Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2022-23 Büt Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Endüstri 4.0 Ünite Soruları
Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci DostuÖğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Endüstri 4.0 Üniteler
Temel Endüstri 4.0 Anlayışı
Endüstri 4.0’ın Gelişimi Ve Teknolojik Kapsamı
 Endüstri 4.0’ın Avantajları Ve Zorlukları
Değer Zinciri Ve Endüstri 4.0’ın Yapı Taşları
Nesnelerin İnterneti (ıot)
Siber Fiziksel Sistemler (cyber Physıcal Systems – Cps)
Dikey & Yatay Entegrasyon
Otonom Sistemler
Siber Güvenlik
Bulut Sistemler
Büyük Veri Ve Büyük Veri Analitiği
Arttırılmış Gerçeklik
Eklemeli Üretim Sistemleri
Akıllı Fabrika

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO -Öğrenme Yönetim Sistemi

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0: Teknolojinin Dönüştürücü Gücü ve Geleceği Şekillendiren İnovasyonlar

Endüstri 4.0, teknolojik yeniliklerin sadece üretim süreçlerini değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik yapıları da kökten dönüştürdüğü bir devrimdir. Bu devrim, yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti (IoT), bulut bilişim, ve arttırılmış gerçeklik gibi kavramları içinde barındırarak, sadece işletmelerin değil, bireylerin günlük yaşamlarını da etkilemektedir.

Bulut Bilişim ve Endüstri 4.0

Bulut bilişim, Endüstri 4.0’ın temel taşlarından biridir. İşletmeler, bulut tabanlı çözümler sayesinde veri depolama ve işleme kapasitelerini artırırken, raporlama ve analitik gibi işlemleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Bu sayede, veri çeşitliliği ve büyüklüğü yönetimi daha kolay hale gelmektedir. Örneğin, bulut mimarisi, tüketiciye yönelik hizmetlerde kullanıcı arayüzü ve abonelik yönetimi gibi operasyonları kolaylaştırır.

Sağlık Sektöründe Endüstri 4.0

Sağlık sektörü, Endüstri 4.0’ın etkilerini en derinden hisseden alanlardan biridir. İlaç takibi, gerçek zamanlı bebek izleme, uzaktan sağlık izleme ve acil bildirim sistemleri gibi nesnelerin internet uygulamaları, hastaların bakım kalitesini artırırken, sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve erişilebilirliğini de iyileştirmektedir. Gelişmiş ölçüm yapıları, bu süreçlerin dışında kalsa da, genel sağlık hizmetlerinin optimizasyonunda önemli bir rol oynamaktadır.

Üretimde Yenilikçi Teknikler

Endüstri 4.0, üretim tekniklerinde de devrim yaratmıştır. Seçili Lazer Sinterleme ve Stereolitografi gibi katmanlı imalat teknikleri, üretim süreçlerinde yüksek hassasiyet ve daha iyi yüzey kalitesi sağlamaktadır. Bu teknikler, özellikle karmaşık geometrilere ve özelleştirilmiş ürünlere olan talebi karşılamak için önemlidir. Ayrıca, 3 boyutlu prototipleme, üretim süreçlerindeki kişiselleştirme ihtiyacını karşılayarak, gen teknolojisi gibi alanlarda da devrim yaratmaktadır.

Veri Yönetimi ve Siber Güvenlik

Veri yönetimi, Endüstri 4.0’ın bir başka önemli yönüdür. Verilerin çeşitliliği ve büyüklüğü, işletmeler için hem bir fırsat hem de bir meydan okumadır. Etkili veri yönetimi, doğru ve geçerli bilgilerin sağlanmasında kritik bir role sahiptir. Bu bağlamda, siber güvenlik, veri ihlalleri ve hizmet reddi saldırıları gibi tehditlere karşı korunmayı sağlayarak, güvenli bir dijital ortamın oluşturulmasında hayati bir öneme sahiptir.

