Kliniğe Girişin Temel İlkeleri

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri

Vize Final
2022 Vize Deneme -1 2021 Final Soruları
2022 Vize Deneme -2 2022-2023 Final Soruları
Vize Soruları
2022-2023 Vize Soruları

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri Vize Soruları

Klinisyen Veteriner Hekimin en önemli görevi nedir?

a) Diyagnoz
b) Prognoz
c) Profilaksi
d) Terapi
e) Endikasyon

Cevap : c) Profilaksi

3P Sendromu aşağıdaki hastalıklardan hangisi için kullanılır?

a) Tüberküloz
b) Pankreatit
c) Diyabet
d) Ruam
e) Kuduz

Cevap : c) Diyabet

Ölüm oranını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Morbidite
b) Mortalite
c) Prevalans
d) İnsidans
e) Indicatio

Cevap : b) Mortalite

Antitüssiv kullanımı hangi semptoma karşıdır?

a) Kusma
b) Kaşıntı
c) Ağrı
d) Öksürük
e) İshal

Cevap : d) Öksürük

Yapılan bir araştırma sonucunda 500 deneklik bir grupta Dermatomikoz saptanıp tedavi edilen 100 denek ve yeni Dermatomikoz saptanan 50 denek olduğuna göre bu topluluk için hastalığın prevalans oranı yüzde kaçtır?

a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50

Cevap : c) 30

En iyi teşhis yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Anatomik etyolojik
b) Etyolojik
c) Anatomik etyolojik patolojik
d) Semptomatik
e) Diferensiyel Diyagnoz

Cevap : c) Anatomik etyolojik patolojik

Patognomik semptomun özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Belirleyici
b) Bütünleyici
c) Örnekleyici
d) Açıklayıcı
e) Tamamlayıcı

Cevap : a) Belirleyici

Papağanını muayene için kliniğe getiren bir hasta sahibine hizmet veren klinisyen hangi alanda çalışmaktadır?

a) Kanatlı Hayvan Hekimliği
b) Yabani Hayvan Hekimliği
c) Büyük Hayvan Hekimliği
d) Egzotik Hayvan Hekimliği
e) Rodent Hekimliği

Cevap : d) Egzotik Hayvan Hekimliği

Aşağıdakilerden hangisinde üçgensel bir ilişki yoktur?

a) Engelli birey
b) Geriatri
c) Pediatri
d) Kadın Doğum Hekimliği
e) Veteriner Hekimlik

Cevap : d) Kadın Doğum Hekimliği

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi Zoonoz değildir?

a) Kuduz
b) Sporotrikoz
c) Tularemi
d) FIP
e) Ruam

Cevap : d) FIP

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri Vize Soruları

Yavaşa hangi hayvanın zapt-ı rabtı için kullanılan bir alettir?

a) At
b) İnek
c) Koyun
d) Köpek
e) Kedi

Cevap : a) At

Aşağıdakilerden hangisi nabız ile ilgili bir kavramdır?

a) Pulzasyon
b) Respirasyon
c) Endikasyon
d) Patogenez
e) Patognomik

Cevap : a) Pulzasyon

Aşağıdaki derece değerlerinden hangisi köpek için normal vücut sıcaklığı olarak kabul edilmez?

a) 37
b) 37.5
c) 38
d) 38.5
e) 39

Cevap : a) 37

Sabah ile akşam ateşleri arasındaki farkların bir dereceyi geçmediği ateş tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Febris continua
b) Febris remittens
c) Febris atipika
d) Febris intermittens
e) Febris recurrens

Cevap : a) Febris continua

Hiperemik mukozada hangi renk görülür?

a) Mavi
b) Siyah
c) Kırmızı
d) Pembe
e) Sarı

Cevap : c) Kırmızı

Aşı uygulamaları daha çok ne çeşit enjeksiyon türüne örnektir?

a) IM
b) SC
c) IV
d) Hepsi
e) Hiçbiri

Cevap : b) SC

Köpeklerde normal nabız sayısı dakikada kaçtır?

a) 70-120
b) 110-130
c) 28-40
d) 60-80
e) 70-80

Cevap : a) 70-120

A.maxillaris interna aşağıdaki hayvanlardan hangisinde nabız almak için kullanılır?

a) At
b) İnek
c) Köpek
d) Koyun
e) Kedi

Cevap : a) At

Atlarda solunum sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 8-16
b) 10-20
c) 10-30
d) 12-20
e) 12-30

Cevap : a) 8-16

Koyunlarda nabız hangi damardan alınır?

a) V.coccygea
b) carotis
c) coccygea
d) femoralis
e) V.jugularis

Cevap : d) femoralis

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi klinik muayene yöntemi değildir?

a) İnspeksiyon
b) Palpasyon
c) Perküsyon
d) Pulzasyon
e) Punksiyon

Cevap : d) Pulzasyon

Aşağıdakilerden hangisi delerek muayene yöntemidir?

