Anadolu AöfİŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

#1. Ürün yaşam sürecinin sunuş aşamasında talep ve üretim hacmi nasıldır?

E. Talep değişmez, üretim hacmi düşük

#2. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem stratejilerinden biri değildir?

Cevap : E. Ek tesis yatırımı

#3. Bir montaj hattının günde sekiz saat çalışması durumunda toplam 300 adet ürün üretilmektedir. Toplam görev süresinin 250 saniye olduğu bilindiğine göre teorik iş istasyonu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. 3

#4. Bir işlemin tamamını oluşturan alt süreçlerin belirlenip performanslarının izlenmesi ve sistemin daha iyi duruma getirilme çabasına ne ad verilmektedir?

Cevap : D. Süreç odaklı yönetim

#5. Çıktıların tüm girdilere oranı olarak tanımlanan verimlilik hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Toplam Verimlilik

#6. Hangi üretim tipinde eşsiz tek bir ürün müşterinin siparişine göre üretilmektedir?

Cevap : E. Proje tipi üretim

#7. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin işletmelere etkilerinden biri değildir?

Cevap : C. Pazarların küçülmesi

#8. Sayısal kontrollü bir grup benzer tezgâhtan oluşan kendilerine ait tam otomatik yükleme-boşaltma üniteleri olan sisteme ne ad verilmektedir?

Cevap : E. Esnek üretim

#9. Aşağıdakilerden hangisi ürün tasarımını etkileyen temel etmenler arasında sayılamaz?

Cevap : A. Tesis yerleşimi

#10. Tasarım sürecinin hangi aşamasında tasarımın son hâli, prototip ve deneme üretimi için detaylı spesifikasyonlara dönüştürülmektedir?

Cevap : D. Detaylı tasarım

#11. Verimlilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C. Toplam verimlilik çok faktörlü verimliliğe eşittir.

#12. Hayes ve Wheelwright’ın modeline göreen üst düzey üretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Yönlendirme Stratejisi

#13. Şirket stratejisini belirlemede fonksiyonel stratejilerden faydalanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Aşağıdan yukarıya

#14. Hawthorne çalışmaları aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?

Cevap : A. Çalışanların yönetimin durum ve davranışından etkilenmesi

#15. Yerleşim türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : B. Hat dengeleme süreci ürüne göre yerleşim türünde uygulanır.

#16. Proje tipi üretim süreci için hangi yerleşim türü uygundur?

Cevap : A. Sabit konumlu yerleşim düzeni

#17. Üretim stratejisinin ortaya çıkmasına neden olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Rekabet

#18. Aşağıdakilerden hangisi çıktı temelli kapasite ölçümü değildir?

Cevap : E. Günde 250 saat iş gücü kullanımı

#19. Müşteri istek ve gereksinimlerini üretim işlevine ileten işlev aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Pazarlama

#20. Aşağıdakilerden hangisi kalite evinin genel yapısında yer almaz?

Cevap : C. Üretim tipi

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi Ünite 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi Ünite 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi Ünite 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

İŞL303U Üretim Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi Ünite 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 1
İşletmelerde Üretim Yönetimi ve Sistemi

Aşağıdakilerden hangisi, girdileri mal ve hizmetlere dönüştüren sisteme verilen bir isimdir?

A. Üretim
B. Tedarik
C. Satın alma
D. Depolama
E. Taşıma

Cevap : A. Üretim

Aşağıdaki kavramlardan hangisi, sistemden ortaya çıkan çıktının, elemanlarının ayrı ayrı yaratabilecekleri çıktıların toplamından daha büyük olduğunu göstermektedir?

A. Sistem
B. Sinerji
C. Çıktı
D. Geri besleme
E. Dönüşüm

Cevap : B. Sinerji

Aşağıdakilerden hangisinde üretimde ürünlerin müşteri istek ve gereksinimlerine göre özelleştirilmesi mümkün olmaktadır?

A. Stoğa üretim
B. Sürekli üretim
C. Siparişe göre üretim
D. Parti tipi üretimi
E. Kütle üretimi

Cevap : C. Siparişe göre üretim

Üretimde eşsiz tek bir ürünün belirli bir sürede tamamlanmasına ne ad verilmektedir?

A. Sürekli üretim
B. Kesikli üretim
C. Parti tipi üretim
D. Proje tipi üretim
E. Akış üretim

Cevap : D. Proje tipi üretim

Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

A. Üretim kaynaklarının etkin kullanılması
B. Kârın maksimize edilmesi
C. Stok düzeyinin en aza indirilmesi
D. Müşteri memnuniyetinin sağlanması
E. Kalifiye eleman alınması

Cevap : E. Kalifiye eleman alınması

Müşteri istek ve gereksinimlerini üretim işlevine ileten işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A. Halkla ilişkiler
B. Pazarlama
C. Muhasebe
D. Finans
E. İnsan kaynakları

Cevap : B. Pazarlama

Hawthorne çalışmaları aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?

A. Çalışanların yönetimin durum ve davranışından etkilenmesi
B. Aydınlatmanın çalışma performansını etkilemesi
C. Ücret arttırmanın çalışan verimliliğini arttırması
D. Teknolojik araçların verimliliği arttırması
E. Teknolojik araçların motivasyonu arttırması

Cevap : A. Çalışanların yönetimin durum ve davranışından etkilenmesi

Bir işlemin tamamını oluşturan alt süreçlerin belirlenip performanslarının izlenmesi ve sistemin daha iyi duruma getirilme çabasına ne ad verilmektedir?

A. Yalın üretim
B. Esnek üretim sistemleri
C. Tam zamanında üretim
D. Süreç odaklı yönetim
E. Tedarik zinciri yönetimi

Cevap : D. Süreç odaklı yönetim

Sayısal kontrollü bir grup benzer tezgâhtan oluşan kendilerine ait tam otomatik yükleme-boşaltma üniteleri olan sisteme ne ad verilmektedir?

A. Tam zamanında üretim
B. Siparişe göre üretim
C. Kesiksiz üretim
D. Yalın üretim
E. Esnek üretim

Cevap : E. Esnek üretim

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin işletmelere etkilerinden biri değildir?

A. Rekabetin artması
B. Ürün çeşitliliğinin artması
C. Pazarların küçülmesi
D. İşçilik maliyetlerinin azalması
E. İleri üretim teknolojilerinin kullanılması

Cevap : C. Pazarların küçülmesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!