auzefÇiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve SağlığıLaborant ve veteriner sağlık

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-2 2022-2023 Vize

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-2 2022-2023 Vize

#1. Tavşan kritik bakımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Lateral kulak damarından takılan intravenöz kateter 10 güne kadar güvenle kullanılabilir.

#2. Pozitif kontrastlı radyografi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) İyot bazlı kontrast maddeler intravenöz olarak 22.5-30 mL/kg dozları kullanılır.

#3. Metabolik kemik hastalığının tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) D3 vitamini diyetle Kalsiyum takviyesi

#4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Ultraviyole spektrumunun D dalga bandı, tüm türlerde sürüngen derisindeki öncüllerden D3 vitamini üretimini teşvik etmede önemlidir.

#5. Sürüngenlerde analjezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Ağrı değerlendirilmesinde duruş, yürüyüş, iştah, göz kapağı pozisyonu, renk değişiklikleri ve anormal solunum hareketleri dikkate alınır.


#6. Gerbil ve hamster ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Karaciğer her iki türde de iki lobludur.

#7. İleri görüntüleme teknikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) MRI ve BT taramaları sırasında hayvanların sedasyon ya da anesteziye ihtiyacı yoktur.

#8. Kuşlarda Solunum sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Bir servikal, iki klavikular, iki kraniyal torasik, iki kaudal torasik, ve iki abdominal olmak üzere 9 hava kesesi vardır.

#9. Kan alma bölgeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Kaplumbağalarda sefalik vena

#10. Tavşanlarda kalp masaji ile ilgili bilgilerden hangisi en ideal olanıdır?

Cevap : B) Göğüsün her iki tarafından aynı anda bastırarak, dakikada minimum 100 – 150 kompresyon sağlamak


#11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Kuluçka işlemi sırasında yumurtalar yapışmaması için döndürülmelidir.

#12. Tavşan anatomisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Gençler 12-14 aylık yaşta cinsel olgunluğa ulaşırlar.

#13. Küçük memelilerin tutulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Gerbiller hamsterlara göre daha hırçındır ve korktuklarında iyi zıplar ve ısırabilirler.

#14. Tavşanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Yaşam süresi 20-25 yıldır.

#15. Preanestezik planlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Hava keseleri, gaz değişimine önemli bir katkıda bulunduklarından, inhalasyon anestezisi  alımında da önemli bir rol oynarlar.


#16. Radyografi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Chelonia’ da akciğer alanları en iyi Dorsoventral ışın grafisinde ve kraniyokaudal yatay ışın
grafilerinde değerlendirilir.

#17. Hava Keselerinin entübasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Hava kesesi tüpü, inhalasyon anestezisi sırasında pozitif basınç ventilasyonu gerektiği zaman kullanılır.

#18. Kaplumbağalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Ortalama olarak, türe bağlı olarak her yıl 80-90 yumurta yapılır.

#19. Küçük memelilerde anestezinin izlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Küçük memelilerde reflekslerden ilk bakılanı göz refleksidir. Diğer memelilerdeki gibi önemli bir parametredir.

#20. Küçük memelilerde kullanılan anestezik maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) İzofloran özellikle tavşanlarda başka bir ilaçla kullanılmamalıdır. Kullanıldığında kalbin durmasına yol açar.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-2 2022-2023 Vize

1. Küçük memelilerde anestezinin izlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Küçük memelilerde reflekslerden ilk bakılanı göz refleksidir. Diğer memelilerdeki gibi önemli bir parametredir.
B) Kalp ile en küçük damarlardaki kan akımını belirleyen Doppler probları, kan akımını duyulabilir sese çevirirler ve kalp oranı ile kalp atım direncini verimliliğini operasyon süresince anestezistin takip etmesini sağlarlar.
C) Pedal çekme refleksi ayak gerilerek çekilir ve tırnak ucu sertçe sıkılarak yapılır ve bu refleksin kaybı cerrahi anestezi oluştuğunu gösterir.
D) Dolaşım ve kalbin izlenmesi, steteskop ve femoral nabız atışı ile birlikte izlenir. Büyük türlerde Özefagal steteskop kullanılabilir.
E) Eğer hasta entübe edilmiş ise solunum monitörleri kullanılabilir.

Cevap : A) Küçük memelilerde reflekslerden ilk bakılanı göz refleksidir. Diğer memelilerdeki gibi önemli bir
parametredir.