a) Palpasyon
b) Punksiyon
c) Oskültasyon
d) Perküsyon
e) İnspeksiyon

Cevap : b) Punksiyon

Aşağıdakilerden hangisi palpasyonda alınan kıvamlardan değildir?

a) Katı
b) Sıvı
c) Sert
d) Yumuşak
e) Fluktuasyon

Cevap : b) Sıvı

Rivalta deneyinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Asetik asit glasiel
b) Su
c) HCL
d) Tuz
e) Benzidine

Cevap : a) Asetik asit glasiel

Akciğerlerin perküsyonunda aşağıdaki seslerden hangisi alınır?

a) Açık
b) Kapalı
c) Mat
d) Davuli
e) Respirasyon

Cevap : a) Açık

Röntgen aşağıdaki klinik muayene yöntemlerinden hangisine örnek olabilir?

a) Palpasyon
b) İnspeksiyon
c) Perküsyon
d) Oskültasyon
e) Punksiyon

Cevap : b) İnspeksiyon

Burun meri sondası aşağıdaki hayvanlardan hangisinde kullanılır?

a) İnek
b) Koyun
c) At
d) Domuz
e) Kedi

Cevap : c) At

Trokar uygulaması aşağıdaki klinik muayene yöntemlerinden hangisi ile ilgilidir?

a) İnspeksiyon
b) Palpasyon
c) Perküsyon
d) Punksiyon
e) Oskültasyon

Cevap : d) Punksiyon

Ölçüm yöntemleri aşağıdaki klinik muayene yöntemlerinden hangisi ile ilgilidir?

a) İnspeksiyon
b) Palpasyon
c) Perküsyon
d) Punksiyon
e) Oskültasyon

Cevap : a) İnspeksiyon

Aşağıdaki lenf yumrusundan hangisi köpekte arka bacakta palpe edilebilir?

a) Cubiti
b) Subiliac
c) Popliteal
d) Coccygea
e) Farengeal

Cevap : c) Popliteal

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi antikoagulant madde değildir?

a) Heparin
b) Sitrat
c) Benzidine
d) EDTA
e) Okzalat

Cevap : c) Benzidine

Aşağıdaki hemogram parametrelerinden hangisi anemi için kullanılmaz?

a) RBC
b) PCV
c) MCV
d) PLT
e) HGB

Cevap : d) PLT

PCV değeri 20 olan bir hastada eritrosit sayısı 5, hemoglobin sayısı 2 ise MCV değeri kaçtır?

a) 8
b) 16
c) 20
d) 40
e) 50

Cevap : d) 40

Eritrositlerin büyüklükleri ile ilgili aşağıdaki parametrelerden hangisi fikir verir?

a) MCV
b) MCH
c) MCHC
d) RBC
e) PLT

Cevap : a) MCV

Hemogram parametrelerine bakılması için hayvandan ne alınmalıdır?

a) BOS
b) Kan
c) İdrar
d) Kıl
e) Gaita

Cevap : b) Kan

Kaç çeşit granülosit vardır?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 1

Cevap : b) 3

Eritrositlerin içinde bulundurduğu hemoglobin miktarı artmışsa bu anemi tipi hangisidir?

a) Normositik
b) Hipokromik
c) Hiperkromik
d) Makrositik
e) Normokromik

Cevap : c) Hiperkromik

Araştırıcılar pratik bir kural olarak kabaca hemoglobin konsantrasyonunun, hematokrit değerin kaç katı kadar olduğunu bildirmektedirler?

a) 1/2
b) 2
c) 1/3
d) 3
e) 1/4

Cevap : c) 1/3

Allerjik durumlarda aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

a) Monositoz
b) Eozinofili
c) Lenfositoz
d) Nötropeni
e) Anemi

Cevap : b) Eozinofili

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri Vize Soruları

1. Cerrahi kliniğinin alt bölümleri nelerdir?

Cevap: Cerrahi kliniği, genel cerrahi, ortopedi, kulak hastalıkları, göz hastalıkları, nöroşirurji, üroloji gibi alt bölümlere ayrılabileceği gibi tür bazında da bölümlendirilebilir.

2. Cerrahi kliniğinde teknisyenin görevlerine 2 örnek veriniz.

Cevap: Termometre, steteskop gibi aletlerin hazır bulundurulması, hasta, hasta sahibi ve diğer kişilerin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması örnek olarak verilebilir.

3. Portegü ne için kullanılır?

Cevap: İğne tutan da denen portegü dikiş iğnelerinin tutulması için kullanılan cerrahi alettir

4. Metzenbaum makasının kullanılmaması gereken bir işlem yazınız?

Cevap: Dikiş uzaklaştırması için kullanılmamalıdır.

5. Göz muayenesi için kullanılan bir alet ismi yazınız.

Cevap: Oftalmoskop

6. Kulak muayenesinde kullanılan bir alet ismi yazınız.

Cevap: Otoskop

7. Otoskop ve oftalmoskop gibi muayene araçlarının çalışması için gerekli olabilecek ve teknisyen tarafından kontrol edilmesi gerekn malzeme nedir.

