Havayolu Yönetimi

Havayolu Yönetimi

Vize Final
2021 Vize Soruları -1 2021 Final Soruları
2021 Vize Soruları -2
2023 Vize Soruları

 

 

Havayolu Yönetimi 2021 Final

1- Örgüt amaçları doğrultusunda düğmeye basılması, harekete geçilmesi ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Yukarıdaki açıklamaya uygun yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denetim
B) Yönetim
C) Organize etme
D) Planlama
E) Yürütme

Cevap : E) Yürütme

2- Politik çevre unsurlarının somut kurallar şekline dönüşmüş halidir. İfadesindeki dış çevre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aile çevresi
B) Ulusal çevre
C) Teknolojik çevre
D) Yasal çevre
E) Demografik çevre

Cevap : D) Yasal çevre

3- I. Üretilen mal ve hizmetlere yeni mal ve hizmetler eklenmektedir
II. Faaliyette bulunduğu pazarlara yeni pazarlar eklenmektedir
III. Üretim ve operasyon faaliyetleri ve süreçlerine yenilerini eklenmektedir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mevcut iş tanımı değiştirilerek yapılan büyüme stratejileri uygulamaları arasındadır?

A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) I ve II
D) I, II, III
E) Yalnız III

Cevap : D) I, II, III

4- I. Yolcuların havayolu İşletmesi ile ilgili rezervasyon ve satın alma hakları sona erer.
II. İlgili yolculara hizmet koşullarına uygun olarak yardım teklif etmektedir.
III. Ayrıca güzergahın değiştirildiği durumlarda yeni Uçuşun beklenen kalkış zamanının iptal edilen uçuş için planlanmış kalkış zamanından sonraki gün ya da günler içerisinde olması halinde Ulaşım ve konaklama imkanları da sağlanabilmektedir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir uçuşun iptal edilmesi durumunda uçuşu gerçekleştiren hava taşıma işletmesi sorumlulukları arasında yer alır?

A) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Cevap : B) Yalnız III

5- Devlet hava araçları kapsamı dahilinde olmayan ancak sahipliği Türk Devletine, kamu tüzel kişilerine ya da Türk vatandaşlarına ait olan hava araçlarına…………….. denmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yabancı sivil aracı
B) Ticari araç
C) Türk aracı
D) Yabancı hava aracı
E) Türk sivil hava aracı

Cevap : E) Türk sivil hava aracı

Havayolu Yönetimi 2021 Final

6- “Bir işletmenin faaliyetlerini yürüttüğü ülkede devletin, hükümetin, resmi makamların ve ilgili diğer birimlerin siyasi otoriteyi sağlaması sonucu meydana gelen ortamdır.” ifadesindeki dış çevre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknolojik çevre
B) Yasal çevre
C) Demografik çevre
D) Politik çevre
E) Kültürel çevre

Cevap : D) Politik çevre

7- Hava yolu İşletmeleri dış hat (ülke dışı) uçuşlarında 1500 kilometre ile 3500 kilometre arası tüm uçuşlar için yolculara gecikme-uçuş iptali durumlarında…… avronun Türk lirası cinsinden tazminat vermekle yükümlüdür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Tazminat hakkı koşullarının gerçekleşmesi durumunda)

A) 350
B) 400
C) 250
D) 650
E) 550

Cevap : B) 400

8- 1.Değerlidir
2.Nadir bulunur örneğine çok fazla rastlanmaz.
3.Taklit edilmesi mümkün değildir. Taklit edilse bile bu işlem çok aşırı maliyetlidir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri temel yetenek özellikleri arasında yer alır?

A) Yalnız 3
B) Yalnız 1
C) 1 ve 2
D) 1-2-3
E) Yalnız 2

Cevap : D) 1-2-3

9- Müşteri işletmenin ürettiği ürün ya da hizmeti satın almasa bile önceki deneyimleri sonucu işletmeyi diğer alıcılara tavsiye etmesi, işletme hizmetlerini anlatması ve işletmenin yeni müşteri kazanmasında etkili olmasıdır. İfadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A) Tutumsal sadakat
B) Niteliksel sadakat
C) Sözel sadakat
D) Davranışsal sadakat
E) Sayısal sadakat

Cevap : A) Tutumsal sadakat

10- İşletmenin halihazırdaki durumunun korunmasına yönelik yürütülen stratejilere ne ad verilir?

