Anadolu Uygarlıklar Tarihi

Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
2022-2023 Bütünleme Soruları

Anadolu Uygarlıklar Tarihi

Anadolu Uygarlıklar Tarihi Auzef Anadolu Uygarlıklar Tarihi Ders Kitabı PDF

Auzef Anadolu Uygarlıklar Tarihi Ders Kitabı

Anadolu Uygarlıklar Tarihi Final Deneme -4

1. Aşağıdakilerden hangisi Urartu maden işçiliğine ait ürünler arasında değildir?

a) Tunç kemerler
b) Tunç Adak Levhaları
c) Tunç Madalyonlar
d) Tunç Fibulalar
e) Tunç savaş arabaları

Cevap : e)Tunç savaş arabaları

2. Günümüzde dahi kullanılan Urartulara ait en etkileyici su yapısı hangisidir?

a) Menua kanalı
b) Erciş kanalı
c) Süveyş kanalı
d) Tuşpa kanalı
e) Çaldıran kanalı

Cevap : a)Menua kanalı

3. Urartu kralı II. Rusa tarafından kurulan ve bugün hala kullanılmaya devam edilen baraj hangisidir?

a) Karakaya Barajı
b) Keban Barajı
c) Keşişgöl Barajı
d) Ilısu Barajı
e) Sarısu Barajı

Cevap : c)Keşişgöl Barajı

4. Yunan Tarihi’nin incelenmesi aşağıdaki Coğrafyalardan hangisinde mümkün değildir?

a) Batı Anadolu
b) Ege Adaları
c) Kıt’a Yunanistan
d) Çin
e) Makedonya

Cevap : d)Çin

5. Hellen Ortaçağı olarak adlandırılan dönem hangi tarihler arasındadır?

a) MÖ 550-250
b) MÖ 750-550
c) MÖ 1000-700
d) MÖ 1600-1200
e) Hiçbiri

Cevap : c)MÖ 1000-700

6. Büyük Kolonizasyon Dönemi olarak adlandırılan dönem ne zamandır?

a) MÖ 650-550
b) MÖ 750-550
c) 850-750
d) 1200-1000
e) MÖ 1600-1200

Cevap : b)MÖ 750-550

7. Pers-Yunan Savaşları ne zaman başlar?

a) MÖ 492
b) MÖ 494
c) MÖ 476
d) MÖ 498
e) Hiçbiri

Cevap : a)MÖ 492

8. Attika Delos Birliği ne zaman kurulur?

a) MÖ 478
b) MÖ 481
c) MÖ 486
d) MÖ 472
e) MÖ 477

Cevap : e)MÖ 477

9. Colosseum ne zaman açılır?

a) MS 80
b) MS 70
c) MS 123
d) MS 330
e) MS 324

Cevap : a)MS 80

10. Romalılar, Anadolu’da Cilicia eyaletini ne zaman kurmuştur?

a) MÖ 114
b) MÖ 112
c) MÖ 110
d) MÖ 101
e) MÖ 106

Cevap : d)MÖ 101

11. Romalılar, Asia eyaletini ne zaman kurmuştur?

a) MÖ 146
b) MÖ 139
c) MÖ 119
d) MÖ 115
e) MÖ 129

Cevap : e)MÖ 129

12. Roma’nın efsanevi kuruluşu ne zamandır?

a) MÖ 666
b) MÖ757
c) MÖ753
d) MÖ 765
e) MÖ 777

Cevap : c)MÖ753

13. Mithridates isyanı hangi tarihler arasındadır?

a) MÖ 83-78
b) MÖ 88-83
c) MÖ 89-79
d) MÖ 89-78
e) MÖ 69

Cevap : b)MÖ 88-83

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!