SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II Deneme Sınavları
Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sağlık Kurumları Yönetimi IIÜnite Soruları
Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

Üniteler
1- Sağlık Kurumları Kuruluş Yeri Çalışmaları
2- Poliklinik ve Klinik Hizmetleri Yönetimi
3- Klinik Destek Hizmetleri Yönetimi
4- Hastane Destek Hizmetleri Yönetimi
5- Sağlık Kurumlarında Karar Verme Süreci ve Problem Çözme
6- Sağlık Kurumlarında Ekip Çalışması ve Çatışma Yönetimi.
7- Sağlık Kurumlarında Koordinasyon ve İletişim
8- Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi
SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

Ünite -1

Sağlık Kurumları Kuruluş Yeri Çalışmaları

1. Bir yatırım projesi hazırlanırken girişimcinin yapacağı yatırıma yönelik bazı ön bilgileri elde etmesine imkan veren çalışmalara verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kuruluş yeri seçimi
b. Pazar araştırması
c. Fizibilite etüdü
d. Kapasite seçimi
e. Rekabet analizi

Cevap : c. Fizibilite etüdü

2. Aşağıdakilerden hangisi yatırım projesinin hazırlanmasında takip edilecek aşamalardan birisi değildir?

a. Ön proje
b. Geribildirim ve süreç yönetimi
c. Değerlendirme ve yatırım kararı
d. Projenin uygulanması
e. Deneme üretimi

Cevap : b. Geribildirim ve süreç yönetimi

3. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik analiz kapsamında incelenecek konulardan birisi değildir?

a. Talep tahmini
b. Rakip analizi
c. Büyüklük ve kapasite seçimi
d. Mali durumun analizi
e. Kuruluş yeri seçimi

Cevap : d. Mali durumun analizi

4. Aşağıdakilerden hangisi karı maksimum ve maliyetleri minimum yapan üretim miktarını gösteren kapasite türüdür?

a. Atıl kapasite
b. Maksimum kapasite
c. Optimum kapasite
d. Fiili kapasite
e. Normal kapasite

Cevap : c. Optimum kapasite

5. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti talebini etkileyen faktörlerden birisi değildir?

a. Karlılık
b. Fiyat
c. Gelir durumu
d. Kişisel özellikler
e. Sağlık güvencesi

Cevap : a. Karlılık

6. “Talebe yakın olmak” şeklinde tanımlanabilecek kuruluş yeri faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tedarik kolaylıkları
b. İnsangücü faktörlerine yakınlık
c. Teşvikler
d. Hammaddeye yakınlık
e. Pazara yakınlık

Cevap : e. Pazara yakınlık

7. Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri seçiminde etkili olan objektif faktörlerden birisi değildir?

a. Hammadde temin giderleri
b. İklim koşulları
c. Arazi fiyatları
d. Taşıma ve ulaştırma giderleri
e. İşçilik ücretleri

Cevap : b. İklim koşulları

8. “Üretim faaliyetlerinden elde edilen çıktıyla bu faaliyetler için kullanılan giderlerin fiziki miktarlarının birbirine oranı” şeklinde tanımlanabilecek kuruluş yeri seçimi etkililik ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekonomiklik
b. Verimlilik
c. İktisadilik
d. Karlılık
e. Etkinlik

Cevap : b. Verimlilik

9. Geniş tabanlı bir blok üzerine oturtulmuş uzun bir bloğun yer aldığı hastane yapı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Breitfuss tipi
b. Kamm tipi
c. Y tipi
d. T tipi
e. H tipi

Cevap : a. Breitfuss tipi

10. Aşağıdakilerden hangisi pavyon tipi hastane modelinin dayandırıldığı temel prensiplerden birisi değildir?

a. Hastaların tümünün gözlenebilmesi
b. Hava akımının sağlanması
c. Hastane içerisinde yolların fazla uzamaması
d. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü
e. Her bölümün birbirinden ayrılması

Cevap : c. Hastane içerisinde yolların fazla uzamaması

Sağlık Kurumları Kuruluş Yeri Çalışmaları: Stratejik Planlama ve Etkinlik Değerlendirmesi

Girişimcilerin sağlık sektöründe yatırım yapma kararı almadan önce başvurdukları önemli bir süreç, sağlık kurumları kuruluş yeri çalışmalarıdır. Bu çalışmalar, yatırımın doğru bir şekilde planlanmasını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına kritik öneme sahiptir. Bu makalede, sağlık kurumları kuruluş yeri çalışmalarının genel bir çerçevesini ele alacak ve yatırımcılara yol gösterici bilgiler sunacaktır.

Fizibilite Etüdü: Stratejik Yatırımın Temeli

Fizibilite etüdü, bir yatırım projesinin hazırlık aşamasında girişimcinin yapacağı yatırıma yönelik ön bilgileri elde etmesine imkan veren kapsamlı bir çalışmadır. Yatırımın gerçekleşebilirliğini değerlendirmek, pazar koşullarını analiz etmek ve finansal açıdan projenin sürdürülebilir olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu etüd, doğru kuruluş yeri seçiminin ilk adımını oluşturur.

Yatırım Projesi Aşamaları: Stratejik Planlama ve Uygulama

Yatırım projesi hazırlama sürecinde takip edilen aşamalardan biri de ön proje, değerlendirme ve yatırım kararı, proje uygulanması ve deneme üretimi aşamalarıdır. Ancak, sürecin verimli bir şekilde yönetilebilmesi için geribildirim ve süreç yönetimi de göz ardı edilmemelidir.

Ekonomik Analiz: Yatırımın Temel Taşlarından Birisi

Sağlık kurumları kuruluş yeri çalışmaları sırasında ekonomik analiz, talep tahmini, rekabet analizi, büyüklük ve kapasite seçimi gibi konuları içerir. Ancak, mali durumun analizi de önemli bir unsurdur. Mali durumun doğru bir şekilde değerlendirilmesi, yatırımın karlılığını ve sürdürülebilirliğini belirlemede kritik bir rol oynar.

Kapasite Seçimi: Optimum Kapasitenin Rolü

Üretim miktarını maksimum karı elde edecek ve maliyetleri minimum düzeyde tutacak şekilde belirlemek için kapasite seçimi yapılmalıdır. Optimum kapasite, bu dengeyi sağlayan ve işletmeye en uygun olan kapasite türüdür.

Sağlık Hizmeti Talebini Etkileyen Faktörler: Pazara Yakınlık ve Diğerleri

Sağlık hizmeti talebini etkileyen faktörler arasında fiyat, gelir durumu, kişisel özellikler ve sağlık güvencesi bulunur. Ancak, pazara yakınlık da önemli bir faktördür ve sağlık kurumları için talebe yakın olmak, kuruluşun başarısını etkileyebilir.

Kuruluş Yeri Seçimi: Objektif Faktörler ve Etkinlik Ölçütleri

Kuruluş yeri seçiminde etkili olan objektif faktörler arasında hammadde temin giderleri, arazi fiyatları, taşıma ve ulaştırma giderleri, işçilik ücretleri bulunur. Verimlilik ise kuruluş yeri seçimi etkinlik ölçütlerinden biridir ve üretim faaliyetlerinin maliyetleri minimum düzeyde tutmasını sağlar.

Hastane Yapı Tipleri ve Modelleri: Stratejik Planlama ve Hizmet Verimliliği

Hastane yapı tipleri arasında Breitfuss tipi, Kamm tipi, Y tipi, T tipi ve H tipi bulunur. Her biri farklı ihtiyaçlara ve stratejilere hitap eder. Pavyon tipi hastane modelleri, hastaların gözlenmesi, hava akımının sağlanması, bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi temel prensiplere dayanır.

Bu çerçeve içinde, sağlık kurumları kuruluş yeri çalışmalarının, stratejik planlama ve etkinlik değerlendirmesi bağlamında önemli bir süreç olduğu ve doğru bir şekilde yürütüldüğünde sağlık sektöründeki yatırımcılara sürdürülebilir ve başarılı projeler sunabileceği söylenebilir. Bu nedenle, girişimcilerin bu aşamalara özel bir önem vermeleri ve detaylı bir stratejik planlama süreci izlemeleri kritik öneme sahiptir.

