Doğal Faktörlerin Turizme Etkisi

Vize Final
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
Vize Deneme-3 Final Deneme-3
Final Deneme-4
Doğal Faktörlerin Turizme Etkisi

 

Doğal Faktörlerin Turizme Etkisi Vize Deneme-3

1. Aşağıdakilerden hangisi plato (yayla) çeşitlerinden biri değildir?

a) Peneplen platolar
b) Hafif yarılmış aşınım platoları
c) Lav platoları
d) Barkan platoları
e) Karstik platolar

Cevap : d)Barkan platoları

2. Ülkemizde lav platolarının en fazla olduğu bölgeler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

a) Marmara Bölgesi – Güneydoğu Anadolu Bölgesi
b) Doğu Anadolu Bölgesi – Marmara Bölgesi
c) İç Anadolu Bölgesi – Doğu Anadolu Bölgesi
d) Karadeniz Bölgesi – Ege Bölgesi
e) Karadeniz Bölgesi – Marmara Bölgesi

Cevap : c)İç Anadolu Bölgesi – Doğu Anadolu Bölgesi

3. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun Akdeniz Bölgesi’nde yer alan karstik yaylalardan biridir?

a) Çatalca-Kocaeli
b) Gaziantep
c) Taşeli Platosu
d) Yazılıkaya
e) Ardahan Platoları

Cevap : c)Taşeli Platosu

4. Aşağıdakilerden hangisi yaylaların kullanım alanlarına bir örnek olarak gösterilemez?

a) Turizm faaliyetleri yapılabilmektedir
b) Yaygın olarak hayvancılık yapılmaktadır
c) Geniş otlaklar barındırabilir
d) Tarım faaliyetleri yapılabilmektedir
e) Yerleşmeden uzak yerlerdir

Cevap : e)Yerleşmeden uzak yerlerdir

5. Hafif yarılmış aşınım platolar arasında sayılabilecek ve yurdumuzun güneydoğusunda yer alan platolardan en geniş yayılım gösteren aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şanlıurfa Platosu
b) Mardin Eşiği Platosu
c) Gaziantep Platosu
d) Ardahan Platosu
e) Bozok Platosu

Cevap : a)Şanlıurfa Platosu

6. Geçmişte daha çok ekonomik faaliyet amaçlı çıkılan yaylalar günümüzde başka amaçlar için de kullanılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi yaylaların günümüzdeki kullanım alanlarından biri olarak görülemez?

a) Festival düzenleme
b) Fuar organizasyonları
c) Panayır
d) Şenlikler
e) Trekking

Cevap : b)Fuar organizasyonları

7. Yaz mevsiminde Çukuruova ve yakın çevresinde yaşayan insanların ova kesimdeki sıcak havadan bunaldıklarından ayrıca tarım ve hayvancılık amaçlı çıktıkları yaylalardan biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Yazılıkaya Yaylası
b) Cihanbeyli Yaylası
c) Obruk Yaylası
d) Urfa Yaylası
e) Tekir Yaylası

Cevap : e)Tekir Yaylası

8. Yayla şenlikleri, eko-turizmin cazibesi, dağcılık ve trekking, festival organizasyonları, dost ve akrabaları ziyaret yaylalarda nüfus ve yapılaşmayı arttırmıştır. Bu duruma bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenebilir?

a) Yaylalardan çevreye göç olması
b) Yaylalarda çalışan nüfusun azalması
c) Yerleşme ve konut sorunları
d) Çevresel anlamda kirlilik ve tahrip baskısı
e) Geçmiş ekonomik faaliyetlerin önemini tamamen yitirmesi

Cevap : d)Çevresel anlamda kirlilik ve tahrip baskısı

9. Aşağıdakilerden hangisi insanları dağlık alanlara yönelten sebeplerden biri olarak söylenemez?

a) Tatil geçirme
b) Kayak
c) Doğa yürüyüşü
d) Fotoğrafçılık
e) Golf

Cevap : e)Golf

10. Son yıllarda kayak sporuna olan ilginin artması ve kış aylarında da hafta sonları veya resmi tatillerde, ikamet edilen evin dışında sportif aktivitelerde bulunarak farklı bir dinlenme tarzının gelişmesi, bazı dağlarımızı da kış turizm merkezleri haline getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dağlardan biri değildir?

a) Kartalkaya (Köroğlu Dağları)
b) Palandöken Dağı
c) Beydağları
d) Ilgaz Dağları
e) Aydos Dağı

Cevap : e)Aydos Dağı

11. Kısa mesafe içerisinde çevrelerine göre irtifaları artan dağlık alanlar oluşumlarına göre değişik çeşitlere ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi dağ oluşumu çeşitlerinden biri değildir?

a) Orojenez sonucu oluşan kıvrımlı dağlar
b) Faylanmalar sonucu oluşan kırıklı dağlar
c) Epirojenez sonucu oluşan dağlar
d) Volkanik faaliyetler neticesinde oluşan volkanik dağlar
e) Aşınmaya karşı farklı dirençteki kayaçların farklı aşınmasıyla oluşan dağlar

Cevap : c)Epirojenez sonucu oluşan dağlar

12. Okyanus ve deniz çukurlarında biriken tortullar plakların yan basınçlarıyla kıvrılarak yükselmesiyle kıvrımlı dağlar oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi bu dağları ifade eden kavramdır?

a) Orojenik dağlar
b) Volkanik dağlar
c) Kırıklı dağlar
d) Farklı aşınım dağları
e) Epirojenik dağlar

