Anadolu AöfAöfAöf Çocuk Gelişimi Ön LisansÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -2

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -2

 

#1. Çocuğun zihnini boş bir levhaya benzeterek, çocuğun dıştan gelen her çeşit uyarana açık olduğunu ileri süren ve eğitimde ezberciliğe karşı çıkan bilim adamı kimdir?

Cevap : e. Locke

#2. Eğitimin, dinden köklü bir biçimde ayrılması hangi yasa ile gerçekleşmiştir?

Cevap : a. Öğretim Birliği Yasası

#3. Her an, her yerde bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine ne ad verilir?

Cevap : b. İnformal eğitim

#4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ziya Gökalp’in eğitime ilişkin görüşünü yansıtır?

Cevap : e. Eğitim, psikolojik olmaktan çok sosyolojiktir.

#5. Çocuğun anne ve babasını model alarak öğrenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : b. Aile ve Eğitim

#6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeye yol açan etmenlerden biri değildir?

Cevap : e. Aile yapısı

#7. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin ilgi alanı içindedir?

Cevap : b. Değer yargılarını irdeleme

#8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İlerlemecilik (Progressivisim) akımına uyan bir görüşü yansıtır?

Cevap : a. Eğitim-öğretim etkinlikleri öğrenci odaklı olmalıdır.

#9. Aşağıdakilerden hangisi gelişim psikolojisinin doğrudan ilgilendiği konulardan biridir?

Cevap : a. Yaşa bağlı olarak bireyin davranışlarındaki değişiklikleri incelemek

#10. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin varlığına işaret etmez?

Cevap : c. Bireyin davranışlarında geçici bir değişme olması

#11. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki okul sayısı ile okullardaki ve sınıflardaki öğrenci sayısını etkileyen bir etmendir?

Cevap :c. Nüfus

#12. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin tanımıdır?

Cevap : a. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci

#13. Bir oto tamircisinde çalışan kalfanın kendi dükkânını açması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : c. Toplumsal hareketlilik

#14. Eğitim psikolojisi alanının ortaya çıkmasına yönelik öncü düşünceleri ortaya atan ilk bilim adamı kimdir?

Cevap : c. Herbart

#15. Öğrencilerin davranış sorunları ile baş edebilmesi ve sınıfta öğrenmeye uygun bir ortam oluşturabilmesi için öğretmenin hangi konuda yeterli bir anlayış geliştirmesi gerekmektedir?

Cevap : b. Sınıf yönetimi

#16. • Eğitimin başlıca amacı, bir toplumsal reform programı uygulamaya koyarak toplumu geliştirmek olmalıdır. • Okul ve sınıf ortamı demokratik olmalı, her türlü görüş, düşünce ve savlar eğitim ortamına getirilip tartışılabilmelidir. • Uygulamalara yer veren bir eğitim sonucu, kalıcı bir öğrenmenin gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir. Yukarıdaki görüşler hangi eğitim felsefesi kuramını yansıtmaktadır?

Cevap : d. Yeniden Yapılanmacılık

#17. Aşağıdakilerden hangisi yönlendirilmiş öğrenmeye örnektir?

Cevap : c. Televizyon programı aracılığıyla sağlıklı beslenmeyi öğrenme

#18. Eğitim programlarının öğrencilerin gelişim özelliklerine göre düzenlenmesi, aşağıdakilerden hangisi ile yakından ilgilidir?

Cevap : a. Eğitim Psikolojisi

#19. “Evrende olup bitenlerin belli bir amacı ve bütünlüğü var mıdır?, Doğa yasaları dediğimiz zorunlu ilişkilerin varlık nedeni nedir?” gibi sorular felsefenin uğraş alanlarından hangisinin kapsamına girmektedir?

