İLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim

İLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim Deneme Sınavları
Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Halkla İlişkiler ve İletişim Ünite Soruları
Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim

iLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim

Ünite -1

İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler

İletişim
Birim
İlişkili Olma
Mesaj
Geri Bildirim
İletişim Kavramının Tanımları
İLETİŞİMİN TEMEL AMAÇLARI
Varolmak
Bilgi Edinmek
Paylaşmak
Etkilemek
Eğlendirmek
İlişki Geliştirmek
Kişilik Geliştirmek
İhtiyaçları Gidermek
İLETİŞİM SÜREÇLERİ
İletişim Ortamı
İLETİŞİM TÜRLERİ
Kendimizle İletişim
Kişilerarası İletişim
Örgüt İçi İletişim
Kitle İletişimi
HALKLA İLİŞKİLER
Halkla İlişkiler Kavramının Tanımları
Halkla İlişkilerin Temel Amaçları
HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNİN TEMEL İŞLEVLERİ
Araştırma
Planlama
Uygulama
Değerlendirme
İLETİŞİM SÜRECİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ
HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE ARAÇLAR
Yüzyüze ve Kitlesel İletişim
Konuşma ve Görüşme
Toplantı
Konferans
Seminer
Sempozyum
Panel
Sergiler
Panolar
Fuarlar
Festivaller
Yarışmalar
Yıldönümü ve Açılış Törenleri
Yazılı ve Basılı Araçlar
Broşürler
Kitapçıklar
Bültenler
Gazeteler
Dergiler
iLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim

Ünite -2

Kişilerarası İletişim

KİŞİLERARASI İLETİŞİMİN ÖNEMİ
KİŞİLERARASI İLETİŞİM TANIMLARI
KİŞİLERARASI İLETİŞİMİN ŞARTLARI
Kişilerarası İletişime Katılanlar Belli Bir Yakınlık İçinde Yüz Yüze Olmalıdır
Katılımcılar Arasında Tek Yönlü Değil Karşılıklı Mesaj Alışverişi Olmalıdır
Söz Konusu Mesajlar Sözlü ve Sözsüz Nitelikte Olmalıdır
KİŞİLERARASI İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
İki Yönlü
Roller
Anlam
Niyet
Süreç
Zaman
Sonuç
KİŞİLERARASI İLETİŞİM VARSAYIMLARI
Kişilerarası İletişim Kaçınılmazdır
Kişilerarası İletişimin İlişki ve İçerik Boyutu Bulunmaktadır
Kişilerarası İletişimde Mesaj Alışverişindeki Dizisel Yapının Kendi
Başına Bir Anlamı Vardır
Kişilerarası İletişim Sürecinde Mesajlar Sözlü ve Sözsüz Olarak İki Tiptir
İletişim Kuran Kişiler ya Eşit ya da Eşit Olmayan İlişkiler İçerisindedir
İlişkilerde Kişisel Mesafeler Vardır
İLETİŞİM SÜRECİNDE İLİŞKİ KURMA BOYUTU
Beden Dili
İletişimsizliğe Karşı Direnç Kırma
Konuşma Süreci
Senteze Gitme
KİŞİLERARASI İLETİŞİM TÜRLERİ
Sözlü İletişim
Yazılı İletişim
Sözsüz İletişim
İçsel İletişim
Kişilerarası İletişim
Örgütsel İletişim
Kitle İletişimi-Teknolojik İletişim
KİŞİSEL İLETİŞİM SORUNLARI
İletişim Becerisinin Yetersizliği Sorunu
İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Sorunu
KİŞİLERARASI İLETİŞİM ENGELLERİ
Bireysel Yetersizlik
Önyargı
Kişilik Tasarımları
Öngörü
Sıfatlandırma
Kalıplaşmış Düşünce
Suçlamak
Bencillik
Değiştirme
Kişiselleştirme
Dilde Belirsizlik
Algı Yoksunluğu
Savunucu İletişim
ETKİLİ İLETİŞİM
Etkili İletişim Neden Önemlidir?
HALKLA İLİŞKİLERLE KİŞİLERARASI İLETİŞİMİN UYGULAMA
ALANLARI
iLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim

