı döndürür.

Cevap: Formülün girildiği hücreye A1 deki değer 50 ise Geçti; değilse Kaldı yazar.

Açıklama: EĞER formülü, A1 hücresindeki değer 50 ise “Geçti”, değilse “Kaldı” yazar.

8- Aşağıdakilerden hangisi tam sabit referans adresidir?

A) B1
B) $B1
C) $B$4
D) B$1
E) $1B

Cevap: $B$4

Açıklama: Tam sabit referans adresi, hem sütunun hem de satırın önünde $ işareti bulunur.

9- B10 hücresindeki 100 sayısına %20 sini ekleyen formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) =(B10/20)/100+B10
B) =(B10*20)/100+B10
C) (B10*20)/100=B2
D) =(B10*20)+100/D2
E) (B10*20)/100+B10

Cevap: =(B10*20)/100+B10

Açıklama: Bu formül, B10 hücresindeki değere %20 ekler.

Ofis Uygulamaları Ünite 8 Soru 10

10- Yukarıdaki tabloya göre B1 hücresine formülü yazdıktan sonra hücrenin sağ alt ucundan B3 hücresine kadar çekersek, B3 hücresinde hangi sonuca ulaşırız?

A) 11
B) 12
C) 16
D) 18
E) 21

Cevap: 18

Açıklama: Formülü B1’den B3’e kadar kopyaladığınızda, formül otomatik olarak ayarlanır ve B3 hücresinde 18 sonucu elde edilir.

Web Tasarımı ve Kodlama Auzef Bilgisayar Programcılığı-min

Web Tasrım ve Kodlama ve Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf Bahar Dönemi Ünite Soruları ve Deneme Sınavları, 2024 Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!