Geleceğe Bakış

Endüstri 4.0, sürdürülebilir büyüme ve gelişme için yeni yollar açmaktadır. Thomas Edison’un elektrik dağıtımı için yaptığı patent başvurusu gibi tarihi yenilikler, Endüstri 4.0’ın temelini oluşturmuş ve bu devrimin yolunu açmıştır. Biyoteknoloji, bilgisayar bilimi, ve mikroelektronik gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, bu devrimin sadece üretim ve teknolojiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda sosyal ve ekonomik dönüşümleri de beraberinde getirdiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, Endüstri 4.0, tüm sektörlerde derin bir dönüşüm yaratmaktadır. Bu devrim, işletmelerin ve bireylerin geleceğe nasıl adapte olacağını ve inovasyonun sınırlarını nasıl genişleteceğini belirleyecektir. Teknolojik ilerleme, sadece iş süreçlerini değil, aynı zamanda insanların yaşam tarzlarını ve dünya görüşlerini de şekillendirmeye devam edecektir.

@lolonolo_com

Endüstri 4.0 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Aşağıdaki operasyonlardan hangisi tüketici bulut mimari katmanı operasyonlarından değildir?

A) Abonelik
B) Kullanıcı arayüzü
C) Yardım
D) Analitik
E) Raporlama

Cevap : E) Raporlama

2. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe karşılaşılan nesnelerin internet uygulamalarına bir örnek değildir?

A) İlaç takibi
B) Gerçek zamanlı bebek izleme
C) Uzaktan sağlık izleme
D) Gelişmiş ölçüm yapısı
E) Acil bildirim sistemleri

Cevap : D) Gelişmiş ölçüm yapısı

3. Aşağıdaki katmanlı imalat tekniklerinden hangisinde daha iyi yüzey kalitesi elde etmek için birçok parametrenin ayarlanması gerekmektedir?

A) Seçili Lazer Sinterleme
B) Lazerle Tasarlanmış Ağ Şekillendirme
C) Üç boyutlu baskı
D) Stereolitografi
E) Eriyik yığma modelllemesi

Cevap : A) Seçili Lazer Sinterleme

4. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri 4.0’ın üretimde kişiselleştirme avantajına örnektir?

A) Eş zamanlı simulasyon
B) Akıllı navigasyon
C) Lazer kaynakları
D) Gen teknolojisi
E) 3 boyutlu prototipleme

Cevap : D) Gen teknolojisi

5. Aşağıdakiler hangisi resim verileri, metin verileri veya video verileri gibi verilerin farkını tanımlamak için kullanılan “V” tanımıdır?

A) Geçerlilik
B) Çeşitlilik
C) Doğruluk
D) Hacim
E) Değer

Cevap : B) Çeşitlilik

6. Akıllı üretim süreçleri tesislere aşağıdaki avantajlardan hangisini sağlamaz?

A) Kontrol
B) Etkinlik
C) Dinamizm
D) Gerçek zamanlılık
E) Otomasyon

Cevap : A) Kontrol

7. Aşağıdakilerden hangisi arttırılmış gerçeklik kavramını zorlaştıran görüntü kalitesi sorunlarından biri değildir?

A) Render kalitesi
B) Düşük çözünürlük
C) Kalitesiz optikler
D) Görüntü-ses senkronizasyonu
E) Dip ekran kalitesi

Cevap : D) Görüntü-ses senkronizasyonu

8. Bulut sistemlerin sahip olması gereken datacenter içinde aşağıdakilerden hangisi konumlandırılmamıştır?

A) Arşivleme ve yedekleme çözümleri
B) Harici disk
C) Sunucu
D) UPS
E) Hat güvenlik ürünleri

