Büyük Veri

Auzef Büyük veri Deneme Sınavları

Vize Final
2023 Vize Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

Büyük Veriye Giriş
Büyük Verinin Tarihsel Gelişimi
Büyük Veri Mahremiyeti
Büyük Veride Anonimleştirme
Açık Veri
Semantik Veri
Büyük Veri Teknolojileri
Büyük Veri Analizinde Kullanılan Teknikler
Büyük Veri Ve Yapay Zeka
Türkiye’de Ve Dünyada Büyük Veri Uygulamaları
Sağlık Alanında Büyük Veri
Büyük Veride Hukuki Konular
Apache Spark Ve Pyspark Teknolojileri
Büyük Veri Uygulaması

Bilgisayar Ağları

 

Büyük Veri 2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi büyük verideki kaygılardan biri değildir?

A) Veri mahremiyeti
B) Veri ayrımcılığı
C) Veri güvenliği
D) Veri büyüklüğü
E) Veri gizliliği

Cevap : D) Veri büyüklüğü

2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bilgi piramidi için yanlıştır?

A) Enformasyon, veri işleme, düzenleme, hesaplama, raporlama içeriğinden oluşur.
B) Veri, sembollerin içeriğinden oluşur.
C) Büyük veri, sembollerden parçalara ulaşma içeriğinden oluşur.
D) Bilgi, enformasyon işleme, yeniden şekillendirme, öğrenme, yapma içeriğinden oluşur.
E) Bilgelik, keşfetme buluş, muhakeme ve değer içeriklerden oluşur.

Cevap : C) Büyük veri, sembollerden parçalara ulaşma içeriğinden oluşur.

3. “…….. Yılında Londralı bilim insanı ……. in sunduğu istatistiksel veri analizi, büyük veri için milat olarak kabul edilir.”
Yukarıdaki cümlede verilen boşluklara aşağıdaki cümlelerden hangisi gelmelidir?

A) 1663 – John Ground
B) 1928 – Fritz Pfleumer
C) 1.724 – Arthur Samuel.
D) 1.865- Richard Miller devens
E) 1.884 – Dr. Hermsematik weban hollerith

Cevap : A) 1663 – John Ground

4. “Semantik web sayesinde makinelerin etkileşiminin yanında ……. etkileşimini de üst seviyeye ulaşması beklenmektedir.”
Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Makine- insan.
B) Makine- makine
C) Web- insan.
D) İnsan- insan.
E) Web- makine

Cevap : A) Makine- insan.

5. Semantik veriye duyulan ihtiyacın ortaya çıkmasında dönüm noktası olarak kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 1980 lerin başlarında Çin’e ortaya çıkan teknolojik araştırmaların anlamlandırılması da ortaya çıkmıştır.
B) 1700 lerin ortalarında ingiltere’de bilgisayar destekli üretim programının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
C) 1970 lerin ortalarında birleşik bilgisayar destekli üretim programının bir sonucu olarak ABD hava kuvvetlerinde ortaya çıktı.
D) 1009 yüzlerin başlarında rusya’da geliştirilen uzay ve havacılık dairesi çalışmalarında ortaya çıkmıştır.
E) 1800 kırkların başında nasa uzay ajansının büyük veriyi modellemesini de ortaya çıkmıştır.

Cevap : C) 1.970 lerin ortalarında birleşik bilgisayar destekli üretim programının bir sonucu olarak ABD hava kuvvetlerinde ortaya çıktı.

6. I. Verenin aktarılacağı tarafın büyüklüğü.
II. Verinin çeşitliliği.
III. Verilen sallamak istenen faydA)
IV. Verinin niteliği.
V. Verinin büyüklüğü.
Anonim eleştirme yöntemleri uygulanırken, veri sorumluları tarafından dikkate alınması gereken özellikler ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) 4, 5.
B) 2 ve 4
C) 1, 3, 5
D) 2, 3, 5
E) 1, 4

Cevap : D) 2, 3, 5

7. İnsan kaynakları yöntemi gibi organizasyon içindeki belirli bir kullanıcı grubunun belirli taleplerini karşılamak amacıyla geliştirilen büyük veri teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük tablo.
B) Dağıtık sistem.
C) Meta veri.
D) Data mart.
E) Bulut bilişim.

