Gıda Güvenliği ve Hijyeni

Gıda Güvenliği ve Hijyeni

Vize Final
2021 Vize Soruları 2020 Final Soruları

Gıda Güvenliği ve Hijyeni

Gıda Güvenliği ve Hijyeni 2021 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi virüsler açısından riskli gıdalardan biri değildir?

A) Pastörize süt
B) İçme suyu
C) Yapraklı sebzeler
D) Salata sosları
E) Midye

Cevap : A) Pastörize süt

2- Taenia solium ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Otoimmun enfeksiyon oluşturmasından dolayı taenia saginatadan daha tehlikelidir.
B) Çiğ veya yeterince pişirilmemiş domuz etlerinin tüketimi ile infeksiyon şekillenmektedir.
C) Domuzların ara konakçılık yaptığı bu türde, insanlar son konakçıdır.
D) Etken kan yoluyla miyokardium ve iskelet kaslarına yerleşmektedir.
E) Etkenin larval formu cysticercus bovis olup domuzlarda görülmektedir.

Cevap : E) Etkenin larval formu cysticercus bovis olup domuzlarda görülmektedir.

3- Tarımsal ilaç kalıntıları içindeki en tehlikeli grup hangisidir?

A) Fungusitler
B) Aminoasitler
C) İnsektisitler
D) Antibiyotikler
E) Herbisitler

Cevap : C) İnsektisitler

4- Aspergillus flavus ve Aspergillus parasituc türlerinin sıcak ve nemli iklim alanlarına sahip bölgelerde mısır, yer fıstığı…

A) Fumonisin
B) Zeralenon
C) Trikotesen
D) Okratoksin
E) Alfatoksin

Cevap : E) Alfatoksin

5- Gıda ile temas eden tüm madde ve malzemelerin öngörülen kullanım koşullarında tüketici sağlığını tehlikeye sokmayacak, gıdanın bileşiminde ve duyusal niteliklerinde istenmeyen herhangi bir değişikliğe neden olmayacak, kalite standartlarına ve ulusal yükümlülüklere uygun olarak üretildiği ve kontrol edildiğinin kanıtlanabildiği kalite güvence yaklaşımına ne ad verilir?

A) GLP
B) GTP
C) GMP
D) GHP
E) GAP

Cevap : C) GMP

6- Aşağıdakilerden hangi mikrobiyolojik kökenli bozulma sonucu gıdalarda oluşması muhtemel metabolitlerden değildir?

A) putressin
B) triptofan
C) kadaverin
D) diasetil
E) hidrojen sülfür

Cevap : B) triptofan

7- Gıdalara bağlı metabolik hastalıklar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Keiser-Fleicher Halkası vücut sekretleriyle aşırı miktarda Cu atılımı ile oluşan bir anomalidir.
B) Sapropterin dihidroklorid otozomal bir hastalık olan Çölyak için kullanılan bir ilaçtır.
C) Kontrol edilemeyen el-kol ve baş hareketleri, deri döküntüleri ve dış sekretlerin küf benzeri kötü bir
kokuda olması Wilson hastalığının tipik belirtileridir.
D) PKU’de erken teşhis doğumdan hemen 72 saat öncesinde yapılan Guithrie testi ile konmaktadır.
E) Gluten enteropatisinde bağırsak villusları düzleşerek demir,kalsiyum gibi önemli besin unsurlarının emilim kaybı meydana gelmektedir.

Cevap : E) Gluten enteropatisinde bağırsak villusları düzleşerek demir,kalsiyum gibi önemli besin unsurlarının emilim kaybı meydana gelmektedir.

8- Aşağıdakilerden hangisi kuru ısıda pişirme teknikleri arasında değildir?

A) Kızartma
B) Kısık ateşte haşlama
C) Izgara
D) Fırında pişirme
E) Rosto

Cevap : B) Kısık ateşte haşlama

9- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Y. enetrocolitic’nın başlıca rezervuarı kanatlı havanlardır.
B) V. parahaemolyticus kanagawa fenomeni ile ilişkili bir bakteridir.
C) V. cholerae kirli sular ve çiğ istiridye tüketimi ile ilişkilidir.
D) B. cereus diyaretik ve emetik sendroma neden olan iki tip enterotoksine sahiptir.
E) 100g gıda içerisinde 0,1-10 μg enterotoksin bulunması ve bu toksinlerin sindirilmesi halinde zehirlenme semptomları ortaya çıkmaktadır.

