E – Ticaret

Vize Final
2021 Vize Deneme-1
2021 Vize Deneme-2
2022-2023 Vize Soruları
E - Ticaret Auzef Ders Kitabı PDF

 

E – Ticaret 2021 Vize Deneme-1

1) Aşağıdakilerden hangisi evrensel standartlar sunan bir sistem ve internet’in en yaygın kullanılan hizmetidir?

A) Google Chrome
B) TCP/IP
C) ARPANET
D) Sosyal Ağlar
E) WEB

Cevap : E) WEB

2) Web tasarımın amacı nedir?

A) Web sunucularında bulunan belgeler ve uygulamalar dahil olmak üzere çevrimiçi içerik koleksiyonunu temsil eden bir web sitesi oluşmaktadır.
B) Hiper metin veya hiper medya içeriklere bolca yer vermektedir.
C) Tasarımcıların hareket etmemelerini ve web sitelerini kullanıcı bakış açısıyla deneyimlememelerini engellemektir.
D) Web sitelerini açık bir stratejiyle başlatılmak ve ne ifade etmeye çalıştıklarını açıkça göstermektir.
E) İşletme pazarlama stratejilerini global ölçeğe taşımaktır.

Cevap : A) Web sunucularında bulunan belgeler ve uygulamalar dahil olmak üzere çevrimiçi içerik koleksiyonunu temsil eden bir web sitesi oluşmaktadır.

3) Web tasarımı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?

A) İçeriğin (genellikle hiper metin veya hiper medya), bir web tarayıcısı veya başka bir web özellikli yazılım kullanılarak görüntülenen World Wide Web üzerinden bir son kullanıcıya sunulma biçimini kapsayacak şekilde kullanılan geniş bir terimdir.
B) İçeriğin (genellikle hiper metin veya hiper medya), bir web tarayıcısı veya başka bir web özellikli yazılım kullanılarak görüntülenebilmektedir.
C) İçeriğin (genellikle hiper metin veya hiper medya), bir web tarayıcısı veya başka bir web özellikli yazılım kullanılarak kodlanmasıdır.
D) Web sayfaların world wide web üzerinden bir son kullanıcıya sunulma biçimini kapsayacak şekilde kullanılan geniş bir terimdir.
E) Dokümanların world wide web üzerinden bir son kullanıcıya sunulma biçimini kapsayacak şekilde kullanılan geniş bir terimdir.

Cevap : A) İçeriğin (genellikle hiper metin veya hiper medya), bir web tarayıcısı veya başka bir web özellikli yazılım kullanılarak görüntülenen World Wide Web üzerinden bir son kullanıcıya sunulma biçimini kapsayacak şekilde kullanılan geniş bir terimdir.

4) Bilgisayarın zarar görmesi durumunda haberleşmeyi mümkün kılmak için tasarlanan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) NSF
B) ABSB
C) ARPANET
D) WEB
E) INTERNET

Cevap : C) ARPANET

5) İnternet standardı için kullanılan FTP protokolleri …..tarafından bir dizi RFC (Yorum İsteği) resmi belgesi olarak hazırlanmıştır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

A) İnternet Mühendisliği Görev Gücü Komitesi
B) ARPANET
C) WEB Standartları Enstitüsü
D) ABD Savunma Bakanlığı
E) ABD Teknoloji Bakanlığı

Cevap : A) İnternet Mühendisliği Görev Gücü Komitesi

6) Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A) Tam metin arama motorları, yazım kurallarını, çoğul ifadeleri, kısa çizgileri ve sorgu terimlerinin diğer türevlerini kullanamadıkları için arama kalitesini azaltır.
B) Ziyaretçilerin sesle veya sitedeki müzikle etkileneceği unutulmamalıdır.
C) Mütevazi bir sayfa başlığı, arama listelerinden yeni ziyaretçiler çekmek ve mevcut kullanıcılarınızın ihtiyaç duydukları belirli sayfaları bulmalarına yardımcı olmak için ana araçtır.
D) Detaylı bir görsel açıklama gerektiren bir film siteniz veya bir ürününüz yoksa, Flash dosyaları karmaşık veya yavaş yüklendiğinden e-ticaret sayfalarında Flash kullanmamaya özen gösterilmelidir.
E) Basamaklı stil sayfaları (CSS) ile içerik gönderme formlarına önemli miktarda esneklik sağlanabilir.