Cevap : B) Harici disk

9. Aşağıdakilerden hangisi veri büyüklüğünü ölçmek için kullanılmaz?

A) Giga Bayt
B) Teta Bayt
C) Peta Bayt
D) Ekza Bayt
E) Zeta Bayt

Cevap : B) Teta Bayt

10. Aşağıdakilerden hangisi siber güvenlik mimarileri içindeki algı katmanı bileşenlerinden biri değildir?

A) GPS
B) Akıllı sensör
C) WLAN
D) RFID etiketi
E) Barkod

Cevap : C) WLAN

11. Aşağıdakilerden hangisi arttırılmış gerçekliğin zorluklarından değildir?

A) İnsanlar tarafından kabul görmesi
B) Verilerin depolanması
C) Verilerin kategorize edilmesi
D) Kullanıma uygun ara yüz geliştirilmesi
E) Çalışanlar tarafından kabul görmesi

Cevap : B) Verilerin depolanması

12. Aşağıdakilerden hangisi yatay faaliyetlerden biridir?

A) Operasyonlar
B) Altyapı
C) Teknoloji
D) İnsan Kaynakları
E) Tedarik

Cevap : A) Operasyonlar

13. Sistemin çevre ile sürekli bir şekilde etkileşimi aşağıdakilerden hangisi anlamına gelmektedir?

A) Proaktif önlem
B) Gerçek zamanlı hesaplama
C) Kontrol
D) Eşzamanlılık
E) Reaktif hesaplama

Cevap : E) Reaktif hesaplama

14. Aşağıdakilerden hangisi robotik nesnelerin internet mimarilerinin katmanlarından değildir?

A) İnternet Katmanı
B) Altyapı Katmanı
C) Ağ Katmanı
D) Bilgisayar Katmanı
E) Donanım/Robotik Katmanı

Cevap : D) Bilgisayar Katmanı

15. Stereolitografi (SL) tekniğini hangi yılda icat edilmiştir?

A) 1986
B) 1980
C) 1984
D) 1982
E) 1990

Cevap : A) 1986

16. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri 4.0 devriminin geliştirdiği otonom sistemlerin avantajlarından değildir?

A) Yapay zekadan güç alan öğrenme yeteneği
B) Ağ oluşturma yeteneği
C) Robot fiyatlarının düşmesi
D) Tehlikeli işleri üstlenme sorumluluğu
E) İnsanlarla güvenli çalışma ortamı

Cevap : C) Robot fiyatlarının düşmesi

17. Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji, bilgisayar bilimi, Bilgisayar Sayısal Kontrol (CNC), mikroelektronik gibi birçok teknolojik yenilik içeren sanayi devrimidir?

A) 2. Sanayi devrimi
B) 1. Sanayi devrimi
C) 3. Sanayi devrimi
D) 5. Sanayi devrimi
E) 4. Sanayi devrimi

Cevap : C) 3. Sanayi devrimi

18. Endüstri 4.0 2022-2023 Bütünleme Soruları 18. SORU-min
Yukarıdaki şekil hangi entegrasyon çeşidini temsil etmektedir?

A) Dengeli dikey
B) Uçtan uca
C) Yatay
D) İleriye doğru dikey
E) Geriye doğru dikey

Cevap : C) Yatay

19. Aşağıdaki saldırılardan hangisi güvenli veya gizli bilgilerin güvenilmeyen bir ortama kasıtlı veya kasıtsız olarak verilmesini ifade eder?

A) Hizmet reddi (DoS) saldırısı
B) Yönlendirme saldırısı
C) İletim tehditleri
D) Ağ tıkanıklığı
E) Veri ihlali

Cevap : E) Veri ihlali

20. Aşağıdaki sanayi devrimlerinin hangisi sürecinde Thomas Edison elektrik dağıtımı için patent başvurusunu yapmıştır?

A) 1. Sanayi devrimi
B) 3. Sanayi devrimi
C) 4. Sanayi devrimi
D) 5. Sanayi devrimi
E) 2. Sanayi devrimi

Cevap : E) 2. Sanayi devrimi

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0: Dijital Dönüşümün Kalbindeki Devrim

Endüstri 4.0, teknolojik inovasyonun sürekli bir akını içinde, dünya çapında bir dönüşüm yaratıyor. Bu, sadece üretim süreçlerinin yeniden şekillenmesi değil, aynı zamanda toplumun, ekonominin ve bizim günlük yaşamlarımızın da dönüşümü anlamına geliyor. Bu makale, Endüstri 4.0’ın temel özelliklerini, onun sunduğu fırsatları ve karşılaşılan zorlukları detaylı bir şekilde ele alacak.

