Birinci Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918)

1. Dünya Savaşı Tarihi 2021 Final Soruları

Vize Final
Vize Deneme-1 2021 Final Soruları
Vize Deneme-2 2021 Final Deneme Sınavı
Vize Deneme-3
Vize Deneme-4
2020 Vize Soruları -1
2020 Vize Soruları -2
2021 Vize Soruları -1
2021 Vize Soruları -2
2023 Vize Soruları

1. Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918) 2021 Final Soruları

1- Osmanlı-Alman Antlaşması hangi tarihte yapılmıştır?

A) 8 Ağustos 1914
B) 1 Ağustos 1914
C) 28 Temmuz 1914
D) 2 Ağustos 1914
E) 4 Ağustos 1914

Cevap : D) 2 Ağustos 1914

2- İtalya savaşa girmesinin karşılığında İngiltere’den, Osmanlı Devleti’ne ait hangi bölgeleri istemiştir?

A) Meis Adası ve Antalya
B) Muğla ve Sakız
C) Oniki Ada ve Antalya
D) Oniki Ada ve İzmir
E) İzmir ve Rodos

Cevap : C) Oniki Ada ve Antalya

3- İkinci Uç imparatorlar Ligi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Almanya-Avusturya-Rusya
B) İngiltere-Fransa-Rusya
C) Almanya-İngiltere-Rusya
D) Almanya-Avusturya-Fransa
E)Almanya-Avusturya-İngiltere

Cevap : A) Almanya-Avusturya-Rusya

4- İngiltere’nin, tarafsızlığına önem verdiği ve kendisine en yakın ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belçika
B) Norveç
C) Hollanda
D) Danimarka
E) İsveç

Cevap : A) Belçika

5- Türkçülük idealizmi açısından. Kafkas Cephesi’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turan Kapısı
B) Zafer Kapışı
C) Demirkapı
D) Kafkas Kapısı
E) İran kapısı

Cevap : A) Turan Kapısı

6- Alman Birliği’nin kurulması, Avrupa’da en çok hangi devleti etkilemiştir?

A) İspanya
B) Rusya
C) Fransa
D) İngiltere
E) İtalya

Cevap : C) Fransa

7- Dünya Savaşı’na girerken Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisi idi?

A) Mehmet Reşat
B) II.Mahmut
C) Abdülaziz
D) Abdülhamit
E) Vahdettin

Cevap : A) Mehmet Reşat

8- Rusya’nın Karadeniz kıyılarını bombalaması, Batı Anadolu’da aşağıdakilerden hangisine kadar uzanmıştır?

A) Sinop
B) Kastamonu
C) Karadeniz Ereğlisi
D) Samsun
E) Marmara Ereğlisi

Cevap : C) Karadeniz Ereğlisi

9- Almanya’nın ilk olarak savaş dışı bırakmayı planladığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya
B) ABD
C) Rusya
D) İngiltere
E) Fransa

Cevap : E) Fransa

10- Dünya Savaşı’nın başlangıcında Almanya Başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moltke
B) Schlieffen
C) Holweg
D) Hindenburg
E) Ludendort

Cevap : C) Holweg

11- Almanya için Türklerin. Almanya’ya olan bağlılığının göstergesi hangisidir?

A) Türk kanı
B) Türk silahı
C) Türk desteği
D) Türk toprağı
E) Türk kahramanlığı

Cevap : A) Türk kanı

Osmanlı Devleti’nin Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasında, Almanya’nın payı büyüktür. Çünkü onu, kendi çıkarları yönünde kullandı. Bu konudaki örnekler az değildir. Örneğin 400 yıldır, Osmanlı ekonomisini gerileten kapitülasyonları kaldırma kararına, en büyük tepkiyi Almanya gösterdi. Osmanlı Ordusu’ndaki Alman subaylar, “dökülen Türk kanı demek, Almanya’ya bağlılık demek” anlayışındaydı.

12- Dünya Savaşı’nın uzaması yüzünden, Rusya’da görülen en büyük etki hangisidir?

A) Sosyal bunalım
B) Savaş antipatisi
C) Salgın hastalık
D) Artan işsizlik
E) Psikolojik yalnızlık

Cevap : A) Sosyal bunalım

13- Avrupa Devletleri arasında, İngiltere’nin konum özelliği hangisidir?

