SAĞ108U Sağlık Psikolojisi

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi Deneme Sınavları
Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sağlık Psikolojisi Ünite Soruları
Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

SAĞ108U Sağlik Psikolojisi kitap pdfi

SAĞ108U Sağlik Psikolojisi

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi
Sağlık Psikolojisine Genel Bakış
Stres ve Stresle Baş Etme
Ağrı, Ağrı Yönetimi ve Plasebo Etkisi
Sağlıklı Yaşam: Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite, Uyku ve Cinsellik
Bağımlılıklar
Yas Süreci, Ruhsal Travma ve Tükenmişlik
Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar
Sık Görülen Diğer Tıbbi Hastalıklar
SAĞ108U Sağlık Psikolojisi
BÖLÜM 1 Genel Bakış
Giriş
Sağlık ve Hastalığın Öyküsü
Mezopotamya’da Sağlık ve Hastalık
Eski Mısır’da Sağlık ve Hastalık
Hititler’de Sağlık ve Hastalık
Eski Hindistan’da Sağlık ve Hastalık
Eski Çin’de Sağlık ve Hastalık
Eski Yunan’da Sağlık ve Hastalık
Eski Roma’da Sağlık ve Hastalık
Ortaçağ’da Sağlık ve Hastalık
Rönesans Döneminde Sağlık ve Hastalık
17 ve 18. Yüzyılda Sağlık ve Hastalık
19. Yüzyılda Sağlık ve Hastalık
Biyomedikal Model
Biyopsikososyal Model
Sağlık ve Hastalığın Tanımı
Sağlığın Tanımı
Hastalığın Tanımı
Sağlık Psikolojisi
Sağlık Psikolojisinin Amaçları
Sağlık Psikolojisinin Alt Alanları
Sağlık Psikolojisi ile İlişkili Diğer Bazı Alanlar
Sağlık Psikologları Kimlerdir ve Ne İş Yaparlar?
Türkiye’de Sağlık Psikolojisi ve Uygulama Örnekleri
SAĞ108U Sağlık Psikolojisi
BÖLÜM 2 Stres ve Stresle Baş Etme
Giriş
Stresin Tanımı ve Stres Modelleri
Stresin Tanımı
Stresi Açıklayan Çeşitli Modeller
Stresin Ölçülmesi
Stres ve Fizyolojik Değişimler
Kronik Stresin Etkileri
Stresle Baş Etme
Baş Etme Tarzları ile Ruhsal ve Bedensel Sağlık Arasındaki İlişkiler
Sosyal Destek ve Stres ile İlişkisi
Kişilik ve Stres ile İlişkisi
Kontrol ve Stres ile İlişkisi
Stres ve Dayanıklılık
SAĞ108U Sağlik Psikolojisi
BÖLÜM 3 Ağrı, Ağrı Yönetimi ve Plasebo Etkisi
Giriş
Ağrı, Çeşitleri ve Kuramları
Ağrının Tanımı ve İlişkili Kavramlar
Ağrının Fizyolojisi
Ağrı Çeşitleri
Ağrı Kuramları
Ağrı Yönetimi
Ağrıda Beklentiler: Plasebo ve Nosebo Etkisi
SAĞ108U Sağlik Psikolojisi
BÖLÜM 4 Sağlıklı Yaşam: Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite, Uyku ve Cinsellik
Giriş
Sağlıklı Beslenme
Diyet ve Beslenme Alışkanlıklarının Yönetimi
Yeme Davranışının Gelişimsel, Bilişsel ve Kilo Alma Endişesi Modelleri
Beden İmgesi ve Beden Memnuniyetsizliği
Yeme Bozuklukları: Aşırı Yeme, Az Yeme ve Fazlası
Fiziksel Aktivite
Fiziksel Aktivite ve Sedanter Davranış
Fiziksel Aktivitenin Fiziksel ve Zihinsel Sağlığa Faydaları
Fiziksel Aktivitenin Ölçülmesi
Fiziksel Aktiviteyi Artırıcı Müdahaleler
Uyku
Uyku Döngüsü ve Uyku Evreleri
Uyku Hijyeni
Uyku-Uyanıklık Bozuklukları
Cinsellik
Üreme, Haz ve Risk Olarak Cinsellik ve Ötesi
Doğum Kontrolü
AIDS ve Cinsellikte Risk Algısı
Cinsel İşlev Bozuklukları ve İnfertilite
Düşük, Kürtaj, Menopoz ve Prostat
SAĞ108U Sağlik Psikolojisi
BÖLÜM 5 Bağımlılıklar
Giriş
Bağımlılık Nedir?
Bağımlılıkla İlgili Tanımlar
Bağımlılığın Evreleri
Madde Kullanım Bozuklukları ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler
Alkol Bağımlılığı Sendromu (Abs)
Alkol Bağımlılığının Oluş Nedenleri
Alkol Bağımlılığında Tanı ve Değerlendirme
Alkol Kullanımı ve Bağımlılığına Bağlı Bozukluklar
Alkol Dışı Madde Kullanımı ve Bağımlılığı
Tütün – Nikotin
Opiyatlar (Eroin, Afyon, Morfin, Kodein vb.)
Kannabinoidler (Esrar)
Uçucu Maddeler
Uyarıcı Maddeler
Halüsinojenler
Sedatif Hipnotikler
Madde Bağımlılığında Tanı ve Değerlendirme
Diğer Bağımlılıklar
İnternet Bağımlılığı
Kumar Bağımlılığı
Seks Bağımlılığı
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları İle İlişkili Kuramsal Yaklaşımlar
Psikodinamik Kuram
Davranışçı Kuram
Bilişsel Kuram
Sosyal Öğrenme Kuramı
Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Tedavi, Remisyon ve Depreşme
Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Tedavi
Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarında Remisyon ve Depreşme
SAĞ108U Sağlik Psikolojisi
BÖLÜM 6 Yas Süreci, Ruhsal Travma ve Tükenmişlik
Giriş
Yas Süreci
Yas Tepkileri
Anormal Yas Tepkileri
Ruhsal (Psikolojik) Travma
Travma Türleri
Ruhsal Travmanın Etkileri
İkincil Travmatik Stres, Dolaylı Travma ve Tükenmişlik Sendromu
SAĞ108U Sağlik Psikolojisi
BÖLÜM 7 Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar
Giriş
Depresyon
İntihar (Özkıyım)
Kaygı Bozuklukları
Demans-Alzheimer Hastalığı
Psikotik Bozukluklar
Şizofreni
SAĞ108U Sağlik Psikolojisi
BÖLÜM 8 Sık Görülen Diğer Tıbbi Hastalıklar
Giriş
Kalp-Damar Hastalıkları
Hipertansiyon
Koroner Arter Hastalığı
Kalp Yetmezliği
Kanser
Diyabet
İnme
Obezite ve Metabolik Sendrom
Metabolik Sendrom

