Grafik Tasarımda Yaratıcılık Ve Fikir

Auzef Grafik Tasarımda Yaratıcılık Ve Fikir
Çıkmış Sorular ve Deneme Sınavları
Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Büt Soruları
2022-23 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Grafik Tasarımda Yaratıcılık Ve Fikir
Ünite Soruları
Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Grafik Tasarımda Yaratıcılık Ve Fikir

Grafik Tasarımda Yaratıcılık Ve Fikir Final Soruları

Grafik Tasarım, görsel iletişim ve estetik ifade arasında köprü kurarak fikirlerin ve mesajların görsel bir formatta sunulmasını sağlar. Bu alanda yaratıcılık, teknik beceri ve teorik bilgi birleşerek, etkileyici ve anlam yüklü tasarımların ortaya çıkmasını sağlar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Grafik Tasarım Önlisans programı, bu disiplinde eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik olarak, teorik ve pratik bilgileri harmanlayan bir müfredat sunar. @lolonolo_com olarak, bu makalede grafik tasarımda yaratıcılık ve fikir geliştirme üzerine odaklanıyoruz, böylece öğrenciler sınav sorularını daha iyi anlayabilir ve çözebilir hale gelebilirler.

Hikâye Taslağının Önemi

Hikâye taslağı, karakter tasarım dosyasının tamamlanmasından önce gelir ve görsel düşünme ile fikir geliştirme sürecinin temel taşıdır. Hikâye taslağı, tasarım sürecinin yönünü belirler ve karakterlerin, mekanların ve olay örgüsünün nasıl geliştirileceğine dair bir yol haritası sunar.

Mizahın Gücü

Steven Heller, 1950’lerde Amerikan tasarım dünyasında mizahı etkili bir şekilde kullanan tasarımcıları vurgular. Mizah, tasarımın daha akılda kalıcı ve etkileşimli hale gelmesini sağlar, fakat Stefan Sagmeister gibi isimler bu dönemin dışındadır. Mizah, grafik iletişime canlılık ve enerji katarak, mesajın alıcılar üzerinde daha güçlü bir etki yaratmasını sağlar.

Göstergebilim ve Anlam Yapıları

Göstergebilim, bir anlam yapılarının nasıl okunacağını ve yorumlanacağını inceleyen bir yöntemdir. Grafik tasarımda, bir görselin nasıl algılandığı ve hangi anlamlara geldiği, göstergebilim aracılığıyla derinlemesine analiz edilebilir. Bu, tasarımcıların mesajlarını daha etkili bir şekilde iletebilmeleri için kritik bir öneme sahiptir.

Tasarım Süreci ve İlham

Tasarım süreci, brief’ten geri bildirime, beyin fırtınasından tasarım araştırmasına kadar bir dizi aşamayı içerir. İlham, bu sürecin resmi bir aşaması olarak değerlendirilmez; çünkü ilham, tasarımcının kişisel deneyimleri, çevresi ve araştırmaları sonucunda doğal olarak ortaya çıkar.

Görsel İletişimde Dil Kullanımı

Görsel iletişimde dil kullanımı, metin biçimi ve içeriği kadar önemlidir. Majiskül kullanımı, taleplerin vurgulanmasında etkili olabilir, ancak mesajın tonuyla çatışabilir. Bu nedenle, font seçimi ve harf büyüklüğü gibi unsurlar, iletilmek istenen mesajın doğru şekilde alıcıya ulaşmasında önem taşır.

Sanal Gerçeklik ve Görsel Deneyim

Sanal gerçeklik (VR), kullanıcılara tamamen yapay bir dünya sunarak, görsel tasarımda yeni bir boyut açar. Bu teknoloji, tasarımcılara, kullanıcıların içine dalabileceği ve etkileşimde bulunabileceği zengin görsel deneyimler oluşturma fırsatı sunar.

Yaratıcılığın Önündeki Engeller

Grafik tasarım sürecinde, mizahi unsurların oluşturulması gibi belirli yöntemler, yaratıcılığın önündeki engelleri aşmaya yardımcı olur. Doğada var olanın aynen eklenmesi, yaratıcılık için gerekli yöntemler arasında yer almaz; çünkü tasarımın özgünlüğü ve yenilikçiliği, yeni birleştirmeler ve manipülasyonlarla sağlanır.

