Beden Eğitimi Ve Oyun Eğitimi

Beden Eğitimi Ve Oyun Eğitimi Çıkmış Sınav Soruları
ve Deneme Sınavları

Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisan
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Beden Eğitimi Ve Oyun Eğitimi
Dönem : Bahar Dönemi

Beden Eğitimi Ve Oyun Eğitimi 2022-2023 Vize Soruları

Bu makale, Beden Eğitimi ve Oyun Eğitimi dersine odaklanarak, bu alandaki temel kavramları ve teorileri ele almak amacıyla hazırlanmıştır. Lolonolo.com olarak, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olma amacıyla sunulan bu kaynak, öğrencilere ders konularını daha iyi anlamaları ve ilgili sınav sorularına etkin bir şekilde hazırlanmaları için rehberlik etmeyi hedeflemektedir.

Oyun ve Sporun Temelleri

Oyun ve spor, insan hayatında önemli bir yer tutar. Avlanma, atıcılık ve balık tutma gibi etkinlikler, insanın yiyecek bulma ve hayatta kalma güdüleriyle bağlantılı olarak gelişmiştir. Aynı zamanda, bu etkinlikler kovalamaca gibi temel oyun elementlerini içerir ve arazi oyunlarının bir parçasıdır.

Gelişim Psikolojisi ve Eğitim

Jean Piaget’in teorileri, çocukların çevresinden bilgi toplama ve bu bilgileri mevcut bilgi yapılarına entegre etme süreçlerini açıklar. Eğitim ve gelişim psikolojisinde, bu süreçlerin anlaşılması, çocukların öğrenme ve adaptasyon kapasitelerini artırmak için kritik öneme sahiptir. Yaşamın ilk beş yılı, çocuğun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişiminde hayati bir dönemdir.

Hareket Eğitimi ve Motor Gelişim

Hareket eğitimi, spor, dans, yüzme gibi fiziksel aktiviteler aracılığıyla bireylerin hareket kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan bir disiplindir. Bu alan, bireylerin fiziksel yeteneklerini maksimize etmeyi ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini teşvik eder. Jimnastik, hareket eğitiminin önemli bir parçasıdır ve erkekler için belirli yer alıştırmaları içerir; ancak denge tahtası erkekler kategorisinde yer almaz.

Oyun Teorileri

Oyunun insan gelişimi ve psikolojisi üzerindeki etkilerini açıklamak için çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Faza Enerji Kuramı, organizmanın fazla enerjisini atmak için oyun oynadığını ileri sürer. Freud ve diğer psikologlar, oyunun çocukların ruhsal gelişimindeki rolünü vurgulamışlardır.

Beden Eğitimi ve Sporun Amaçları

Beden eğitimi ve spor, bireylerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimini destekleyen önemli bir eğitim aracıdır. Bu alandaki eğitim, değerlendirme yapma, uyum sağlama, özgüven geliştirme gibi becerilerin yanı sıra entellektüel gelişimi de kapsar. Ayrıca, dijital oyunlar ve geleneksel oyunlar, çocukların ve gençlerin eğitiminde önemli bir rol oynar.

Motor Beceriler ve Kaba Motor Gelişimi

Motor becerilerin gelişimi, çocukların kendi kendine yardım becerileri dahil olmak üzere diğer gelişim alanlarını da olumlu yönde etkiler. Nesne kontrol becerileri (örneğin, tekme atmak) ve kaba motor beceriler, çocukların günlük yaşamlarında bağımsızlıklarını artıran temel yeteneklerdir.

Sporun Sosyal ve Eğitsel Rolü

Spor, bireysel ve takım oyunları şeklinde yapılan, belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen, eğitici ve eğlendirici bir aktivitedir. Sporun yaygınlık ilkesi, spor yapmanın her bireyin hakkı olduğunu ve her yaş, cinsiyet ve sosyal sınıftan insanı kapsaması gerektiğini vurgular.