A) Karma stratejiler
B) Savunmacı Stratejiler
C) Büyüme stratejileri
D) Küçülme stratejileri
E) Durağan Stratejiler

Cevap : E) Durağan Stratejiler

11- Aşağıdakilerden hangisi havacılık pazarını serbestleşme akımına yönelten unsurlar arasında yer almaz?

A) Pazara giriş
B) Kapasite
C) pazara erişim
D) zaman
E) fiyat

Cevap : D) zaman

12- I. Kültürel özellikler
II. Demografik özellikler
III. Çevresel özellikler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri müşteri sadakati üzerinde belirleyici olmaktadır?

A) I, II, III
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) II ve III
E) Yalnız III

Cevap : A) I, II, III

13- Aşağıdakilerden hangisi politik çevre ile ilgili değildir?

A) Seçim sonuçları
B) Politik saygınlık
C) Nüfusun eğitim durumu
D) Devletin hükümet şekli
E) Parlamenter rejim

Cevap : C) Nüfusun eğitim durumu

14- Bu kaynaklar işletmenin ürünlerine ya da sunduğu hizmetlere yönelik farklılık aracılık verebilecek özelliktedir. Bu farklılıklar işletmeye değer katmaktadır. Bilgi, imaj, deneyim, marka, kurum kültürü, teknolojik sırlar, saygınlık, prestij bu kaynaklar örnek gösterilebilir.
Yukarıdaki açıklamaya uygun terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öz sermaye
B) Borçlar
C) Maddi olmayan kaynaklar
D) Maddi kaynaklar
E) Kâr

Cevap : C) Maddi olmayan kaynaklar

15- Bir hava aracının uçuş harekâtı için gerekli olan asgari sayıdaki kokpit ekibinden fazla sayıda olan ve gerektiği durumda herhangi bir kokpit ekibinin görevini devralabilecek ehliyette ilgili talimatlardaki gereklilikleri karşılayan pilotu içeren diğer bir kokpit ekibini, kabin ekibi için ise standart sayıdan bir fazla kabin memurunu ifade etmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardaki tanıma uyan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlave ekip
B) Pas ekip
C) Mevcut ekip
D) Geçici ekip
E) Tam ekip

Cevap : A) İlave ekip

16- Her bir uçuş ekip üyesi için, bir takvim ayında uçuş süresi en fazla kaç saat olabilir?

A) 250
B) 150
C) 110
D) 55
E) 210

Cevap : C) 110

17- ………… yılında sesten hızlı (supersonic) uçak üretilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1938
B) 1968
C) 1918
D) 1958
E) 1928

Cevap : B) 1968

18- Havayolu taşımacılık operasyonlarında ……. …….. Olarak kast edilen şey; sektörde zorlayıcı olan kuralları hafifletme ya da sonlandırmadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yürütme
B) Özelleştirme
C) Serbestleşme
D) Koordinasyon
E) Gerçekleştirme

Cevap : C) Serbestleşme

19- I.Devriye, nöbet hizmetler
II.Araç araması
III.Yolculara ait silahların terminal ile uçak arasında nakli
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri özel güvenlik personelinin görevleri arasında yer alır?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) Yalnız III
D) I, II, III
E) Yalnız I

Cevap : D) I, II, III

20- Havayolu işletmeleri, her bir uçucu ekip için bir ana üs belirlemek ve bu ana üssü ………… kurumuna bildirmek zorundadırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) TCDD
B) ICAO
C) DHMİ
D) UND
E) SHGM

Cevap : E) SHGM

21- 2001 yılında tüm dünyayı sarsan olayda teröristler …………….. uçaklar ile saldırmışlardır. Bu olaydan sonra havacılık sektöründe yeni bir dönem başlamıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Okul
B) Açık alanlara
C) İkiz Kulelere
D) Hastane
E) Havalimanına