Psikanaliz ve Görsel İmgeleme

Salvador Dali’nin eserlerinde psikanalizden esinlenmesi, grafik tasarımda da derinlemesine anlam arayışını ve bilinçaltı imgelerin kullanımını teşvik eder. Bu yaklaşım, görsel imgelerin çok katmanlı ve zengin anlamlar taşımasına olanak tanır.

@lolonolo_com olarak, grafik tasarım öğrencilerine yönelik bu makale, yaratıcılık ve fikir geliştirme sürecindeki temel kavramları ve yöntemleri ele alarak, öğrencilerin bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Grafik tasarım, sürekli evrim geçiren ve sonsuz yaratıcılık potansiyeli barındıran bir alandır. Bu nedenle, öğrencilere yönelik sağladığımız bu tür kaynaklarla, onların bu dinamik disipline adapte olmalarını ve kendi yaratıcı vizyonlarını geliştirmelerini destekliyoruz

@lolonolo_com

Grafik Tasarımda Yaratıcılık Ve Fikir 2023-2024 Final Soruları

1. Görsel düşünme ve fikir geliştirme için hangisinden önce karakter tasarım dosyası tamamlanmış olmalıdır?

A) Etrafında dönüş çizimi ( turn-around)
B) Beden – ölçü şeması (size scheme)
C) Pozların çizimi
D) Hikâye taslağı (storyboard)
E) Eskiz

Cevap : D) Hikâye taslağı (storyboard)

2. Steven Heller’e göre, aşağıdaki isimlerden hangisi 1950’lerde Amerikan tasarımcı kuşağını oluşturan ve çalışmalarında mizahı kullanan tasarımcılardan biri değildir?

A) George Lois
B) Herb Lubalin
C) Stefan Sagmeister
D) Paul Rand
E) Alvin Lustig

Cevap : C) Stefan Sagmeister

3. “Üretilmiş bir anlamlı yapının nasıl okunacağını, nasıl yorumlanacağını, söylenenden öteye söylenmemiş olanın ne olduğunu ortaya koymak için geliştirilmiş bir okuma, inceleme anlama yöntemidir.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangi kavram aittir?

A) Göstergebilim
B) Gösterge
C) Belirti
D) Yan anlam
E) Düz anlam

Cevap : A) Göstergebilim

4. Aşağıdakilerden hangisi grafik tasarım sürecinin bir aşaması olarak değerlendirilemez?

A) Brief
B) Geri bildirim aşaması
C) İlham
D) Beyin fırtınası
E) Tasarım araştırması

Cevap : C) İlham

5. SAYIN ÖĞRETMENİM, E POSTAMA DÖNÜŞ YAPMANIZI BEKLİYORUM.
Yukarıdaki metin biçim ve içerik açısından nasıl değerlendirilebilir?

A) Font kullanımı uygun değildir. Metin içeriği ve harf büyüklüğü uygundur.
B) Font tercihi uygundur. Metin içeriği ve harf büyüklüğü uygundur.
C) Font tercihi uygundur. Metin içeriği ve font büyüklüğü de uygundur. Biçim ve içerik uyumludur.
D) Font kullanımı uygun değildir. Metin içeriğinin talep olması ancak harfin majiskül kullanımı nedeniyle çatışma mevcuttur, hatalıdır.
E) Font tercihi uygundur. Metin içeriğinin talep olması ancak harfin majiskül kullanımı nedeniyle çatışma mevcuttur, hatalıdır.

Cevap : E) Font tercihi uygundur. Metin içeriğinin talep olması ancak harfin majiskül kullanımı nedeniyle çatışma mevcuttur, hatalıdır.

6. Kullanıcısına özel gözlükler yardımıyla tamamen yapay bir dünya sunan teknoloji aşağıdaki hangi isimle adlandırılır?

A) XR
B) NFT
C) AR
D) AI
E) VR

Cevap : E) VR

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, grafik bir imajda mizahi unsurları oluşturmak için gerekli yöntem değildir?

A) Tesadüfi birleştirmeler yapma
B) Çarpıtma ve manipülasyon, bükme ve yer değiştirme
C) Doğada var olan aynen ekleme
D) Figür ve objelere ekleme yapma
E) İmge veya objeleri dizip yan yana koyma

Cevap : C) Doğada var olan aynen ekleme

8. Salvador Dali, resimlerindeki görselleri illüzyon ve rasyonel olmayan obje veya figürleri aşağıdaki hangi bilim dalıyla ilişkilendirerek yapmıştır?