2. Küçük memelilerin tutulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hamsterlar kabaca enselerinden tutulursa gözlerinin dışarı fırlama özelliğine sahiptirler.
B) Guinea piglerde bir el üst kısmından ön ayakları arkasından yakalar iken, ağırlığı desteklemek için diğer el arka bacakların altına yerleştirilerek tutulur.
C) Tavşanların bir havluya sarılarak tutulması daha uygundur.
D) Gerbiller hamsterlara göre daha hırçındır ve korktuklarında iyi zıplar ve ısırabilirler.
E) Ratlar kabaca tutulmadıkça nadiren ısırır.

Cevap : D) Gerbiller hamsterlara göre daha hırçındır ve korktuklarında iyi zıplar ve ısırabilirler.

3. Tavşanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnce bağırsakların toplam uzunluğu 60-90 cm’dir.
B) Tavşan idrar Ph’sı 6.5-8 arasında değişen değerlerle alkalidir.
C) Anüs çevresinde koku bezleri ve bir seri ayri submandibular çene bezleri vardır. Bunlar bölge İşaretleme için kullanılır.
D) Soluk borusu tam olmayan C şekilli kıkırdak halkalarından oluşmuştur.
E) Yaşam süresi 20-25 yıldır.

Cevap : E) Yaşam süresi 20-25 yıldır.

4. Radyografi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kertenkelelerin çoğunun iç organları en iyi lateral yatay ışın radyografilerinde görüntülenir.
B) Chelonia’ da akciğer alanları en iyi Dorsoventral ışın grafisinde ve kraniyokaudal yatay ışın grafilerinde değerlendirilir.
C) Metabolik kemik hastalığı radyografi ile tespit edilebilir, dorsoventral radyografiler en uygun olanıdır ve yumuşak doku yoğunluğu ile kemik yoğunluğu karşılaştırılır.
D) Yılanlar için en faydalı çekim, dorsoventral görüntülemede kaburgalar ve omurga tarafından gizlendiğinden lateral radyografidir.
E) Kertenkelelerde dorsoventral çekimler, yumurtlama öncesi ve sonrası stazisi tespit etmeyi sağlar.

Cevap : B) Chelonia’ da akciğer alanları en iyi Dorsoventral ışın grafisinde ve kraniyokaudal yatay ışın
grafilerinde değerlendirilir.

5. Gerbil ve hamster ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Erkek hamsterler testislere yapışmış küçük yağ dokusuna sahiptirler.
B) Gerbil midesinde iki alanı vardır. Proksimal kısımda önemli mikrop popülasyonu yoktur.
C) Hamsterlar tam olarak çıkmış insisiv dişleri ile doğarlar.
D) Cinsel olarak ergin hamsterda erkek inen testislere bağlı onun arkasında sivri görünür, oysaki dişide daha yuvarlak görünüm vardır.
E) Karaciğer her iki türde de iki lobludur.

Cevap : E) Karaciğer her iki türde de iki lobludur.

6. Pozitif kontrastlı radyografi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İyot bazlı kontrast maddeler intravenöz olarak 22.5-30 mL/kg dozları kullanılır.
B) Pozitif kontrast teknikleri kullanıldıktan sonra bağırsak cerrahisinin kısa bir süre sonra planlanabileceği gibi minimal invaziv işlemlerin gerekli olduğu durumlarda yararlıdır.
C) Pozitif bir kontrast tekniği oluşturmak için baryumdan hemen sonra mideye hava enjekte edilebilir.
D) Baryum sülfat kullanımı, tüm sürüngenlerde gastrointestinal sistemin pozitif kontrastli radyografisi için yararlıdır.
E) İguanalarda bağırsaktaki yabancı cisimleri görüntülemek için kullanışlıdır.

Cevap : A) İyot bazlı kontrast maddeler intravenöz olarak 22.5-30 mL/kg dozları kullanılır.

7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Daha kurak iklimlerdeki sürüngenlerde, %25 – 50 arasında bir bağıl nem yeterlidir.
B) Sürüngenlerde saklanma alanı barındırılan sürüngen büyüklüğünün 2-2,5 katı bir alan yeterlidir.
C) Ultraviyole spektrumunun D dalga bandı, tüm türlerde sürüngen derisindeki öncüllerden D3 vitamini üretimini teşvik etmede önemlidir.
D) Su hayvanları %75-90 nem seviyesine ihtiyaç duyar.
E) UV aydınlatmanın türlere göre uyarlanması gerektiğine de dikkat etmek gerekir.

Cevap : C) Ultraviyole spektrumunun D dalga bandı, tüm türlerde sürüngen derisindeki öncüllerden D3 vitamini üretimini teşvik etmede önemlidir.