Cevap : A) Y. enetrocolitic’nın başlıca rezervuarı kanatlı havanlardır.

10- Keiser- Fleicher halkası aşağıdaki hangi rahatsızlıkta görülmektedir?

A) Çölyak Enteropatisi
B) Wilson hastalığı
C) Scombroid sendromu
D) PKU
E) Laktoz intoleransı

Cevap : B) Wilson hastalığı

11- Aşağıdakilerden hangisi nemli ısıda pişirme teknikleri arasında değildir?

A) Poşe
B) Ben mari
C) Fırında ızgara
D) Yahni
E) Haşlama

Cevap : C) Fırında ızgara

12- Ülkemizde gıda sanayinde HACCP uygulamaları ilk olarak ne zaman zorunlu hale getirilmiştir?

A) 2002
B) 1993
C) 1996
D) 2005
E) 1997

Cevap : E) 1997

13- Aşağıdakilerden hangisi mikrobiyolojik kökenli bozulmalardan değildir?

A) Sararma
B) Küflenme
C) Malaşlanma
D) Kokuşma
E) Gaz oluşumu

Cevap : A) Sararma

14- Gıda bozulmaları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Gıda bozulmaları sağlıklı bir insanın duyu organları ile algılanabilir.
B) Gıda bozulmaları gıdada kalite kusurlarına sebep olacak ciddi ekonomik kayıplara yol açar.
C) Gıda bozulmaları beslenme kültürü ve hijyeni alışkanlıklarının köken oluşturduğu tüketici algısı ile yakından ilişkilidir.
D) Gıda bozulmaları gıdayı sağlık açısından riskli hale getirmez
E) Gıda bozulmaları dış görünüşte renk değişiminden koku, kıvam, yapı, tat
değişimine kadar oldukça geniş bir yelpazede gerçekleşebilir.

Cevap : D) Gıda bozulmaları gıdayı sağlık açısından riskli hale getirmez

15- Aşağıda verilen gıda maddelerinden hangisi alerjen sınfına dahil değildir?

A) Balık
B) Süt
C) Çilek
D) Un
E) Yumurta

Cevap : C) Çilek
NOT: Gıda alerjilerini tetikleyen 170’in üzerinde gıda olduğu bilinmektedir.Gıda alerjilerinin %90’ınından fazlasına bu gıdalar arasından yumurta, süt, soya, yer fıstığı, ağaç fıstıkları (fındık, fıstık, badem vs.), un, balık, kabuklu deniz canlıları, susam ve hardal sebep olmaktadır.

16- Gıdaların tüketimini sınırlandıracak ya da tamamen ortadan kaldıracak fiziksel, kimyasal veya biyolojik kökenli her türlü değişime ne ad verilir?

A) Gıda bozulmaları
B) Gıda intoksikasyonları
C) Gıda enfeksiyonları
D) Gıda intoleransları
E) Gıda toksikasyonları

Cevap : A) Gıda bozulmaları

Gıda Güvenliği ve Hijyeni 2021 Final Soruları

17- 62.8 derecede 30 dk süreyle 71.7 derecede 15 saniye süreyle uygulama şekilleri olan gıda muhafaza yöntemine ne ad verilir?

A) Poşe
B) Pastörizasyon
C) İrradiasyon
D) Kaynama
E) UHT

Cevap : B) Pastörizasyon

18- ISO22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi standardı ilk olarak ne zaman yayımlanmıstır?

A) 2018
B) 2005
C) 1996
D) 2006
E) 1993

evap : B) 2005

19- Bir gıdanın üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği tüm aşamaları bir bütün halinde değerlendirerek güvenli gıda üretimini geliştirmek….

A) HACCP
B) ISO 14001
C) ISO 22000
D) ISO 45001
E) ISO 9001

Cevap : C) ISO 22000

20- Bir gıda işletmesinin gıda güvenliğini sağlamak üzere gıdanın üretim, işleme, saklama, depolama, dağıtım ve satış safhalarının gerçekleştiği alanlarda uyguladığı doğru yaklaşım anlayışına ne denir?