Cevap : C) İkiz Kulelere

22- Havayolu taşımacılık sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Havayolu taşımacılığı sektörü teknolojik, ekonomik ve örgütsel gelişmelerin sürekli olduğu bir iş alanıdır.
B) Havayolu taşımacılık sektöründe iş hayatındaki tüm süreçlere ilişkin durumlar aynı anda yaşanabilmektedir.
C) Havayolu taşımacılık sektörü homojen bir sektördür.
D) Bir havayolu firması pazara yeni girerken diğer bir havayolu firması iflas edebilir.
E) Tamamen devlet egemenliğinde kurulan şirketlerin yanı sıra sektörde tamamen özel kuruluşlar da bulunmaktadır.

Cevap : C) Havayolu taşımacılık sektörü homojen bir sektördür.

23- Aşağıdakilerden hangisi havayolu taşımacılık sektörünün büyüme hızının azalmasına neden olan faktörler arasında yer almaz?

A) Çalışma koşulları
B) Savaşlar
C) Ekonomik ve küresel krizler
D) Terör saldırıları
E) Bulaşıcı hastalıklar

Cevap : A) Çalışma koşulları

24- 1944 yılında sivil havacılık faaliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hio
B) Florida
C) Varşova
D) Şikago
E) Teksas

Cevap : D) Şikago

Havayolu Yönetimi 2021 Final

25- Aşağıdakilerden hangisi gelir yönetimi amaçları arasında yer almaz?

A) İndirimli fiyatlara yönelik kontrolün gerçekleştirilmesi
B) Doluluk oranlarının azaltılması
C) Talebin belirsizliğinin azaltılması
D) Fiyatların verimli bir şekilde yapılandırılması
E) Talep denetiminin sağlanması

Cevap : B) Doluluk oranlarının azaltılması

26- Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliği altındaki ülke ile Türk karasuları üzerindeki saha ……………’nı oluşturmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Türk kara sahası
B) Tabancı hava sahası
C) Türk hava sahası
D) Yabancı deniz sahası
E) Türk deniz sahası

Cevap : C) Türk hava sahası

27- Havayolu işletmeleri için en büyük gider kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amortisman -kira
B) Personel – kira
C) Bakım- amortisman
D) Kira bakım
E) Personel-yakıt

Cevap : E) Personel-yakıt

28- Geleneksel havayolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tek tip uçaklardan oluşan filoları bulunmaktadır.
B) Pek çoğunun kendi hangarı, uçak bakım tesisleri, teknisyen ve ekipmanı vardır.
C) Devlet desteği ile kurulurlar.
D) Kendisini izleye özel girişimlere göre farklıdır.
E) Büyüklük ve sektördeki güç olarak belirli seviyeye gelmiş havayollarıdır.

Cevap : A) Tek tip uçaklardan oluşan filoları bulunmaktadır.

29- Uçucu ekipleri uçuş görev süresi, dinlenme süresi, nöbetçi ekip görev süresi, yedek ekip görev süresi, konaklama süresi dışında, hiçbir uçuş görevi veya ilave görev verilmediği serbest süreye ne ad verilir?

A) Görev süresi
B) Pas süresi
C) Dinlenme süresi
D) Geçici süre
E) Boş süre

Cevap : E) Boş süre

30- Havayolu işletmelerinde görev alacak yer işletmeden sorumlu yönetici personel için; sivil havacılık sektöründe yer hizmetleri konusunda en az …………………. yıl çalışma tecrübesine sahip olunması gerekmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 10
B) 7
C) 5
D) 3
E) 9

Cevap : C) 5

31- İşletmenin satışlarının yetersiz kalması, farklı alanlarda daha iyi yatırım fırsatlarının olması, kaynak sıkıntısı, iş ortakları ile uyumsuzlukların olduğu durumlarda uygulanan stratejilere ne ad verilir?

