Anadolu AöfİŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Ünite 8

Tedarik Zinciri Yönetimi

#1. Kaynak ile gideceği yer arasında malzemelerin aktığı aracı sayısı tedarik zincirinde neyi işaret eder?

Cevap : A. Tedarik zinciri uzunluğunu

#2. Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinde yer almaz?

Cevap : C. Pazarlamacılar

#3. Aşağıdakilerden hangisi temel tedarik zinciri kararlarından biri değildir?

Cevap : C. Tesis büyüklüğü kararları

#4. Malzemelerin dış tedarikçiden işletmeye ulaştırılmasına ne ad verilir?

Cevap : A. İç lojistik

#5. Aşağıdakilerden hangisi tedarikçi seçiminde önemli ölçütlerden biri olamaz?

Cevap : B. Tesis büyüklüğü

#6. Aşağıdakilerden hangisi tedarikçiler ile geliştirilen sıkı iş birliğinin sonucu olamaz?

Cevap : E. Üretim kapasitesinin artması

#7. Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri yönetim kararlarından “Üretim ve depolama tesislerinin yerleşimi ve kapasiteleri” kararını kapsamaktadır?

Cevap : A. Tedarik zinciri stratejisi

#8. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin işletmelere olan etkilerinden biridir?

Cevap : B. İşletmelerin birleşmeye zorlanması

#9. Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri yönetiminin çıkış nedenlerinden biri değildir?

Cevap : D. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya pazarlarının daralması

#10. Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinin tamamının bütünleşik olarak koordine edilmesinden elde edilen avantajlardan biri değildir?

Cevap : D. Tedarikçi sayısı artabilir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Tedarik Zinciri Yönetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Tedarik Zinciri Yönetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 8
Tedarik Zinciri Yönetimi

Malzemelerin dış tedarikçiden işletmeye ulaştırılmasına ne ad verilir?

A. İç lojistik
B. Dış lojistik
C. Malzeme hareketi
D. Üretim
E. Pazarlama

Cevap : A. İç lojistik

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinde yer almaz?

A. Müşteriler
B. Toptancılar
C. Pazarlamacılar
D. Perakendeciler
E. Üreticiler

Cevap : C. Pazarlamacılar

Kaynak ile gideceği yer arasında malzemelerin aktığı aracı sayısı tedarik zincirinde neyi işaret eder?

A. Tedarik zinciri uzunluğunu
B. Tedarik zinciri genişliğini
C. Tedarikçi sayısını
D. Müşteri sayısını
E. Tedarik miktarını

Cevap : A. Tedarik zinciri uzunluğunu

Aşağıdakilerden hangisi tedarikçiler ile geliştirilen sıkı iş birliğinin sonucu olamaz?

A. Ürün kalitesinin artması
B. Satın alınan ürünlerin maliyetinin düşmesi
C. Üretim ve dağıtımda esnekliğin sağlanması
D. Müşteri memnuniyetinin artması
E. Üretim kapasitesinin artması

Cevap : E. Üretim kapasitesinin artması

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri yönetim kararlarından “Üretim ve depolama tesislerinin yerleşimi ve kapasiteleri” kararını kapsamaktadır?

A. Tedarik zinciri stratejisi
B. Tedarik zinciri planı
C. Tedarik zinciri işlemi
D. Tedarik zinciri biçimi
E. Tedarik zinciri misyonu

Cevap : A. Tedarik zinciri stratejisi

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinin tamamının bütünleşik olarak koordine edilmesinden elde edilen avantajlardan biri değildir?

A. Toplam stok miktarı azaltılabilir.
B. Darboğazlar ortadan kaldırılabilir.
C. Tedarik süreleri kısaltılabilir.
D. Tedarikçi sayısı artabilir.
E. Kalite üst düzeye çıkabilir.

Cevap : D. Tedarikçi sayısı artabilir.

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri yönetiminin çıkış nedenlerinden biri değildir?

A. Kitle üretim tekniklerinin kullanılması
B. Ürün farklılaşması
C. Bilimsel bir dal olarak yönetim tekniklerinin geliştirilmesi
D. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya pazarlarının daralması
E. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’nın küresel sahneye çıkışı

Cevap : D. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya pazarlarının daralması

Aşağıdakilerden hangisi tedarikçi seçiminde önemli ölçütlerden biri olamaz?

A. Maliyet
B. Tesis büyüklüğü
C. Kalite
D. Garanti politikası
E. Geçmiş performansı

Cevap : B. Tesis büyüklüğü

Aşağıdakilerden hangisi temel tedarik zinciri kararlarından biri değildir?

A. Yap ya da satın al kararları
B. Üretim ile ilgili kararlar
C. Tesis büyüklüğü kararları
D. Lojistik kararları
E. Dağıtım kararları

Cevap : C. Tesis büyüklüğü kararları

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin işletmelere olan etkilerinden biridir?

A. Tedarik zinciri yönetiminin kolaylaşması
B. İşletmelerin birleşmeye zorlanması
C. Ürünlerin dünya üzerindeki hareketinin yavaşlaması
D. İşletmelerde verimliliğin önemini kaybetmesi
E. Malzeme hareketi maliyetinin artması

Cevap : B. İşletmelerin birleşmeye zorlanması

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!