Finans Metamatiği

Finans Metamatiği

Ünite Soruları Online
Vize Final
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Finans Matematiği Ünite soruları

1. ORAN, ORANTI VE ORTALAMALAR

 

1.1. Oran ve Orantı

oran orantı

Orantının Özellikleri

oran orantı ornek

oran orantı ornek.1

oran orantı ornek.2

Finans Matematiği Ünite soruları

1.2. Oranlı Bölme

Herhangi bir çokluğun, birden fazla sayı ile oranlı olarak (orantılı olarak) birden fazla parçaya ayrılmasına oranlı bölme denir.

Ticari işlemlerde karın ortaklara dağıtımında, iflas durumunda kalan varlıkların alacaklılara paylaştırılmasında oranlı bölme hesabı yapılır.

Bu tür hesaplar yapılırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir:

  1. x, y ve z şahıslarının bir araya gelerek oluşturdukları bir şirkette, her ortağın sermayesi ortaklık boyunca aynı süre kalacaksa elde edilen kar veya zarar her ortağın koyduğu sermaye ile oranlı olarak bölünür.
  2. Yok eğer ortakların sermayeleri ortaklıkta farklı sürelerde kalmışsa ortaklık sonucu elde edilen kar veya zararın hesabında ortaklık paylarının ortak oldukları süre ile çarpımı dikkate alınır.

Örnek:

Herhangi bir Z sayısını a, b ve c sayılarıyla oranlı olarak bölelim.

Çözüm:

oran orantı cozum1

Örnek :36 sayısını 2, 3, ve 4 sayılarıyla oranlı olarak bölünüz.

Çözüm:

1. Yol:

oran orantı cozum 2

2. Yol:

oran orantı cozum 3
oran orantı cozum 3

Çözüm:

oran orantı cozum 4
oran orantı cozum 4
oran orantı cozum 5
oran orantı cozum 5
oran orantı cozum 6
oran orantı cozum 6
oran orantı cozum 7
oran orantı cozum 7
oran orantı cozum 8
oran orantı cozum 8
oran orantı cozum 9
oran orantı cozum 9

oran orantı cozum 10

Ünite 1 ve 2 Soruları

1.

Finans Metamatiği Soru 1
Finans Metamatiği Soru 1
2.

Finans Metamatiği Soru 2
Finans Metamatiği Soru 2
3.

Finans Metamatiği Soru 3
Finans Metamatiği Soru 3
4. Yaş ortalaması 12 olan 20 kişilik bir sınıftan, yaş ortalaması 15 olan 5 kişi ayrılınca kalanların yaş ortalaması kaç olur?

Cevap: 11
5. 1200 metre kumaş 2, 3, 7 sayıları ile doğru orantılı olarak üç parçaya ayrılıyor. Buna göre en uzun parça en kısa parçadan kaç metre uzundur?

Cevap: 500
6. 660 tane kalem 8, 12, ve 15 yaşındaki çocuklara yaşları ile ters orantılı olarak dağıtılacaktır. Buna göre en az kalem alan çocuk kaç kalem alır?

Cevap: 160
7. y+2 sayısı x+3 ile doğru x+2 ile ters orantılıdır. x = 4 iken y = 5 olduğuna göre, x= 1 için y kaçtır?

Cevap: 6
8.

Finans Metamatiği Soru 8
Finans Matematiği Soru 8
9. 8 ile x sayısının aritmetik ortalaması ile geometrik ortalaması eşit olduğuna göre, x+2 kaçtır?

Cevap: 10
10. Bir ailenin bugünkü yaş ortalaması 20 dir. A yıl sonra birey sayısının değişmediği bu ailenin yaş ortalaması 30 olmaktadır. Buna göre a kaçtır?

Cevap: 10
11. Bir baba 800 dönümlük bir tarlasını 6, 8 ve 10 yaşlarındaki çocuklarına yaşlarının karesi ile ters orantılı olacak şekilde bölüştürüyor. Buna göre en küçük çocuğa kaç dönüm tarla düşer?

Cevap: 144
12.

Finans Metamatiği Soru 12
Finans Matematiği Soru 12
13.

Finans Metamatiği Soru 13
Finans Matematiği Soru 13
14. x tane sayının aritmetik ortalaması y dir. X tane sayının her birinin 4 katı alınırsa, aritmetik ortalama ne olur?

Cevap: 4y
15. 8 ile a+2 nin geometrik ortalaması 12 olduğuna göre a kaçtır?

Cevap: 16
16.

Finans Metamatiği Soru 14
Finans Matematiği Soru 16
17. x ile y nin geometrik ortalaması 2, x ile z nin geometrik ortalaması 4, y ile z nin geometrik ortalaması 5 olduğuna göre x.y.z çarpımının pozitif değeri kaçtır?

Cevap: 40
18.

Finans Metamatiği Soru 18
Finans Matematiği Soru 18
19.

Finans Metamatiği Soru 19
Finans Matematiği Soru 19
20. x, y ve z sayılarının aritmetik ortalaması 24, y ve z sayılarının aritmetik ortalaması 28 olduğuna göre, x kaçtır?

Cevap: 16
Finans Metamatiği Auzef Ders Kitabı PDF

Ders Kitabı

Finans Metamatiği Online Testler

Bankacılık Ve Sigortacılık

 

Auzef Online,
Bankacılık ve sigortacılık
Auzef Adalet

Auzef çıkmış soru cevaplar, Adalet, Bankacılık ve sigortacılık,  Auzef çıkmış sorular, online deneme s

1;navları,  auzef bahar

 

FACEBOOK ADALET GRUBU
Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook
Auzef Adalet

toefl grammar

Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!