Kırsal Turizm

Vize Final
2020-2021 Vize Soruları-1 Final Deneme -1
2020-2021 Vize Soruları-2 Final Deneme -2
Vize Deneme -1 Final Deneme -3
Vize Deneme -2 Final Deneme -4
Vize Deneme -3 2022-2023 Bütünleme Soruları
Vize Deneme -4

Kırsal Turizm

Kırsal Turizm Auzef Kırsal Turizm Ders Kitabı PDF

Auzef Kırsal Turizm Ders Kitabı

Kırsal Turizm 2020-2021 Vize Soruları-1

1- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İngiltere’de kırsal alanların estetik değerlerinin kıymetinin bilinme konusunda 1895 yılında tarihi yerleri korumaya yönelik bir kuruluş oluşturulması fikrini desteklemiş yazarlardan biri verilmiştir?

A) John Mashwood
B) George Catlin
C) Alan McGreek
D) Missouri Yellowstone
E) William Wordsworth

Cevap : E) William Wordsworth

2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde biyosfer rezervin kapsamı verilmiştir?

A) Biyolojik çeşitliliğin korunması Ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığı arasındaki çatışmaların sürdürülebilir bir şekilde çözülmesine donuk temel bir yaklaşımdır.
B) Biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesine donuk temel bir yaklaşımdır
C) Kırsal bölgelerde yaşayan insanlının ekonomik kalkınmalarının gerçekleştirilebilmesi için, doğal kaynaklardan en fazla yararlanmasının
yolarının bulunması yaklaşımıdır.
D) Kırsal mekanlarda yer alan kırsal yerleşmelerin nüfuslarının artırılabilmesi için gerekli olan eğitimin verilmesi yaklaşımıdır.
E) Flora ve faunaya ait biyolojik değerlerin gelecek nesillerin ihtiyaçları da dikkate alınarak ekonomik ömürlerinin uzatılmasına özen gösterilmesi yaklaşımıdır.

Cevap : A) Biyolojik çeşitliliğin korunması. Ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığı arasındaki çatışmaların sürdürülebilir bir şekilde çözülmesine donuk temel bir yaklaşımdır.

3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkiye’nin korunan alanlarının toplam sayısı nedir?

A) 2954 adet
B) 107 adet
C) 952 adet
D) 1914 adet
E) 40 adet

Cevap : D) 1914 adet

4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) standartlarına bir yerleşimin kırsal turizm alanı sayılabilmesi için en fazla sahip olabileceği nüfus miktarı verilmiştir?

A) Nüfusu 20.000’e kadar olan
B) Nüfusu 10.000’e kadar olan
C) Nüfusu 200’e kadar olan
D) Nüfusu 2.000’e kadar olan
E) Nüfusu 5.500’e kadar olan

Cevap : A) Nüfusu 20.000’e kadar olan

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, İspanya’da kırsal turizmin geliştirilmesi için Crufia ve Ponte bölgelerindeki 9 kırsal yerleşmeyi içine alan projenin adı verilmiştir?

A) “Kırsal Kalkınma Projesi”
B) “Valencia Projesi”
C) “Topraksız Köyleri Kalkındırma Projesi”
D) “Portodemouros Programı”
E) “Orman Köylerini Kalkındırma Programı”

Cevap : D) “Portodemouros Programı

6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 19. yüzyıl Avrupa’sında, her yaz yarım milyondan fazla ziyaretçi çeken İsviçre’deki bölgenin adı verilmiştir?

A) Bernese Oberland
B) Alpler bölgesi
C) Berthard
D) Hartz
E) Göller Belgesi

Cevap : A) Bernese Oberland

7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “doğadan temel ihtiyaçları karşılamak” anlayışı ilk defa doğa koruma fikrinin ortaya çıkmasına neden olmuşken günümüzdeki doğa korumasının amacı verilmiştir?

A) İhtiyaçların mümkün olabildiğince suni yollarla karşılanması
B) İhtiyaçların doğadan karşılanması
C) Doğal kaynakların kesinlikle korunması
D) Doğal kaynaklardan sadece kırsal turizm amacıyla yararlanılması
E) Çok yönlü yararlanma

Cevap : E) Çok yönlü yararlanma

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını ifade eder” tanımının ait olduğu koruma statüsü verilmiştir?

A) Özel çevre koruma bölgeleri
B) Yaban hayatı koruma sahası
C) Doğal sit alanı
D) Tohum mescereleri
E) Milli park

Cevap : E) Milli park

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 1872 yılında ilan edilen ilk ABD ulusal parkı verilmiştir?

