SAK103U Tıp Terimleri

SAK103U Tıp Terimleri Deneme Sınavları
Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

SAK103U Tıp Terimleri Deneme Sınavları
Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

SAK103U Tıp Terimleri

SAK103U Tıp Terimleri Ünite 1

Terim Bilimi ve Genel Tıp Terimleri

Dil Bilimi ve Terim Bilimi

Terim Bilimi (Terminoloji) ve Terim Sözlük Bilimi (Terminografi)

Terim Nedir?
Terim ile Sözcük Arasındaki Fark
Nitelikli Terim Nedir?
Saydam Terimler
Salkımlı (Düzenli/Sistematik) Terimler
Tutarlı (Eşanlamlısız) Terimler
Bağlamsız/Biricik (Tekanlamlı ve Tekadlı) Terimler
Elverişli (Ekonomik) Terimler
Yerel Terimler
Güncel Terimler
Terim Bilimi, Dil Politikaları ve Dil Planlaması
Terimleri Ölçünleştirme (Standartlaştırma)
Geçmişten Günümüze Tıp Terimleri

Tıp Terimlerinin Türkçede Okunuş ve Yazılış Kuralları

Tıp Terimlerinin Yapısı: Kökler ve Ekler

Tıp Terimlerinin Yapısal Özellikleri
Değişik Bireşimler
Önekler
Kökler
Son Ekler

SAK103U Tıp Terimleri Ünite 2

Hareket Sistemi ve Terimleri

Hareket Sisteminin Anatomi ve Fizyolojisi

Kemikler
Eklemler
Kas

Hareket Sisteminde Yaygın Kullanılan Tıbbi Terimler

Hareket Sisteminde Yaygın Kullanılan Anatomik Terimler
Hareket Sisteminde Yaygın Kullanılan Semptomlar ve Patolojiye Ait Tıbbi Terimler
Hareket Sisteminde Yaygın Kullanılan Tanısal Terimler
Hareket Sisteminde Yaygın Kullanılan Ameliyatlara İlişkin Terimler

SAK103U Tıp Terimleri Ünite 3

Solunum Sistemi ve Dolaşım Sistemi Terimleri

Solunum Sisteminin Anatomi ve Fizyolojisi

Solunum Sistemi ile İlgili Organlar

Solunum Sisteminde Yaygın Kullanılan Tıbbi Terimler

Solunum Sisteminde Yaygın Kullanılan Anatomik Terimler
Solunum Sisteminde Yaygın Kullanılan Tanısal ve Patolojik Terimler
Solunum Sisteminde Yaygın Kullanılan Ameliyatlara İlişkin Terimler
Solunum Sisteminde Yaygın Kullanılan Teşhis ve Tedaviye İlişkin Terimler

Dolaşım Sisteminin Anatomi ve Fizyolojisi

Dolaşım Sistemi ile İlgili Organlar

Dolaşım Sisteminde Yaygın Kullanılan Tıbbi Terimler

Dolaşım Sisteminde Yaygın Kullanılan Anatomik Terimler
Dolaşım Sisteminde Yaygın Kullanılan Tanısal Terimler
Dolaşım Sisteminde Yaygın Kullanılan Ameliyatlara İlişkin Terimler
Dolaşım Sisteminde Yaygın Kullanılan Patolojik Terimler

SAK103U Tıp Terimleri Ünite 4

Sindirim, Boşaltım ve Üreme Sistemleri ve Organları Terimler

Sindirim Sistemi ve Organları

Sindirim Sistemi Organlarının Anatomi ve Fizyolojisi
Sindirim Sistemi ile İlgili Terimler

Boşaltım (Üriner) Sistemi ve Organları Terimleri

Üriner Sistemi ve Organları
Üreterler
Mesane
Ürethra (İdrar Kanalı)
Üreme Sistemi ve Organları

Üreme (Genital) Organları

Dişi Üreme Sistemi ve Organları
Erkek Üreme Sistemi ve Organları
Erkek İç Üreme Sistemi ve Organları
Üreme Sistemi ve Organları ile ilgili Terimler

SAK103U Tıp Terimleri Ünite 5

Sinir Sistemi, Endokrin Sistem ve Duyu Organları Terimleri

Sinir Sisteminin Bölümleri ve İşlevleri

Merkezi Sinir Sistemi
Periferik Sinir Sistemi
Sinir Sistemi Hastalıklarının Tanısı ile İlgili Terimler
Sinir Sistemi Hastalıklarının Semptomatik Terimleri
Sinir Sistemi Hastalıklarının Cerrahi Müdahalesi ile İlgili Terimler
Sinir Sistemi Hastalıklarının Tıbbi Sağaltımı ile İlgili Terimler