A) Öncü stratejiler
B) Büyüme stratejileri
C) Aktif stratejiler
D) Pasif stratejiler
E) Küçülme stratejileri

Cevap : E) Küçülme stratejileri

32- Aşağıdakilerden hangisi bir işletme için gelir yaratan temel faaliyetler arasında yer almaz?

A) Altyapı tedarik faaliyetleri
B) Dışa yönelik lojistik faaliyetler
C) Pazarlama ve satış faaliyetleri
D) Üretim faaliyetleri
E) İçe yönelik lojistik faaliyetleri

Cevap : A) Altyapı tedarik faaliyetleri

33- Geleneksel havayolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Büyüklük ve sektördeki güç olarak belirli seviyeye gelmiş havayollarıdır.
B) Tek tip uçaklardan oluşan filoları bulunmaktadır.
C) Devlet desteği ile kurulur.
D) Pek çoğunun kendi hangarı uçak bakım tesisleri teknisyen ekipmanı vardır.
E) Kendisini izleyen özel girişimlere göre farklıdır.

Cevap : B) Tek tip uçaklardan oluşan filoları bulunmaktadır.

Havayolu Yönetimi 2021 Final

34- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İkincil meydan yolcusu daha düşük gelirli olabilir.
B) Düşük maliyetli taşıyıcılar noktadan noktaya uçarlar.
C) Avrupa’daki ikincil havalimanlarının çoğu askeri amaçla inşa edilmiş daha sonra bölgesel meydan olarak hizmete sunulmuş yerlerdir.
D) Düşük maliyetli taşıyıcılar ikincil havalimanlarını tercih eder.
E) İkincil havalimanlarında yer operasyonları daha pahalıdır ve hizmetler kolaydır.

Cevap : E) İkincil havalimanlarında yer operasyonları daha pahalıdır ve hizmetler kolaydır.

35- Planlama aşamasında belirlenen amaçlar ile ne derecede uyumlu sonuçlar elde edildiğinin kıyaslanması ve kontrol edilmesidir. Kısaca, planlanan ve gerçekleşen arasındaki farkların belirlenmesi ve nedenlerinin irdelenmesine yönelik fonksiyondur.

Yukarıdaki açıklamaya uygun yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yürütme
B) Planlama
C) Organize etme
D) Denetleme
E) Koordinasyon

Cevap : D) Denetleme

36- Hava aracının yolcu ve yük taşıma faaliyeti gerçekleştirmeden, satın alınması ya da kiralanmasında tescil işlemleri yapılmadan ülkeye getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uçuşlar ile uçuşa elverişliliğine halel getirmeyen kısmi arızalı olarak yapılan uçuşlar ………….. olarak kabuk edilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ticari uçuş
B) Tarifeli uçuş
C) Ferry uçuş
D) Dolu uçuş
E) Boş uçuş

Cevap : C) Ferry uçuş

37- Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin çalışmasını etkileyen özellikle siyasi istikrarsızlık, uçuş yapılmasına uygun olmayan meteorolojik koşullar, doğal afetler, güvenlik riskleri, beklenmedik uçuş emniyeti noksanlıkları, grev gibi haller ile ilgili durumlara ne ad verilir?

A) Meteorolojik haller
B) Karmaşık haller
C) Olağanüstü haller
D) Cavok durum
E) Normal sefer

Cevap : C) Olağanüstü haller

38- ……………. yıllarda hava yolu serbestleşme faaliyetlerinin ardından havacılık sektöründe gelir yönetimi modeli kapsamında ücret farklılaştırmanın ilk örnekleri kullanılmaya başlanmıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 1970’li
B) 1993’lı
C) 1950’li
D) 1960’lı
E) 1980’li

Cevap : A) 1970’li

39- Rezervasyonu onaylanmış bir bilete sahip olduğu halde Uçuşu gerçekleştiren hava taşıma işletmesi tarafından kendi isteği doğrultusunda ve hava taşıma işletmesinin sunacağı şartları kabul ederek sunulacak faydalar karşılığında uçuştan feragat etmeye hazır olan ve hava taşıma işletmesinin yolculara yönelik çağrısına olumlu cevap veren kişiye ne ad verilir?