Ünite -3

Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci

BENLİK KAVRAMI
BENLİK SAYGISI (ÖZSAYGI)
BENLİK TASARIMI VE KİŞİSEL İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME SÜRECİ
Kendini Tanıma ve İlişkilerin Kontrolü
Benlik Tasarımı ve Davranışları Yönetme Eğilimi
İLİŞKİLERDE KİŞİSEL BAĞLAR
Güven Duymak
Cana Yakın Olmak
Halo Etkisi
Gülümsemek
Karşımızdakilere Önemli Olduklarını Hissettirmek
İlgileri Paylaşmak
İsimleri Hatırda Tutmak
Geribildirim
KİŞİSEL İLİŞKİLERDE BENLİĞİ KORUMAYA YÖNELİK ÇABALAR
Bastırma
Yansıtma
İnkâr
Yön Değiştirme
Mantığa Bürünme
Özleştirme
Özdeşleşme
Ödünleme
Gerileme
Saplanma
Dönüştürme
Çözülme
Duygusal Soyutlanma
Yapma-Bozma
Karşıt-Tepki Oluşturma
Neden Bulma
Duygudaşlık ve Boyun Eğme
Hayal Dünyasına Kaçma
Yoksun Bırakmak
Parçalanma-Benlik Yitimi
Yüceltme
YAPICI İLETİŞİM SÜRECİ
Kaybetme Korkusu
Kötü İnsan Olma Korkusu
iLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim

Ünite -4

Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci

BENLİK KAVRAMI
BENLİK SAYGISI (ÖZSAYGI)
BENLİK TASARIMI VE KİŞİSEL İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME SÜRECİ
Kendini Tanıma ve İlişkilerin Kontrolü
Benlik Tasarımı ve Davranışları Yönetme Eğilimi
İLİŞKİLERDE KİŞİSEL BAĞLAR
Güven Duymak
Cana Yakın Olmak
Halo Etkisi
Gülümsemek
Karşımızdakilere Önemli Olduklarını Hissettirmek
İlgileri Paylaşmak
İsimleri Hatırda Tutmak
Geribildirim
KİŞİSEL İLİŞKİLERDE BENLİĞİ KORUMAYA YÖNELİK ÇABALAR
Bastırma
Yansıtma
İnkâr
Yön Değiştirme
Mantığa Bürünme
Özleştirme
Özdeşleşme
Ödünleme
Gerileme
Saplanma
Dönüştürme
Çözülme
Duygusal Soyutlanma
Yapma-Bozma
Karşıt-Tepki Oluşturma
Neden Bulma
Duygudaşlık ve Boyun Eğme
Hayal Dünyasına Kaçma
Yoksun Bırakmak
Parçalanma-Benlik Yitimi
Yüceltme
YAPICI İLETİŞİM SÜRECİ
Kaybetme Korkusu
Kötü İnsan Olma Korkusu
iLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim

Ünite -5

İletişim ve Algı

ALGI KAVRAMI
İLETİŞİM SÜRECİNDE ALGININ ÖNEMİ
DİL VE ALGI İLİŞKİSİ
DİNLEME VE ANLAMA BECERİSİ
ALGI DÜZEYLERİNİN İNSAN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Görme Algısı, Tutum ve Davranış İlişkisi
İşitme Algısı, Tutum ve Davranış İlişkisi
Dokunma Algısı, Tutum ve Davranış İlişkisi
Tat Algısı, Tutum ve Davranış İlişkisi
Koku Algısı, Tutum ve Davranış İlişkisi
Simgesel Algı, Tutum ve Davranış İlişkisi
Duygu Algısı, Tutum ve Davranış İlişkisi
Seçimleyici Algı, Tutum ve Davranış İlişkisi
Uzay Algısı, Tutum ve Davranış İlişkisi
Zaman Algısı, Tutum ve Davranış İlişkisi
Renk Algısı, Tutum ve Davranış ilişkisi
Renklerin Sıcak ve Soğuk Olarak Algılanışı
İLETİŞİM, ALGI VE İZLENİM OLUŞTURMA SÜRECİ
Bağlamdan Etkilenir
Bilişsel Yükten Etkilenir
Sözel Olmayan Davranışlardan Etkilenir
Yüz İfadelerinden Etkilenir
Vücut Hareketlerinden Etkilenir
İzleyenin Gözü
Kişiliği Yargılamak
İLETİŞİM SÜRECİNDE SOSYAL ALGININ ROLÜ
İnsanın Algılanması
İlk İzlenim
Beden Dili
Doğru Değerlendirme
Stereotipler
Empati Geliştirme
iLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim

