Anadolu AöfİŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 3

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 3

#1. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem stratejilerinden biri değildir?

Cevap : E. Ek tesis yatırımı

#2. Proje tipi üretim süreci için hangi yerleşim türü uygundur?

Cevap : A. Sabit konumlu yerleşim düzeni

#3. Aşağıdakilerden hangisi tasarım sürecinin temel basamaklarından biri değildir?

Cevap : C. Üretim makinelerinin seçimi

#4. Aşağıdakilerden hangisi çıktı temelli kapasite ölçümü değildir?

Cevap : E. Günde 250 saat iş gücü kullanımı

#5. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, sistemden ortaya çıkan çıktının, elemanlarının ayrı ayrı yaratabilecekleri çıktıların toplamından daha büyük olduğunu göstermektedir?

Cevap : B. Sinerji

#6. Aşağıdakilerden hangisinde üretimde ürünlerin müşteri istek ve gereksinimlerine göre özelleştirilmesi mümkün olmaktadır?

Cevap : C. Siparişe göre üretim

#7. Ürünün yapısı ya da şeklinden daha çok işlevine odaklanan tasarım yöntemine ne ad verilmektedir?

Cevap : E. Değer analizi

#8. Bir montaj hattının günde sekiz saat çalışması durumunda toplam 300 adet ürün üretilmektedir. Toplam görev süresinin 250 saniye olduğu bilindiğine göre teorik iş istasyonu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. 3

#9. Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecini başlatan faaliyettir?

Cevap : A. Yeni ürün fikrinin ilk ortaya çıkışı

#10. Hayes ve Wheelwright’ın modeline göreen üst düzey üretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Yönlendirme Stratejisi

#11. Yerleşim türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : B. Hat dengeleme süreci ürüne göre yerleşim türünde uygulanır.

#12. Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

Cevap : E. Kalifiye eleman alınması

#13. Aşağıdakilerden hangisi, girdileri mal ve hizmetlere dönüştüren sisteme verilen bir isimdir?

Cevap : A. Üretim

#14. Verimlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C. Toplam verimlilik çok faktörlü verimliliğe eşittir.

#15. Şirket stratejisini belirlemede fonksiyonel stratejilerden faydalanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Aşağıdan yukarıya

#16. Üretimde eşsiz tek bir ürünün belirli bir sürede tamamlanmasına ne ad verilmektedir?

Cevap : D. Proje tipi üretim

#17. Aşağıdakilerden hangisi tasarımın 4 C’sinden biri değildir?

Cevap : D. Müşteri odaklılık

#18. Üretim stratejisinin ortaya çıkmasına neden olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Rekabet

#19. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı tasarımın özelliklerinden biridir?

Cevap : B. Ürün çevresel ve üretim koşullarındaki değişkenliklere karşı duyarsız

#20. Çıktıların tüm girdilere oranı olarak tanımlanan verimlilik hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Toplam Verimlilik

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 3

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 3
Ürün Tasarımı ve Üretim Süreci Seçimi

Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecini başlatan faaliyettir?

A. Yeni ürün fikrinin ilk ortaya çıkışı
B. İşletme durum analizi
C. Pazarlama çalışmaları
D. Üretim planlama
E. Teknik tasarım faaliyeti

Cevap : A. Yeni ürün fikrinin ilk ortaya çıkışı

Ürün yaşam sürecinin sunuş aşamasında talep ve üretim hacmi nasıldır?

A. Talep yüksek, üretim hacmi düşük
B. Talep düşük, üretim hacmi düşük
C. Talep yüksek, üretim hacmi yüksek
D. Talep düşük, üretim hacmi yüksek
E. Talep değişmez, üretim hacmi düşük

Cevap : B. Talep düşük, üretim hacmi düşük

Aşağıdakilerden hangisi tasarım sürecinin temel basamaklarından biri değildir?

A. Kavram geliştirme
B. Tasarım brifi
C. Üretim makinelerinin seçimi
D. Tasarım spesifikasyonları
E. Detaylı tasarım

Cevap : C. Üretim makinelerinin seçimi

Tasarım sürecinin hangi aşamasında tasarımın son hâli, prototip ve deneme üretimi için detaylı spesifikasyonlara dönüştürülmektedir?

A. Tasarım brifi
B. Yeniden inovasyon
C. Kavram tasarımı
D. Detaylı tasarım
E. Teknik geliştirme

Cevap : D. Detaylı tasarım

Aşağıdakilerden hangisi tasarımın 4 C’sinden biri değildir?

A. Yaratıcılık
B. Karmaşıklık
C. Uzlaşma
D. Müşteri odaklılık
E. Seçim

Cevap : D. Müşteri odaklılık

Aşağıdakilerden hangisi ürün tasarımını etkileyen temel etmenler arasında sayılamaz?

A. Tesis yerleşimi
B. İşletme politikaları
C. Pazarlama olanakları
D. Ürün özellikleri
E. Üretim olanakları

Cevap : A. Tesis yerleşimi

Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı tasarımın özelliklerinden biridir?

A. Üretim sürecinin basit olması
B. Ürün çevresel ve üretim koşullarındaki değişkenliklere karşı duyarsız
C. Üründe standart parçaların kullanılması
D. Ürün çeşitliliğinin kolaylıkla artırılması
E. Üründe kullanılan parça sayısının az olması

Cevap : B. Ürün çevresel ve üretim koşullarındaki değişkenliklere karşı duyarsız

Aşağıdakilerden hangisi kalite evinin genel yapısında yer almaz?

A. Müşteri sesi
B. Rakiplerle değerlendirme
C. Üretim tipi
D. Ürün teknik özellikleri
E. Müşteri sesi öncelikleri

Cevap : C. Üretim tipi

Ürünün yapısı ya da şeklinden daha çok işlevine odaklanan tasarım yöntemine ne ad verilmektedir?

A. Taguchi yöntemi
B. Kalite fonksiyon yayılımı
C. Eş zamanlı mühendislik
D. Dayanıklı tasarım
E. Değer analizi

Cevap : E. Değer analizi

Hangi üretim tipinde eşsiz tek bir ürün müşterinin siparişine göre üretilmektedir?

A. Parti tipi üretim
B. Atölye tipi üretim
C. Akış tipi üretim
D. Kütle üretimi
E. Proje tipi üretim

Cevap : E. Proje tipi üretim

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!