Anadolu Uygarlıklar TarihiauzefKültürel Miras Ve Turizm

Anadolu Uygarlıklar Tarihi Vize Deneme -2

Anadolu Uygarlıklar Tarihi Vize Deneme -2

#1. Aşağıdaki madenlerin hangilerinin karışımından tunç alaşımı elde edilir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi kent olarak değerlendirilen yerleşmedir?

#3. Anadolu'daki en eski tapınak ne zaman kurulmuştur?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Dönem'de ortaya çıkan yeniliklerden değildir?

#5. Halaf kültürü hangi bölgede ortaya çıkmıştır?


#6. Aşağıdakilerden hangisi insanın üretim aşamasına geçişine zemin hazırlayan etkenlerden biri değildir?

#7. Batı Anadolu İlk Tunç Çağı’nın karakteristik kap tipi aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi ilk Tunç Çağı'ndaki önemli merkezlerden biri değildir?

#9. İlk Tunç Çağı’nda Batı Anadolu’da yaygın bir biçimde kullanılan yapı tipi hangisidir?

#10. Orta Anadolu’da İlk Tunç Çağı’na dair ölü gömme gelenekleri ve madeni mezar buluntuları ile dikkati çeken yerleşme hangisidir?


#11. Aşağıdaki yerleşmelerden hangisi Orta Anadolu'da yer alan Kalkolitik yerleşmelerdir?

#12. Kafkaslardan başlayarak, Doğu Anadolu, Kuzey Suriye ve Doğu Akdeniz kıyılarına kadar uzanan İlk Tunç Çağ’ı kültür Türkiye’de hangi isimle tanımlanır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Kalkolitik dönemi yerleşmesi değildir?

#14. Tarih öncesi çağların başlangıcı olarak değerlendirilen ilk aletler ne zaman ortaya çıkmıştır?

#15. Batı ve Orta Anadolu İlk Tunç Çağı’nın kültürel yapısı ve kronolojisi için önemli bir kazılmış merkez olan Küllüoba hangi il sınırları içerinde yer alır?


#16. İstanbul yakınındaki en eski insan izlerini günümüze taşıyan Paleolitik Dönem buluntu yerinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Anadolu'da kentleşme hangi dönemde başlamıştır?

#18. Anadolu İlk Tunç Çağı için aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi İlk Tunç Çağı'nın genel özelliklerinden biri değildir?

#20. “Anadolu Yerleşme Planı” olarak isimlendirilen yerleşme biçimi hangi merkezin mimarisi baz alınarak ortaya konmuştur?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Uygarlıklar Tarihi Vize Deneme -2

1. Tarih öncesi çağların başlangıcı olarak değerlendirilen ilk aletler ne zaman ortaya çıkmıştır?

a) On bin yıl önce
b) Yüz bin yıl önce
c) Bir milyon yıl önce
d) İkibuçuk milyon yıl önce
e) Beş milyon yıl önce

Cevap : d)İkibuçuk milyon yıl önce

2. İstanbul yakınındaki en eski insan izlerini günümüze taşıyan Paleolitik Dönem buluntu yerinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karain
b) Yarımburgaz
c) Beldibi
d) Yenikapı
e) Hiçbiri

Cevap : b)Yarımburgaz

3. Aşağıdakilerden hangisi insanın üretim aşamasına geçişine zemin hazırlayan etkenlerden biri değildir?

a) İklim değişiklikleri
b) Bitkilerin çeşitlenmesi
c) Hayvan Türlerinin çoğalması
d) Buzul Çağı’nın sona ermesi
e) Madenlerin Keşfi

Cevap : e)Madenlerin Keşfi

4. Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Dönem’de ortaya çıkan yeniliklerden değildir?

a) Çanak Çömlek Üretimi
b) Tarımın başlaması
c) Hayvanların evcilleştirilmesi
d) Yazının icadı
e) Köylerin kurulması

Cevap : d)Yazının icadı

5. Anadolu’daki en eski tapınak ne zaman kurulmuştur?

a) Paleolitik
b) Mezolitik
c) Neolitik
d) Kalkolitik
e) Tunç Çağı

Cevap : c)Neolitik

6. Aşağıdakilerden hangisi kent olarak değerlendirilen yerleşmedir?

a) Arslantepe
b) Toptepe
c) Çayönü
d) Karain
e) Yarımburgaz

Cevap : a)Arslantepe

7. Halaf kültürü hangi bölgede ortaya çıkmıştır?

a) Güney Amerika
b) Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye
c) Güney Afrika
d) Orta Anadolu
e) Batı Anadolu

