Anadolu AöfİŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 4

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 4

#1. İşgücü verimliliği 120 parça/saat olarak ölçülen bir çalışan 10 dakikada kaç adet parça üretmesi beklenir?

Cevap : C. 20

#2. Aşağıdakilerden hangisi tasarımın 4 C’sinden biri değildir?

Cevap : D. Müşteri odaklılık

#3. Aşağıdakilerden hangisi ürün geliştirme sürecini başlatan faaliyettir?

Cevap : A. Yeni ürün fikrinin ilk ortaya çıkışı

#4. Aşağıdakilerden hangisi sürece göre yerleşim düzeninin üstünlüklerinden biri değildir?

Cevap : D. Malzeme taşıma mesafeleri daha kısadır.

#5. Aşağıdaki yerleşim türlerinden hangisinin sabit yatırımı en yüksektir?

Cevap : A. Ürüne göre yerleşim

#6. Hawthorne çalışmaları aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?

Cevap : A. Çalışanların yönetimin durum ve davranışından etkilenmesi

#7. I. Şirketin çalışma alanı nedir? II. Şirketin sahip olduğu sermaye miktarı ne kadardır? III. Müşteriler kim olacak ve beklenen müşteri özellikleri nelerdir? Yukarıdaki ifadelerden hangileri misyonu tanımlamada kullanılmaktadır?

Cevap : D. I ve III

#8. Müşteri istek ve gereksinimlerini üretim işlevine ileten işlev aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Pazarlama

#9. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden biri değildir?

Cevap : E. İşletme Stratejisi

#10. Aşağıdakilerden hangisi tasarım sürecinin temel basamaklarından biri değildir?

Cevap : C. Üretim makinelerinin seçimi

#11. Ürünün yapısı ya da şeklinden daha çok işlevine odaklanan tasarım yöntemine ne ad verilmektedir?

Cevap : E. Değer analizi

#12. Bir işlemin tamamını oluşturan alt süreçlerin belirlenip performanslarının izlenmesi ve sistemin daha iyi duruma getirilme çabasına ne ad verilmektedir?

Cevap : D. Süreç odaklı yönetim

#13. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin işletmelere etkilerinden biri değildir?

Cevap : C. Pazarların küçülmesi

#14. Üretim katkı aşamalarından hangisinde “üretim üstünlüğü” sağlanır?

Cevap : D. Aşama IV

#15. Üretim akış analizi aşağıdaki yerleşim türlerinin hangisinin tasarımında etkin olarak kullanılır?

Cevap : B. Hücresel yerleşim

#16. Aşağıdakilerden hangisi tesis yerleşiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

Cevap : E. Pazara yakınlık

#17. I. Teorik kapasite etkin kapasiteye eşit veya büyüktür. II. Makine arızası süreleri teorik kapasite hesaplamasında dikkate alınır. III.Kapasite kullanım verimi, gerçek çıktının etkin kapasiteye oranıdır. Kapasite kullanımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Cevap : D. I ve III

#18. Sayısal kontrollü bir grup benzer tezgâhtan oluşan kendilerine ait tam otomatik yükleme-boşaltma üniteleri olan sisteme ne ad verilmektedir?

Cevap : E. Esnek üretim

#19. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı tasarımın özelliklerinden biridir?

Cevap : B. Ürün çevresel ve üretim koşullarındaki değişkenliklere karşı duyarsız

#20. “Ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi” aşağıdaki rekabet önceliklerinden hangisine önem vermekle gerçekleştirilebilir?

Cevap : B. Esneklik

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 4

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 4
Tesis Yerleşimi ve Kapasite Planlaması

Aşağıdakilerden hangisi tesis yerleşiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A. Güvenlik
B. Erişim
C. Alan kullanımı
D. Darboğazlar
E. Pazara yakınlık

Cevap : E. Pazara yakınlık

Proje tipi üretim süreci için hangi yerleşim türü uygundur?

A. Sabit konumlu yerleşim düzeni
B. Sürece göre yerleşim düzeni
C. Ürüne gör yerleşim düzeni
D. Hücresel yerleşim türü
e. Fonksiyonel yerleşim düzeni

Cevap : A. Sabit konumlu yerleşim düzeni

Aşağıdakilerden hangisi sürece göre yerleşim düzeninin üstünlüklerinden biri değildir?

A. Daha az sayıda makine gerektirir.
B. İş dağılımında esneklik sağlar.
C. Personel tatmini yüksektir.
D. Malzeme taşıma mesafeleri daha kısadır.
E. Üretim tesisinin kullanım oranını yükseltir.

Cevap : D. Malzeme taşıma mesafeleri daha kısadır.

Yerleşim türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Proje tipi üretimde taşıma maliyetleri oldukça yüksektir.
B. Hat dengeleme süreci ürüne göre yerleşim türünde uygulanır.
C. İş parçalarının hareketleri hücresel yerleşimde en büyüklenir.
D. Üretim hacminin yüksek olduğu süreçlerde sabit konumlu yerleşim uygulanır.
E. Yatırım maliyet en düşük yerleşim türü ürüne göre yerleşimdir.

Cevap : B. Hat dengeleme süreci ürüne göre yerleşim türünde uygulanır.

Aşağıdaki yerleşim türlerinden hangisinin sabit yatırımı en yüksektir?

A. Ürüne göre yerleşim
B. Sürece göre yerleşim
C. Dinamik yerleşim
D. Sabit yerleşim
E. Hücresel yerleşim

Cevap : A. Ürüne göre yerleşim

Bir montaj hattının günde sekiz saat çalışması durumunda toplam 300 adet ürün üretilmektedir. Toplam görev süresinin 250 saniye olduğu bilindiğine göre teorik iş istasyonu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7

Cevap : A. 3

Üretim akış analizi aşağıdaki yerleşim türlerinin hangisinin tasarımında etkin olarak kullanılır?

A. Sabit konumlu yerleşim
B. Hücresel yerleşim
C. Fonksiyonel yerleşim
D. Ürüne göre yerleşim
E. Sürece göre yerleşim

Cevap : B. Hücresel yerleşim

Aşağıdakilerden hangisi çıktı temelli kapasite ölçümü değildir?

A. Haftalık 30 bin litre kimyasal üretimi
B. Saate 120 adet bisiklet üretimi
C. Günde 100 hastanın tedavi olması
D. Vardiyada 20 kamyon imalatı
E. Günde 250 saat iş gücü kullanımı

Cevap : E. Günde 250 saat iş gücü kullanımı

I. Teorik kapasite etkin kapasiteye eşit veya büyüktür.

II. Makine arızası süreleri teorik kapasite hesaplamasında dikkate alınır.

III.Kapasite kullanım verimi, gerçek çıktının etkin kapasiteye oranıdır.

Kapasite kullanımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A. Yalnız I
B. Yalnız III
C. I ve II
D. I ve III
E. I,II ve III

Cevap : D. I ve III

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem stratejilerinden biri değildir?

A. Stoka üretim
B. İş gücü seviyesi ayarlama
C. Süreç tasarımı değişikliği
D. Dış kapasite kullanımı
E. Ek tesis yatırımı

Cevap : E. Ek tesis yatırımı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!