A) Hijyenik tasarım
B) Personle hijyeni
C) Gıda hijyeni
D) Sanitasyon
E) Kalite güvence

Cevap : A) Hijyenik tasarım

21- Mitoksinler ve Mikotoksijenik funguslarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Akut mikotoksikoz çok düşük düzeyde mikotoksinlere maruz kalma sonucu oluşan ciddi bir hastalıktır

22- Prionlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Pişirme işlemi ile etkisiz hale getirilebilir.

23- Rotavirüslerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Ultaviyole ışınları virüs üzerinde etkili değildir.

24- Sarcosparadium ssp. Hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Suithominis ile meydana gelen enfeksiyonlarda açığa çıkan semptomlar S. hoministen kaynaklananlara kıyasla çok daha ağır geçmektedir.

25- Güvensiz yiyecekler özellikle ……. etkileyen kısır bir hastalık ve yetersiz beslenme döngüsü yaratır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi uygun değildir?

Cevap : Sporcuları

26- Aşağıda verilen parazitlerden hangisi protozoon sınıfına dahil değildir?
Cevap : Anisakis simpleks
27- Aşağıda verilen işlemlerden hangisi Norwalk benzeri virüsleri etkisiz hale getirmek için uygulanan en etkili yöntemdir?

Cevap : Kaynatma

28- Aşağıdakilerden hangisi virüsleri diğer mikroorganizmalardan ayıran özelliklerden biri değildir?

Cevap : Genetik meteryal olarak DNA ya sahiptirler.

29- Aşağıdakilerden hangisi bisfenol A (BPA) nın bir bulaşma kaynağıdır?

Cevap : Polikarbonat su damacanaları

30- Gıda kaynaklı tehlikeler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Kimyasal kirlenme akut zehirlenme ya da kanser gibi uzun süreli hastalıklara neden olabillir.

31- Aşağıdakilerden hangisi çapraz bulaşmayı önlemek için uygulanması gereken faaliyetlerden biridir?

Cevap : Çiğ ve pişmiş yiyecekler arasında temastan kaçınılmalıdır.

32- Gıdalarda akut veya kronik olarak tüketici sağlığına zarar verebilecek tüm tehlikeler için alınan önlemlere ne ad verilir?

Cevap : Gıda güvenliği

33- 1. Mangal için yağlı et seçilmelidir
2. Pişirme sırasında yağın ısı kaynağı ile direk temas etmesine izin verilmemelidir
3. Gıdalara geleneksel dumanlama işlemi uygulanmalıdır
4. Pişirme sıcaklıkları düşürülmeli ve gıdalar aşırı derecede kızartılmamalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri PAH oluşumunu engellemek için yapılabilir?

Cevap : 2 ve 4

34- Aşağıda verilen eşleştirmelerden yanlış olan hangisidir?

Cevap : Alveolar skinokkozise sebep olan Echinococcus granulosus’un mortalite oranı daha düşüktür.

35- Gıda güvenliği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Gıda işletmecileri ürettikleri ürünlerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak için geleneksel gıda analiz sistemlerine başvurur.

36- Aşağıdakilerden hangisi zehirli mantarlar taragından oluşturulan toksinlerdendir?

Cevap : Amatoksin

37- Aşağıda verilen eşleştirmelerden doğru olan hangisidir?

Cevap : Entamoeba histolytica – Aerotolerant

38- Aşağıdaki E. Coli tiplerinden hangisi ‘ turist ishali’ nin etkenidir?

Cevap : ETEC

Gıda Güvenliği ve Hijyeni 2021 Final Soruları

39- Aşağıdakilerden olgulardan hangisine antibiyotik kalıntıları sebep olmaz?

Cevap : Gıdalardaki mikroorganizmaları inhibe ederek daha sağlıklı beslenmeye neden olmak

40- Aşağıdaki parazitlerden hangisi ‘Worm Herring Disease – Ringa Solucan Hastalığı’ etkenidir?

Cevap : Anisakis simplex

41- Gıda güvenliği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sıcak ürünler hemen buzdolabına kaldırılmalıdır.

42- Norovirüsler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Virüs ortam koşullarına karşı dayanıklı değildir.