LOLONOLO.COM

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

Ünite-2

Poliklinik ve Klinik Hizmetleri Yönetimi

1. ‘Hastaların yatırılmadan, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini aldıkları ve sağlık harcamalarının aşağıya çekilmesinde de önemli olan hizmetler nasıl adlandırılır?

a. Kardiyoloji
b. Poliklinik
c. Radyoloji
d. Laboratuvar
e. Ameliyathane

Cevap : b. Poliklinik

2. Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık yapabilecekleri alanlar aşağıda sıralanan hangi Yönetmelik tarafından düzenlenir?

a. Dişte Uzmanlık Tüzüğü
b. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
c. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
d. Özel Hastaneler Yönetmeliği
e. Klinik Hizmetler Yönetmeliği

Cevap : c. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

3. Aşağıda sıralanan klinik servislerden hangisi, genel hastanelerde bulunması gereken dört temel servisten biridir?

a. İç Hastalıkları Servisi
b. Göğüs Hastalıkları Servisi
c. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi
d. Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi
e. Ortopedi ve Travmatoloji Servisi

Cevap : a. İç Hastalıkları Servisi

4. ‘Kanserin radyoterapi yöntemleriyle tedavi edilmesi ile ilgilenen tıpta uzmanlık dalıdır’ aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Radyoloji
b. Nükleer Tıp
c. Tıbbi Patoloji
d. Radyasyon Onkolojisi
e. Tıbbi Genetik

Cevap : d. Radyasyon Onkolojisi

5. Aşağıda sıralanan uzmanlık alanlarından hangisi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu diş hekimlerinin, uzmanlık yapabilecekleri Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları arasında yer almaz?

a. Endodonti
b. Ortodonti
c. Pedodonti
d. Periodontoloji
e. Tıbbi Mikrobiyoloji

Cevap : e. Tıbbi Mikrobiyoloji

6. ‘Türkiye’de mevcut mevzuat ve düzenlemelere göre yataklı tedavi kurumlarında baştabibin başkanlığı altında bütün servis, laboratuvar şef veya uzmanları, hastane müdürü ve başhemşirenin katılması kurulan kurul’, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Hastane Konseyi
b. Sağlık Kurulu
c. Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi
d. Doku Kontrol Komitesi
e. Kalite Güvence Komitesi

Cevap : a. Hastane Konseyi

7. ‘Hastanede yapılan bütün cerrahi müdahalelerin gerekli olup olmadığını inceler. İnsan vücudundan alınan organların alınmasının gerekli olup olmadığı konusundaki bütün kararlar bu komite tarafından verilmektedir.’ Görevi kısaca özetlenen bu komite aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi
b. Kullanım Değerlendirme ve Doku Kontrol Komitesi
c. Kalite Güvence Komitesi
d. Eczane ve İlaç Komitesi
e. Tıbbi Kayıtlar Komitesi

Cevap : b. Kullanım Değerlendirme ve Doku Kontrol Komitesi

8. Görevleri arasında, ‘klinik çalışanlarının yerine getirdiği profesyonel hizmetlerden sorumlu olmak ve bu hizmetleri sürekli olarak izlemek’ olan yönetici aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Baştabip
b. Başhemşire
c. Klinik Şefi
d. Servis Sorumlu Hemşiresi
e. Hastane Müdürü

Cevap : c. Klinik Şefi

9. Hastane içindeki işler yönetim kurulu, tıbbi personel, hastane yönetimi ve karma komitelerin oluşturulması yoluyla yerine getirilir. Bütün bu komiteler anlayışı ve uzlaşıyı temel alarak çalışırlar. Ancak bu ilişkilerde iki önemli özellik ön plana çıkar. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu iki özellik doğru olarak verilmiştir?

a. İletişim – Güç
b. Güven – Yetenek
c. Yetenek- İletişim
d. İletişim – Güven
e. Güven – Güç

Cevap : d. İletişim – Güven

10. Aşağıda sıralanan ve ‘Hastane ve Tıbbi Personel’ arasındaki ilişkileri tanımlayan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Gelecekte tıbbi personel daha katı olarak örgütlenecek, daha yakından kontrol edilecek ve yönetim kurulu ve hastane yöneticisine karşı daha fazla sorumluluk taşıyacaktır.
b. Hastaneler tarafından istihdam edilen tam zamanlı hekim yöneticilerin sayısı her geçen gün artacaktır.
c. Sadece tek bir hastaneye bağlı olan hekim sayısı gittikçe artacak ve çok farklı hastanede hekimlik yapmayacaklardır.
d. Hekim olmayan personel de sağlık hizmetleri sunumunda aktif rol alacaklardır.
e. Fizyoterapist ve psikolog gibi meslek çalışanları hastane tıbbi personeli olarak değerlendirilmeyip, hekimlerin sahip oldukları ayrıcalıklara sahip olmak için çaba harcamayacaklardır.

Cevap : e. Fizyoterapist ve psikolog gibi meslek çalışanları hastane tıbbi personeli olarak değerlendirilmeyip, hekimlerin sahip oldukları ayrıcalıklara sahip olmak için çaba harcamayacaklardır.

Poliklinik ve Klinik Hizmetleri Yönetimi: Güncel Durum ve Gelecek Perspektifleri

Giriş

Sağlık sektörü, hızla değişen tıbbi teknoloji, demografik faktörler ve hastaların beklentileri gibi çeşitli dinamiklere maruz kalmaktadır. Bu değişimler, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sunulmasını gerektirmektedir. Bu makalede, poliklinik ve klinik hizmetleri yönetiminin temel unsurları, mevzuat düzenlemeleri ve gelecekteki beklentiler ele alınacaktır.

Poliklinik: Hızlı ve Etkin Sağlık Hizmetleri

Poliklinik, hastaların yatırılmadan, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini aldıkları ve sağlık harcamalarının aşağıya çekilmesinde önemli bir rol oynayan bir sağlık hizmeti alanıdır. Poliklinik hizmetleri, kardiyoloji, radyoloji, laboratuvar ve ameliyathane gibi farklı uzmanlık alanlarını içerir. Bu hizmetler, hastaların tanı ve tedavi süreçlerini hızlandırmak ve maliyetleri minimize etmek adına kritik bir öneme sahiptir.

Tıp Fakültesi Mezunlarının Uzmanlık Yönetimi

Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık yapabilecekleri alanlar, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği tarafından düzenlenmektedir. Bu yönetmelik, diş hekimliği de dahil olmak üzere farklı uzmanlık alanlarını belirler ve uzmanlık eğitimi süreçlerini düzenler. Bu düzenlemeler, sağlık profesyonellerinin standartlarını yükseltmeyi ve kaliteli hizmet sunumunu sağlamayı hedefler.

Klinik Servislerin Rolü

Genel hastanelerde bulunması gereken dört temel servisten biri olan İç Hastalıkları Servisi, klinik hizmetlerin merkezi bir unsuru olarak öne çıkar. Bu servis, çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştirerek hastane hizmetlerinin temelini oluşturur. Diğer klinik servisler de, özellikle cerrahi müdahalelerin yanı sıra spesifik uzmanlık alanlarında hizmet sunarak geniş bir sağlık yelpazesi oluşturur.

Radyoterapi ve Uzmanlık Alanları

Radyasyon onkolojisi, kanserin radyoterapi yöntemleriyle tedavisini inceleyen bir uzmanlık dalıdır. Bu, tıp alanındaki teknolojik gelişmelerle birlikte kanser tedavisinde önemli bir rol oynar. Diş Hekimliği Fakültesi mezunları arasında uzmanlık alanları arasında yer almayan tıbbi mikrobiyoloji, diğer sağlık disiplinleri için önemli bir bilim dalı olmasına rağmen diş hekimliği uzmanlık alanları arasında bulunmamaktadır.

Hastane İçi Yönetim ve Komiteler

Hastane içindeki işler, çeşitli komiteler aracılığıyla yönetilir. Hastane Konseyi, tıbbi personel, hastane yönetimi ve diğer paydaşların bir araya geldiği bir platformdur. Kullanım Değerlendirme ve Doku Kontrol Komitesi, cerrahi müdahalelerin gerekliliğini değerlendirir ve organ nakli gibi önemli kararları alır. Bu komiteler, iletişim ve güven ilkelerini temel alarak etkin bir şekilde çalışır.

Yöneticilerin Rolü ve Gelecek Beklentileri

Yöneticiler, klinik çalışanların yerine getirdiği profesyonel hizmetlerden sorumlu olarak, sağlık hizmetlerini sürekli olarak izler. Gelecekte, tıbbi personelin daha katı bir örgütlenme, daha yakın kontrol ve daha fazla sorumlulukla karşılaşması beklenmektedir. Tam zamanlı hekim yöneticilerinin sayısının artması, sağlık hizmetlerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır.

Sonuç

Poliklinik ve klinik hizmetleri yönetimi, sağlık sektöründeki dinamiklere uyum sağlayarak, hastaların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde cevap veren bir yapı oluşturmayı amaçlar. Mevcut mevzuat ve düzenlemelerle uyumlu olarak, gelecekteki beklentilere yönelik esnek ve inovatif çözümler geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmada kritik bir rol oynayacaktır.