Temel Bileşenler ve Özellikler

Akıllı Fabrikalar ve Fabrika 4.0

Endüstri 4.0’ın en göze çarpan yönlerinden biri, “Fabrika 4.0” olarak da adlandırılan akıllı fabrikalardır. Bu fabrikalar, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI), büyük veri ve robotik gibi teknolojileri kullanarak, üretim süreçlerini daha verimli, esnek ve özelleştirilebilir hale getirir. Fabrikalar, sürekli veri akışıyla kendilerini optimize edebilir ve üretim hatası risklerini azaltabilir.

Endüstri 4.0’ın Dört Ana Özelliği

Endüstri 4.0’ın dört temel özelliği, dikey ve yatay entegrasyon, dijital ikizler ve siber-fiziksel sistemlerdir. Bu özellikler, fabrikaların sadece iç operasyonlarında değil, tedarik zinciri ve müşteri ilişkileri gibi dış faktörlerle de entegre olmasını sağlar. Dijital ikizler, fiziksel sistemlerin sanal kopyalarını yaratır ve bu, karmaşık sistemlerin daha iyi anlaşılmasını ve optimize edilmesini sağlar.

Bulut Bilişim ve Servis Sağlayıcılar

Bulut bilişim, Endüstri 4.0’ın temel taşlarından biridir. Şirketler, altyapı (IaaS), platform (PaaS) ve yazılım (SaaS) hizmetlerini buluttan alarak, maliyetleri düşürüp, verimliliği artırabilirler. Bu, özellikle veri depolama ve işlem kapasitesi açısından büyük avantajlar sunar.

Fırsatlar ve Zorluklar

Otonom Sistemler ve Eğitim

Endüstri 4.0, otonom sistemlerin gelişimini hızlandırıyor. Bu sistemler, iş süreçlerinde insan müdahalesini azaltırken, verimliliği ve doğruluğu artırıyor. Ancak, bu durum, işgücü piyasasında yeni becerilerin ve eğitim programlarının geliştirilmesini gerektiriyor.

Siber Güvenlik ve Kimlik Avı Saldırıları

Dijitalleşmeyle birlikte, siber güvenlik önem kazanıyor. Özellikle kimlik avı saldırıları gibi siber tehditler, hassas verileri riske atıyor. Bu, şirketlerin siber güvenlik stratejilerini güçlendirmesini ve çalışanları bilinçlendirmesini zorunlu kılıyor.

Arttırılmış Gerçeklik ve Tetikleyiciler

Arttırılmış gerçeklik (AR), Endüstri 4.0’da önemli bir rol oynuyor. AR, sanal ve gerçek dünya nesnelerini bütünleştirerek, daha etkili eğitim ve bakım süreçleri sunar. AR’nin başarısı, gerçek dünya objeleri tarafından tetiklenen uygulamalara bağlıdır.

Büyük Veri ve Hız

Büyük veri, Endüstri 4.0’ın kalbidir. Twitter’dan günde ortalama 100 milyon tweet gibi devasa veri akışları, büyük verinin “hız” boyutunu vurgular. Şirketler, bu verileri analiz ederek, pazar trendlerini anlayabilir ve operasyonel kararlarını iyileştirebilir.