43- Gıda parazitleri ile ilgili aşağıda verilen bilgileden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Simplex’in esas bilinen tek vektörü kanatlılarıdr.

44- Otoenfeksiyon mekanizması aşağıdaki gıda parazitlerinden hangisi için geçerlidir?

Cevap : Taenia solium

45- Aşağıdaki etkenlerden hangisi gıdalar için kimyasal risk unsuru değildir?

Cevap : Prion

46- Aşağıda verilen gıda kaynaklı virüs ile neden olduğu hastalık eşeleştirmelerinde hangisi yanlıştır?

Cevap : Astrovirüs – Konjuktivit

47- Tüm dünyada gıda kaynaklı viral gastroenteritlerin en önemli sebebi olarak bilinen okul, hastane, gibi toplu alanlarda görülerek büyük ekonomik kaynaklı kayıplara neden olan virüs aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Norovirüsler

48- Aşağıdakilerden hangisi biyojen amin oluşumunda rol oynayan bakteri türlerinden değildir?

Cevap : Salmonella Typhimurium

49- Aşağıdakilerden hangisi gıda maddelerinin virüsler ile sekonder kontaminasyon yollarından biri değildir?

Cevap : İçme ve kanalizasyon sularına kanalizasyonsularının karışması

50- Özellikle ticari konservelerden dolayı oluşan intoksikasyonlar ile ilişkili olan bakteri hangisidir?

Cevap : Clostridium botulinum

51- Benzer kimyasal ve fiziksel özellikler ve yapılara sahip bir grup bileşik anlamına gelen karbon hidrojen oksijen ve klor içeren renksiz kokusuz organik bileşiklere ne isim verilmektedir?

Cevap : Dioksin

52- Ambalaj endüstrisinde plastikleri daha esnek hale getirmek için kullanılan malzemeye ne isim verilmektedir?

Cevap : Ftalat

53- Aşağıdakilerden hangisi gıda güvenliği kavramının gün geçtikçe daha da fazla önem kazanmasının sebeplerinden biri değildir?

Cevap : Uluslararası sözleşmeler

54- Yiyeceklerin kimyasal maddelere veya mikroorganizmalarla kirlenme potansiyeli ….. zamandanbaşlar ve yenildiği zamana kadar devam eder.
Yukarıdakı cümlede boş bırakılan yere hangisi uygun değildir?

Cevap : Ayıklandığı

55- Gıda parazitleri ile ilgili aşağıda verien bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Cyclospora cayetandnsis gıdalar aracılığışa insanlarda hatalık yapan tek Eimeriidae familyası üyesidir.

56- Aşağıdakilerden hangisi Hepatit A Virüsü salgınlarından mlu gıdalardan biri değildir?

Cevap : Pastörize süt

57- Aşağıdakilerden hangisi biyojen amin değildir?
Cevap : Fenilalanin
58- Aşağıdakilerden hangi ifade Campylobacter spp. açısından doğrudur?

Cevap : A Naerob bir bakteridir.

59- 1. Gıdalarda geleneksel duman…
2. mangal ıcın yaglı et
3. pişirme sıcaklıkları düşürülmeli gıdalar aşırı kızartılmamalı
4. pişirme sırasında yağın ısı kaynagı ıle direl….
Hangileri pah oluşumunu engellemk için yapılabılır?

Cevap : 3 ve 4

60- Patates kızartmasında veya yüksek sıcaklıkla pişen ekmeklerde bulunabilen, yüksek seviyelerde bir nörotoksin olan maddeye ne isim verilir?

Cevap : Akrilamid

61- Ballarda bulunan hangi glikozit acı bal ve deli bal hastalığına nedden olur?

Cevap : Andromedotoksin

62- Aşağıdaki E. Coli tiplerinden hangisi hemorajik kolit ve hemolitik üremik sendromuna neden olur?

Cevap : EHEC

63- Balık kökenli olan histamin zehirlenmesine ne ad verilir?

Cevap : Scombroid zehirlenmesi

64- Gıdalarda bulunabilen ve tüketiciler için sağlık riskine sebep olabilecek biyolojik, kimyasal veya fiziksel etmenlere ne ad verilir?