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

lolonolo.com

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

Ünite-3

Klinik Destek Hizmetleri Yönetimi

1. Klinik Destek Hizmetleri (KDH) ile ilgili olarak aşağıda söylenen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. KDH, ara hizmetler olarak da bilinir.
b. KDH, sadece hastalıkların teşhisini kolaylaştıran işlemlerdir.
c. Laboratuvarlar, ameliyathaneler, eczane, fizik-tedavi-rehabilitaston ünitesi, sosyal hizmet birimleri ve bazen psikologlar tarafından verilen hizmetler klinik destek hizmetlerine olan örneklerdir.
d. Sağlık kurumları KDH’ni doğru, hızlı, ucuz ve sağlık hizmeti kullanıcıları ve sunucuları için cazip olacak şekilde sunmalıdırlar
e. Her KDH biriminin kendi teknolojisi ve uymak durumunda oldukları kendilerine ait iş süreçleri vardır.

Cevap : b. KDH, sadece hastalıkların teşhisini kolaylaştıran işlemlerdir.

2. Aşağıda, radyoloji birimi tarafından sunulmakta olan hizmetlerle ilgili olarak söylenen ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Radyoloji biriminde sunulan hizmetler sadece tanıya yönelik hizmetlerdir.
b. Radyoloji biriminde sunulan hizmetler sadece tedaviye yönelik hizmetlerdir.
c. Radyoloji biriminde sunulan hizmetler hem tanı hem de tedaviye yönelik hizmetlerdir.
d. Radyoloji biriminde sunulan hizmetler genel amaçlı hizmetlerdir.
e. Radyoloji biriminde sunulan hizmetler topluma yönelik hizmetlerdir.

Cevap : c. Radyoloji biriminde sunulan hizmetler hem tanı hem de tedaviye yönelik hizmetlerdir.

3. KDH birimlerinde sunulan hizmetlerin kalite düzeyini korumada çalışan personelin eğitimi önemlidir. Ancak, alınan eğitim ile birlikte kalite güvencesinin sürekli olması için başka önlemlerin de alınması gereklidir. Buna göre aşağıda sıralananlardan hangisi, KDH birimlerinde sunulan hizmetlerin kalitesini korumaya ve geliştirmeye yönelik önlemler arasında sayılamaz?

a. Personel becerilerinin güncellenmesi
b. Personele yeni becerilerin kazandırılması
c. Personel arasındaki farklılıkların giderilmesi veya azaltılması
d. Personelin denetimi
e. Personel çeşidinin planlanması

Cevap : e. Personel çeşidinin planlanması

4. ‘KDH birimlerini kullanmakta olan diğer hastane birimleri ile KDH birimleri arasındaki fonksiyonel ilişkinin bilinmesi’ aşağıda sıralanan işlerden hangisinin başarılmasına daha fazla katkıda bulunur?

a. KDH birimlerinin nereye yerleştirileceği kararının verilmesinde
b. KDH hizmet karmasının belirlenmesi kararında
c. KDH personel karmasının belirlenmesi kararında
d. KDH teknik kalitesinin yükseltilmesinde
e. KDH maliyetlerinin kontrol altına alınmasında

Cevap : a. KDH birimlerinin nereye yerleştirileceği kararının verilmesinde

5. KDH, hizmet karmasının belirlenmesinde aşağıda sıralanan unsurlardan hangisi önemli rol oynamaz?

a. Tıbbi ihtiyaçlar
b. Yasal ve mesleki gereklilikler
c. Teknik kapasite
d. Yatak devir hızı
e. Personel becerileri

Cevap : d. Yatak devir hızı

6. Bir sağlık kurumunun ameliyathanesine olan talebin belirlenmesinde aşağıda sıralanan bilgilerden hangisi en az katkı sağlar?

a. Yatan hasta sayısı
b. Ameliyat sayısı
c. Yatan hasta başına düşen ameliyat sayısı
d. Cerrahi servislere yatan hasta sayısı
e. Diğer sağlık kurumlarının ameliyathane odası sayısı

Cevap : e. Diğer sağlık kurumlarının ameliyathane odası sayısı

7. ‘Hastanın faydasına olacak şekilde en yüksek kaliteli hizmet sunumu’, aşağıda sıralanan kavramlardan hangisinin kısa tanımıdır?

a. Teknik kalite
b. Klinik rehberler
c. Kalite kontrol
d. Algılanan kalite
e. Maliyet kontrolü

Cevap : a. Teknik kalite

8. Orijinal cihaz üreticileri tarafından sağlanmakta olan bakımların yüksek maliyetinden dolayı çoğu sağlık kurumu cihazlara gerekli bakımları vermekten dolayı aşağıdaki personel türlerinden hangisini çalıştırmayı tercih etmektedir?

a. Radyoloji uzmanı
b. Biyomedikal mühendisi
c. Teknisyen
d. Tekniker
e. Sertifikalı personel

Cevap : b. Biyomedikal mühendisi

9. KDH birimi çalışanlarının yetenek karmalarını iyi anlayabilmek için göz önünde bulndurulması gereken bazı unsurlar vardır. Aşağıda sıralananlardan hangisi bu unsurlar arasında yer almaz?

a. Memur personel sayısı
b. Teknisyen sayısı
c. Uzman sayısı
d. Tam zamanlı çalışan personel sayısı
e. Hizmet sunulan hasta sayısı

Cevap : e. Hizmet sunulan hasta sayısı

10. İyi bir KDH bilgi sisteminin aşağıda sıralanan bilgilerden hangisini üretmesi beklenemez?

a. İş yükünü planlama
b. Hasta randevularını ayarlama
c. Fatura kesme
d. Ortalama yatış süresini hesaplama
e. Sorumlu hekimlere, hasta numunelerine ait sonuçları zamanında iletme

Cevap : d. Ortalama yatış süresini hesaplama

Klinik Destek Hizmetleri Yönetimi: Kalite, Eğitim ve İşbirliği

Günümüz sağlık sistemlerinde, Klinik Destek Hizmetleri (KDH) yönetimi, hastaların etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi ve sağlık kurumlarının verimli bir şekilde işleyebilmesi için kritik bir rol oynamaktadır. KDH, sağlık kurumlarında sunulan ara hizmetleri içermekte olup, laboratuvarlar, ameliyathaneler, eczane, fizik-tedavi-rehabilitasyon üniteleri, sosyal hizmet birimleri ve psikologlar gibi birçok alanda hizmet sunmaktadır. Bu birimler, hastalıkların teşhisini kolaylaştırmanın ötesinde, tedavi süreçlerine de katkıda bulunarak bütüncül bir sağlık hizmeti sunmaktadır.

KDH birimlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi ve hizmet kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yüksek tutulabilmesi için çeşitli stratejiler ve önlemler alınmalıdır. Personelin sürekli eğitimi, bu birimlerde sunulan hizmetlerin kalitesini korumada temel bir unsurdur. Ancak, kalite güvencesinin devamlılığını sağlamak için sadece eğitim yeterli değildir. Personel becerilerinin güncellenmesi, yeni becerilerin kazandırılması, personel arasındaki farklılıkların azaltılması ve denetim gibi önlemler de alınmalıdır.

KDH birimlerinin yerleştirilmesi, hizmet karması belirlenmesi ve personel karması gibi stratejik kararlar, sağlık kurumlarının bütünsel başarısını etkileyen faktörlerdir. Özellikle, KDH birimlerinin yerleştirilmesi kararı, bu birimlerin diğer hastane birimleri ile olan fonksiyonel ilişkisini belirlemede kritik bir öneme sahiptir. Bu karar, sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde koordine edilebilmesi ve hastaların hızlı bir şekilde ihtiyaç duydukları hizmetlere erişebilmeleri açısından hayati öneme sahiptir.

Hizmet karmasının belirlenmesinde, tıbbi ihtiyaçlar, yasal ve mesleki gereklilikler, teknik kapasite ve personel becerileri gibi unsurların dikkate alınması gerekmektedir. Ancak, dikkate alınan unsurlar arasında yatak devir hızının önemli bir rol oynamadığı unutulmamalıdır. Yatak devir hızı, hastane yatak kapasitesi ile hastaların yatış ve çıkış hızını ölçen bir parametredir ancak doğrudan KDH birimlerinin hizmet karmasını etkilemez.

Teknik kalitenin artırılması ve maliyetlerin kontrol altına alınması, KDH birimlerinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için önemli hedeflerdir. Bu bağlamda, orijinal cihaz üreticileri tarafından sağlanan bakımların yüksek maliyetinden kaçınmak adına, çoğu sağlık kurumu biyomedikal mühendislerini tercih etmektedir. Bu uzmanlar, cihazların düzenli bakımını sağlayarak hem teknik kaliteyi artırmakta hem de maliyetleri kontrol altında tutmaktadır.

