SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi

SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7
Final Deneme 8
2022 Vize Sorualrı 2022 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Üniteleri
1-İlkyardıma Giriş
2- Solunum ve Dolaşım Sistemlerinin Önemi: Temel Yaşam Desteği
3- Kanamalarda ve Yaralanmalarda İlkyardım
4- Kırık, Çıkık ve Burkulmalar ve Diğer Acil Durumlarda İlkyardım
5- Isı Değişikliklerinde İlkyardım
6- Zehirlenmelerde İlkyardım
7- Boğulmalarda İlkyardım ve Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri
8- Bulaşıcı Hastalıklarda Uyulması Gereken Kurallar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi

SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi

Ünite -1

İlkyardıma Giriş

1. Olay yerinde, hayatın kurtarılması ya da hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir?

A. Acil tedavi
B. İlkyardım
C. Acil müdahele
D. Temel yaşam desteği
E. İlk acil müdahale

Cevap : B. İlkyardım

2 Aşağıdakileden hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından biridir?

A. Bildirme
B. Bilinç kontrolü
C. ABC değerlendirmesi
D. Temel yaşam desteği
E. Turnike

Cevap : A. Bildirme

3 Olay/kaza yerine gelen bir ilkyardımcı ilk olarak ne yapmalıdır?

A. Yaralının bilincini kontrol etmelidir.
B. 155 polis imdatı aramalıdır.
C. 112 acil yardım servisini aramalıdır.
D. Olay yerinin güvenliğini sağlamalıdır.
E. Yaralının kanamasını durdurmalıdır.

Cevap : D. Olay yerinin güvenliğini sağlamalıdır.

4 Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası aşağıdakilerden hangisidir?

A. Temel yaşam desteği
B. Suni solunum
C. 112 acil yardım merkezine haber verme
D. Turnike
E. Hemlich manevrası

Cevap : C. 112 acil yardım merkezine haber verme

5 Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin son halkasıdır?

A. 112 acil yardım merkezine haber verme
B. Temel yaşam desteği
C. Hemlich manevrası
D. Turnike
E. Hastane acil merkezinde yapılan müdahale

Cevap : E. Hastane acil merkezinde yapılan müdahale

6 Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC’si anlamında değerlendirildiğinde ilk yapılması gereken girişimdir?

A. Ağız içi kontrolü
B. Baş-çene pozisyonu
C. Solunum kontrolü
D. Dolaşım kontrolü
E. Temel yaşam desteği

Cevap : A. Ağız içi kontrolü

7 Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine ait yardımcı organlardan biridir?

A. Karaciğer
B. Böbrek
C. Kalp
D. Dalak
E. Mide

Cevap : A. Karaciğer

8 Aşağıdakilerden hangisi yetişkin birisi için normal nabız sayısı olarak kabul edilebilir?

A. 10
B. 25
C. 40
D. 60
E. 150

Cevap : D. 60

9 Bebeklerde bilinç kontrolü bedenin hangi bölgesinden yapılmaktadır?

A. Ayak tabanından
B. Omuz başından
C. Kollarından
D. Yanaklarından
E. Ellerinden

Cevap : A. Ayak tabanından

10 Aşağıdakilerden hangisi normal beden ısısı değeridir?

A. 36.5
B. 34
C. 38
D. 39.5
E. 34.5

Cevap : A. 36.5

Anadolu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Bahar Dönemi Dersleri
SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi
Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Konu Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi

Ünite -2

Solunum ve Dolaşım Sistemlerinin Önemi: Temel Yaşam Desteği

1 Aşağıdakilerden hangisi ikinci değerlendirme yüz muayenesindeki kontrollerden biri değildir?

A. Diş sayısı
B. Burun
C. Kulaklar
D. Ağız içi
E. Göz

Cevap : A. Diş sayısı

2 Normal durumda yetişkinlerdeki solunum sayısı dakikada kaçtır?

A. 5-10
B. 12-20
C. 20-40
D. 25-30
E. 30-40

Cevap : B. 12-20

3 Duran kalbi çalıştırmak, duran solunumu geri getirmek amacıyla yapılan müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

A. İlkyardım
B. Acil tedavi
C. Temel yaşam desteği
D. Rentek
E. Hemlich manevrası

Cevap : C. Temel yaşam desteği

4 Yetişkinlerde dış kalp masajında bası, aşağıdaki noktalardan hangisine uygulanmalıdır?

A. Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunu tespit ederek alt yarısına
B. Göğüs kemiği alt çıkıntısından 4 parmak aşağısına
C. Göğüs kemiği ile diyafram çakışma noktasına
D. Diyafram üzerine
E. Diyafram ile kalp arasındaki bir noktaya

Cevap : A. Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunu tespit ederek alt yarısına

5 Yetişkinlerde dış kalp masajında dakikada uygulanması gereken bası sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. 25
B. 50
C. 75
D. 100
E. 125

Cevap : D. 100

6 Bebeklerde dış kalp masajı esnasında göğüs hacmi ne kadar çökmelidir?

A. Göğüs hacmi 1/3 çökecek kadar bası
B. Göğüs hacmi 1/2 çökecek kadar bası
C. Göğüs hacmi 1/4 çökecek kadar bası
D. Göğüs hacmi 1/5 çökecek kadar bası
E. Göğüs hacmi 2/3 çökecek kadar bası

Cevap : A. Göğüs hacmi 1/3 çökecek kadar bası

7 Çocuklarda yapılan kalp masajıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Kalp masajı iki elle yapılır.
B. Göğse bası uygulanırken kollar bükülmeden omuz ve bel kaslarından kuvvet alınır.
C. Kalp masajı yapılırken hasta veya yaralıya uzak durulmalıdır.
D. Göğüs kafesi 1–1,5 cm çökecek şekilde bası uygulanır.
E. Kalp masajı göğüs kemiğinin altına uygulanır.

Cevap : B. Göğse bası uygulanırken kollar bükülmeden omuz ve bel kaslarından kuvvet alınır.

8 Bebeklerde dakikada uygulanması gereken kalp masajı sayısı kaçtır?

A. 25
B. 50
C. 75
D. 100
E. 150

Cevap : D. 100

9 Kaç dakika içerisinde solunum ve dolaşım tekrar sağlanmazsa beyin ölümü geri dönüşümsüz olarak başlar?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Cevap : E. 5

10 Hava yolu tam tıkanan bir kişide yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hemlich
B. Rentek
C. Temel yaşam desteği
D. Acil tedavi
E. Soluk borusunu delme

Cevap : A. Hemlich

Anadolu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Bahar Dönemi Dersleri
SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi
Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Konu Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi Ders Kitabı

AÖF SAĞ101U Temel İlk Yardım Bilgisi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Anadolu Aöf-LOLONOLO

Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Dersleri

Çocuk Gelişimi çıkmış sınav soruları, deneme sınavları

error: Content is protected !!