Cevap : B) Ziyaretçilerin sesle veya sitedeki müzikle etkileneceği unutulmamalıdır.

7) Amerikan Federal Ağ Oluşturma konseyinin 1995’te yaptığı “Haberleşme ve ağ altyapısında üst seviyede yer alan hizmetleri sağlayan bir ağdır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?

A) ARPANET
B) UDP
C) INTERNET
D) WEB
E) TCP/IP

Cevap : C) INTERNET

8) “ işlemlerin yaklaşık 14 trilyon dolara eşit olduğu ve bunun yaklaşık 90 milyon dolarının internet üzerinden yapıldığı………..bildirilmiştir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 2019’da ABD’deki işletmeler arasındaki
B) 2019’da ABD’deki işletmeler ile devlet arasındaki
C) 1999’da ABD’deki işletmeler arasındaki
D) 2019’da ABD’deki işletmeler ile tüketiciler arasındaki
E) 1999’da ABD’deki işletmeler ile tüketiciler arasındaki

Cevap : C) 1999’da ABD’deki işletmeler arasındaki

9) Bir web sitesinin basım sayısı neyi ifade eder?

A) Web sitesinin gördüğü ilgiyi
B) Web sitesinin versiyon numarasını
C) Web sitesinin reklam alma sayısını
D) Web sitesinin sayfa sayısını
E) Web sitesinin yayımlanma yılı

Cevap : A) Web sitesinin gördüğü ilgiyi

10) Web tasarımının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Web sitesini karlı hale getirmektir.
B) Web sunucularında bulunan belgeler ve uygulamalar dahil olmak üzere çevrimiçi içerik koleksiyonunu temsil eden bir web sitesi oluşturmaktır.
C) İçeriğin (genellikle hiper metin veya hiper medya), bir web tarayıcısı veya başka bir web özellikli yazılım kullanılarak kodlanmasıdır.
D) İçeriğin (genellikle hiper metin veya hiper medya), bir web tarayıcısı veya başka bir web özellikli yazılım kullanılarak görüntülenmesidir.
E) Çok ileri düzeyde kodlama bilgisine gerek kalmamasıdır.

Cevap : B) Web sunucularında bulunan belgeler ve uygulamalar dahil olmak üzere çevrimiçi içerik koleksiyonunu temsil eden bir web sitesi oluşturmaktır.

11) Tasarım geleneklerini ihmal etme nedir?

A) Tutarlılık ilkesinin ihmal edildiği durumdur. İşler her zaman aynı olmadığından kullanıcılar ne olacağı konusunda endişelenirler.
B) Ölü bağlantıların sıkça yaşanmasıdır.
C) Hedef bilgilere ulaşmak için ziyaretçilerinizden bağlantı halkalarından geçmek zorunda kalmalarıdır.
D) Aşırı pop-up barındıran sitelerdir.
E) Geçmiş navigasyonun iyi bir şekilde anlaşılamayan, kullanıcıların mevcut konumlarını ve durumlarını anlamalarının mümkün olmadığı sitelerdir.

Cevap : A) Tutarlılık ilkesinin ihmal edildiği durumdur. İşler her zaman aynı olmadığından kullanıcılar ne olacağı konusunda endişelenirler.

12) Ana seviye alanda hangisi yer alır?