Cevap : Tehlike

Gıda Güvenliği ve Hijyeni 2021 Final Soruları

65- Aşağıdalerden hangisi gıda işletmelerinde uygulanan temizlik işleminin yararlarından biri değildir?

Cevap : Mikroorganizma yükünü sağlık riski oluşturmayacak düzeye indirir

66- Aşağıdakilerden hangisi etkin bir temizlik ve dezenfeksiyon uygulaması için gerekli genel şartlardan biridir?

Cevap : Her günün sonunda temizlik araçlarının kendileri de temizlenmelidir.

67- Aşağıdakilerden hangisi HACCP sisteminin faydalarından biri değildir?

Cevap : Tüketici şikayetlerinde artış

68- Aşağıdakilerden hangisi gıdalarda muhafaza sürelerini uzatmak amacıyla ilave edilebilecek kimyasal inhibitör maddelerinden değildir?

Cevap : Sülfirik asit ve tuzları

69- Bozulabilir nitelikleri nedeniyle sebzelein mevsimi dışında tüketilmini sağlamak amacıylasuya daldırılarak yapılan ön pişirme işlemine ne ad verilir?

Cevap : Blanching

70- Aşağıda verilen pest türleri ile bunlarla yayılabilen hastalıklara ait eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Sinek – tifo

71- Aşağıdakilerden hangisi gıda işletmelerinde personel hijyeni yönünden uyulması gereken zorunluluklardan biri değildir?

Cevap : Personel gıda işleme sırasında kullandığı hijyenik eldivenleri günde iki kere değiştirmelidir.

72- Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar (GDO) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Genetiği değiştirilmiş organizmaların teşhisinde serololik yöntemler güvenlikleri açısından tercih edilmektedir.

73- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hangi kuruluşta uygulanmmaz?

Cevap : Bağşıklık kuvvetlendirici ilaç üreten ve satışını yapan kuruluşlar.

74- Halk sağlığını korumak amacıyla yüzeylerden gıda kalıntıları, mikroorganizmalar yabancı maddeler ve temizlik maddeleri kalıntıları gibi kirlerin uzaklaştırılması için alınan önlemlerin tümüne ne ad verilir?

Cevap : Sanitasyon

75- Aşağıdakilerden hangisi gıdalarda fiziksel bozulmalara örnek olarak verilmez?

Cevap : Meyve ve sebzelerde mekanik travmalarla ortaya çıkan renk değişimleri

76- Sebze ve meyvelerin uzun süre tazeliğinin korunarak muhafaza edilmesi amacıyla depolama atmosferinin bileşiminin sürekli müdahele edilebilecek şekilde kontrol altında tutulduğu yöntem hangisidir?

Cevap : Kontrollü atmosfer

77- Aşağıda verilen ajanlardan hangisi farmokolojik gıda intoleransına neden olan etkenlerden biri değildir?

Cevap : Galaktosidaz

78- Bir gıda işletmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Gıda ile temas eden alet ve ekipmanlar tahta veya ahşap olmalıdır.

79- Fenilketonüri ile illgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Fenilanin hidroksilaz enziminin yetersizliğine bağlı olarak vücut dokularındaki fenilalanin miktarının azalması ile karakterize bir hastalıktır.

80- İyi hijyen uygulamaları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Gıda işletmelerinde HACCP ön koşulları sağlandıktan sonra yararlanılan uygulamalardan biridir.

81- Aşağıdakilerden hangisi gıda kaynaklı infeksiyon ve intoksikasyonlara neden olan biyolojik tehlikelerden biri değildir?

Cevap : Mikotoksınler

 

Gıda Güvenliği ve Hijyeni 2021 Final Soruları

Gıda Güvenliği ve Hijyeni 2021 Vize

1- Mitoksinler ve Mikotoksijenik funguslarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerdeniçin hangisi yanlıştır?

Cevap : Akut mikotoksikoz çok düşük düzeyde mikotoksinlere maruz kalma sonucu oluşan ciddi bir hastalıktır

2- Pironlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Pişirme işlemi ile etkisiz hale getirilebilir.

3- Rotavirüslerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Ultaviyole ışınları virüs üzerinde etkili değildir.

4- Sarcosparadium ssp. Hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Suithominis ile meydana gelen enfeksiyonlarda açığa çıkan semptomlar S. hoministen kaynaklananlara kıyasla çok daha ağır geçmektedir.