A) Batı devleti
B) Ada devleti
C) Ticaret devleti
D) Okyanus devleti
E) Kuzey devleti

Cevap : B) Ada devleti

14- Süleyman Askeri’nin yanındaki özel kuvvetlerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sülecik Taburu
B) Seçilmiş Tabur
C) Osmancık Taburu
D) Gönüllü Taburu
E) Mehmetçik Taburu

Cevap : C) Osmancık Taburu

15- İngiliz Deniz Gücüne bağlı Hint askeri, çıkarma öncesi aşağıdakilerden hangisinde konuşlanmıştır?

A) Bahreyn
B) Akabe
C) Umman
D) Kuveyt
E) Fav

Cevap : A) Bahreyn

1. Dünya Savaşı Tarihi 2021 Final Soruları

16- İngiltere Körfez Cephesi’ni, hangi önemli “ekonomik değer” yüzünden açmıştır?

A) Kömür
B) Petrol
C) Altın
D) Uranyum
E) Kalay

Cevap : B) Petrol

17- Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanacak barış antlaşmalarının görüşülmesi, hangi barış konferansı’ nda yapılmıştır?

A) Paris Barış Konferansı
B) Berlin Barış Konferansı
C) Viyana Barış Konferansı
D) İstanbul Barış Konferansı
E) Londra Barış Korte

Cevap : A) Paris Barış Konferansı

18- Çanakkale Cephesi’nin açılıp açılmaması konusunda, karar veren konsey hangisidir?

A) İngiliz hükûmet Konseyi
B) İngiliz Savaş Konseyi
C) İngiliz Yargıçlar Konseyi
D) İngiliz Politika Konseyi
E) İngiliz Donanma Konseyi

Cevap : B) İngiliz Savaş Konseyi

19- Dünya Savaşı başladığında, İngiltere Başbakanı hangisidir?

A) Asquith
B) Balfour
C) Grey
D) Churchill
E) Carson

Cevap : A) Asquith

20- Ermeni Taşnak ve Hinçak komiteleri, “ortak düşman” saydığı Osmanlı Devleti’ne karşı Hangi komiteciler ile iş birliği yapmıştır?

A) Makedon Komiteciler
B) Rum Komiteciler
C) Bulgar Komiteciler
D) Sırp Komiteciler
E) Karadağ Komiteciler

Cevap : C) Bulgar Komiteciler

21- Türkiye’ye yaptığı son ziyaretinde, Alman İmparatoru’na verilen Türk rütbesi hangisidir?

A) Alaybeyi
B) Melik
C) Ferik
D) Müşir
E) Kolağası

Cevap : D) Müşir

22- Dünya Savaşı sırasında Rus halkına büyük umutlar vaad eden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lenin
B) Troçki
C) Krenski
D) Karnilov
E) Lvov

Cevap : A) Lenin

23- Kanal Harekâtı ile yeniden kazanılması planlanan ülke hangisidir?

A) Filistin
B) Hicaz
C) Ürdun
D) Sina
E) Mısır

Cevap : E) Mısır

24- Mondros Ateşkes Antlaşması hangi tarihte yapılmıştır?

A) 30 Eylül 1918
B) 6 Eylul 1918
C) 6 Kasım 1918
D) 30 Ekim 1918
E) 30 Kasım 1918

Cevap : D) 30 Ekim 1918

25- Wilson ilkeleri kaç noktadan oluşur?

A) 54 nokta
B) 34 nokta
C) 24 nokta
D) 14 nokta
E) 44 nokta

Cevap : D) 14 nokta

26- Avusturya-Macaristan Prensi Franz Ferdinand ve eşini öldüren Gavrilo Princip adlı bir Sırp hangi örgütün üyesidir?

A) Baader Mejinhof
B) Kara Gömlekliler
C) Kara El
D) Etnik-i Eterya
E) Kızıl Kemerler

Cevap : C) Kara El

27- Çanakkale Harekâtı için İngiltere’nin, coğrafya yakinliği nedeniyle yardım almayı planladığı ordu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İspanya
B) Rusya
C) Fransa
D) İtalya
E) Yunan

Cevap : E) Yunan

28- Alman İmparatoru son ziyaretinde. Çanakkale’ye hangi gemi ile gitmiştir?

A) Nusret
B) Hamidiye
C) Mesudiye
D) Yavuz
E) Midilli

Cevap : D) Yavuz

29- İngiltere İrlanda Ayaklanmasını hangi sayıdaki askeri güç ile bastırmıştır?

A) 70.000
B) 30.000
C) 40.000
D) 50.000
E) 20.000

Cevap : D) 50.000

30- Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan ateşkes anlaşması hangisidir?