8. Kan alma bölgeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaplumbağa juguler ven,
B) Yılan, timsah ve kertenkelelerde ventral kuyruk damarı
C) Kaplumbağada dorsal kuyruk damarı
D) Yılanlarda palatin vena veya kalp punksiyonu
E) Kaplumbağalarda sefalik vena

Cevap : E) Kaplumbağalarda sefalik vena

9. Preanestezik planlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hasta yüzüstü pozisyonda yatırıldığında, daha ciddi solunum problemleri oluşacağından sırtüstü yatırılmalıdır.
B) Kuşların metabolik oranının yüksek ve hepatik glikojen depolarının zayıf olması nedeniyle hipoglisemi riskleri yüksektir.
C) Hava keseleri, gaz değişimine önemli bir katkıda bulunduklarından, inhalasyon anestezisi alımında da önemli bir rol oynarlar.
D) Ağırlıkları 200 g’ın altında olan kuşların aç bırakılmasına gerek yoktur.
E) Anemnez alınırken hasta, kafesinde ve tünekte izlenir ve daha sonra hastanın çevresi, vücut pozisyonu, tüy durumu, solunum oranı ve derinliği gibi bulgular değerlendirilir.

Cevap : C) Hava keseleri, gaz değişimine önemli bir katkıda bulunduklarından, inhalasyon anestezisi  alımında da önemli bir rol oynarlar.

10. Kaplumbağalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karaciğer, sölomik boşluğun orta bölümünde akciğerlerin altında yerleşmiş çift loplu bir yapıdır.
B) Ağız boşluğunun ön kısmına dogru açılan iki adet burun delikleri vardır.
C) Ortalama olarak, türe bağlı olarak her yıl 80-90 yumurta yapılır.
D) İki bronş iki akciğer mevcuttur.
E) Testisler sarı krem renkli, böbreklerin önünde oval organlardır.

Cevap : C) Ortalama olarak, türe bağlı olarak her yıl 80-90 yumurta yapılır.

11. Metabolik kemik hastalığının tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deri altı adrenalin uygulaması
B) Damar içi Ketamin uygulaması
C) İntramuskuler yada sölemik boşluğa oksitosin uygulaması
D) İntrasölemik Doksapram uygulaması
E) D3 vitamini + diyetle Kalsiyum takviyesi

Cevap : E) D3 vitamini + diyetle Kalsiyum takviyesi

12. Tavşanlarda kalp masaji ile ilgili bilgilerden hangisi en ideal olanıdır?

A) Göğüsün her iki tarafından aynı anda bastırarak, dakikada 300 kompresyon sağlamak
B) Göğüsün her iki tarafından aynı anda bastırarak, dakikada minimum 100 – 150 kompresyon sağlamak
C) Sadece göğüsün solundan bastırarak, dakikada 100 kompresyon sağlamak
D) Sadece göğüsün sağından bastırarak, dakikada 100 kompresyon sağlamak
E) Göğüsün her iki tarafından aynı anda bastırarak, dakikada 40 kompresyon sağlamak

Cevap : B) Göğüsün her iki tarafından aynı anda bastırarak, dakikada minimum 100 – 150 kompresyon sağlamak

13. İleri görüntüleme teknikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Anevrizmalar, tümörler ve organ genişlemesi gibi yumuşak doku yapılarını değerlendirmede MRI daha etkilidir.
B) MRI ve BT taramaları sırasında hayvanların sedasyon ya da anesteziye ihtiyacı yoktur.
C) Ultrasonografide ayakta durma pozisyonuyla karaciğerin değerlendirmesi daha kolay yapılır.
D) Kan akış yönü ve kalp hastalıklarının değerlendirmesinde dopler ultrason kullanılır.
E) Neoplazmlar, orta kulağın sklerozu, konhaların atrofisi ve enfeksiyonu gibi kafayı etkileyen durumlarda tomografi tercih edilir.

Cevap : B) MRI ve BT taramaları sırasında hayvanların sedasyon ya da anesteziye ihtiyacı yoktur.

14. Sürüngenlerde analjezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Lokal anestezi amacıyla kullanılan lidokainin dozu 20-30 mg / kg’ dır.
B) Alfa-2 reseptör agonistleri yan etki oluşturmadan analjezi sağlar.
C) Ağrısı olan yılanlar çoğunlukla U şeklinde kıvrılırlar.
D) Ağrı değerlendirilmesinde duruş, yürüyüş, iştah, göz kapağı pozisyonu, renk değişiklikleri ve anormal solunum hareketleri dikkate alınır.
E) Ketamin multimodal anestezide kullanıma uygun değildir.

Cevap : D) Ağrı değerlendirilmesinde duruş, yürüyüş, iştah, göz kapağı pozisyonu, renk değişiklikleri ve anormal solunum hareketleri dikkate alınır.