A) Psikoloji
B) Parapsikoloji
C) Psikiyatri
D) Patoloji
E) Psikanaliz

Cevap : E) Psikanaliz

9. Bir karaktere ait etrafında dönüş (turn-around) çiziminde hangisi yer almaz?

A) Sağ profilden görünüm
B) Sol profilden görünüm
C) Alt açıdan görünüm
D) Arkadan görünüm
E) 45 derece profilden görünüm

Cevap : C) Alt açıdan görünüm

10. Steven Heller’e göre mizah, grafik iletişime nasıl katkı sağlar?

A) Yapmacık ve sahtelik oluşturur.
B) Hoş olmayan hisler uyandırır.
C) Bilgiyi manipüle eder.
D) Deformasyon meydana getirir.
E) Canlılık ve enerji verir.

Cevap : E) Canlılık ve enerji verir.

11. Bir tasarımcının hayal ettiği yapıyı gösteren, fiziksel ya da dijital olarak oluşturulan ve paylaşılan kolajlara ne ad verilir?

A) Geri Bildirim
B) Moodboard
C) Brief
D) Kullanıcı Deneyimi
E) Storyboard

Cevap : B) Moodboard

12. Uzantısı olmayan (s harfi gibi) küçük harflerin, taban çizgisinden orta çizgiye olan uzaklıkla ölçülen yüksekliğine ….. denir.
Yukarıdaki boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) x-yüksekliği
B) tırnak/serif
C) üst çizgi
D) taban çizgisi
E) alt çizgi

Cevap : A) x-yüksekliği

13. Çağrışım yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eski fikirleri tekrar aynı şekilde sunmaktır.
B) Bir olguyu bir olgudan başka şekilde dönüştürmektir.
C) Zıt fikirleri birlikte düşünmektir.
D) Baskı kurarak iki olguyu birleştirmektir.
E) Olmayan olgular üzerinde zihin yormaktır.

Cevap : B) Bir olguyu bir olgudan başka şekilde dönüştürmektir.

14. Istvan Orosz aşağıdaki mesleklerden hangisinde profesyonel olarak çalışmalar üretmemiştir?

A) Müzik
B) Tiyatro sahne tasarımı
C) Grafik tasarım
D) Film yönetmenliği
E) Animasyon

Cevap : A) Müzik

15. Genel yaratıcı düşünme kuramları toplamda kaç adettir?

A) 6
B) 4
C) 5
D) 3
E) 2

Cevap : B) 4

16. Aşağıdakilerden hangisi Gestalt algı yasalarının grupları arasında yer almamaktadır?

A) Süreklilik
B) Kavrama
C) Kapatma
D) Benzerlik
E) Yakınlık

Cevap : B) Kavrama

17. Dali’nin geliştirdiği Paranoyak eleştirel yönteminin resim sanatına katkısı nasıl olmuştur?

A) Bir yıl gibi bir süre katkısı olmuştur.
B) Kısa süreli katkı sağlamıştır.
C) Hiçbir katkısı olmamıştır.
D) Uzun süreli katkı sağlamıştır.
E) Katkısı yok denecek kadar az olmuştur.

Cevap : D) Uzun süreli katkı sağlamıştır.

18. Duyduğumuz sözcüğün ya da gördüğümüz görselin zihnimizde oluşturduğu ilk anlamına ne ad verilir?

A) Düzanlam
B) Görsel gösterge
C) Eşzamanlılık
D) Yananlam
E) Belirti

Cevap : A) Düzanlam

19. Aşağıdakilerden hangisi fikirlerin serbest akışını sağlamak amacıyla geliştirilmiş teknikler arasında “beyin dökümü süreci” adıyla anılan süreçtir?

A) Karalama
B) Kararlaştırma
C) Yoğunlaştırma
D) Serbest İlişkilendirme
E) Zihin Haritalama

Cevap : D) Serbest İlişkilendirme

20. Dil bilim çatısı altında doğmuş ancak günümüzde çok farklı disiplinler içine eklemlenmiş ve bu disiplinler içinde yapılan araştırmaların yöntemi olan kavrama ne ad verilir?

A) Gösterilen
B) Gösteren
C) Yan Anlam
D) Göstergebilim
E) Düz Anlam

Cevap : D) Göstergebilim

Grafik Tasarımda Yaratıcılık Ve Fikir 2023-2024 Final Soruları

Grafik Tasarımda Yaratıcılık Ve Fikir 2023-2024 Final Soruları

Auzef Grafik Tasarımı Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM

Grafik Tasarımda Yaratıcılık Ve Fikir 2023-2024 Final Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!