KDH birimlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için personel yönetimi de kritik bir faktördür. Personel çeşitliliği planlaması, birim içindeki yetenek karmasının dengeli bir şekilde oluşturulmasını sağlamak adına önemlidir. Ancak, bu çeşitliliğin planlanması, hizmet sunulan hasta sayısından daha az önemlidir. Hizmet sunulan hasta sayısı, birimdeki iş yükünü belirlemede ve personel ihtiyaçlarını öngörmede daha belirleyici bir faktördür.

Son olarak, iyi bir KDH bilgi sistemi, iş yükünü planlama, hasta randevularını ayarlama, fatura kesme ve sorumlu hekimlere zamanında bilgi iletimi gibi birçok işlevi yerine getirmelidir. Ancak, ortalamayı yatış süresini hesaplama gibi işlevler, KDH bilgi sisteminin ana odak noktaları arasında yer almamaktadır.

Bu bağlamda, Klinik Destek Hizmetleri Yönetimi, sağlık kurumlarının etkin ve sürdürülebilir bir şekilde işleyebilmesi için stratejik kararlar, kalite güvencesi, personel yönetimi ve teknolojik sistemlerin entegrasyonu gibi önemli unsurları içermektedir. Bu unsurların dikkatlice planlanması ve uygulanması, hastaların en iyi sağlık hizmetine erişimini sağlarken, sağlık kurumlarının da etkin bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunacaktır.

LOLONOLO.COM

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

Ünite-4

Hastane Destek Hizmetleri Yönetimi

1. Aşağıdakilerden hangisi hastane destek hizmetlerinden değildir?

a. Temizlik hizmetleri
b. Çamaşırhane hizmetleri
c. Mutfak hizmetleri
d. Tıbbi Hizmetler
e. Tıbbi Atık Hizmetleri

Cevap : d. Tıbbi Hizmetler

2. Aşağıdakilerden hangisi Ev İdaresi Hizmetlerinin amaçlarından biridir?

a. Hem hastalar hem de hastane personeli için temiz ve hoş bir atmosfer sağlamaktır.
b. Hastanede çalışan sağlık çalışanlarının özel işlerini yapmak
c. Hastaların tedavisinde hemşirelere yardımcı olmak
d. Hastanede hastalara yön göstermede yardımcı olmak
e. Hastanede tıbbi tedaviye destek olmak

Cevap : a. Hem hastalar hem de hastane personeli için temiz ve hoş bir atmosfer sağlamaktır.

3. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde ev idaresi bölümünün hizmet alanları ve sorumluluklarından değildir?

a. Ev İdaresinin personelinin seçimi, yönetimi, eğitimi, kontrolü ve iş verimliklerini artıracak etkin süreçler saptamak
b. Hastanedeki her alanın kullanım amacına uygun olarak döşenmesi, düzenlenmesi, eşya ve mobilyaların seçimi, bakımı, kullanımı sağlamak
c. Haftalık yemek listesini oluşturmak
d. Uygun aydınlatma, ısıtma ve havalandırma için çalışmalar yapmak
e. Düzenli, planlı bir temizlik programı hazırlamak.

Cevap : c. Haftalık yemek listesini oluşturmak

4. Ev İdaresi hizmetleri enfeksiyonların azaltılmasında aşağıdaki hangi birimle işbirliği içinde çalışmalıdır?

a. Enfeksiyon komitesi
b. Başhekimlik
c. Teknik birim sorumlusu
d. Hastane Müdürü
e. Sterilizasyon Ünitesi

Cevap : a. Enfeksiyon komitesi

5. Ev İdaresi hizmetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Ev İdaresi Hizmetleri, bir kurumun sahip olduğu tüm kaynaklardan en üst düzeyde yararlanarak, mevcut olanaklarla, temiz, sağlıklı, güvenli, düzenli, güzel bir çevre yaratmak amacındadır
b. Hastanelerde Kurum Ev İdaresi hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi hasta hakları açısından da önem taşımaktadır
c Hastanede ev idaresi hizmetleri; hasta bakımı ve tedavi hizmetlerinin kalitesini etkileyen bir hizmettir ve hastalara daha iyi hizmetin sunumu açısından büyük önem taşımaktadır
d. Sağlık kurumlarında ev idaresi hizmetini yürütecek olan personelin bu alanda yeterli temel bilgi ve beceriye sahip olması, sağlık ve güvenlik kuralları ile ilgili konularda eğitilmesi gerekir
e. Kurumda çalışanların memnuniyetlerini sağlamada, önemli katkısı olan Ev idaresi hizmetlerinin kaliteli şekilde yürütülmesi için, bu alanda çalışanlara işlerinin kurumdaki diğer işler kadar önemli ve gerekli olduğu benimsetilmeye gerek yoktur.

Cevap : e. Kurumda çalışanların memnuniyetlerini sağlamada, önemli katkısı olan Ev idaresi hizmetlerinin kaliteli şekilde yürütülmesi için, bu alanda çalışanlara işlerinin kurumdaki diğer işler kadar önemli ve gerekli olduğu benimsetilmeye gerek yoktur.

6. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde atıkların sınıflandırmasında yer almaz?

a. Evsel atıklar
b. Enfekte atıklar
c. Yiyecek atıkları
d. Kimyasal atıklar
e. Radyoaktif atıklar

Cevap : c. Yiyecek atıkları

7. Kontaminasyon riski açısından hastane kaç bölgeye ayrılır?

a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 2

Cevap : b. 4

8. Çevresel yüzeylerde bulunan mikroorganizmaların tipleri ve sayıları aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a. Çevredeki insan sayısına
b. Aktivite miktarına
c. Nem miktarına
d. Mikrobik üremeyi destekleyecek materyalin mevcudiyetine
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

9. Hastanelerde ölen hastaların ölüm raporu kaç gün içerisinde bağlı bulunduğu nufus idaresine gönderilir?

a. 3 gün
b. 5 günr
c. 7 gün
d. 10 gün
e. 15 gün

Cevap : d. 10 gün

10. Aşağıdakilerden hangisi hasta danışmanları ve sekreterlerin sahip olması gerekli bilgi ve özellikler arasında yer almaz?

a. İletişim becerisi
b. Sağlıklı insan ilişkilerini bilmek
c. Yazışma ve raporlama tekniklerini bilmek
d. Soğuk kanlı olmak
e. Hoşgörülü ve iyimser olmamak

Cevap : e. Hoşgörülü ve iyimser olmamak

Hastane Destek Hizmetleri Yönetimi: Bir İnceleme

Hastaneler, karmaşık yapıları ve geniş hizmet yelpazeleriyle sağlık sektörünün temel taşlarıdır. Bu kurumlar, sadece tıbbi hizmetlerden ibaret değildir; aynı zamanda hastane destek hizmetleri tarafından da yönetilen bir dizi altyapıya ihtiyaç duyarlar. Bu makalede, hastane destek hizmetleri yönetimi üzerine odaklanarak, ev idaresi, enfeksiyon kontrolü, atık yönetimi ve diğer önemli konuları ele alacağız.

Hastane destek hizmetleri, hastane içindeki çeşitli departmanlar aracılığıyla sunulan bir dizi hizmeti içerir. Temizlik, çamaşırhane, mutfak, tıbbi atık yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteren bu hizmetler, hastane ortamının hijyenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla önem taşır. Ancak, tıbbi hizmetlerin kendisi hastane destek hizmetlerinin bir parçası değildir.

Ev idaresi hizmetleri, hastane içindeki yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Temizlik, düzen, yemek hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteren bu hizmetler, hastalar ve personel için konforlu bir atmosfer yaratmayı amaçlar. Ev idaresi bölümünün sorumlulukları arasında personel yönetimi, eğitimi, alan düzenlemesi ve temizlik programlarının oluşturulması gibi konular yer alır.

Enfeksiyon kontrolü, hastane destek hizmetleri ile tıbbi hizmetler arasında kritik bir işbirliği gerektiren bir alandır. Hastanede enfeksiyon riskini azaltmak için enfeksiyon komitesi ile işbirliği yapılmalıdır. Bu, sterilizasyon ünitelerinden, çevresel yüzey temizliğine kadar bir dizi önlemin alınmasını içerir.

Atık yönetimi, hastanelerde önemli bir konudur. Atıkların sınıflandırılması ve doğru bir şekilde imha edilmesi, çevresel ve insan sağlığı açısından kritiktir. Yiyecek atıkları, evsel atıklar, enfekte atıklar, kimyasal atıklar ve radyoaktif atıklar gibi farklı türlerde atıkların yönetimi, hastane destek hizmetleri için önemli bir sorumluluktur.