Cevap : D) Data mart.

8. Açık veri ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Herkes tarafından kullanılabilir.
B) Nitelik ve paylaşım gereksinimine tabidir.
C) Sadece veri sahibi tarafından düzenlenebilir.
D) Herkes tarafından dağıtılabilir.
E) Herhangi bir telif hakkına sahip değildir.

Cevap : C) Sadece veri sahibi tarafından düzenlenebilir.

9. Aşağıdakilerden hangisi veri maskeleme yöntemlerinden biri değildir?

A) Anında veri maskeleme
B) Dinamik veri maskeleme
C) Statik veri maskeleme
D) Deterministik veri maskeleme
E) Durağan veri maskeleme

Cevap : E) Durağan veri maskeleme

10. Aşağıdakilerden hangisi semantik web’in temel hedeflerinden biri değildir?

A) Paylaşılabilir veri tabanlarının oluşması.
B) Satıcı yazılımının değerlendirilmesi.
C) Mevcut veri tabanının entegrasyonu.
D) Veri kaynaklarının planlanması.
E) Dağıtık web servislerinin oluşturulması.

Cevap : E) Dağıtık web servislerinin oluşturulması.

11. Aşağıdakilerden hangisi büyük veride yapı açısından doğru bir sınıflandırmadır?

A) Erişilebilir- yarı erişilebilir- erişilebilir olmayan.
B) Yapısal- yarı yapısal- yapısal olmaya
C) Karanlık yapı- gri yapı- açık yapı.
D) Elektronik yapı- hibrit yapı- fiziksel yapı.
E) Homojen- yere homojen- heterojen.

Cevap : B) Yapısal- yarı yapısal- yapısal olmaya

12. Büyük verilerin gerçek zamanla akışını işlemek için tasarlanmış büyük veri teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Storm.
B) Data mart.
C) Meta veri.
D) Dağıtık Sistem.
E) Bulut bilişim.

Cevap : A) Storm.

13. Aşağıdakilerden hangisi anonim eleştirmenin ilkelerinden biri değildir?

A) Ananemle eşime iş ve çalışma modellerini dikkate almalıdır.
B) Anonim eleştirme, çoğul bir çözüm olarak ele alınmalıdır.
C) Anonim eleştirme veri kümesinin niceliğine bağlı gerçekleşmelidir.
D) Anonimleştiriciler veri kümesinin niteliğine bağlı gerçekleşmelidir.
E) Anonim eleştirme seviyelendirilmelidir.

Cevap : B) Anonim eleştirme, çoğul bir çözüm olarak ele alınmalıdır.

14. Aşağıdakilerden hangisi açık verinin faydalarından biri değildir?

A) Verim harmanlama çalışmaları ile veri kalitesinin artırılması ve veri alanının yapacak kullanımlar için bir zemin oluşturması.
B) Veriyi kullanan farklı paydaşlar tarafından yenilikçi çözümlerin üretilmesi.
C) Hesap verilebilirlik özelliği ile tüketicinin güvenini kazanma
D) Veriye sadece veri sahibinin erişebildiği için veri mahremiyetinin korunması.
E) Verinin sektörler arası çapraz kullanımı sayesinde maliyetlerin düşmesi ve etkinliğin artması.

Cevap : D) Veriye sadece veri sahibinin erişebildiği için veri mahremiyetinin korunması.