5- Güvensiz yiyecekler özellikle ……. etkileyen kısır bir hastalık ve yetersiz beslenme döngüsü yaratır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi uygun değildir?

Cevap : Sporcuları

6- Aşağıda verilen parazitlerden hangisi protozoon sınıfına dahil değildir?

Cevap : Anisakis simpleks

7- Aşağıda verilen işlemlerden hangisi Norwalk benzeri virüsleri etkisiz hale getirmek için uygulanan en etkili yöntemdir?

Cevap : Kaynatma

8- Aşağıdakilerden hangisi virüsleri diğer mikroorganizmalardan ayıran özelliklerden biri değildir?

Cevap : Kendilerine özgü metabolizmaları yoktur.

9- Aşağıdakilerden hangisi bisfenol A (BPA) nın bir bulaşma kaynağıdır?

Cevap : Polikarbonat su damacanaları

10- Gıda kaynaklı tehlikeler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Gıda kaynaklı hastalıklar doğadan kaynaklanır ve toksik niteliktedir.

11- Aşağıdakilerden hangisi çapraz bulaşmayı önlemek için uygulanması gereken faaliyetlerden biridir?

Cevap : Çiğ ve pişmiş yiyecekler arasında temastan kaçınılmalıdır.

12- Gıdalarda akut veya kronik olarak tüketici sağlığına zarar verebilecek tüm tehlikeler için alınan önlemlere ne ad verilir?

Cevap : Gıda güvenliği

13- 1. Mangal için yağlı et seçilmelidir
2. Pişirme sırasında yağın ısı kaynağı ile direk temas etmesine izin verilmemelidir
3. Gıdalara geleneksel dumanlama işlemi uygulanmalıdır
4. Pişirme sıcaklıkları düşürülmeli ve gıdalar aşırı derecede kızartılmamalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri PAH oluşumunu engellemek için yapılabilir?

Cevap : 2 ve 4

14- Aşağıda verilen eşleştirmelerden yanlış olan hangisidir?

Cevap : Alveolar skinokkozise sebep olan Echinococcus granulosus’un mortalite oranı daha düşüktür.

15- Gıda güvenliği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Gıda işletmecileri ürettikleri ürünlerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak için geleneksel gıda analiz sistemlerine başvurur.

16- Aşağıdakilerden hangisi zehirli mantarlar taragından oluşturulan toksinlerdendir?

Cevap : Amatoksin

17- Aşağıda verilen eşleştirmelerden doğru olan hangisidir?

Cevap : Entamoeba histolytica – Aerotolerant

18- Aşağıdaki E. Coli tiplerinden hangisi ‘ turist ishali’ nin etkenidir?

Cevap : ETEC

19- Aşağıdakilerden olgulardan hangisine antibiyotik kalıntıları sebep olmaz?

Cevap : Gıdalardaki mikroorganizmaları inhibe ederek daha sağlıklı beslenmeye neden olmak

20- Aşağıdakilerden hangisi virüsler açısından riskli gıdalardan biri değildir?

Cevap : Pastörize süt

21- Taenia solium ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Etkenin larval formu cysticercus bavis olup domuzlarda görülmektedir.

22- Aşağıdaki parazitlerden hangisi ‘Worm Herring Disease – Ringa Solucan Hastalığı’ etkenidir?

Cevap : Anisakis simplex

23- Gıda güvenliği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sıcak ürünler hemen buzdolabına kaldırılmalıdır.

24- Norovirüsler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Virüs partiküllerinin solunum yoluyla alınmasıyla da bulaşma meydana gelebilir.

25- Benzer kimyasal ve fiziksel özelliklere ve yapılara sahip bir grup bileşik anlamına gelen, karbon, hidrojen, oksijen ve klor içeren renksiz, kokusuz organik bileşiklere ne isim verilir?

A) Akrilamid
B) Ftalat
C) Bisfenol A
D) Dioksin
E) PAH

Cevap : D) Dioksin

Gıda Güvenliği ve Hijyeni Auzef Gıda Güvenliği ve Hijyeni Ders Kitabı PDF

Auzef Gıda Güvenliği ve Hijyeni Ders Kitabı

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!