Endüstri 4.0, hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor. Bu devrim, üretim süreçlerini, iş modellerini ve hatta çalışma yaşamını dönüştürüyor. Şirketlerin bu yeni çağa adapte olmaları, rekabet avantajı kazanmaları ve sürdürülebilir büyüme sağlamaları için hayati önem taşıyor. Teknolojik yeniliklere açık olmak, sürekli öğrenme ve adaptasyon, Endüstri 4.0’ın getirdiği dijital dönüşümde başarının anahtarlarıdır

Endüstri 4.0 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi akıllı fabrikanın Amerika’daki adıdır?

A) Nesnelerin interneti fabrikası
B) Bulut Fabrika
C) Sanal Fabrika
D) Endüstri 4.0
E) Fabrika 4.0

Cevap : E) Fabrika 4.0

2. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri 4.0’ın 4 ana özelliğinden biri değildir?

A) İnsansız fabrika olanağı
B) Tüm değer zinciri boyunca mühendislik
C) İmalatın hızlandırılması
D) Akıllı üretim sistemleri ile dikey entegrasyon
E) Küresel değer zinciri ile yatay entegrasyon

Cevap : A) İnsansız fabrika olanağı

3. Sunduğu servisler temel olarak, altyapı (IaaS), platforın (PaaS), yazılın (SaaS) olan bulut mimarisi katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servis sağlayıcı
B) Tüketici servis
C) Uygulama üreticisi
D) Servis geliştirici
E) Üretici

Cevap : A) Servis sağlayıcı

4. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri 4.0 devriminin geliştirdiği otonom sistemlerin dezavantajlarından değildir?

A) Toplum güveni
B) Sorumluluk ve statü belirsizliği
C) Robot fiyatlarının yükselmesi
D) Yeni alanlarda eğitim ihtiyacı
E) Güvenlik düzenlemelerinin revizyonu

Cevap : C) Robot fiyatlarının yükselmesi

5. Aşağıdaki saldırılardan hangisinde kullanıcı adları, şifreler ve kredi kartı bilgileri gibi hassas bilgiler elde dilmeye çalışılır?

A) Yapılandırma tehditleri
B) Yetkisiz erişim
C) DoS saldırıları
D) Kimlik avı saldırıları
E) Kötü amaçlı kod

Cevap : D) Kimlik avı saldırıları

6. Aşağıdaki arttırılmış gerçeklik bileşenlerinden hangisi tasarımcı tarafından dizayn edilen çözümün, seçili uygulama üzerinde çalışmaya başlamasına neden olan, gerçek dünya objeleridir?

A) Tetikleyici
B) Donanım
C) Uygulama
D) Yazılım
E) Tasarım

Cevap : A) Tetikleyici

7. Aşağıdakilerden hangisi büyük veriyi tanımlamak için kullanan V’lerden biri değildir?

A) Değer
B) Derinlik
C) Doğruluk
D) Geçerlilik
E) Hacim

Cevap : B) Derinlik

8. Endüstri 4.0 2022-2023 Final Soruları 8. SORU-min
Yukarıdaki şekil hangi entegrasyon çeşidini temsil etmektedir?

A) Yatay
B) Geriye doğru dikey
C) Uçtan uca
D) İleriye doğru dikey
E) Dengeli dikey

Cevap : D) İleriye doğru dikey

9. Aşağıdakilerden hangisi bir uygulamada ortamın AR olması için gereken bazı teknik özelliklerden değildir?

A) Nesnelerin iki boyutlu sanal ikizlerinin oluşturulması
B) Sanal ve gerçek nesnelerin bütünleşmesi
C) Sanal ve gerçek nesnelerin gerçek ortamda bir arada bulunması
D) Gerçek ve sanal nesnelerin etkileşimde bulunması
E) Nesnelerin üç boyutlu ortamda hizalanması

Cevap : A) Nesnelerin iki boyutlu sanal ikizlerinin oluşturulması

10. Aşağıdaki katmanlı imalat tekniklerinden hangisi hasarlı parçaları onarmak için de kullanılabilir?

A) Seçili Lazer Sinterleme
B) Eriyik yığma modelllemesi
C) Üç boyutlu baskı
D) Stereolitografi
E) Lazerle Tasarlanmış Ağ Şekillendirme