15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sürüngen yumurtalarının inkübasyonu için sıcaklık, 26-32 °C arasında değişmekte olup, yılanlarda ortalama 45-70 gün inkübasyon süresi vardır
B) Kuluçka işlemi sırasında yumurtalar yapışmaması için döndürülmelidir.
C) Sürüngen yumurtalarının nemi %50’nin altına düşerse yüksek ölüm oranlarına neden olabilir.
D) Kaplumbağalarda, birçok kertenkele ve timsahlarda, cinsiyet genellikle yumurtanın inkübe edildiği sıcaklıkla ilişkili olarak değişir.
E) İnkübatör içinde hem bir termometre hem de bir nem ölçerin bulunması gerekir ve düzenli olarak izlenmelidir.

Cevap : B) Kuluçka işlemi sırasında yumurtalar yapışmaması için döndürülmelidir.

16. Tavşan kritik bakımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Lateral kulak damarından takılan intravenöz kateter 10 güne kadar güvenle kullanılabilir.
B) Periton içi sıvı verilirken bir seferde maksimum 20-30 mL hacim verilebilir.
C) Ense ya da yan göğüs kafesi üzeri derialtı sıvı verme için en ideal yerlerdir.
D) İntraosseöz kateter yerleştirilirken ağrı kesici ve koruyucu antibiyotik uygulanmalıdır.
E) Destekleyici beslenme prokinetik kullanımı ile birlikte yapılmalıdır.

Cevap : A) Lateral kulak damarından takılan intravenöz kateter 10 güne kadar güvenle kullanılabilir.

17. Tavşan anatomisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Diş formülü I 2/1 C 0/0 Pm 3/2 M 3/3’dür.
B) Tavşan iskeletinin vücut ağırlığına oranı %7-8’dir
C) Gençler 12-14 aylık yaşta cinsel olgunluğa ulaşırlar.
D) Yenidoğanlarda sütten kesilme 6 haftalık yaş civarındadır.
E) Gebelik süresi 29-35 gün arasında olup ortalama 31 gündür.

Cevap : C) Gençler 12-14 aylık yaşta cinsel olgunluğa ulaşırlar.

18. Küçük memelilerde kullanılan anestezik maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ketamin ve medotomidin kombinasyonu iyi bir ağrı kesici etkiye sahiptir.
B) Guinea pig’de izofloran ve sevofloran bol göz yaşı akıntısı ve tükrük salgısı oluşturur.
C) Atropin ağız salgılarının fazla ve entübasyonun zor olduğu durumlarda guinea piglerde kullanılır.
D) İzofloran özellikle tavşanlarda başka bir ilaçla kullanılmamalıdır. Kullanıldığında kalbin durmasına yol açar.
E) Acepromazine ve Diazepam kullanılan tranklizan ilaçlardır.

Cevap : D) İzofloran özellikle tavşanlarda başka bir ilaçla kullanılmamalıdır. Kullanıldığında kalbin durmasına
yol açar.

19. Hava Keselerinin entübasyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hava kesesi tüpü, inhalasyon anestezisi sırasında pozitif basınç ventilasyonu gerektiği zaman kullanılır.
B) Trakeal entübasyona göre yaklaşık 1/3 oranında arttırılmış bir gaz akışı gereklidir.
C) Baş ve boyun bölgesine cerrahi uygulama gerektiğinde, Servikal hava keseleri kullanılır.
D) Sağ kaudal torasik hava kesesi nispeten daha büyük olduğundan tercih edilebilir.
E) Trakeal tıkanma ya da şişlik bulunması durumlarında, operasyon sonrası tüp yerinde bırakılmamalıdır.

Cevap : A) Hava kesesi tüpü, inhalasyon anestezisi sırasında pozitif basınç ventilasyonu gerektiği zaman
kullanılır.

20. Kuşlarda Solunum sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Trakea kalsifiye olan yarım trakeal halkalara sahiptir.
B) Syrinx, kuşun uçarken ağırlığının azaltılmasında rol alır.
C) Larinks açılıp kapanabilir ve ses çıkarma buradan gerçekleşir.
D) Bir servikal, iki klavikular, iki kraniyal torasik, iki kaudal torasik, ve iki abdominal olmak üzere 9 hava kesesi vardır.
E) Kuşlarda diyafram vardır.

Cevap : D) Bir servikal, iki klavikular, iki kraniyal torasik, iki kaudal torasik, ve iki abdominal olmak üzere
9 hava kesesi vardır.

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-2 2022-2023 Vize

Laborant Ve Veteriner Sağlık
lolonolo YOUTUBE

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-2 2022-2023 Vize

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!