Cevap: Bazı otoskop ve oftalmoskoplar C vey D piller ile çalışır. Bunların doluluğunun kontrol edilmesi gereklidir.

8. Hemostatik pens çeşitlerinden 2 tanesini yazınınız.

Cevap: Moskito ve Kelly hemostatik pensleri.

9. Hastaların tüylerini tıraş etmek için hangi aletlerden faydalanılır.

Cevap: Tıraş makineleri ve jiletlerden faydalanılır.

10. Refleks çekici hangi sistemin muayenesinde kullanılan bir alettir.

Cevap: Nörolojik sistem.

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri Vize Soruları

1. Ortopedik blok ne maksatla kullanılır.

Cevap: Çift tırnaklılarda bir tırnağın altında yara varsa diğer sağlam tırnağın altına yerleştirilerek yara iyileşmesine yardımcı olan malzemedir.

2. Pansuman yapmakta kullanılan malzemelere 3 örnek veriniz

Cevap: Gazlı bez, pamuk, sargı bezi örnek olarak verilebilir.

3. Spatula uçlu dikiş iğneleri hangi organı dikmek için tercih edilir

Cevap: Gözün kornea katmanı için kullanılır..

4. Dikiş ipliklerini genel olarak sınıflandırınız.

Cevap: Dikiş iplikleri emilen ve emilyen iplikler olarak sınıflandırılır. Bunlar ise kendi aralarında organik/sentetik, emilemeyen/emilmeyen iplikler olarak da sınıflandırılır.

5. Dezenfeksiyon nedir?

Cevap: Mikroorganizmaların sterilizasyon seviyesine ulaşmayacak ölçüde ortadan kaldırılmasına dezenfeksiyon denir

6. Antiseptik nedir?

Cevap: Mikrop öldürücü kimyasal maddelerin canlı üzerinde kullanılanlarına antiseptik denilmektedir

7. Hangi dezenfektan solusyonların günlük hazırlanarak kullanılmasında fayda vardır?

Cevap: Klor içeren, klor tablet ve sodyum hipoklorit günlük olarak hazırlanarak kullanılmalıdır.

8. Hidrojen peroksitin antiseptik olarak kullanıldığı konsantrasyon % kaçtır?

Cevap: % 3,5 luk konsantrasyonda antiseptiktir.

9. Klorheksidinin el temizlik fırçalarında kullanıldığı konsantrasyon % kaçtır.

Cevap: % 4 konsantrasyonda kullanılır.

10. Orta düzey dezenfeksiyon yapan ajanlara bir örnek veriniz.

Cevap: %70 alkol

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri Vize Soruları

1. Yara nedir, tanımlayınız?

Cevap: Yara, vücut yapılarının bütünlüğünün bozulması sonucu oluşan hasarı tanımlamak için kullan&#

x131;lan bir terimdir.

2. Primer yara iyileşmesi için gerekli şartlardan 2 sini yazınız?

Cevap: Yara yeni ya da yenileştirilmiş olmalı, yara dudakları arasında yabancı cisim bulunmamalı.

3. Pratik kategori 1 yaranın özellikleri nelerdir?

Cevap: Aseptik koşullarda gerçekleştirilen operasyonlar esnasında oluşturduğumuz yaralardır. Yara kenarları gerginlik olmaksızın dikilerek primer olarak kapatılır.

4. Yapışan pansumanda hangi malzeme kullanılır ve yapışan pansuman çeşitleri nelerdir.
Cevap: Yapışan pansuman için gazlı bez kullanılır. Kuru-kuru veya yaş-kuru olarak yapılabilir.

5. Pansumanın kullanım alanları nelerdir?

Cevap: Travma sonrası oluşmuş yaraları kapatmadan önce sarmak veya korumak, operasyon sonrası dikilerek kapatılmış yarayı korumak veya açık yaraların iyileştirilmesinde kullanılırlar.

6. Kanama nedir?

Cevap: Oranı ve süresi ne olursa olsun kanın damarların dışına çıkmasına kanama denir.

7. Kanamanın bölümleri nelerdir?

Cevap: Kanama iç kanama, dış kanama, primer kanama ve sekonder kanama olarak bölümlendirilebilir.

8. Kanamanın durudurulmasında kullanılan geçici hemostaz yöntemleri nelerdir?

Cevap: Parmak-el kullanarak, gazlı bezle kompres yaparak, esmarch sargısı-garo kullanarak ve basınçlı pansuman ile geçici olarak kanama durdurulabilir.

9. Hematemezis ve epistaksis terimleri hangi anlama gelmektedir?

Cevap: Hematemezis kan kusma, epistaksis ise burundan kan gelmesi anlamına gelir.

10. Bandajın 2. Katmanının görevleri nelerdir?

Cevap: Serum ve eksudatın emilmesi görevini üstlenir.

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri Auzef Kliniğe Girişin Temel İlkeleri Ders Kitabı PDF

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri Ders Kitabı

facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!