Cevap : E) Lazerle Tasarlanmış Ağ Şekillendirme

11. Aşağıdakilerden hangisi bir müşteriye internet veya ağ üzerinden belirli hizmetler sunma olasılığını ifade eder?

A) Yapay Zeka
B) Büyük Veri
C) 5G
D) Bulut Bilişim
E) Siber Güvenlik

Cevap : D) Bulut Bilişim

12. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bulut sistemlerin tercih edilmesine yol açmamıştır?

A) Geniş bant teknolojilerinin optimal fiyatlara inmesi
B) Şirketlerin küçülmeye gitmesi
C) Firmalardaki odaklanma ihtiyacı
D) Network bandwidth (ağ bant genişliği) kapasitelerinin hızla artmış olması
E) Global piyasalarındaki kriz

Cevap : B) Şirketlerin küçülmeye gitmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi siber güvenlik mimari katmanlarından hizmet katmanında gerçekleşecek tehditlerden olamaz?

A) Sahtekarlık
B) Manipulasyon
C) Gürültü verisi
D) İzinsiz giriş
E) Kötü amaçlı enformasyon

Cevap : C) Gürültü verisi

14. Aşağıdakilerden hangisi kamera teknolojisindeki gelişmelerden değildir?

A) Fotometre
B) Stereo görüş
C) Lazer üçgenleme
D) Yapılandırılmış ışık
E) Fotogrametri

Cevap : A) Fotometre

15. Aşağıdakilerden hangisi siber fiziksel sistemlerin avantajlarından değildir?

A) Bilgi kullanımı artışı
B) Verimli rotalama
C) Gerçek zamanlı senkronizasyon
D) Mikro güç üretimi
E) Seri üretim

Cevap : E) Seri üretim

16. Aşağıdaki katmanlı imalat tekniklerinden hangisi kağıt, plastik, metal ve kompozit malzemeler gibi alzemeleri yapı malzemesi olarak kullanılabilir?

A) Stereolitografi
B) Triyik yığma modelllemesi
C) Lamine Nesne imalatı
D) Seçili Lazer Sinterleme
E) Üç boyutlu baskı

Cevap : C) Lamine Nesne imalatı

17. .nternet Protokolü sürüm 4 ve 6 (IPv4 ve IPv6) adresleme kullanımının gün geçtikçe azalmasından bahsedildiğinde Endüstri 4.0’ın hangi dezavantajı vurgulanmış olur?

A) Mahremiyet
B) Teknik ve Teknolojik sorunlar
C) Sosyal Zorluk
D) Zaman ve Maliyet
E) Güvenlik

Cevap : B) Teknik ve Teknolojik sorunlar

18. Aşağıdakilerden hangisi sensör verileri, sanal tesis modelleri ve simülasyon modelleriyle bağlantılı olan Endüstri 4.0 tasarım ilkesidir?

A) Gerçek zamanlılık
B) Merkeziyetçilik
C) Sanallaştırma
D) Departmanlar arası operasyon yönetimi
E) Modülerlik

Cevap : C) Sanallaştırma

19. Twitter platformundan alınabilecek günde ortalama 100 milyon tweetten bahsedildiğinde büyük veriyi tanımlamak için kullanılan V’lerden hangisi söz konusudur?

A) Çeşitlilik
B) Hız
C) Hacim
D) Doğruluk
E) Boyut

Cevap : B) Hız

20. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri 4.0’ın dezavantajlarından biridir?

A) Uzaktan erişim
B) Erken uyarı sistemleri
C) Gerçek zamanlı süreç kontrolü
D) Enerji verimliliği
E) Standardizasyon

Cevap : E) Standardizasyon

Endüstri 4.0

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!