Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi

Vize Final
Vize Deneme-1 2021 Final Soruları
Vize Deneme-2
Vize Deneme-3
Vize Deneme-4
Auzef Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi Auzef Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi Ders Kitabı PDF

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi 2021 Final

1. Urartu mezarları göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi Urartularda görülmez?

Cevap : Mumyalama

2. Gurgum adı Asur kaynaklarında ilk kez hangi kral dönemi yazıtlarında geçer?

Cevap : II. Aşurnasirpal

3. Ortaya çıkarılan tapınak kompleksi ve buluntular yardımıyla II. Rusa dönemi Urartu kültürünün gelişmiş olan Van Gölü kıyısında inşa edilmiş olan yerleşme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ayanis

4. Aşağıdakilerden hangisi Sam’al krallarından birisi değildir?

Cevap : Qalparunda

5. Melid Krallığının başkenti aşağıdaki akarsulardan hangisinin kıyısında kurulmuştur?

Cevap : Fırat

6. Aşağıdakilerden hangisi geç Hitit krallarından biri değildir?

Cevap : Urartu

7. Patin Krallığının bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Unqi

8. Ölü ruhunun serbest kalması için yapıldığı öne sürülen urnelerin omuz kısımlarında genellikle kaç delik yer alır?

Cevap : 3

9. Doğu Anadolu bölgesinde yazı geleneği aşağıdakilerden hangisi ile birlikte gelmiştir?

Cevap : Urartu

10. Antik kaynaklarda Kodros’un oğlu Nereus tarafından kurulmuş olduğu belirtilen kent aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Miletos

11. Meherkapı kaya yazıtı aşağıdaki yerleşmelerden hangisinin yakınlarında yer alır?

Cevap : Toprakkkale

12. Fildişi rahibe heykelcikleri hangi kentin stilini yansıtır?

Cevap : Ephesos Kenti

13. Apollon tapınağının planı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dipteros Planı

14. İon Kentleri Lidya’nın Batı Anadolu’ya düzenlediği saldırılar nedeniyle hangi birliğikurmuştur?

Cevap : Panionios Birliği

15. İlk bronz heykelleri döken isim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Theodoros

16. İonia Bölgesinin kuzeydeki sınırı olan ve Anadolu’nun yerli halklarından leleglerin yaşadığı kent aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Phokia

17. Tyrannos kelimesi Lidya dilinde ne anlama gelmektedir?

Cevap : Bey

18. Aşağıdakilerden hangisi Urartu çanak çömlek repertuarının ana karakterinin belirlenebilmesi için yararlanılan merkezlerden değildir?

Cevap : Tilkitepe

19. Phrygce anne anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Matar

20. Hangi İonialı filozof arkhe terimini oluşturmuştur?

Cevap : Miletoslu Anaksimandros

21. İonia bölgesinde tarım ve balıkçılığın yoğun olarak yapıldığı yer neresidir?

Cevap : smyra

22. Asur kralı II. Sargonun çağdaşı olan Phryg kralı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Midas

23. Yunan sanatı kaç evrede incelenir?

Cevap : 5

24. Aşağıdakilerden hangisi Van gölü havzasında yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan yer altı oda mezarlardan biri değildir?

Cevap : Anzaf

25. Mitolojiye göre Midasın kulaklarının iyi duymadığını söyleyerek eşek kulağına çeviren tanrı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Apollon

26. Bu güne değin belirlenen Urartu yazılı belgelerinin toplam sayısı kaç civarındadır?

Cevap : 1700

27. Antik kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla aşağıdakilerden hangisi erken dönemde Lonlar tarafından kurulan kent devletlerden birisi değildir?

Cevap : Sinope

28. Aşağıdakilerden hangisi II. Rua döneminde görkemli kemerlerin bulunduğu kentlerden biridir?

Cevap : Toprakkale

29. Kırmızı perdalı çanak çömleğin üretiminin durmuş olması aşağıdakilerden hangisiyleilişkilidir?

Cevap : Urartu’nun yıkılması

30. Aşağıdakilerden hangisi Lidya’nın sınır komşularının arasında yer almaz?

Cevap : Kerkenes

31. Urartu öncesinde geleneksel kırsal yaşamın ürünü olarak ortaya çıkan ve Urartu döneminde de kullanılmaya devam eden çanak çömlek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yivli çanak çömlek

32. Aşağıdakilerden hangisi Lidyalıların tanrılarına bağlılıklarını göstermek için düzenledikleri törenlerde yapılanlardan biri değildir?

Cevap : tanrılara kurban kesilmesi

33. MÖ 600 lerin başından itibaren Ephesos kenetinde görülen tiran yönetimi ilk olarak kiminle başlar?

Cevap : Pythagoras

34. MS 2021 yılında Anadolu’da Tarih dersinde en iyi pdf hazırlayan ekip kimdir?

Cevap : Olaylı Tümlec ve Vip Ekibi

35. Van kalesinin Güney batı eteklerindeki Madırburç üzerinde yer alan kitabede I. Sarduri kendisini nasıl tanımlar?

Cevap : Nairi topraklarının kralı

36. Urartu kalelerinde çoğunlukla el yapımı mutfak kapları olarak da tanımlanabilecek olan ve kaba mallar grubuna dahil edilen kaplarda aşağıdakilerden hangisi katkı maddesi olarak kullanılmamıştır?

Cevap : Bronz

37. Aşağıdakilerden hangisi Yunan ve Roma yazıtlarına göre Lidya dininde önem kazanan tanrılardan biri değildir?

Cevap : Poseidon

38. Lidya krallığının MÖ 546 da yıkılmasında sonra Batı Anadolu kimin egemenliğinegirmiştir?

Cevap : Pers

39. Lidya krallığı hakkında en önemli kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Herodotos

40. Karun kadar zengin sözü aşağıdakilerden hangisinden gelmektedir?

Cevap : SArdes Karalı Kraisos

41. Gordion da bulundurulan başlıca hayvanlar aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Koyun ve Keçi

42. MÖ 7. Yüzyılın sonlarında Lidya Krallığına karşı Miletos kentini savunan tiran aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Thrasybulos

43. Kore ve Kourros heykellerinin ilk örnekleri hangi bölgede görülür?

Cevap : Atina Bölgesi

44. Aşağıdakilerden hangisi Yunan ve Roma yazıtlarına göre Lidya dininde önem kazanan tanrılardan biri değildir?

Cevap : Poseidon

45. Yüzyıllar boyunca bozulmadan varlığını koruyan Menua Kanalrnin kaç farklı noktasına hemen hemen birbirleriyle ayni nitelikte olan inşa yazıtları konmuştur?

Cevap : 15

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi

error: Content is protected !!