Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-2

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-2

Vize Final
2021 Vize Deneme -1 2021 Final Soruları
2021 Vize Deneme -2 2021-2022 Final Soruları
2022-2023 Vize Soruları 2021 Final Deneme Sınavı-1
2021 Final Deneme Sınavı-2
2022-2023 Final Soruları
Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakımı ve Sağlığı-2 Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

 

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-2 2022-2023 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi küçük memelilerde sıvı verilirken kullanılan malzemelerden biri değildir?

A) Kateter
B) İntravenöz serum seti
C) Hipodermik iğne
D) Nazogastrik tüp
E) Endotracheal tüp

Cevap : E) Endotracheal tüp

2. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar hayvanı değildir?

A) Tavuk
B) Siçan
C) Tavşan
D) Kobay
E) Fare

Cevap : A) Tavuk

3. Sıçanlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 12 saat aydınlık / 12 saat karanlık ışık düzenlemesine ihtiyaç duyarlar.
B) Ad libitum beslenmezler.
C) Toz yemle beslenirler.
D) Kaprofaji yapmazlar.
E) C vitamini takviyesine ihtiyaç duyarlar.

Cevap : A) 12 saat aydınlık / 12 saat karanlık ışık düzenlemesine ihtiyaç duyarlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi Rodentia (kemirgenler takımından değildir?

A) Siçan
B) Fare
C) Hamster
D) Tavşan
E) Kobay

Cevap : D) Tavşan

5. Çökmüş (kollaps) sürüngenin değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakidakilerden hangisi yanlıştır?

A) Akciğerler en iyi chelonian ve kertenkelelerde sırttan oskülte edilir.
B) Anormal şekilli burun delikleri, göz küresinin altında şişme ve göz akıntısı üst solunum yolu hastalıklarına işaret edebilir.
C) Metabolik kemik hastalığında zayıf kemikleşmiş kemik şişer, uzuv şişman ve kaslı görünür.
D) Üç odacıklı kalp (bir ventrikül ve iki atriyum) ve farklı yapısı olmasına rağmen sürüngenler için kalp hızı ve sesleri memelilerle aynıdır.
E) Ağızdan nefes alıp almadığının sorgulanması hayvanın ele alınmasını önleyebilir.

Cevap : D) Üç odacıklı kalp (bir ventrikül ve iki atriyum) ve farklı yapısı olmasına rağmen sürüngenler için
kalp hızı ve sesleri memelilerle aynıdır.

6. Yumurta yapamayan kuşlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması gerekir?

A) Anestezi uygulamadan el ile yumurtanın çekilerek kloakadan çıkarılması
B) Prostaglandin E2 jelinin kullanımı
C) Hastanın sıcak, sessiz ve iyi nemlendirilmiş bir yere alınması
D) Yumurtanın enjektör yardımıyla kloaka içinden delinerek ve küçültülerek dokulara zarar vermeden çıkartılması
E) Yumurta çıkarıldıktan sonra uzun süreli kalsiyum preparatlarının uygulaması

Cevap : A) Anestezi uygulamadan el ile yumurtanın çekilerek kloakadan çıkarılması

7. Küçük memelilerde genel beslenme gereksinimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelinciklerde arjinin esansiyel aminoasidinden fakir bitkilerle beslenme nörolojik bulgulara yol açar.
B) Her türün günlük enerji tüketimi seviyesi, temel bakım gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan enerji miktarını ifade eder.
C) Küçük memelilerin bireysel olarak tükettiği su miktarı, verilen diyete ve türe bağlı değişir.
D) Herbivorların kesici dişleri daha fazla gelişmişken karnivorların öğütücü dişleri gelişmiştir.
E) Tavşanlarda ve diğer otlayan otçularda, proteinlerin çoğu yonca, yonca otu ve kaliteli otların olduğu bitki kaynaklarından elde edilir.

Cevap : D) Herbivorların kesici dişleri daha fazla gelişmişken karnivorların öğütücü dişleri gelişmiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi deri altı uygulamayı ifade eder?

A) İntradermal
B) Intramuskuler
C) Intraperitoneal
D) İntravenöz
E) Subkutan

Cevap : E) Subkutan

9. Tavşanlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Düzenli menstruel siklusları yoktur.
B) Düzenli menstruel siklusları vardır.
C) Laktasyonları 21 gündür.
D) Yavruları tüylü dişleri var olarak doğar.
E) 2-2,5 ayda erişkin hale gelirler.

Cevap : A) Düzenli menstruel siklusları yoktur.