Duyu Organları Hakkında Genel Bilgiler

Organum Vısus (Görme Organı)
Göz Küresi (Bulbus Oculı)
Optik Sinir (Nervus Optıcus)
Görme Duyusu ile İlgili Terimler
Organum Vestıbulocochleare (İşitme ve Denge Organı)
İşitme ve Denge Duyusu ile İlgili Terimler
Organum Tactus (Dokunma Organı)
Organum Olfactorıum (Koku Organı)
Organum Gustus (Tat Organı)
Tat ve Koku Duyusuyla İlgili Terimler

Endokrin Sistem Hakkında Genel Bilgiler

Hormonların Kimyasal Özellikleri ve Salgılanma Düzeni
Hipofiz Bezinden Salınan Hormonlar
Paratiroid Bezlerden (Glandula Parathyroidea) Salınan Hormonlar
Pankreastan Salınan Hormonlar
Endokrin Sistem ile İlgili Terimler

SAK103U Tıp Terimleri Ünite 6

Klinikte Kullanılan Terimler

Kan ve Kanın Yapıları

Hematoloji

Radyolojik Tedavi ve Tanı Teknikleri

Nükleer Tıp
Radyoloji
Onkoloji

Çocuk ve Yaşlı Hastalıkları ve Tedavisi

Pediatri–Çocuk Hastalıkları
Geriatri

Anesteziyoloji, Psikiyatri, Romatoloji Bilim Dalları

Anesteziyoloji
Psikiyatri
Romatoloji
Hematoloji, Onkoloji, Anesteziyoloji, Romatoloji, Nükleer Tıp, Geriatri, Pediatri, Psikiyatri Dalları ile İlgili Klinik Terimler

SAK103U Tıp Terimleri Ünite 7

İlaç Bilimi Terimleri

İlaç Bilimi ile İlgili Kavramlar

İlaç (Farmasötik Preparat)
İlaçların Adlandırılması
İlaçların Kaynakları

İlaçların Uygulanması ve Dozaj Şekilleri

Oral, Oküler ve Nazal Uygulamalar İçin Dozaj Şekilleri
Parenteral, Pulmoner, Rektal veya Vajinal ve Dermal Uygulama İçin Dozaj Şekilleri

İlaçların Emilimi, Dağılımı, Metabolizması ve Vücuttan Atılımı

İlaçların Emilimi
İlaçların Dağılımı
İlaçların Metabolizması
İlaçların Atılımı

İlaçların Sınıflandırılması

Sindirim Sistemi ve Metabolizma İlaçları
Kan ve Kan Yapan Organ İlaçları
Kardiyovasküler Sistem İlaçları
Dermatolojik İlaçlar
Sistemik Hormonal İlaçlar (Seks Hormonları ve İnsülin Hariç)
Genital ve Üriner Sistem İlaçları
Sistemik Kullanılan Antienfektif İlaçlar
Antineoplastikler ve İmmünomodülatör (İmmün Sistemi Düzenleyici) İlaçlar
Sinir Sistemi İlaçları
Kas-İskelet Sistemi İlaçları
Antiparaziter İlaçlar
Solunum Sistemi İlaçları
Oftalmolojik (Göz) ve Otolojik (Kulak) İlaçlar

İlaçların İstenmeyen Etkileri

İlaç Etkileşimleri
İlaçların Toksik Etkileri

İlaçların Reçetelenmesi

SAK103U Tıp Terimleri Ünite 8

Sağlık, Hastalık ve Sağlık Hizmetleri Terimleri

Sağlık Kavramı

Sağlık Kavramının Boyutları

Hastalık Kavramı ve Hastalık Etkenleri

Hastalık Etkenleri (Ajan)
Konakçı
Çevre

Sağlığı Koruma

Sağlığı Koruyucu Önlemler

Sağlık Hizmetleri

Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
Rehabilitasyon ile İlgili Sağlık Hizmetleri

Sağlık Düzeyi Ölçütleri

Hastalık (Morbidite) ile İlgili Ölçütler
Ölüm (Mortalite) ile İlgili Ölçütler
Doğum (Fertilite) ile İlgili Ölçütler
Diğer Ölçütler

SAK103U Tıp Terimleri ders kitabı

SAK103U Tıp Terimleri ders kitabı

Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Anadolu Aöf-LOLONOLO

SAK103U Tıp Terimleri

error: Content is protected !!