A) Ana seviye alan adı yoktur.
B) İşletme bilgisi
C) Organizasyon kısaltmaları
D) Ana sistem bilgisi
E) Ülke kısaltmaları

Cevap : E) Ülke kısaltmaları

13) Aşağıdakilerden hangisi belgelerde metnin nasıl sunulması gerektiğini ve belgelerin birbirine nasıl bağlandığını gösteren etiketlerle işaretlemek için bir sistemdir?

A) CSS
B) WEB
C) HTML
D) HTTP
E) HTPS

Cevap : C) HTML

14) Hangi tür e-ticaret yalnızca devletin çeşitli bilgilendirmeleri elektronik olarak yapmasını kapsar?

A) Tüketiciden devlete e-ticaret
B) Devletten devlete e-ticaret
C) İşletmeden devlete e-ticaret
D) Devletten tüketiciye e-ticaret
E) Devletten işletmeye e-ticaret

Cevap : E) Devletten işletmeye e-ticaret

15) İnternet’in temeli hangi kurumun yaptırmış olduğu bir çalışmaya dayanır?

A) ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
B) ABD Teknoloji Bakanlığı
C) NASA
D) ABD Bilim Bakanlığı
E) ABD Savunma Bakanlığı

Cevap : E) ABD Savunma Bakanlığı

16) Aşağıdakilerden hangisi 1990’ların başında ortaya çıkmış olan internet hizmetlerinden biridir?

A) ARPANET
B) TCP/IP
C) HTTP
D) World Wide Web
E) ww.google.com

Cevap : D) World Wide Web

17) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Düz renk arka planı basit ve en yoğun kullanılandır.
B) Web sayfalarının tasarımında arka plan olarak fotoğraf eklenmemelidir.
C) Sayfa dosyası, genellikle sayfanın arka plan rengini belirlemek için

etiketini kullanır.
D) Şerit arka planı ve dalgalanma arka planı oldukça benzerdir. Sayfa arka planı için
yatay veya dikey yön olarak uygulanır ve tekrar tekrar düzenlenir.
E) Dalgalanma arka planı sadece aynı görüntülerin birleşimi ve tekrarıdır, bu tür arka planda , kum taneciği yaygın olarak kullanılır.

Cevap : B) Web sayfalarının tasarımında arka plan olarak fotoğraf eklenmemelidir.

18) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yazı tipi boyutu inç başına piksel ölçütüyle ölçülür (DPI)
B) Satır aralığındaki değişikliklerin, metnin okunabilirliği üzerinde olumsuz etkisi olacaktır.
C) Boşluk bırakmak izleyicinin dikkatinin dağılmasına sebep olur.
D) Soğuk ve sıcak renklerin parlaklığını, saflığını ve karşılaştırılmasını içeren metin rengi kontrastı izleyiciyi yoracaktır.
E) Sayfa gövdesi için en uygun yazı tipi boyutu 12 puntodur. Daha fazla görüntülenmesi gereken sayfalarda genellikle 9 punto büyüklüğünde yazı tipi kullanılır.

Cevap : E) Sayfa gövdesi için en uygun yazı tipi boyutu 12 puntodur. Daha fazla görüntülenmesi gereken sayfalarda genellikle 9 punto büyüklüğünde yazı tipi kullanılır.

19) Eğitim amaçlı kullanım sesli bir parça içeren bir PowerPoint veya Keynote sunumu aşağıdakilerden hangisine podcast türüne girer?

A) Bu bir podcast türü değildir.
B) Sesli ve hareketsiz görüntülü podcast
C) Videolu podcast
D) Sunumlu podcast
E) Sadece sesli podcast

Cevap : B) Sesli ve hareketsiz görüntülü podcast

20) Kök alan temsili olarak hangi işaretle gösterilir?

A) //
B) www
C) .
D) :
E) @

Cevap : C) .
NOT: Alan adlarının nasıl belirlendiğine değinilmişti. Buna göre en üst seviyede kök alan yer almaktadır. Bu alan temsili olarak “.” işareti ile gösterilir.

 

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!