Anadolu AöfİŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, sistemden ortaya çıkan çıktının, elemanlarının ayrı ayrı yaratabilecekleri çıktıların toplamından daha büyük olduğunu göstermektedir?

Cevap : B. Sinerji

#2. Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

Cevap : E. Kalifiye eleman alınması

#3. Aşağıdakilerden hangisi ürün tasarımını etkileyen temel etmenler arasında sayılamaz?

Cevap : A. Tesis yerleşimi

#4. Ürün yaşam sürecinin sunuş aşamasında talep ve üretim hacmi nasıldır?

E. Talep değişmez, üretim hacmi düşük

#5. Aşağıdaki yerleşim türlerinden hangisinin sabit yatırımı en yüksektir?

Cevap : A. Ürüne göre yerleşim

#6. Aşağıdakilerden hangisinde üretimde ürünlerin müşteri istek ve gereksinimlerine göre özelleştirilmesi mümkün olmaktadır?

Cevap : C. Siparişe göre üretim

#7. Aşağıdakilerden hangisi sürece göre yerleşim düzeninin üstünlüklerinden biri değildir?

Cevap : D. Malzeme taşıma mesafeleri daha kısadır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden biri değildir?

Cevap : E. İşletme Stratejisi

#9. “Ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi” aşağıdaki rekabet önceliklerinden hangisine önem vermekle gerçekleştirilebilir?

Cevap : B. Esneklik

#10. Aşağıdakilerden hangisi, girdileri mal ve hizmetlere dönüştüren sisteme verilen bir isimdir?

Cevap : A. Üretim

#11. Tasarım sürecinin hangi aşamasında tasarımın son hâli, prototip ve deneme üretimi için detaylı spesifikasyonlara dönüştürülmektedir?

Cevap : D. Detaylı tasarım

#12. Aşağıdakilerden hangisi kalite evinin genel yapısında yer almaz?

Cevap : C. Üretim tipi

#13. Aşağıdakilerden hangisi tesis yerleşiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

Cevap : E. Pazara yakınlık

#14. Hangi üretim tipinde eşsiz tek bir ürün müşterinin siparişine göre üretilmektedir?

Cevap : E. Proje tipi üretim

#15. Üretim akış analizi aşağıdaki yerleşim türlerinin hangisinin tasarımında etkin olarak kullanılır?

Cevap : B. Hücresel yerleşim

#16. I. Teorik kapasite etkin kapasiteye eşit veya büyüktür. II. Makine arızası süreleri teorik kapasite hesaplamasında dikkate alınır. III.Kapasite kullanım verimi, gerçek çıktının etkin kapasiteye oranıdır. Kapasite kullanımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Cevap : D. I ve III

#17. Üretim katkı aşamalarından hangisinde “üretim üstünlüğü” sağlanır?

Cevap : D. Aşama IV

#18. İşgücü verimliliği 120 parça/saat olarak ölçülen bir çalışan 10 dakikada kaç adet parça üretmesi beklenir?

Cevap : C. 20

#19. Üretimde eşsiz tek bir ürünün belirli bir sürede tamamlanmasına ne ad verilmektedir?

Cevap : D. Proje tipi üretim

#20. I. Şirketin çalışma alanı nedir? II. Şirketin sahip olduğu sermaye miktarı ne kadardır? III. Müşteriler kim olacak ve beklenen müşteri özellikleri nelerdir? Yukarıdaki ifadelerden hangileri misyonu tanımlamada kullanılmaktadır?

Cevap : D. I ve III

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 2
İşletmelerde Üretim Stratejisi ve Verimlilik

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden biri değildir?

A. Üretim Stratejisi
B. Finans Stratejisi
C. Pazarlama Stratejisi
D. İnsan Kaynakları Stratejisi
E. İşletme Stratejisi

Cevap : E. İşletme Stratejisi

Üretim stratejisinin ortaya çıkmasına neden olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Endüstri devrimi
B. Rekabet
C. Ekonomik bunalım
D. Esnek üretim
E. Bilgi teknolojileri

Cevap : B. Rekabet

I. Şirketin çalışma alanı nedir?
II. Şirketin sahip olduğu sermaye miktarı ne kadardır?
III. Müşteriler kim olacak ve beklenen müşteri özellikleri nelerdir?
Yukarıdaki ifadelerden hangileri misyonu tanımlamada kullanılmaktadır?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III
E. I, II ve III

Cevap : D. I ve III

Hayes ve Wheelwright’ın modeline göreen üst düzey üretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Uygulama Stratejisi
B. Destekleme Stratejisi
C. Firma Stratejisi
D. Rekabet Stratejisi
E. Yönlendirme Stratejisi

Cevap : E. Yönlendirme Stratejisi

Üretim katkı aşamalarından hangisinde “üretim üstünlüğü” sağlanır?

A. Aşama I
B. Aşama II
C. Aşama III
D. Aşama IV
E. Aşama V

Cevap : D. Aşama IV

Şirket stratejisini belirlemede fonksiyonel stratejilerden faydalanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Aşağıdan yukarıya
B. Yukarıdan aşağıya
C. Soldan sağa
D. Pazar gereksinimleri
E. Üretim kaynakları

Cevap : A. Aşağıdan yukarıya

“Ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi” aşağıdaki rekabet önceliklerinden hangisine önem vermekle gerçekleştirilebilir?

A. Kalite
B. Esneklik
C. Hız
D. Güvenilirlik
E. Maliyet

Cevap : B. Esneklik

Çıktıların tüm girdilere oranı olarak tanımlanan verimlilik hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kısmi Verimlilik
B. Toplam Verimlilik
C. Çok Faktörlü Verimlilik
D. Bütünsel Verimlilik
E. Oransal Verimlilik

Cevap : B. Toplam Verimlilik

İşgücü verimliliği 120 parça/saat olarak ölçülen bir çalışan 10 dakikada kaç adet parça üretmesi beklenir?

A. 0
B. 12
C. 20
D. 120
E. 200

Cevap : C. 20

Verimlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Çıktının girdiye oranıdır.
B. Tek değişkenin hesaba katıldığı verimlilik ölçümü kısmı verimliliktir.
C. Toplam verimlilik çok faktörlü verimliliğe eşittir.
D. Hizmet üreten işletmelerde verimlilik hesaplamak daha zordur.
E. İşletmelerin verimlilik ölçümleri diğer işletmeler ile karşılaştırıldığında anlam kazanır.

Cevap : C. Toplam verimlilik çok faktörlü verimliliğe eşittir.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!