Cevap : a)Orojenik dağlar

13. Orojenez ve faylanma sonucunda oluşan kırıklı dağlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Madra Dağı
b) Hasan Dağı
c) Bozdağlar
d) Aydın Dağları
e) Menteşe Dağları

Cevap : b)Hasan Dağı

14. Aşağıdakilerin hangisinde Türkiye’nin en yüksek iki volkanik dağı bir arada verilmiştir?

a) Ağrı – Nemrut
b) Süphan – Erciyes
c) Ağrı – Süphan
d) Nemrut – Tendürek
e) Erciyes – Hasandağı

Cevap : c)Ağrı – Süphan

15. Dağlık alanlara ekonomik süreçlerin de temelini teşkil etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi dağlık alanların ekonomiye sağladığı kaynaklardan biri değildir?

a) Orman ürünleri
b) Otlaklar
c) Madenler
d) Seracılık faaliyetleri
e) Su kaynakları

Cevap : d)Seracılık faaliyetleri

16. Dağlar, inançlar açısından da bir özellik arzetmektedir. Dağların heybeti ve gizemi çağlar boyunca insanoğlu için sır olmuştur, Bu gün dahi birçok toplum veya topluluk, tanrıların evi olarak adlandırdıkları bu yüksek kütlelere büyük önem vermektedir.
Aşağıdaki din ve inanışlardan hangileri günümüzde dahi dağlık alanları önemsemektedir?

a) İslamiyet
b) Budizm
c) Hristiyanlık
d) Musevilik
e) Yahudilik

Cevap : b)Budizm

17. Turizmi yıl boyu sürekli kılmak amacı ile uygun dağlık alanlara sahip ülkeler dağ ve kış turizmi olanaklarından da etkin bir şekilde yararlanma yoluna gitmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen bu ülkelerden biridir?

a) Avusturya
b) Hollanda
c) Cezayir
d) Mısır
e) Malta

Cevap : a)Avusturya

18. Aşağıdakilerden hangisi dağlık alanlarda görülen başlıca sorunlardan biri değildir?

a) Atıklar
b) Maden ve taşocağı işletmeleri
c) Yangınlar
d) Hayvancılık faaliyetleri
e) Sanayi ve enerji tesisleri

Cevap : d)Hayvancılık faaliyetleri

19. Uluslararası Mağara Bilim (Speleoloji) Birliği’nin yaptığı tanıma göre mağara, insan geçişine izin verecek büyüklükteki ağzı ile kayaçta açılmış bir yeraltı boşluğuna ……………. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Dolin
b) Uvala
c) Mağara
d) Polye
e) Obruk

Cevap : c)Mağara

20. Mağaraların oluşumunda yer alan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Litolojik etkenler
b) Hidrolojik etkenler
c) Biyolojik etkenler
d) Klimatik etkenler
e) Tektonik etkenler

Cevap : c)Biyolojik etkenler

21. Uzun ve derin mağaralar daha çok karstik kayaçlar denen suda çözülebilen kayaçların olduğu bölgelerde gelişir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kayaçlardan biri değildir?

a) Kireçtaşı (kalker)
b) Alçıtaşı (Jips)
c) Kaya tuzu
d) Dolomit
e) Granit

Cevap : e)Granit

22. Tektonik hareketlerle mağara oluşumu canlanır veya diğer bir ifade ile hareketlenir. Aşağıdakilerden hangisi tektonik hareketler sonucunda mağara oluşumunun canlanmasının bir sebebi değildir?

a) Kırılma ve çatlama sonucu kırık hatları boyunca aşınım olması
b) Yükselme ile taban seviyesinin değişmesi
c) Kıvrılma ve yan basınçlarla kırılma ve çatlama olması
d) Çökme veya göçmelerin olması
e) Yükselme ile üst tabakaların incelmesi

Cevap : e)Yükselme ile üst tabakaların incelmesi

23. Aşağıdakilerden hangisi doğal süreçlerle oluşan mağaralardan biri değildir?

a) Deniz mağaraları
b) Rüzgâr mağaraları
c) Buz mağaraları
d) Karstik mağaralar
e) Obruk mağaraları

Cevap : e)Obruk mağaraları

24. Karstik mağaralarda olması beklenen birikim şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Traverten havuzları
b) Sarkıt
c) Dikit
d) Dev kazanı
e) Doğal köprü

Cevap : d)Dev kazanı

25. Mağara içindeki galerilerin tavan kısımlarının hem iç hem de yüzeyden aşınması sonucu çökmeler meydana gelir. Genellikle dik yamaçlı, oval ve derin olan yeryüzü şeklinin adı nedir?

a) Tünel
b) Köprü
c) Obruk
d) Polye
e) Lapya

Cevap : c)Obruk

26. Mağaralarda çok nadir oluşurlar. Yuvarlağımsı, ince duvarlı, torba şeklinde ve gaz içerirler. Genelde kısa ömürlü mağara oluşumlarıdır ve düşük neme sahip ortamlarda kurur, çatlar ayrıca değişikliğe uğrarlar.
Yukarıda bahsedilen oluşum şekli hangisidir?

a) Mağara balonları
b) Mağara incileri
c) Perde
d) Mağara çiçekleri
e) Stunlar

Cevap : a)Mağara balonları

27. Aşağıdakilerden hangisi mağaralarda yapılan etkinlikleri arasında gösterilemez?

a) Sulama ve içme suyu temini
b) Turizm
c) Kültür mantarı yetiştirme
d) Balık yetiştiriciliği
e) Yarasa gübresi temini (potasyum nitratça zengin)

Cevap : d)Balık yetiştiriciliği

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!