Bu makale, lolonolo.com tarafından sunulan ve açıköğretim öğrencilerinin ders materyallerine ve sınav hazırlıklarına destek olarak hazırlanmıştır. Amacımız, öğrencilere ders içeriklerini daha iyi anlamaları ve akademik başarılarını artırmaları için gerekli bilgileri ve kaynakları sağlamaktır.

@lolonolo_com

Beden Eğitimi Ve Oyun Eğitimi 2022-2023 Vize Soruları

1- Avlanma atıcılık ve balık tutma gibi sporlar yiyecek bulma ve hayatta kalma ile olduğu kadar kovalamacadan zevk almaya da ilişkilidir ifadesi oyunun hangi alanını açıklamaktadır?

Cevap : Arazi oyunları

2- Özümleme işleminde insan çevresinden bilgiyi toplar ve daha önce öğrendiklerini yerleştirmiş olduğu sistemin içerisine yerleştirir. Bilgiyi yerleştirme imkan bulanamadığında ise sistemi yeniden düzenler. Bu yeniden düzenleme işlemine uyum denir.

Cevap : Jean Piaget Kuramı

3- Yaşamın ilk beş yılı bir çocuğunun gelişiminin tüm alanlarında inanılmaz bir büyüme dönemidir. Dört ana gelişim alanında hızla büyük ve gelişirler.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişim alanlarından biri değildir?

Cevap : Antropometri

4- …… akademik bir disiplindir. Bu disiplin, oyun spor yüzme dans tenis atletizm gibi alanlarda hareketin kullanımını araştırmaya bunları anlamlandırmaya ve birbirine olası etkilerini açıklamaya çalışmakla meşguldür.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

Cevap : Hareket eğitimi

5- Aşağıdakilerden hangisi jimnastik branşında erkekler kategorisindeki yer alıştırmalarından biri değildir?

Cevap : Denge tahtası

6- Bu kuram organizmada bulunan enerjinin iki farklı yolla harcandığını öne sürer. Bunlardan ilki amaçlı (bir program dahilinde yapılan bilinçli çalışmalar yoluyla) etkinliklerdir. İkincisi ise amaçsız (oyun yoluyla) etkinliklerdir. Organizmanın ihtiyacından fazla olan enerjinin atılabilmesi için oyun oynanır.
Yukarıdaki açıklama aşağıdaki klasik oyun kuramlarından hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Faza Enerji Kuramı

7- Değerlendirme yapabilme, uyum sağlama yeteneklerin bilinmesi, kural öğrenimi, özgüven zamanında ve çabuk karar verme teknik ve taktik cesaret öz kontrol kendine yetme entellektüel gelişim ….. hedefleri kapsamında gelişir.
Beden eğitimi ve sporun amaçları kapsamında yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Zihinsel gelişim

8- Dijital oyun kavramının tanımı aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Dijital teknolojilerin kullanımını içeren gönüllü, eğlenceli bir aktivite olarak tanımlanabilir.

9- Çocukları oyun içinde gözleyerek onların ruhsal komplekslerini açıklama yöntemlerini geliştiren ruh çözümü biliminin kurucusu kimdir?

Cevap : Freud

10- Aşağıdaki açıklamalardan hangisi oyunun temel bileşenlerinden biri olma temel kurallar ile ilgilidir?

Cevap : Oyunun gidişatını belirleyen kurallardır dolayısıyla oyundaki temel olayın sırasını belirlerler. Kurallar oyundan önce kararlaştırılamaz, ancak oyunun başlaması için bilinmesi gerekir. Oyunu tekrarlanabilir ve tanınabilir hale getirir.

11- Bugün oynanan birçok spor beş alandan türemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

Cevap : Şans oyunları

12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi beden eğitimi ve sporun yaygınlık ilkesini açıklar?

Cevap : Spor yapmak herkesin en doğal hakkıdır. Yalnıza kuvvetli olanın yetenekli olanın yaptığı ya da bir grup insana hitap eden bir eylem değildir. Yaşlı genç çocuk kadın erkek zengin yoksul hasta engelli şehir köylü her yaş ve kesimden insana ortak amaçlarla hitap eden bir olgudur.