Hastane içindeki kontaminasyon riskini azaltmak amacıyla hastane belli bölgelere ayrılır. Bu, çevresel yüzeylerdeki mikroorganizmaların kontrol altında tutulması açısından önemlidir. Mikroorganizmaların tipleri ve sayıları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında çevredeki insan sayısı, aktivite miktarı, nem miktarı ve mikrobik üremeyi destekleyecek materyalin mevcudiyeti bulunmaktadır.

Hastane yönetimi, ölüm raporlarının zamanında ve doğru bir şekilde nufus idaresine iletilmesini gerektirir. Ölen hastaların ölüm raporu, genellikle hastanede belirlenen bir süre içinde nufus idaresine gönderilir.

Hasta danışmanları ve sekreterler, hastane içinde önemli bir rol oynarlar. İletişim becerileri, sağlıklı ilişkiler kurma yetenekleri ve yazışma tekniklerine hakim olmaları beklenen özellikler arasındadır. Ancak, bu profesyonellerin hoşgörülü ve iyimser olmaları da önemlidir.

Sonuç olarak, hastane destek hizmetleri yönetimi, hastanelerin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını sağlamak adına önemli bir rol oynar. Ev idaresi, enfeksiyon kontrolü, atık yönetimi gibi alanlarda sağlanan hizmetler, hastaların ve personelin güvenliğini ve konforunu artırmada kritik bir işlevi yerine getirir. Bu nedenle, bu hizmetlerin kaliteli bir şekilde yönetilmesi, hastane yönetiminin başarısı için temel bir unsurdur.

Lolonolo.com

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

Ünite-5

Sağlık Kurumlarında Karar Verme Süreci ve Problem Çözme

1. Yönetici ve karar verme arasındaki ilişkiyi ortaya koymada aşağıda sıralanan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Etkili yönetici olabilmek için gerekli becerilerden birisidir.
b. Yöneticinin, herhangi bir konuda yaptığı seçimdir.
c. Karar verme bir tercihtir.
d. Yönetici daha önceden belirlenen verimlilik, kalite ve hasta memnuniyeti gibi hedefler arasında bir önceliklendirme yaparak bir tercih yapmak zorundadır.
e. Kararlarda yönetici sezgisi tek ve en önemli faktördür.

Cevap : e. Kararlarda yönetici sezgisi tek ve en önemli faktördür.

2. Bilgi ve veri toplama işi problem çözme yönteminin en fazla hangi aşaması ile ilişkilendirilebilir?

a. Problem belirleme
b. Hedefleri belirleme
c. Alternatifleri üretme
d. Alternatifi seçme
e. Çözümü uygulama

Cevap : a. Problem belirleme

3. Aşağıda sıralananlardan hangisi kararların sınıflandırılmasında bir kriter kullanılamaz?

a. Programlanabilen ve programlanamayan kararlar
b. Stratejik ve operasyonel kararlar
c. Kişi ve grup kararları
d. Alt ve üst kademe kararları
e. Müşteri kararları

Cevap : e. Müşteri kararları

4. ‘Daha çok kişiye bağlı olan, belirli kurallara bağlanması zor, yaratıcılığın ağır bastığı ve çoğu kez bilinmeyenlerle dolu bir ortamda yapılan stratejik nitelikteki seçim işlemi ile ilgilidir.’ Bu özellik aşağıda sıralanan karar tiplerinden hangisinin önemli bir özelliğidir?

a. Programlanabilen kararlar
b. Programlanamayan kararlar
c. Operasyonel kararlar
d. Alt kademe kararları
e. Müşteri kararları

Cevap : b. Programlanamayan kararlar

5. ‘Problemin sistematik bir şekilde analiz edilmesini ve kararın mantıklı adımlar izlenerek verilmesi’ gerektiğini söyleyen karar verme yaklaşımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Carnegie Yaklaşımı
b. Sınırlı Rasyonellik Yaklaşımı
c. Rasyonel Yaklaşım
d. Çöp Tenekesi
e. Hiçbiri

Cevap : c. Rasyonel Yaklaşım

6. Aşağıda sıralanan sınırlılıklardan hangisi, Sınırlı Rasyonellik Yaklaşımında yer alan ‘bireysel sınırlılıklar’ arasında yer sayılmaz?

a. Prestij ve başarı ihtiyacı
b. Fikirbirliği ihtiyacı
c. Duygusal ihtiyaç
d. Bireysel karar verme şekli
e. Baskıyla mücadele etme

Cevap : b. Fikirbirliği ihtiyacı

7. Aşağıda sıralananlardan hangisi örgütsel kararın bir özelliği değildir?

a. Karmaşıktır ve duygusal konularda olabilir.
b. Her zaman düşünülerek ve uzun sürede verilmesi gerekir.
c. İçinde bulunulan çevre çok karmaşıktır.
d. Hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda belirsizlik vardır.
e. Daha fazla işbirliği gerektirirler.

Cevap : b. Her zaman düşünülerek ve uzun sürede verilmesi gerekir.

8. ‘——–, eğer karşılaşılan problemler analiz ediliyor, ölçülebiliyor ve belirlenebiliyor ise örgütsel karar verme için mükemmel bir araç haline gelecektir’, cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki kavramlardan hangisi en iyi tamamlar?

a. Carnegie Yaklaşımı
b. Sınırlı Rasyonellik Yaklaşımı
c. Rasyonel Yaklaşım
d. Çöp Tenekesi
e. Yönetim Bilimi Yaklaşımı

Cevap : e. Yönetim Bilimi Yaklaşımı

9. ‘Etkenler, nedensel ya da mantıksal bir bağlantı gösterirler. Verileri kolaylıkla sayısallaştırmak mümkündür. Bu nedensel ya da mantıksal bağlantıların birinde bir şeylerin yanlış gittiği fark edilirse ortada sorun var demektir.’ Kısaca özellikleri verilen problem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Geçiş problemi
b. Birey merkezli problem
c. Analitik problem
d. Örgütsel problem
e. Yayılmış problem

Cevap : c. Analitik problem

10. Ardışık Düşünme Tekniğine göre hangi sorunun beş defa sorulması önerilir?

a. Kim
b. Nerede
c. Nasıl
d. Neden
e. Hangisi

Cevap : e. Hangisi

Sağlık Kurumları Yönetimi: Karar Verme ve Problem Çözme

Sağlık kurumları, karmaşık yapıları ve hızla değişen koşullarıyla yöneticiler için özel bir zorluk sunmaktadır. Bu bağlamda, yöneticilerin karar verme süreci ve problem çözme becerileri önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalede, sağlık kurumları yönetimi kapsamında karar verme süreci ve problem çözme yaklaşımları ele alınacak.

1. Yönetici ve Karar Verme İlişkisi

Sağlık kurumlarında yönetici pozisyonundaki bireyler, etkili bir şekilde kararlar alabilmek için çeşitli becerilere sahip olmalıdırlar. Ancak, karar verme süreci sadece sezgiye dayalı olmamalıdır. Yanlış seçenek, kararlarda yönetici sezgisinin tek ve en önemli faktör olduğu bir inanıştır. Gerçekte, yönetici, önceden belirlenen hedefler arasında bir önceliklendirme yaparak kararlarını vermelidir.

2. Bilgi ve Veri Toplama İşlemi

Karar verme sürecinin ilk aşaması, problem belirleme ve anlama aşamasıdır. Bu aşamada, bilgi ve veri toplama işlemi, problemi tanımlamak ve çözüm için temel bilgileri sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Bu, karar vericinin hedefleri belirleme ve problemleri anlama sürecini kolaylaştırır.

3. Karar Sınıflandırması

Kararlar çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilir. Programlanabilen ve programlanamayan kararlar, stratejik ve operasyonel kararlar gibi kriterler bu sınıflandırmada rol oynar. Ancak, müşteri kararları genellikle karar sınıflandırmasında kullanılamaz, çünkü müşteri kararları genellikle dış faktörlere bağlı olarak değişebilir.

4. Programlanamayan Kararlar

Programlanamayan kararlar, daha çok belirsizlik içeren, yaratıcılığın ön planda olduğu ve stratejik nitelikteki seçimleri içerir. Bu tür kararlar, örgütün genel yönetim stratejilerini belirlemede önemli bir rol oynar.

5. Rasyonel Karar Verme Yaklaşımı

Rasyonel karar verme yaklaşımı, problemlerin sistematik bir şekilde analiz edilmesini ve kararların mantıklı adımlar izlenerek verilmesini vurgular. Bu yaklaşım, karar vericinin bilgiyi analiz etmesini, olası alternatifleri değerlendirmesini ve en uygun olanını seçmesini amaçlar.

6. Sınırlı Rasyonellik Yaklaşımı

Sınırlı rasyonellik yaklaşımında, bireyin karar verme sürecini etkileyen sınırlılıklar arasında fikir birliği ihtiyacı yer almaz. Ancak, prestij ve başarı ihtiyacı, duygusal ihtiyaç ve diğer bireysel faktörler bu yaklaşımın temelini oluşturur.