Cevap : e. Varlık Öğretisi

#20. Aşağıdakilerden hangisi öğretimde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

Cevap : b. Dıştan verilen uyarım, içten gelen uyarıma göre daha etkilidir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -2

AÖF Açıköğretim Çocuk Gelişimi Vize Soruları

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -2

AÖF Açıköğretim Çocuk Gelişimi Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Eğitimin Sosyal Temelleri

Eğitimin Sosyal Temelleri
• Eğitim
• Sosyoloji
• Eğitim sosyolojisi
• Toplumsal değişme
• Toplumsal hareketlilik
• Toplumsal denetim
• Toplumsal kurumlar

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş Vize Deneme Sınavı -2

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş

Ünite -2

Eğitimin Sosyal Temelleri

1. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin gizli görevlerinden biridir?

a. Bilimin gelişmesine katkıda bulunma
b. Toplumun kültürel mirasını aktarma
c. Bireyleri meslek sahibi yapma
d. Uygun eş olanakları sağlama
e. Bireylere akılcı düşünme alışkanlığı kazandırma

Cevap : d. Uygun eş olanakları sağlama

2. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini bilimsel açıdan inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekonomi
b. Felsefe
c. Hukuk
d. Sosyoloji
e. Tıp

Cevap : d. Sosyoloji

3. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sosyolojisinin ele aldığı konulardan biri değildir?

a. Eğitsel düşünce ve politikaların sosyal kaynakları
b. Eğitim kurumlarının sosyal yapı ile olan ilişkileri
c. Eğitim kurumlarının yapısı ve işleyişi
d. Eğitsel etkinliklerden çıkan sosyal ilişkiler
e. Eğitsel öğrenmelerin düzeyi

Cevap : e. Eğitsel öğrenmelerin düzeyi

4. Toplumsal düzeni sağlamak ve toplumsal yaşamdaki ilişkileri yöneten normlardan sapmayı önlemek için toplumsal grup tarafından kullanılan sistemler bütünü aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a. Toplumsal denetim
b. Toplumsal değişim
c. Toplumsal hareketlilik
d. Toplumsal bütünlük
e. Toplumsal kurumlar

Cevap : a. Toplumsal denetim

5. Atatürk’ün “Çağdaş uygarlığın üstüne çıkacağız.” sözü aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a. Toplumsal denetim
b. Toplumsal değişim
c. Toplumsal hareketlilik
d. Toplumsal bütünlük
e. Toplumsal kurumlar

Cevap : b. Toplumsal değişim

6. Bir oto tamircisinde çalışan kalfanın kendi dükkânını açması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a. Toplumsal denetim
b. Toplumsal değişim
c. Toplumsal hareketlilik
d. Toplumsal bütünlük
e. Toplumsal kurumlar

Cevap : c. Toplumsal hareketlilik

7. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeye yol açan etmenlerden biri değildir?

a. Nüfus hareketleri
b. Keşif ve icatlar
c. Çevresel değişmeler
d. Kültürel temas
e. Aile yapısı

Cevap : e. Aile yapısı

8. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki okul sayısı ile okullardaki ve sınıflardaki öğrenci sayısını etkileyen bir etmendir?

a. Din
b. Aile
c. Nüfus
d. Hukuk
e. Kültür

Cevap :c. Nüfus

9. Çocuğun anne ve babasını model alarak öğrenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

a. Politika ve Eğitim
b. Aile ve Eğitim
c. Ekonomi ve Eğitim
d. Nüfus ve Eğitim
e. Kültür ve Eğitim

Cevap : b. Aile ve Eğitim

10. Eğitimin, dinden köklü bir biçimde ayrılması hangi yasa ile gerçekleşmiştir?

a. Öğretim Birliği Yasası
b. Milli Eğitim Temel Yasası
c. İlköğretim Yasası
d. Özel Öğretim Kurumları Yasası
e. Yükseköğretim Yasası

Cevap : a. Öğretim Birliği Yasası

ÖMB101U Eğitim Bilimine Giriş
Anadolu Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!