14- Bir çocuğun motor becerilerinin iyi gelişmesi diğer gelişim alanlarını da olumlu yönde etkileyecektir. Sağlam motor kontrol çocukların parmakla beslenmeyi ve daha sonra mutfak aletlerinin çatal kaşık yemek çubukları gibi kullanmayı giyinmeyi ve soyunmayı diş fırçalamayı el ve yüz yıkamayı öğrenmelerine yardımcı olur ifadeleri aşağıdaki gelişim alanlarının hangisini açıklar?

Cevap : Kendi kendine yardım becerilerinin gelişimi

15- ….. genellikle bir dizi kuralı takip ettiğiniz ve bir rakibe karşı kazanmayı çalıştığınız beceri bilgi veya şans içeren bir aktivitedir. Genellikle eğlenmek için oynarız ancak aynı zamanda eğitici bir işleve de hizmet edebilir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden kavramlardan hangisi getirilmelidir?

Cevap : Oyun

16- Aşağıdakilerden hangisi nesne kontrol becerilerinden biridir?

Cevap : Tekme atmak

17- Oyun oynayanın oyun içerisinde şaka kızgınlık ve değişik hareket tarzlarına girmesi ve zevk alması aşağıda verilen oyunun yapısal temellerinden hangisini açıklar?

Cevap : Keyiflik

18- Çocukların kaba ve taklalı oyunları esasen daha sonra hayatta kalmalarına yardımcı olacak becerilerin pratiğidir açıklaması klasik oyun kuramlarından hangisi ile ilgilidir?

Cevap : Öncül deneme kuramı

19- Aşağıdakilerden hangisi motor gelişimi etkileyen doğum sonrası faktörler kapsamındaki fiziksel etmenlerden biri değildir?

Cevap : Hazır bulunuşluk

20- “Bireysel ya da takım oyunları şeklinde yapılan genellikle yarışmalara konu olan önceden belirlenmiş kurallara göre uygulanan yararları zaman içerisinde görülen, eğitici ve eğlendirici beden hareketlerinin bütünüdür.”
Tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

Cevap : Spor

21- Aşağıdakilerden hangisi tekerlemeli oyunlara örnek olarak verilebilir?

Cevap : Yağ satarım bal satarım

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisan
Sınıf : 4. Sınıf
Ders : Beden Eğitimi Ve Oyun Eğitimi
Dönem : Bahar Dönemi

 

Beden Eğitimi Ve Oyun Eğitimi 2023 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi eğitimde eğitsel oyun uygulamalarının dezavantajlarından biridir?

Cevap : Kalabalık sınıflarda bazı eğitsel oyunları uygulamak zor olabilir

id="ezoic-pub-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">

2- Aşağıdakilerden hangisi oyunun zeka (zihinsel gelişim üzerindeki etkilerini açıklar?

Cevap : Çocuk dış dünyayı keşfeder öğrenir merakını giderir mantığını kullanmayı ve seçim yapmayı öğrenir

3- Öncül deneme kuramını tamamen reddeden gelecek ile oyun arasında bir bağlantı kurmayan aksine oyunun geçmişle bir bağlantısı olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bağlantı kurma kuramı

4- Aşağıdakilerden hangisi lokomotor becerilerinden biridir?

Cevap : Zıplama

5- Aşağıdakilerden hangisi oyunun olumlu etkilerinden biri olamaz?

Cevap : Oyunda oyuncular zaman algılarını kaybederler. Oyun, kaotik dağınık ve gürültülü olabilir.

6- Oyun pedagojisinde temel ilgilerin çoğu hem çocuklar hem de yetişkinler için geçerlidir ancak bazıları özellikle yetişkinlere yöneliktir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi özellikle yetişkinlere yönelik bir ilkedir?

Cevap : Oyun ve okul arasındaki paradoksları toplu olarak incelemek

7- Aşağıdakilerin hangisinde büyüme kavramı tanımlanmıştır?

