auzefBeden Eğitimi Ve Oyun EğitimiEgzersiz ve Spor Bilimleri

Beden Eğitimi Ve Oyun Eğitimi 2023 Final Soruları

Beden Eğitimi Ve Oyun Eğitimi 2023 Final Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi eğitimde eğitsel oyun uygulamalarının dezavantajlarından biridir?

Cevap : Kalabalık sınıflarda bazı eğitsel oyunları uygulamak zor olabilir

2- Aşağıdakilerden hangisi oyunun zeka (zihinsel gelişim üzerindeki etkilerini açıklar?

Cevap : Çocuk dış dünyayı keşfeder öğrenir merakını giderir mantığını kullanmayı ve seçim yapmayı öğrenir

3- Öncül deneme kuramını tamamen reddeden gelecek ile oyun arasında bir bağlantı kurmayan aksine oyunun geçmişle bir bağlantısı olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bağlantı kurma kuramı

4- Aşağıdakilerden hangisi lokomotor becerilerinden biridir?

Cevap : Zıplama

5- Aşağıdakilerden hangisi oyunun olumlu etkilerinden biri olamaz?

Cevap : Oyunda oyuncular zaman algılarını kaybederler. Oyun, kaotik dağınık ve gürültülü olabilir.

6- Oyun pedagojisinde temel ilgilerin çoğu hem çocuklar hem de yetişkinler için geçerlidir ancak bazıları özellikle yetişkinlere yöneliktir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi özellikle yetişkinlere yönelik bir ilkedir?

Cevap : Oyun ve okul arasındaki paradoksları toplu olarak incelemek

7- Aşağıdakilerin hangisinde büyüme kavramı tanımlanmıştır?

Cevap : Organizmada bulunan hücrelerin büyümesi ve çoğalmasının sonucudur

8- “Bir noktadan bir noktaya gitmek için vücudun başvurduğu hareketlerdir” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Cevap : Lokomotor beceri

9-Aşağıdakilerden hangisi oyunun özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Oyunlar ölçülebilir çıktılara sahip değildir

10-Aşağıdaki açıklamalardan hangisi Çağdaş Oyun Kuramlarından biri olan Jean Piaget Kuramını açıklamaktadır?

Cevap : Oyunu çocuklarda zeka gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak gördü. Onun oyun teorisi çocuk olgunlaştıkça çevresinin ve oyununun daha fazla bilişsel ve dil gelişimini teşvik etmesi gerektiğini savunuyordu.

11-Aşağıdakilerden hangisi oyun liderlerinin amaçlarından biri değildir?

Cevap : Öğrencilerden daha iyi olduğunu ispatlamak

12-Hedef oyunları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Golf Okçuluk Bocce

13- Oyunun dil ediniminde ve problem çözmede rolünü vurgulayan oyun kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bruner kuramı

14-Uluslararası Paralimpik Hareketi haline gelen oluşumun kurulmasına öncülük eden kişi kimdir?

Cevap : Ludwig Guttman

15- Aşağıdakilerden hangisi engelliler için eğitsel oyunların faydalarından biri değildir?

Cevap : Engelli bireyleri kişisel ve sosyal gelişimleri için gerekli olan fırsatlardan mahrum bırakır.

16- Aşağıdaki ifadelerden hangisi temel felsefi yaklaşımlardan biri olan hümanizmin beden eğitimi ve spora nasıl katkıda bulunduğunu açıklar?

Cevap : Bireyin büyümesi, kendisini gerçekleştirmesi ve değerler edinmesi bu yaklaşımın temel öğretilerindendir. Sporcuya birey olarak değer verme öz saygılarını geliştirme kişisel gelişimini destekleme bu yaklaşımın temel özelliklerindendir.

17- ……. Sporcunun fiziki ve fizyolojik yorgunluğa dayanma gücüdür
Yukarıda boş bırakıla yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Dayanıklılık

18-Eğitsel oyunların sınıflandırılması kapsamında aşağıdakilerden hangisi oyun alanlarına göre salon oyunlarından biri sayılmaz?

Cevap : Körebe

19-Aşağıdakilerden hangisinde “uyarlanmış spor “ kavramı tanımlanmıştır?

Cevap : Fiziksel, duyusal ve zihinsel engellilerin sporlarını risk almadan yapabilmeleri için alışılmışın dışında kaynakları kullanan spordur.

20- Erişebilirlik (tekerlekli sandalye erişimi için çok dar spor salonu kapıları ve erişilemeyen banyolar veya soyunma odaları) dış mekanlardaki bariyerler (örneğin yetersiz aydınlatılmış veya ağaçlıklı yürüyüş yolları, trafik ışıklarında sesli sinyaller yoktur) ; yetersiz ulaşım : uygun olmayan ekipman ; kötü hava.
Yukarıdaki açıklamalar engelliler için fiziksel aktivitenin önündeki engellerden hangisini açıklamaktadır?

Cevap : Çevresel engeller

21- Bu öğretim modeli öğrencinin gelişimine ve oyun oynamayı anlamasına odaklanır. Bu odaklanmanın gerçekleştirilmesinde gerçek oyunun farklı unsurlarını farklılaştırılmış biçimlerde içeren uyarlanmış oyunlar kullanılmaktadır.
İfadeleri oyun ile ilgili eğitimde kullanılan yöntemlerden hangisini açıklamaktadır?

Cevap : Yapılandırmacı oyun öğretimi

22- Belirli bir beceri için koordineli hareketin kullanılması zamanlama ve hareket aralıklarını anlama becerisini göstermek bu aşamada bir beceriyi sağlamlaştırmaya yardımcı olan şeydir. Şeklindeki bir ifade ve motor gelişim dönemlerinden hangisini açıklar?

Cevap : İlişkisel aşama

23- Aşağıdakilerden hangisi oyunun psikolojik faydaları arasında sayılabilir?

Cevap : Öfkeyi kontrol altında tutma

Beden Eğitimi Ve Oyun Eğitimi

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Lolonolo Telegram

Beden Eğitimi Ve Oyun Eğitimi 2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!