7. Örgütsel Kararların Özellikleri

Örgütsel kararlar, genellikle karmaşıktır, duygusal konular içerebilir ve belirsizlikle karşılaşabilir. Ancak, her zaman uzun süre düşünülerek verilmesi gereken kararlar değildir. Özellikle hızlı değişen sağlık sektöründe, bazı kararlar anında alınmalı ve uygulanmalıdır.

8. Yönetim Bilimi Yaklaşımı

Yönetim bilimi yaklaşımı, problemlerin analiz edilebilir, ölçülebilir ve belirlenebilir olduğu durumları vurgular. Bu yaklaşım, etkili karar verme süreçlerinin yönetim bilimine dayalı olarak geliştirilebileceğini savunur.

9. Analitik Problemler

Analitik problemler, etkenler arasında nedensel veya mantıksal bağlantıları içerir. Bu tür problemler, sistemli bir şekilde analiz edilerek çözüme kavuşturulabilir. Analitik problemlerin tanımlanması ve çözümü, yöneticilerin karar verme sürecinde önemli bir adımdır.

10. Ardışık Düşünme Tekniği

Ardışık düşünme tekniği, belirli bir sorunun beş kez tekrarlanarak derinlemesine analiz edilmesini önerir. Bu teknik, sorunun kök nedenlerini anlamak ve etkili çözümler bulmak için kullanılır.

Sağlık kurumları yönetimi, karmaşıklığı ve hızlı değişen dinamikleriyle sürekli gelişen bir alandır. Yöneticilerin etkili karar verme süreçleri ve problem çözme becerileri, sağlık kurumlarının başarıyla yönetilmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

Ünite-6

Sağlık Kurumlarında Ekip Çalışması ve Çatışma Yönetimi.

Sağlık Kurumlarında Ekip Çalışması ve Çatışma Yönetimi

1. Bir iş ekibi, iş grubunda olmayan önemli bir özelliğe sahiptir. Bu özellik;

a. Enerji
b. Coşku
c. Sinerji
d. Amaçlar
e. Üye

2" data-inserter-version="2">

Cevap : c. Sinerji

2. Amacı üretim sürecinde verimliliği artırmak olan bir ekibin üyesisiniz. Ekibinizi aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

a. Çapraz fonksiyonel
b. Proje
c. Kendi kendini yöneten
d. Amaca yönelik
e. Matris

Cevap : b. Proje

3. Üyelerin ortak başarısı için —— her ekibin en önemli özelliğidir.’ Cümlesindeki boşluğa aşağıda sıralananlardan hangisi getirilmelidir?

a. Paylaşılan beceriler
b. Paylaşılan bağlılık
c. Çok çalışma
d. Etkileme
e. Etkilenme

Cevap : b. Paylaşılan bağlılık

4. Aşağıda sıralanan ekip rolünden hangisi yapıyı oluşturur?

a. Değerlendirici
b. Örgütleyici
c. Hükmedici
d. Denetleyici
e. Emredici

Cevap : b. Örgütleyici

5. Grup içinde yeterince çaba göstermemeye ne denir?

a. Tutarsızlık
b. Yetersizlik
c. Sosyal kaytarma
d. Çapraz fonksiyonel yardım
e. Tembellik

Cevap : c. Sosyal kaytarma

6. Bağlılıkları yüksek olan ekipler …………….. sahiptirler.’ Cümlesindeki boşluğa aşağıda sıralananlardan hangisi getirilmelidir?

a. Düşük tatmin düzeyine
b. Yüksek yıpranma oranına
c. Düşük devamsızlık oranına
d. Yüksek çeşitliliğe
e. Yüksek devir hızına

Cevap : c. Düşük devamsızlık oranına

7. Etkileşimci çatışma kuramı, çatışmayı …………………. olarak görür.’ Cümlesindeki boşluğa aşağıda sıralananlardan hangisi getirilmelidir?

a. Grubun olgunluk düzeyinin bir göstergesi
b. Etkili grup performansı için gereklilik
c. Zararlı bir rolgu
d. Grup olmanın bir sonucu
e. Kaçınılması gereken bir durum

Cevap : b. Etkili grup performansı için gereklilik

8. Çatışma yönetim teknikleri …………………….. Cümlesindeki boşluğa aşağıda sıralananlardan hangisi getirilmelidir?

a. Çatışmayı çözebilir
b. Çatışmayı uyarabilir
c. Çatışmayı hem çözer hem de uyarabilir
d. Hiç bir işe yaramaz
e. Hiç biri doğru değildir

Cevap : c. Çatışmayı hem çözer hem de uyarabilir

9 ‘Çatışmayı çözmek için taviz verme yaklaşımının kullanılabilmesi için ……………………… gereklidir.’ Cümlesindeki boşluğa aşağıda sıralananlardan hangisi getirilmelidir?

a. Açık anlaşmazlıktan kaçınmak
b. Açıklık ve güvene değer vermek
c. Çatışan diğer grubu bastırmak
d. Değerli bir şeyden vazgeçmek
e. Çatışmadan kaçınmak

Cevap : d. Değerli bir şeyden vazgeçmek

10. ‘Çatışmayı çözmek için iki boyutlu bir çerçeve kullanılır: İşbirliği yapma ve kendi çıkarını koruma. Burada işbirliği; .. ………………………… olarak anımlanır.’ Cümlesindeki boşluğa aşağıda sıralananlardan hangisi getirilmelidir?

a. Bir tarafın, karşı tarafın beklentilerine gore davranması
b. Bir tarafın, kendi beklentilerine göre davranması
c. Her iki tarafın ortak bir amaç için çabalaması
d. Çatışmanın olmaması
e. Çatışmanın yönetilmesi

Cevap : a. Bir tarafın, karşı tarafın beklentilerine gore davranması

Sağlık Kurumlarında Ekip Çalışması ve Çatışma Yönetimi

Sağlık kurumlarında, etkili ekip çalışması ve çatışma yönetimi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak adına kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, bir iş ekibinin sahip olması gereken özellikler ve çatışma yönetimi stratejileri, sağlık profesyonelleri için başarıyı belirleyen unsurlardan biridir.

Sinerji

Sağlık kurumlarında çalışan ekiplerin, işbirliği ve uyum içinde çalışması büyük bir öneme sahiptir. Bir ekip, enerji, coşku ve üye katılımıyla bir araya gelerek sinerji oluşturmalıdır. Sinerji, ekip üyelerinin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu ve ortak bir amaç için bir araya geldiği bir dinamiktir.

Proje Tabanlı Ekip Çalışması

Sağlık sektöründe, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlayan ekipler genellikle proje tabanlıdır. Bu, belirli bir hedefe ulaşmak için bir araya gelen ekiplerin, belirli bir süre boyunca belirli görevleri yerine getirdiği anlamına gelir.

Paylaşılan Bağlılık

Her bir ekibin en önemli özelliklerinden biri, üyeler arasında paylaşılan bağlılıktır. Sağlık profesyonelleri, ortak bir başarı için bir araya gelmeli ve bu bağlılığı korumalıdır. Ancak bu şekilde etkili bir ekip dinamiği oluşturulabilir.

Örgütleyici Roller

Ekip içindeki roller, yapıyı oluşturur. Örgütleyici roller, ekip içindeki görevleri planlayan, düzenleyen ve yöneten kişilerdir. Bu roller, işbirliği içinde çalışmayı sağlar.

Sosyal Kaytarma

Grup içinde yetersiz çaba gösterme durumu, sosyal kaytarma olarak adlandırılır. Bu durum, ekip üyelerinin sorumluluklarından kaçınması veya katkılarını sınırlaması anlamına gelir.

Düşük Devamsızlık Oranı

Bağlılığı yüksek olan ekipler, genellikle düşük devamsızlık oranına sahiptirler. Bu, ekip üyelerinin işlerine olan bağlılıklarının ve motivasyonlarının yüksek olduğunu gösterir.

Etkileşimci Çatışma Kuramı

Etkileşimci çatışma kuramına göre, çatışma etkili grup performansının bir gerekliliğidir. Bu kurama göre, çatışma, grup üyelerinin farklı perspektiflerini bir araya getirerek daha iyi çözümler bulmalarına olanak tanır.

Çatışma Yönetim Teknikleri

Çatışma yönetimi teknikleri, çatışmayı hem çözebilir hem de uyarabilir. Bu teknikler, sağlık kurumlarında ortaya çıkan çatışmaların etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Değerli Bir Şeyden Vazgeçmek

Çatışmayı çözmek için taviz verme yaklaşımı, bazen değerli bir şeyden vazgeçmeyi gerektirebilir. Bu, çatışmanın çözülmesi ve işbirliğinin artması için önemli bir adım olabilir.