Cevap : Organizmada bulunan hücrelerin büyümesi ve çoğalmasının sonucudur

8- “Bir noktadan bir noktaya gitmek için vücudun başvurduğu hareketlerdir” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Cevap : Lokomotor beceri

9-Aşağıdakilerden hangisi oyunun özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Oyunlar ölçülebilir çıktılara sahip değildir

10-Aşağıdaki açıklamalardan hangisi Çağdaş Oyun Kuramlarından biri olan Jean Piaget Kuramını açıklamaktadır?

Cevap : Oyunu çocuklarda zeka gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak gördü. Onun oyun teorisi çocuk olgunlaştıkça çevresinin ve oyununun daha fazla bilişsel ve dil gelişimini teşvik etmesi gerektiğini savunuyordu.

11-Aşağıdakilerden hangisi oyun liderlerinin amaçlarından biri değildir?

Cevap : Öğrencilerden daha iyi olduğunu ispatlamak

12-Hedef oyunları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Golf Okçuluk Bocce

13- Oyunun dil ediniminde ve problem çözmede rolünü vurgulayan oyun kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bruner kuramı

14-Uluslararası Paralimpik Hareketi haline gelen oluşumun kurulmasına öncülük eden kişi kimdir?

Cevap : Ludwig Guttman

15- Aşağıdakilerden hangisi engelliler için eğitsel oyunların faydalarından biri değildir?

Cevap : Engelli bireyleri kişisel ve sosyal gelişimleri için gerekli olan fırsatlardan mahrum bırakır.

16- Aşağıdaki ifadelerden hangisi temel felsefi yaklaşımlardan biri olan hümanizmin beden eğitimi ve spora nasıl katkıda bulunduğunu açıklar?

Cevap : Bireyin büyümesi, kendisini gerçekleştirmesi ve değerler edinmesi bu yaklaşımın temel öğretilerindendir. Sporcuya birey olarak değer verme öz saygılarını geliştirme kişisel gelişimini destekleme bu yaklaşımın temel özelliklerindendir.

17- ……. Sporcunun fiziki ve fizyolojik yorgunluğa dayanma gücüdür
Yukarıda boş bırakıla yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Dayanıklılık

18-Eğitsel oyunların sınıflandırılması kapsamında aşağıdakilerden hangisi oyun alanlarına göre salon oyunlarından biri sayılmaz?

Cevap : Körebe

19-Aşağıdakilerden hangisinde “uyarlanmış spor “ kavramı tanımlanmıştır?

Cevap : Fiziksel, duyusal ve zihinsel engellilerin sporlarını risk almadan yapabilmeleri için alışılmışın dışında kaynakları kullanan spordur.

20- Erişebilirlik (tekerlekli sandalye erişimi için çok dar spor salonu kapıları ve erişilemeyen banyolar veya soyunma odaları) dış mekanlardaki bariyerler (örneğin yetersiz aydınlatılmış veya ağaçlıklı yürüyüş yolları, trafik ışıklarında sesli sinyaller yoktur) ; yetersiz ulaşım : uygun olmayan ekipman ; kötü hava.
Yukarıdaki açıklamalar engelliler için fiziksel aktivitenin önündeki engellerden hangisini açıklamaktadır?

Cevap : Çevresel engeller

21- Bu öğretim modeli öğrencinin gelişimine ve oyun oynamayı anlamasına odaklanır. Bu odaklanmanın gerçekleştirilmesinde gerçek oyunun farklı unsurlarını farklılaştırılmış biçimlerde içeren uyarlanmış oyunlar kullanılmaktadır.
İfadeleri oyun ile ilgili eğitimde kullanılan yöntemlerden hangisini açıklamaktadır?

Cevap : Yapılandırmacı oyun öğretimi

22- Belirli bir beceri için koordineli hareketin kullanılması zamanlama ve hareket aralıklarını anlama becerisini göstermek bu aşamada bir beceriyi sağlamlaştırmaya yardımcı olan şeydir. Şeklindeki bir ifade ve motor gelişim dönemlerinden hangisini açıklar?

Cevap : İlişkisel aşama

23- Aşağıdakilerden hangisi oyunun psikolojik faydaları arasında sayılabilir?

Cevap : Öfkeyi kontrol altında tutma

Beden Eğitimi Ve Oyun Eğitimi

 

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!