Cevap : b)Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye

8. Anadolu’da kentleşme hangi dönemde başlamıştır?

a) Neolitik
b) İlk Tunç Çağı
c) Paleolitik
d) Demir Çağ
e) Hiçbiri

Cevap : b)İlk Tunç Çağı

9. Aşağıdakilerden hangisi Kalkolitik dönemi yerleşmesi değildir?

a) Yumuktepe
b) Köşk Höyük
c) Domuztepe
d) Çamlıbel Tarlası
e) Troia

Cevap : e)Troia

10. Aşağıdaki yerleşmelerden hangisi Orta Anadolu’da yer alan Kalkolitik yerleşmelerdir?

a) Güvercin Kayası
b) Domuztepe
c) İkiztepe
d) Demircihöyük
e) Küllüoba

Cevap : a)Güvercin Kayası

11. Aşağıdaki madenlerin hangilerinin karışımından tunç alaşımı elde edilir?

a) demir-pirinç
b) demir-kalay
c) bakır-demir
d) bakır-kalay
e) gümüş-demir

Cevap : d)bakır-kalay

12. Kafkaslardan başlayarak, Doğu Anadolu, Kuzey Suriye ve Doğu Akdeniz kıyılarına kadar uzanan İlk Tunç Çağ’ı kültür Türkiye’de hangi isimle tanımlanır?

a) Karaz
b) Ubeyd
c) Habur
d) Urmiye
e) Sevan

Cevap : a)Karaz

13. Anadolu İlk Tunç Çağı için aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu değildir?

a) Nüfus artışı
b) Kalay-Bakır alaşımının kullanımı
c) Sosyal sınıfların belirginleşmesi
d) Paranın kullanılması
e) İlk köylerin kullanılması

Cevap : d)Paranın kullanılması

14. Batı ve Orta Anadolu İlk Tunç Çağı’nın kültürel yapısı ve kronolojisi için önemli bir kazılmış merkez olan Küllüoba hangi il sınırları içerinde yer alır?

a) Eskişehir
b) Isparta
c) İzmir
d) Zonguldak
e) Mersin

Cevap : a)Eskişehir

15. Aşağıdakilerden hangisi İlk Tunç Çağı’nın genel özelliklerinden biri değildir?

a) Bölgeler arası ticaret
b) Hammadde kaynaklarının işlenmesi
c) Kentlerin kurulması
d) Bakır ve Kalayın kullanılması
e) Demirin yaygınlaşması

Cevap : e)Demirin yaygınlaşması

16. Batı Anadolu İlk Tunç Çağı’nın karakteristik kap tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Depo Kapları
b) Kabartmalı İri Vazo
c) Gaga Ağızlı Testi
d) Cam Şişe
e) Matara

Cevap : c)Gaga Ağızlı Testi

17. Aşağıdakilerden hangisi ilk Tunç Çağı’ndaki önemli merkezlerden biri değildir?

a) Çayönü
b) Alacahöyük
c) Küllüoba
d) Demircihöyük
e) İkiztepe

Cevap : a)Çayönü

18. “Anadolu Yerleşme Planı” olarak isimlendirilen yerleşme biçimi hangi merkezin mimarisi baz alınarak ortaya konmuştur?

a) Kültepe
b) Alişar
c) Beycesultan
d) Demircihöyük
e) Yumuktepe

Cevap : d)Demircihöyük

19. İlk Tunç Çağı’nda Batı Anadolu’da yaygın bir biçimde kullanılan yapı tipi hangisidir?

a) Şapel
b) Tholos
c) Megaron
d) Bazilika
e) Stoa

Cevap : c)Megaron

20. Orta Anadolu’da İlk Tunç Çağı’na dair ölü gömme gelenekleri ve madeni mezar buluntuları ile dikkati çeken yerleşme hangisidir?

a) Hattuşa
b) Gözlükule
c) İkiztepe
d) Küllüoba
e) Alacahöyük

Cevap : e)Alacahöyük

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram

Anadolu Uygarlıklar Tarihi Vize Deneme -2

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!