10. Sürüngenlerde anesteziyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sürüngenlerde epiglottis olmadığı için entübasyon zordur.
B) Kaplumbağalarda trachea kısadır ve entübasyon tüpü fazla ilerletilirse tüm akciğer lobları anestezide işlev görmez.
C) Sürüngen hastalarında idame sıvı seviyeleri 25-30 mL/kg / gün’dür.
D) Gaz anesteziği olan nitröz oksit, içi boş organlarda birikme eğiliminde olduğundan dezavantaj sağlar.
E) Anestezi başlangıcı indüksiyondur.

Cevap : B) Kaplumbağalarda trachea kısadır ve entübasyon tüpü fazla ilerletilirse tüm akciğer lobları anestezide işlev görmez.

11. Hastalık modeli oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hayvanların soyu hastalık modeli oluşmasında önemli değildir.
B) Kimyasal madde kullanılıyorsa son kullanma tarihi önemlidir.
C) Hayvanların cinsiyetleri hastalık modeli oluşmasında önemli değildir.
D) Hayvanların türü hastalık modeli oluşmasında önemli değildir.
E) Hayvanların yaşı hastalık modeli oluşmasında önemli değildir.

Cevap : B) Kimyasal madde kullanılıyorsa son kullanma tarihi önemlidir.

12. Gavaj için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Katı maddelerin verilmesini sağlar.
B) Sıvı maddelerin sonda veya özel tüpler ile hayvanın midesine verilmesidir.
C) Enjektörlerle kas içine uygulama yapılır.
D) Ne kadar madde verildiği bilinemez.
E) Gavaj parenteral uygulama yöntemidir.

Cevap : B) Sıvı maddelerin sonda veya özel tüpler ile hayvanın midesine verilmesidir.

13. Farelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Laktasyon süresi 21 gündür.
B) Gebelik süreleri 21 gündür.
C) Düzenli menstruel siklusları vardır.
D) Maturasyon süresi 2-2,5 aydır.
E) En gelişmiş yavruyu doğururlar.

Cevap : E) En gelişmiş yavruyu doğururlar.

14. Germ free hayvan için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bağırsak duvarları incedir.
B) Tek bir patojenden izole olarak yetiştirilirler.
C) Dışkısı yumuşaktır.
D) Kapalı bir sistemde ciddi steril koşullarda üretilirler ve yaşarlar.
E) Sekumu büyüktür.

Cevap : B) Tek bir patojenden izole olarak yetiştirilirler.

15. Bir hayvanın ağrı çektiği aşağıdaki hangi davranıştan anlaşılır?

A) Diğer hayvanlara saldırması
B) Çok su içmesi
C) Çok yemek yemesi
D) Diğer hayvanların arkasına saklanması
E) Kambur ve içe dönük durması

Cevap : E) Kambur ve içe dönük durması

16. Chelonia’larla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kış uykusu, tiroid bezinin ve üreme döngüsünün önceden programlanması için gereklidir.
B) Karaciğer, sölomik boşluğun orta bölümünde akciğerlerin altında yerleşmiş çift loplu bir yapıdır.
C) Chelonianın kalbi perikardiyal kese içinde yer alan üç odacıklı bir organdır.
D) Testisler yeşil renkli, böbreklerin arkasında sivri organlardır.
E) Yumurtalıklar çifttir ve sölomik boşluğun orta dorsal bölümünde asılır.

Cevap : D) Testisler yeşil renkli, böbreklerin arkasında sivri organlardır.

17. Aşağıdakilerden hangi dengesiz ve yetersiz beslenme ile ortaya çıkar?

A) Gece aktif olma
B) Ad libitum beslenme
C) Kanibalizm
D) Kaprofaji
E) Ateş

Cevap : C) Kanibalizm

18. Aşağıdakilerden hangisi canlı hayvanlar üzerinde deney, çalışma ve araştırma yapılması anlamında kullanılmaktadır?

A) Artseksiyonizim
B) Mikroseksiyozim
C) Viviseksiyonizm
D) Diviseksiyonizm
E) Makroseksiyonizm

Cevap : C) Viviseksiyonizm

19. Aşağıdakilerden hangisinde analjezik doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Ağrı verici
B) Lokal anestezik
C) Ağrı kesici
D) Genel anestezik
E) Kanamayı durdurucu

Cevap : C) Ağrı kesici

20. Guinea pig ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Guinea pig’lerin kaburga sayısı 13’dür.
B) Diş formülü İnsisiv 1/1 Kanin 0/0 Premolar 1/1 Molar 3/3
C) Tüm mide asit ve pepsinojen üreten hücrelerle kaplıdır. Genellikle midede gıda bulunmaz.
D) Rektal ısıları 37.2-39.5 °C’dir.
E) Guinea pig’lerin boyun alt kısım lenf nodülleri S. zooepidemicus isimli bakteriye maruz kalmaya meyillidir.

Cevap : C) Tüm mide asit ve pepsinojen üreten hücrelerle kaplıdır. Genellikle midede gıda bulunmaz.

 

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!