İşbirliği Yapma

Çatışmayı çözmek için kullanılan iki boyutlu bir çerçeve, işbirliği yapma ve kendi çıkarını koruma üzerine odaklanır. İşbirliği yapma, tarafların birbirinin beklentilerine göre davranması anlamına gelir.

Sağlık kurumlarında ekip çalışması ve çatışma yönetimi, sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlamak adına sürekli bir gelişim ve dikkat gerektiren önemli bir süreçtir.

LOLONOLO.COM

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

Ünite-7

Sağlık Kurumlarında Koordinasyon ve İletişim

1. Aşağıdakilerden hangisinde koordinasyon türleri doğrudur?

a. Dikey, Yatay, Çapraz
b. Yatay, Dikey, Paralel
c. Çapraz, Paralel, Elips
d. Dikey, Çapraz, Paralel
e. Paralel, Elips, Yatay

Cevap : a. Dikey, Yatay, Çapraz

2. Aşağıdakilerden hangisi iletişim modelleri, arasında değildir?

a. Merkezi model
b. Y modeli
c. Zincir model
d. Dairesel model
e. Kare model

Cevap : e. Kare model

3. Jest, mimik, göz kontağı gibi beden dili unsurlarıyla gerçekleştirilen iletişim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sözsüz iletişim
b. Sözlü iletişim
c. Yazılı iletişim
d. Empatik iletişim
e. Kişisel iletişim

Cevap : a. Sözsüz iletişim

4. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alan ögelerden birisi değildir?

a. Gönderici
b. Kod
c. İleti
d. Birey
e. Kanal

Cevap : d. Birey

5. Aşağıdakilerden hangisinde “kişilerin çevreleri ile ilgili bilgiyi (uyarıyı) duyma, organize etme, anlama ve değerleme süreci” tanımlanmıştır?

a. Algı
b. Geribildirim
c. Hedef
d. İletişim
e. Kanal

Cevap : a. Algı

6. Örgüt içi bilgi akış sistemi aşağıdakilerden hangi konu ile görece ilgili değildir?

a. Bültenler
b. Yazılı raporlar
c. Basın bülteni
d. Kurum içi bilgisayar sistemleri
e. Kısa bilgi notları

Cevap : c. Basın bülteni

7. Aşağıdakilerden hangisinde “alıcı tarafından iletinin algılanması ve anlaşılması ile ilgili olarak vericiye gönderilen karşıt ileti” tanımlanmıştır?

a. Koordinasyon
b. Feedback
c. İletişim
d. Algı
e. Haberleşme

Cevap : b. Feedback

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

a. Sağlık hizmetinin niteliği açısından, toplumla ve farklı kurumlarla işbirliği yapmak, iyi iletişim kurmak ve hizmetleri koordiasyon içinde yürütmek gerekmektedir.
b. Örgütün yapısına ve aktarılmak istenen mesaja gore uygun iletişim modeli belirlenmelidir.
c. Yöneticinin başarısı, kişisel özelliklerine bağlıdır.
d. Yönetim faaliyeti, iletişim sürecinin etkin işlemesine dayanmaktadır.
e. Koordinasyon yapısı, örgütteki hiyerarşiye gore şekillenmektedir.

Cevap : c. Yöneticinin başarısı, kişisel özelliklerine bağlıdır.

9. “İletişim sürecindeki asıl amaç alıcıya ——, aktarmaktır” cümlesindeki boşluğu aşağıdaki hangi kelime uygun şekilde doldururur?
a. İleti
b. Geribildirim
c. Algı
d. Kanal
e. Yazılı iletişim

Cevap : a. İleti

10. Aşağıdakilerden hangisi retorik iletişimin hedeflerinden
değildir?

a. Anlayış oluşturma
b. Tutum geliştirme
c. Tutum güçlendirme
d. Mesaj geliştirme
e. Tutum değiştirme

Cevap : d. Mesaj geliştirme

Sağlık Kurumlarında Koordinasyon ve İletişim: İletişim ve Koordinasyonun Rolü

Sağlık kurumlarında etkin bir iletişim ve koordinasyon, hizmet kalitesini artırmak, hasta memnuniyetini güvence altına almak ve sağlık profesyonelleri arasında uyumu sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, sağlık kurumlarında kullanılan koordinasyon türleri, iletişim modelleri ve beden dili gibi faktörlerin doğru anlaşılması önem arz etmektedir.

Koordinasyon Türleri

Sağlık kurumlarında kullanılan koordinasyon türleri arasında dikey, yatay ve çapraz koordinasyon bulunmaktadır. Bu tür koordinasyonlar, kurum içindeki farklı seviyelerdeki birimler arasında, aynı seviyedeki birimler arasında ve farklı departmanlar arasında etkili iletişimi sağlamak amacıyla kullanılır.

İletişim Modelleri

İletişimde kullanılan modeller arasında merkezi model, Y modeli, zincir model ve dairesel model bulunmaktadır. Ancak, bu modeller arasında en uygun olanının seçilmesi, kurumun yapısına ve iletilmek istenen mesaja bağlıdır. Kare model, iletişim modelleri arasında yer almamaktadır.

Sözsüz İletişim

Sağlık profesyonelleri arasında jest, mimik, ve göz kontağı gibi sözsüz iletişim unsurları oldukça önemlidir. Bu tür iletişim, duyguların ve düşüncelerin etkili bir şekilde paylaşılmasına katkı sağlar. Sözsüz iletişim, sağlık hizmetlerinde hastalarla etkileşimde bulunurken özellikle dikkate alınmalıdır.

İletişim Sürecindeki Ögeler

İletişim sürecinde yer alan temel ögeler arasında gönderici, kod, ileti, ve kanal bulunmaktadır. Ancak, birey, iletişim sürecinde bir öğe olarak kabul edilmez.

Algı ve İletişim

Sağlık hizmetlerindeki iletişimde algı, kişilerin çevreleri ile ilgili bilgiyi duyma, organize etme, anlama ve değerleme sürecini ifade eder. Bu, etkili bir iletişimin temelini oluşturur.

Örgüt İçi Bilgi Akış Sistemi

Sağlık kurumlarında örgüt içi bilgi akış sistemi, bültenler, yazılı raporlar, kurum içi bilgisayar sistemleri ve kısa bilgi notları gibi araçları içerir. Ancak, basın bülteni, genellikle örgüt içi bilgi akış sistemiyle ilişkilendirilmez.

Feedback ve İletişim

İletişimde geri bildirim, alıcı tarafından iletişimin algılanması ve anlaşılması ile ilgili olarak vericiye gönderilen karşıt iletiyi ifade eder. Bu, iletişim sürecindeki önemli bir geri bildirim mekanizmasıdır.

Yönetim ve İletişim

Sağlık yönetiminde başarı, yöneticinin kişisel özelliklerine bağlı değildir. Tam aksine, yönetim faaliyeti, etkin iletişim sürecine dayanır ve örgüt içindeki tüm paydaşlar arasında uyumu sağlamak için iletişim becerilerinin kullanılmasını gerektirir.

İleti ve İletişim Süreci

İletişim sürecindeki asıl amaç, alıcıya iletiyi aktarmaktır. İleti, iletişim sürecindeki temel taşıyıcıdır.

Retorik İletişim Hedefleri

Retorik iletişimde hedefler arasında anlayış oluşturma, tutum geliştirme, tutum güçlendirme ve tutum değiştirme bulunur. Ancak, mesaj geliştirme retorik iletişimin temel hedefi değildir.

Sağlık kurumlarında etkin iletişim ve koordinasyon, hasta bakımının kalitesini artırırken aynı zamanda sağlık profesyonelleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yöneliktir. Bu bağlamda, doğru iletişim stratejileri ve koordinasyon modelleri kullanılarak sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması sağlanabilir

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

Ünite-8

Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi

1. Verimlilik kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a. Çıktı/ Girdi’dir
b. Sonuç/Girdi’dir
c. Hedeflerin gerçekleşme derecesidir
d. Müşterilerin isteklerinin karşılanma derecesidir
e. Hepsi

Cevap : a. Çıktı/ Girdi’dir

2. Aşağıdakilerden hangisi içsel iş süreçleri ile ilgili bir gösterge değildir?

a. Toplam karlılık
b. Yatış süresi
c. Yatak doluluk oranı
d. Hekim başına yıllık ayakta hasta sayısı
e. Tıbbi hatalar

Cevap : a. Toplam karlılık

3. Performans boyutları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Yasallık verilen hizmetlerin toplum tarafından kabul edilmesi olarak tanımlanabilir.
b. Uygunluk (appropriateness), doğru hastaya doğru zamanda uygulanan etkili tedavi yöntemi üzerine odaklanır.
c. Kabul edilebilirlik, verilen hizmetlerin, hastaların ya da yakınlarının beklentileriyle uyumlu olması anlamına gelmektedir.
d. Etkenlik (efficacy) ideal koşullar altında arzu edilen sonucu üretmek şeklinde tanımlanırken, etkenlik (effectiveness) bir hedefin gerçekleştirilme derecesidir.
e. Optimallik, hizmet fayda ve maliyetleri arasında optimum dengenin sağlanmasıdır.