15. Aşağıdakilerden hangisi semantik web için standart geliştirme getiren bir organizasyondur?

A) Uluslararası network organizasyonu, international network commision – inc
B) Uluslararası bilgisayar organizasyonu, international computer commision.ıcc
C) Uluslararası modelleme organizasyonu. International modelling, commision commision. imc
D) Uluslararası mekanik organizasyonu, international mechanical commision imc
E) Uluslararası elektronik organizasyonu international elektrotechnical commision iec

Cevap : E) Uluslararası elektronik organizasyonu international elektrotechnical commision iec

16. Verilerin açık hale getirilmesi ile verinin bazı temel özellikleri korunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A) Verinin tekrar kullanımı.
B) Verinin anonim eleştirilmesi.
C) Verinin tekrar dağıtılması.
D) Evrensel katılım.
E) Veriye erişim

Cevap : B) Verinin anonim eleştirilmesi.

17. Aşağıdakilerden hangisi veri mahremiyetinin uygulanmasında ön plana çıkan doğru bir sınıflandırmadır?

A) Anonim veri- kapalı veri
B) Erişilebilir veri- kapsamlı veri.
C) Büyük bir- smart veri.
D) Hassas veri- genel veri.
E) Enformasyon verisi- analiz verisi.

Cevap : D) Hassas veri- genel veri.

18. Verinin anonimleştirilmesinde esinden kullanılan istatistiksel yöntemlerle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) T- yakınlık yöntemi, veri kümesinin yakınlık derecelerine göre, alt sınıflara ayrılarak anonim hale getirilmesi sürecidir.
B) La- çeşitlilik, aynı değişken kombinasyonlarında denk gelen hassas değişkenlerinin oluşturduğu çeşitliliği dikkate almaktadır.
C) K- anonimlik lettre çeşitliliğin eksikleri üzerinden yürütülen çalışmalar ile oluşturulmuştur.
D) L- çeşitlilik yöntemi, kişisel veriler de çeşitlilik sağlar.
E) K-anonimlik, belli kombinasyonlarda tekel özellikler gösteren kişilere özgü bilgilerin açığa çıkmasını engellemek için verilmiştir.

Cevap : C) K- anonimlik lettre çeşitliliğin eksikleri üzerinden yürütülen çalışmalar ile oluşturulmuştur.

19. Aşağıdaki şıklarda verilen bilim insanlarından hangisi büyük verinin tarihsel gelişiminde makinenin öğrenimi terimini ilk ortaya atmıştır?

A) Arthur Samuel.
B) Fritz plummer.
C) R.J.K. T. Morris.
D) Tim berners.
E) John Ground

Cevap : A) Arthur Samuel.

20. Aşağıdakilerden hangisi verinin sınıflandırılmış gruplarından biri değildir?

A) Veri parçası.
B) Gri veri.
C) Anlamlı veri.
D) Erişilebilir veri.
E) Karanlık veri.

Cevap : C) Anlamlı veri.

21. Aşağıdakilerden hangisi hassas verilere verilen örneklerden biri değildir?

A) Eğitim verileri.
B) Banka verileri.
C) Tapu verileri.
D) Sigorta verileri.
E) Enerji verileri.

Cevap : E) Enerji verileri.

22. Aşağıdakilerden hangisi büyük veri kaygılarından biri değildir?

A) Veri mahremiyeti.
B) Veri ayrımcılığı.
C) Veri gizliliği.
D) Veri güvenliği.
E) Veri büyüklüğü.

Cevap : E) Veri büyüklüğü.

23. I. Uluslararası açık bilgi(open knowledge international, OKI)
II. Açık devlet ortaklığı (open government partnership, OGP)
III. Akşam kapalı veri izleme(claus data watch)
IV. Kalkınma için açık veri(open data for development, OD4D)
V. Global açık veri inisiyatifi (global open data initiative GODI)
Dünyadaki açık bir örnekleriyle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) 1,2,3
B) 1,4,5
C) 1,2,4,5
D) 1,3
E) 2,4,5

Cevap : C) 1,2,4,5

Büyük Veri

 

Büyük Veri Auzef Büyük Verei Ders kitabı pdf

Auzef Büyük veri Ders kitabı

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!