Ünite -6

İletişim ve İkna

İKNA KAVRAMININ TANIMLARI
İKNA SÜRECİNDE ARİSTO YAKLAŞIMI
İLETİŞİM VE İKNA SÜREÇLERİ
Kaynak (İkna Edici)
Mesaj
Kanal
Alıcı
İKNA SÜRECİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
Kendini İfade Etme
Etkin Konuşma
Etkin Yazma
Güncellik
Yeterlik
Saygınlık
Güvenirlik
Tutarlık
İnanmak
Özgüven
Önemlilik
Doğruluk
Yakınlık
Benzerlik
Bağlılık
Fizikî Görünüm
Sevgi ve Çekicilik
Empati Yeteneği
Sosyo-Kültürel ve Demografik Özellikler
Toplumsal Kanıt
Şartlandırma ve Çağrışım
Propaganda
KİŞİSEL ÖZELLİKLERİN İKNA SÜRECİNDEKİ ROLÜ
Zekâ
Yaş
Cinsiyet
Cinsellik
Kişilik
Eğitim Düzeyi
Genel Uyarılmışlık Hali ve Güdü
Aktarım Becerisi (Bilgi Transferi)
Geribildirim
Ödül ve Cezanın Tercih Edilmesi
Kaygı
Taklit ve Örnek Alma
İKNAYA KARŞI KOYMA – DİRENME NEDENLERİ
Bireysel Yetersizlik
Güvenilirlik
Önyargı
Alışkanlıklar
Tutumlar
Öğrenme
Dikkat
Bozucu Etki
Yalnızlık
Savunucu İletişim
İKNAYA KARŞI DİRENCİN KIRILMASI
Kişilik
İkna Etmek İstediğiniz Konuda Haklı Olmak
Karşı Tarafı İyi ve Doğru Analiz Etmek
Doğru Bir Vücut Dili Kullanma
iLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim

Ünite -7

İletişim Sürecinde Empati Kurma Davranışı

EMPATİ KAVRAMI
EMPATİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU KAVRAMLAR
Empati ve Sempati
Empati ve Özdeşleşme
Empati ve Taklit
Empati ve Halo Etkisi
Empati ve Benlik
Empati ve Yardım Etme Davranışı
Empati ve Etik
Empati ve Dinleme
İLETİŞİM VE EMPATİ
KİŞİSEL İLİŞKİLER VE İŞ HAYATINDA EMPATİNİN ÖNEMİ
SOSYAL BECERİ OLARAK EMPATİ
Duyuşsal Anlatımcılık
Duyuşsal Duyarlık
Duyuşsal Kontrol
Sosyal Anlatımcılık
Sosyal Duyarlık
Sosyal Kontrol
EMPATİ YAKLAŞIMLARI
Onlar Basamağı
Ben Basamağı
Sen Basamağı
Biz Basamağı
EMPATİ YOKSUNLUĞU, OTİZM VE ASPERGER SENDROMU
EMPATİK İLİŞKİLERİN HAYATIMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
iLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim

Ünite -8

Kurumsal İletişim

Proaktif ve Reaktif İletişim
KURUMSAL İLETİŞİM MODELİ
İşlemsel İletişim Sistemi
Düzenleyici İletişim Sistemi
Koruma ve Geliştirme İletişim Sistemi
Özkişisel Düzeyde İletişim
Kişisel Düzeyde İletişim
Kurumsal Düzeyde İletişim
Teknolojik Düzeyde İletişim
KURUMSAL İLETİŞİMİN AMAÇLARI
KURUM KÜLTÜRÜ
Kurum Kültürünün Oluşumu
Baskın Kültür ve Alt Kültür
Güçlü ve Zayıf Kültür
KURUM KÜLTÜRÜNÜN UNSURLARI
Değerler
Paradigmalar
Normlar
Varsayımlar
Seremoniler ve Törenler
Semboller
Adetler
Hikâye ve Efsaneler
Mitler
Dil
Kahramanlar
KURUM KÜLTÜRÜNÜN BOYUTLARI
KURUM KÜLTÜRÜNÜN DİĞER KURUMSAL SÜREÇLERLE İLİŞKİSİ
Kurum Kültürü ve İklimi
Kurum Kültürü ve İletişim
Kurum Kültürü ve Sosyalleşme
KURUMSAL KİMLİK
Kurum Kimliğinin Ortaya Çıkışı ve Kavramsal Çerçevesi
Kurum Kimliği Nasıl Oluşur?
Kurumsal İtibar ve İmaj
ÇALIŞMA ORTAMI VE MOTİVASYON
Motivasyonda Paranın Rolü
Katılım
Yetki ve Sorumluluk
İşin Kendisi
İş ve Görev Tasarımı
Yükselme (Terfi)
Çalışma Grupları
İş ortamı ve Şartları
Eğitim
Rekabet
Esnek Zaman Uygulamaları
Kurallar ve Cezalandırma

iLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim

İLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim ders kitabı

Halkla İlişkiler ve İletişim ders kitabı

Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Anadolu Aöf-LOLONOLO
error: Content is protected !!