A) Sekoya Milli Parkı
B) Gates of the Arctic Milli Parkı
C) Meckinac Milli Parkı
D) Yellowstone Milli Parkı
E) Yosemite Milli Parkı

Cevap : D) Yellowstone Milli Parkı

10- I.Deniz kıyılarının aşırı kullanımı nedeniyle kirlenmesi, betonlaşması ve şehirlerden farkı kalmaması
II.Yüksek talepten dolayı deniz turizminin ucuz olması
III.Kentsel yaşamın giderek daha stresli, baskıcı ve sınırlayıcı kurallarla bezenmesi
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Soykan’a göre insanları kırsal alanlara yönelten sebepler doğru olarak verilmiştir?

A) I ve III
B) Sadece I
C) I ve II
D) Sadece II
E) II ve III

Cevap : A) I ve III

11- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir alanın sahip olduğu peyzaj güzelliği. Flora ve faunasının halkın belirli bir süre için yararlanması amacıyla koruma altına alınması fikrinin ilk kez ortaya çıktığı ülke verilmiştir?

A) Hollanda
B) ABD
C) Mısır
D) Belçika
E) Çin

Cevap : A) Hollanda

12- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkiye’deki 40 adet milli parktan biri olan Yozgat Çamlığı Milli Parkının kapladığı alan verilmiştir?

A) 2.600 Hektar
B) 1.187 Hektar
C) 35.179 Hektar
D) 3.251 Hektar
E) 267 Hektar

Cevap : E) 267 Hektar

13- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dünya Tabiatı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre dünya yüzeyinin ne kadarının korunan alan olarak ayrıldığı verilmiştir?

A) %12’si
B) %32’si
C) %6’sı
D) %8’i
E) %44’ü

Cevap : A) %12’si

14- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kırsal turizmin özelliklerinden biri verilmemiştir?

A) Turistlerin özellikleri
B) Gösteri
C) Konaklama
D) Yöre
E) İşletme

Cevap : B) Gösteri

15- I.Turistleri geleneksel kıyı turizminin egemenliğinden kurtarmak
II.Kırsal yörelerin dinlendirici atmosferinden yararlanmaya olanak sağlar
III.Gelir düzeyi diğer sektörlere göre yüksek olan tarım üreticisine ek bir
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kırsal turizmi önemli kılan özellikleri bir arada verilmiştir?

A) Sadece I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve III
E) Sadece II

Cevap : B) I ve II

16- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Polonya’daki Polonya’daki “Baloweza Milli Parkı’nın hangi alanda en iyi milli park seçildiği verilmiştir?

A) Zonlama sisteminin en iyi uygulandığı alanlar
B) Koruma sisteminin en iyi uygulandığı alanlar
C) İzleme sisteminin en iyi uygulandığı alanlar
D) Ziyaretçi sisteminin en iyi uygulandığı alanlar
E) İşletme sisteminin en iyi uygulandığı alanlar

Cevap : C) İzleme sisteminin en iyi uygulandığı alanlar

17- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kırsal turizmin gelişmesini sağlayan nedenlerin karakteri verilmiştir?

A) Ne zaman ortaya çıkacağının belli olmaması
B) Beklenmedik dönemlere özgü bir hareket olması
C) Kısa dönemli olması
D) Aniden ortaya çıkması
E) Uzun dönemli olması

Cevap : E) Uzun dönemli olması

18- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, köylerdeki turizm açısından önemli çekiciliklerden biri verilmemiştir?

A) El sanatları
B) Mimarisi
C) Sanat ve gösteri merkezleri
D) Geleneksel yaşam tarzları
E) Örf ve adetleri

Cevap : C) Sanat ve gösteri merkezleri

19- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Korunan Alan” kavramının kapsamı verilmiştir?

A) Doğada bulunan olağanüstü güzelliklere sahip kaynak değerlerin korunması ve kollanması
B) insanlık tarihinde son derece büyük izler bırakmış olaylar veya kişilerin korunması
C) Biyolojik kaynakların ve bununla ilişkili kültürel değerlerin zedelenmesini ve devamlılığının sağlanması
D) Sadece bitkisel kaynaklı değil aynı zamanda hayvansal kökenli zenginliklerin de korunması ve muhafaza etmesi
E) Biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması

Cevap : E) Biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması

20- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, DPT’ye göre kırsal alanlara özgü niteliklerden biri verilmemiştir?

A) Yaşam ortamı ve ekonomik faaliyetler önemli ölçüde doğal üretim kaynaklanan bağlı olması
B) Gelenek ve törelerin, yaşam biçimini ve kurallarını etkileme gücünün fazla olması
C) Teknolojik gelişmelerin yaşama ve üretime gecikmeli olarak dâhil olması
D) insan ilişkilerinde samimiyetsizlik hâkim olması
E) Ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişme sürecinin, göreceli olarak yavaş işlemesi

Cevap : D) insan ilişkilerinde samimiyetsizlik hâkim olması

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!