A) pilot
B) kural dışı hareket eden yolcu
C) gönülsüz
D) gönüllü
E) yolcu

Cevap : D) gönüllü

40- İş gücünün niteliksel özellikleri, kabiliyet, ustalık işletmenin…………….. arasında yer alır ve işletmenin varlıkları kullanalabilme becerisini gösterir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Maddi olmayan kaynakları
B) Borçları
C) Maddi kaynakları
D) Öz sermayesi
E) Yetenekleri

Cevap : E) Yetenekleri

41- Ortalama üzeri getiri elde etmek ve Sürdürülebilir başarı sağlamak amacıyla yeni iş alanlarına girerek buradaki fırsatlardan faydalanmaya yarayan stratejidir.

Yukarıdaki açıklamada anlatılan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alt stratejiler
B) Çeşitlendirme stratejileri
C) Çekilme stratejileri
D) Tasarruf stratejileri
E) İflas stratejileri

Cevap : B) Çeşitlendirme stratejileri

42- Hava yolu işletmeleri açısından kapasite planlama sürecine ne ad verilir?

A) Plan yapma
B) Sefer koyma
C) Slot alma
D) Süreç tasarlama
E) Tarife tasarlama

Cevap : E) Tarife tasarlama

43- Strateji kavramının gelişiminde en çok etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanun
B) Yönetmelik
C) Çalışan
D) İşletme
E) Rakip

Cevap : D) İşletme

44- İşletme analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşletme analizi sonucunda işletmenin resmi ele alınır ve bu resim ile yol haritası arasındaki farklar derinlemesine araştırılmaktadır.
B) İşletmenin mevcut durumu, varlıklarını, yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarabilecek değerlendirmelerin yapılma süreci çevre analizidir.
C) Çevre analizinde işletme dışı unsurlar göz önünde bulundurularak analizlerin gerçekleştirilmesinden bahsedilmektedir.
D) Gerekli görüldüğü durumlarda işletmenin misyon, vizyon ve amaçlarında da düzenlemeler yapılabilmektedir.
E) İşletme analizinde işletmenin dışı ele alınmaktadır.

Cevap : E) İşletme analizinde işletmenin dışı ele alınmaktadır.

45- …………………. işletmenin ya da çeşitli iş birimlerinin varlıklarını devam ettirebilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlaması amacıyla yapması ve yapmaması gereken iş ve faaliyetlere ilişkin stratejilerden meydana gelmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Savunmacı stratejiler
B) Öncü stratejiler
C) Pasif stratejiler
D) Temel stratejiler
E) Destek stratejiler

Cevap : D) Temel stratejiler

46- Uçuş gecikmelerinde tehir (gecikme) en az………….. saat olduğunda bilet ücretinin geri ödenmesine ilişkin imkan sunulmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 5
B) 6
C) 4
D) 3
E) 2

Cevap : A) 5

47- Uçuşu gerçekleştirecek hava taşıma İşletmesi bir uçuşun planlanan hareket saatinden itibaren 1500 kilometreden daha kısa ve iç hatlardaki uçuşlar için…………………… saat veya daha fazla rötar yapmayı beklediğinde, bekleme süresine uygun olarak yemek ve içecek ikramları ile yolculara ücretsiz olarak süre kısıtlaması olmaksızın iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hizmeti teklif edilmesi zorunludur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 6
B) 2
C) 4
D) 10
E) 8

Cevap : B) 2

48- I. maliyet temelli ücretlendirme
II. talep bazlı ücretlendirme
III. hizmet bazlı ücretlendirme
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ücret farklılaştırma yaklaşımı içinde yer almaktadır.

A) I ve III
B) I, II, III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) Yalnız II

Cevap : B) I, II, III

 

Ders Kitabı

Auzef Havayolu Yönetimi Auzef Havayolu Yönetimi Ders Kitabı PDF

Havayolu Yönetimi Auzef Ders Kitabı

 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
error: Content is protected !!