Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Aöf Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

1.Sınıf

Güz Dönemi
BİL101U-Temel Bilgi Teknolojileri-1
SAK101U Tıbbi Belgeleme
SAK103U Tıp Terimleri
SAĞ104U Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi
İLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim
Yabancı Dil -1 (İngilizce -1)
Bahar Dönemi
BİL102U-Temel Bilgi Teknolojileri-2
ÇMH104U Toplanti ve Sunu Teknikleri
SAĞ101U temel ilk yardim bilgisi
SAĞ108U Sağlik Psikolojisi
ÇEK206U İş Sağliği ve Güvenliği
Yabancı Dil -2 (İngilizce -2)

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

2.Sınıf

Güz Dönemi
ADL201U Büro Teknolojileri
BYA203U Mesleki Yazışmalar
BYA205U Yönetici Asistanlığı
SAK201U Sağlik Kurumları Yönetimi
TAR201U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
TÜR201U türk dili I
Bahar Dönemi
BYA202U Dosyalama Arşivleme
İLT210U Sağlık Kurumlarında İletişim
SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II
SAK204U Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri
TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
TUR202U Türk Dili 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı : Akademik İnceleme
Giriş

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde yer alan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı, sağ

lık sektöründe profesyonel bilgi yönetimi ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu makalede, programın birinci ve ikinci sınıflarındaki ders yapıları ve içerikleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

1. Sınıf

Güz Dönemi

BİL101U – Temel Bilgi Teknolojileri-1: Bu ders, öğrencilere temel bilgi teknolojileri konusunda kapsamlı bir giriş sağlar. Bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin temel prensipleri, donanım ve yazılım konularını kapsar.

SAK101U – Tıbbi Belgeleme: Tıbbi belgeleme üzerine odaklanan bu ders, öğrencilere sağlık sektöründe kullanılan belgeleme yöntemleri ve standartları konusunda bilgi sunar.

SAK103U – Tıp Terimleri: Temel tıp terimlerini öğrenmeyi amaçlayan bu ders, öğrencilere sağlık sektöründe etkili iletişim için gerekli olan tıp terimlerini öğretir.

SAĞ104U – Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi: Temel sağlık bilgisi ve hastalıkların genel özellikleri konusunda bilgi sağlayan bu ders, öğrencilere sağlık alanındaki temel kavramları öğretir.

İLT103U – Halkla İlişkiler ve İletişim: Sağlık sektöründe iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu ders, öğrencilere halkla ilişkiler ve iletişim stratejileri konusunda temel bilgiler sunar.

Yabancı Dil -1 (İngilizce -1): İngilizce dil becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu ders, öğrencilere temel dil bilgisi ve iletişim becerilerini kazandırır.

Bahar Dönemi

BİL102U – Temel Bilgi Teknolojileri-2: Temel Bilgi Teknolojileri-1 dersinin devamı niteliğinde olan bu ders, öğrencilere bilgi teknolojilerini daha derinlemesine anlamayı hedefler.

ÇMH104U – Toplantı ve Sunu Teknikleri: İletişim becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan bu ders, öğrencilere etkili toplantı ve sunum tekniklerini öğretir.

SAĞ101U – Temel İlk Yardım Bilgisi: Temel ilk yardım prensipleri üzerine odaklanan bu ders, öğrencilere acil durumlarda nasıl müdahale edileceği konusunda temel bilgiler sunar.

SAĞ108U – Sağlık Psikolojisi: Sağlık sektöründe psikolojik faktörleri anlamayı hedefleyen bu ders, öğrencilere hastalarla etkili iletişim kurma becerilerini geliştirir.

ÇEK206U – İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliği konularını içeren bu ders, öğrencilere iş ortamlarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının nasıl sağlanacağını öğretir.

Yabancı Dil -2 (İngilizce -2): İngilizce dil becerilerini daha da geliştirmeyi amaçlayan bu ders, öğrencilere daha ileri düzeyde dil bilgisi ve iletişim yetenekleri kazandırır.

2. Sınıf

Güz Dönemi

ADL201U – Büro Teknolojileri: Büro yönetimi ve teknolojik araçları içeren bu ders, öğrencilere modern ofis yönetimi konusunda bilgi kazandırır.

BYA203U – Mesleki Yazışmalar: İş dünyasında profesyonel iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu ders, öğrencilere mesleki yazışma kuralları ve teknikleri öğretir.

BYA205U – Yönetici Asistanlığı: Yönetici asistanlarının görevleri ve sorumlulukları konusunda bilgi sağlayan bu ders, öğrencilere etkili bir yönetici asistanı olma becerilerini geliştirme fırsatı sunar.

SAK201U – Sağlık Kurumları Yönetimi: Sağlık kurumlarının yönetim prensipleri ve stratejilerini içeren bu ders, öğrencilere sağlık sektöründe liderlik ve yönetim konularında bilgi kazandırır.

TAR201U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1: Türk devrim tarihi ve Atatürk ilke ve inkılapları üzerine odaklanan bu ders, öğrencilere Türk tarihini anlama fırsatı sunar.

TÜR201U – Türk Dili I: Türk dilbilgisini geliştirmeyi amaçlayan bu ders, öğrencilere dil bilinci kazandırır.

Bahar Dönemi

BYA202U – Dosyalama Arşivleme: Dosyalama ve arşivleme prensiplerini içeren bu ders, öğrencilere belge yönetimi konusunda temel beceriler kazandırır.

İLT210U – Sağlık Kurumlarında İletişim: Sağlık sektöründe etkili iletişim stratejilerini geliştirmeyi amaçlayan bu ders, öğrencilere hasta iletişimi ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim becerilerini öğretir.

SAK202U – Sağlık Kurumları Yönetimi II: Sağlık kurumlarının daha karmaşık yönetim konularını içeren bu ders, öğrencilere liderlik ve stratejik yönetim yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar.

SAK204U – Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri: Sağlık sektöründe bilgi sistemlerini anlamayı amaçlayan bu ders, öğrencilere bilgi teknolojileri ve sağlık hizmetleri entegrasyonunu öğretir.

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2: Türk devrim tarihinin devamını içeren bu ders, öğrencilere Türk modernleşme sürecini anlama fırsatı sunar.

TUR202U – Türk Dili 2: Türk dilbilgisini daha da derinlemesine öğretmeyi amaçlayan bu ders, öğrencilere dil becerilerini geliştirme imkanı sağlar.

Sonuç

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı, öğrencilere sağlık sektöründe gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Program, temel bilgi teknolojileri, iletişim, sağlık yönetimi ve tıbbi belgeleme gibi konularda öğrencilere geniş bir perspektif sunarak mezunlarını sağlık sektöründe başarılı kariyerlere hazırlamaktadır.

Aöf Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi çıkmış sına soruları ve deneme sınavları

Anadolu Aöf Paylaşım Grubu, Aöf Turizm İşletmeciliği Facebook Anadolı Aöf, Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

 

 

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!