A) Ağrı
B) Kars
C) Eleşkirt
D) Erzurum
E) Erzincan

Cevap : E) Erzincan

1. Dünya Savaşı Tarihi 2021 Final Soruları

31- “Beneluks” tanımı, hangi üç devletin ortak adıdır?

A) Belçika-İsveç-Lüksemburg
B) Belçika-Hollanda-Lüksemburg
C) Belçika-Norveç-Lüksemburg
D) Belçika-Danimarka-Lüksemburg
E) Belçika-Finlandiya-Lüksemburg

Cevap : B) Belçika-Hollanda-Lüksemburg

32- Alman İmparatoru’nun ilk ziyareti anısına, İstanbul Sultanahmet’te yapılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alman Anıtı
B) Alman Çeşmesi
C) Alman Elçiliği
D) Alman Fırını
E) Alman Sütunu

Cevap : B) Alman Çeşmesi

33- Osmanlı Devleti savaş halindeyken Ermeniler hangi devlet ile iş birliği içerisine girmiştir?

A) Rusya
B) Fransa
C) Yunanistan
D) İran
E) İngiltere

Cevap : A) Rusya

34- Çanakkale Deniz Savaşını isteyen İngiliz devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Greys
B) Allenby
C) Delamain
D) Balfour
E) Churchill

Cevap : E) Churchill

35- Dünya Savaşı’nın başlangıcında Avusturya İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Wilhelm
B) Franz Joseph
C) II. Friedrich
D) II. Wilhelm
E) I.Friedrich

Cevap : B) Franz Joseph

36- Körfez Cephesi’nin en belirgin arazi özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Volkanik
B) Sulak
C) Ormanlık
D) Yüksek
E) Kurak

Cevap : B) Sulak

37- Avusturya-Macaristan imparatoru Franz Joseph in., Bakanlarda cezalandırmak istediği başkent aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sofya
B) Belgrad
C) Bükreş
D) Atina
E) Roma

Cevap : B) Belgrad

38- Basra halkının Türk askerine karşı tavrı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuksever
B) Rehber
C) Yardımsever
D) İsyankâr
E) İtaatkâr

Cevap : D) İsyankâr

39- Ermeni Göçü sırasında, yol güvenliğini sağlayan birliklerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gönüllü Müfreze
B) İnsani Yardım Müfrezesi
C) Başıbozuk Müfreze
D) Bölge Müfrezesi
E) Nakil Müfrezesi

Cevap : E) Nakil Müfrezesi

40- İngiltere’nin, Osmanlı topraklarında kırmak istediği ve “3B”ile Formüle edilen zincir hangisidir?

A) Bonn-Boğaz-Bağdat
B) Bonn-Bursa-Bağdat
C)Berlin-Bursa-Basra
D) Berlin-Boğaz-Basra
E) Berlin-Boğaz-Bağdat

Cevap : E) Berlin-Boğaz-Bağdat

41- İngiltere Başbakanı Lloyd George, Almanya’nın 19 Aralık 1916 da yaptığı barış önerilerini, “tartışmaya yanaşmayı bile…….”olarak tanımlamıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İntihar
B) İftihar
C) Kanaatkâr
D) Fedakâr
E) İstikrar

Cevap : A) İntihar

42- Kanal Harekatı’nı planlayan Alman Komutan hangisidir?

A) Kress
B) Tirpitz
C) Ludendorff
D) Kluck
E) Mackensen

Cevap : A) Kress

43- Nuri Paşa’yı “Kafkas İslam Ordusu’nu kurmakla görevlendiren, Harbiye Nazırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cemal Paşa
B) Halil Paşa
C) Enver Paşa
D) Fevzi Paşa
E) Talat Paşa

Cevap : C) Enver Paşa

44- Kanal Harekâtı hangi devlete karşı yapılmıştır?

A) İtalya
B) Hicaz
C) İngiltere
D) Fransa
E) Mısır

Cevap : C) İngiltere

45- Mekke Şerifi Hüseyin, Cemal Paşa’ya karşı hangi tutumu izlemiştir?

A) Bağlılık
B) İlgisizlik
C) Oyalama
D) Tarafsızlık
E) Düşmanlık

Cevap : C) Oyalama

46- Körfez Cephesi’nde Dicle ve Fırat’ın birleşmesi, hangi adla anılır?

A) Sattultarap
B) Şattülarap
C) Sattülserap
D) Sattülhicap
E) Şattülgarap

Cevap : B) Şattülarap

Auzef Birinci Dünya Savaşı
Auzef I. Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918) Ders Kitabı PDF

Birinci Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918) Auzef Ders Kitabı

Birinci Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918)

Birinci Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918)

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!