SAĞ108U Sağlık Psikolojisi: Beden ve Zihin Arasındaki Bağlantıyı Anlamak

Sağlık, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır ve fiziksel sağlık genellikle ilk akla gelen şeydir. Ancak, sağlık sadece vücudun fiziksel durumuyla sınırlı değildir; zihinsel ve duygusal sağlık da büyük önem taşır. Bu noktada devreye “Sağlık Psikolojisi” girmektedir. SAĞ108U Sağlık Psikolojisi, beden ve zihin arasındaki derin bağlantıyı inceleyen bir ders olarak, sağlıkla ilgili pek çok konuyu ele almaktadır.

Sağlık ve Hastalığın Tarihi Yolculuğu

Bu dersin ilk bölümünde, sağlık ve hastalığın tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz. Mezopotamya’dan Eski Roma’ya, Ortaçağ’dan Rönesans Dönemi’ne kadar sağlık ve hastalık kavramlarının nasıl evrildiğini ve toplumların bu konudaki yaklaşımlarının nasıl değiştiğini inceliyoruz. Ayrıca, biyomedikal model ve biyopsikososyal model gibi farklı sağlık anlayışlarını da ele alıyoruz.

Sağlık Psikolojisi ve Amaçları

Bu derste, Sağlık Psikolojisi’nin ne olduğunu ve amaçlarını öğreniyoruz. Sağlık Psikolojisi, fiziksel sağlık, zihinsel sağlık ve duygusal sağlık arasındaki ilişkileri anlamak için psikolojik yaklaşımları kullanır. Ayrıca, Sağlık Psikolojisi’nin alt alanlarına ve bu alanların sağlıkla nasıl ilişkilendiğine dair bilgi edinirken, sağlık psikologlarının neler yaptığını da öğreniyoruz.

Stres ve Stresle Baş Etme

İkinci bölümde, stresin tanımını ve stresle baş etmenin önemini keşfediyoruz. Stres, günlük yaşamımızın bir parçasıdır, ancak sürekli stresin fiziksel ve zihinsel sağlığımıza olan etkilerini anlamak önemlidir. Bu bölümde, farklı stres modellerini, stresin ölçülmesini ve stresle baş etme stratejilerini inceleyeceğiz.

Ağrı, Ağrı Yönetimi ve Plasebo Etkisi

Sağlık Psikolojisi’nin üçüncü bölümü ağrı ve ağrı yönetimi ile ilgilidir. Ağrı, insan yaşamının bir parçasıdır, ancak ağrının nasıl algılandığını ve yönetildiğini anlamak önemlidir. Ayrıca, plasebo etkisinin ağrı tedavisindeki rolünü inceleyerek, zihinsel süreçlerin fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini keşfedeceğiz.

Sağlıklı Yaşam: Beslenme, Fiziksel Aktivite, Uyku ve Cinsellik

Dördüncü bölümde, sağlıklı yaşam tarzının önemini ele alıyoruz. Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, uyku ve cinsellik gibi faktörlerin fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini inceliyoruz. Beden imgesi, yeme bozuklukları ve cinsel sağlık konularına da değinerek, sağlıklı yaşamın nasıl sürdürülebileceğini öğreniyoruz.


Bu makale, “SAĞ108U Sağlık Psikolojisi” dersinin ana konularını kapsayan bir özet sunmaktadır. Bu ders, beden ve zihin arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamıza yardımcı olan önemli bir disiplindir ve sağlıkla ilgili pek çok soruya cevap aramamıza olanak sağlar. Sağlık psikolojisi, sağlıkla ilgili daha derin bir anlayış geliştirmek isteyen herkes için büyük bir fırsattır.

SAĞ108U Sağlik Psikolojisi

Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Anadolu Aöf-LOLONOLO
error: Content is protected !!