Cevap : d. Etkenlik (efficacy) ideal koşullar altında arzu edilen sonucu üretmek şeklinde tanımlanırken, etkenlik (effectiveness) bir hedefin gerçekleştirilme derecesidir.

4. Değerlendiricinin, çalışanların başarılı yanlarını görmeksizin tek bir yöndeki eksikliği sebebiyle başarısız olarak değerlendirmesine ne ad verilir?

a. Zıt durumlar faktörü
b. Boynuz Etkisi
c. Kişisel tercihler ve önyargılar
d. Hale etkisi
e. Tek yönlü ölçüm

Cevap : b. Boynuz Etkisi

5. Kurumsal performans katsayısı hesaplanırken artık dikkate alınmayan gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

a. Hastane alt yapısının ve bazı süreçlerin denetimi
b. Kurum kalite kriterleri
c. Poliklinik hizmetleri ve muayeneye erişim
d. Hasta ve hasta yakınları memnuniyetinin ölçümü
e. Hizmet kalite standartları

Cevap : c. Poliklinik hizmetleri ve muayeneye erişim

6. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir performans değerlendirme sistemi tasarlanırken dikkat alınması gereken aşamalar arasında yer almaktadır?

a. İş tanımlarını güncelleme
b. Performans değerlendirme formlarını tasarlama
c. Görev standartlarını belirleme
d. Görev ve sorumlulukların ağırlıklarını tanımlama
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

7. Aşağıdakilerden hangisi “ortak performans kriter ve standartlarına dayalı değerlendirme yaklaşımı” içerisinde yer almamaktadır?

a. Zorunlu dağılım yöntemi
b. Grafik değerlendirme ölçekleri
c. Davranışsal değerlendirme ölçekleri
d. Kritik olay yöntemi
e. Derecelendirme ve puanlama yöntemi

Cevap : a. Zorunlu dağılım yöntemi

8. Mevcut mevzuatlar çerçevesinde yapılan denetim ve incelemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Daha çok ruhsatlandırma ya da lisanslandırma çalışmaları şeklinde yapılır.
b. Hastanelerin genel olarak yangın, hijyen, radyasyon ve enfeksiyon kontrolü gibi alanlarına yönelik yapılır..
c. Bu tür denetimlerde genellikle standartlara uygunluk aranır.
d. Performansı asgari gereklilikler cinsinden ölçer ve yenilikleri teşvik etmez.
e. Hepsi

Cevap : e. Hepsi

9. Bağımsız kuruluşlarca yapılan değerlendirmeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. ISO sertifikasyonu hastane performansını hastane fonksiyon ve amaçlarına göre değil, uluslararası standartlara uygunluğa göre ölçen bir değerlendirme yöntemidir.
b. ISO Standartları hastane performansından çok yönetimsel prosedürlerle ilgili olduğu için standartları sağlık bakımıyla ilişkilendirmek zordur.
c. Yapılan çalışmalar genellikle ISO belgeli hastanelerin performansının bu belgeye sahip olmayan hastanelerden daha yüksek olduğunu göstermektedir.
d. Akreditasyon sağlık kuruluşları dışında tarafsız ve bağımsız bir dışsal kuruluşun sağlık hizmetleri ile ilgili olarak geliştirdiği objektif standartlara uyumu kontrol ederek karar vermesi işlemidir.
e. Akreditasyon programları hastane performansını özellikle sağlık hizmeti için geliştirilmiş standartlar açısından ölçer.

Cevap : c. Yapılan çalışmalar genellikle ISO belgeli hastanelerin performansının bu belgeye sahip olmayan hastanelerden daha yüksek olduğunu göstermektedir.

10. Yöneticilerin değerlendirme esnasında herkesi, performansını gözönünde bulundurmaksızın değerlendirme ölçeğinin orta noktasına yakın bir yere yerleştirmesi şeklindeki hataya ne ad verilmektedir?

a. Merkezi eğilim (standart ölçüm) hataları
b. Aşırı hoşgörülü olma
c. Tek yönlü ölçüm
d. Yakın zaman etkisi
e. Taraflı ölçüm

Cevap : a. Merkezi eğilim (standart ölçüm) hataları

Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi

Sağlık kurumlarının etkin bir şekilde yönetilebilmesi ve hizmet kalitesinin sürekli olarak artırılabilmesi için performans yönetimi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, sağlık kurumlarında performans yönetimi süreçlerinin doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması, kurumların başarılı bir şekilde faaliyet göstermelerine katkı sağlayacaktır.

Performans yönetimi, bir kurumun veya bireyin hedeflere ne kadar etkili bir şekilde ulaştığını değerlendirmek için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, verimlilik kavramının doğru anlaşılması ile başlar. Verimlilik, genellikle çıktı ve girdi arasındaki ilişki olarak ifade edilir. Ancak, sağlık kurumlarında, bu ilişki daha spesifik bir şekilde değerlendirilir ve doğru cevap çıktı/girdi ilişkisi şeklinde ifade edilir.

İçsel iş süreçleri, performansın değerlendirilmesinde kritik bir rol oynar. Ancak, içsel iş süreçleriyle ilgili doğru göstergelerin seçilmesi önemlidir. Toplam karlılık, genellikle içsel iş süreçleriyle ilgili bir gösterge olarak düşünülmez. Bu noktada, performans yönetimi sisteminin doğru bir şekilde tasarlanması, iş tanımlarının güncellenmesi, görev standartlarının belirlenmesi ve performans değerlendirme formlarının etkili bir şekilde tasarlanması gibi aşamaların tamamının dikkate alınması gerekir.

Performans değerlendirme sürecinde karşılaşılan hatalardan biri de “Boynuz Etkisi”dir. Bu, değerlendiricinin çalışanın başarılı yanlarını görmeksizin, tek bir yöndeki eksikliği sebebiyle başarısız olarak değerlendirmesi durumunu ifade eder. Bu hata, adil bir performans değerlendirmesi yapılmasını engelleyebilir.

Performans yönetimi aşamalarından bir diğeri de “ortak performans kriter ve standartlarına dayalı değerlendirme yaklaşımı”dır. Bu yaklaşım içerisinde, zorunlu dağılım yöntemi kullanılmaz. Ancak, grafik değerlendirme ölçekleri, davranışsal değerlendirme ölçekleri, kritik olay yöntemi ve derecelendirme puanlama yöntemi gibi araçlar kullanılarak değerlendirme gerçekleştirilir.

Sağlık kurumlarında performansın değerlendirilmesi sadece iç denetimlerle sınırlı değildir. Mevcut mevzuatlar çerçevesinde yapılan denetim ve incelemeler, genellikle ruhsatlandırma, lisanslandırma, yangın, hijyen, radyasyon ve enfeksiyon kontrolü gibi alanları kapsar. Bu denetimlerde, genellikle standartlara uygunluk aranır ve performansın asgari gerekliliklere uygunluğu değil, aynı zamanda yenilikleri teşvik eden bir yaklaşım benimsenir.

Bağımsız kuruluşlarca yapılan değerlendirmeler, sağlık kurumlarının uluslararası standartlara uygunluğunu ölçen önemli bir yöntemdir. Ancak, yapılan çalışmalar genellikle ISO belgeli hastanelerin performansının, bu belgeye sahip olmayan hastanelerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durum, sağlık kurumlarının uluslararası standartlara uyumunun önemini vurgular.

Performans değerlendirme esnasında karşılaşılan hatalardan bir diğeri de “merkezi eğilim (standart ölçüm) hataları”dır. Bu hata, yöneticilerin değerlendirme esnasında herkesi, performansını göz önünde bulundurmaksızın, değerlendirme ölçeğinin orta noktasına yakın bir yere yerleştirmesi şeklinde gerçekleşir.

Sonuç olarak, sağlık kurumlarında etkili bir performans yönetimi sisteminin kurulması ve sürdürülmesi, kurumların kaliteli hizmet sunmalarını ve sürekli olarak gelişmelerini sağlamalarını destekleyecektir. Bu süreçte, doğru göstergelerin seçilmesi, adil bir değerlendirme sisteminin oluşturulması ve uluslararası standartlara uyumun sağlanması önemli adımlardır.

lolonolo.com

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II kitap pdfi

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Anadolu Aöf-LOLONOLO

Aof – Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

SAK202U Sağlık Kurumları Yönetimi II

 

error: Content is protected !!