auzefKliniğe Girişin Temel İlkeleriLaborant ve veteriner sağlık

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri 2022-2023 Vize Soruları

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri 2022-2023 Vize Soruları

#1. MCHC parametresi hesap edilirken aşağıdakilerden hangileri kullanılır?

Cevap : B) PCV-HGB

#2. Bir yarayı belli bir basınçla yıkama işlemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) İrrigasyon

#3. Aşağıdaki şıklardan hangisinde teknisyenin cerrahi kliniğindeki görevlerinden bahsedilmemektedir?

Cevap : E) Cerrahi kliniğinin diğer kliniklerle koordinasyonu.

#4. Vücut sıcaklığı yükselmesine karşı aşağıdakilerden hangisinin kullanılması semptomatik endikasyona örnektir?

Cevap : C) Antipiretik

#5. Plessimetre aşağıdaki muayene yöntemlerinden hangisinde kullanılır?

Cevap : E) Perküsyon

#6. Hayvanların vücut sıcaklıkları başlıca rektumdan, nadiren de dişiler için vagina'dan alınır. Eğer bu değer kullanılacaksa rektumdan alınan değerden yaklaşık olarak ne kadar farklıdır?

Cevap : C) 0.5-1.0 °C kadar daha düşük

#7. Yumurtacı tavuk hekimliğinde daha çok aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik olarak klinisyen veteriner hekim görev yapar?

Cevap : A) Profilaksi

#8. Pansumanın 1. Katmanının yapışan (adherent) pansuman olarak tercih edildiği durum ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Ticari olarak satılan Hidrojel ve köpük pansumanlar bu iş için idealdir.

#9. Aşağıda cerrahi dikiş ipliği üretiminde kullanılan organik ve sentetik maddeler sıralanmıştır. Aşağıdaki maddelerden hangisinden üretilen dikiş ipliğinin kapillarite özelliği en azdır?

Cevap : B) Polipropilen

#10. Benzidin testi ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?

Cevap : A) Gizli kan

#11. IS şeklindeki enjeksiyon nereye yapılır?

Cevap : D) Kemik

#12. Yaşlı erkek köpeklerde rektal tuşe uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin palpasyonunda kullanılır?

Cevap : E) Prostat

#13. Anjiyokatlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Kas içi enjeksiyon yapmak için kullanılabilir.

#14. Hematokrit değerin birimi nedir?

Cevap : B) %

#15. Aşağıdaki aletlerden hangisi genelde baskın olmayan elde tutularak kullanılan bir cerrahi alettir?

Cevap : D) Doku tutma pensi

#16. Aşağıda cerrahi dikiş ipliği üretiminde kullanılan maddeler sıralanmıştır. Bunların hangisinden üretilen iplik emilmeyen karakterde olacaktır?

Cevap : A) Polyester

#17. I.Veteriner Hekimlik II. Geriatri III. Pediatri IV. Acil Hekimliği V. Zihinsel Engelli Hekimliği Yukarıdaki hekimlik alanlarından kaç tanesi üçgensel ilişki için örnek olabilir?

Cevap : D) 5

#18. Kedilerde normal Nötrofil sayısı 35-75 iken Tekir isimli kedide 25 ise hastalığı hakkında aşağıdakilerden hangisi uygundur?

Cevap : E) Viral bir enfeksiyon

#19. Aşağıdaki hayvan türlerinden hangisinin maksimum ile minimum normal vücut sıcaklığı değerleri arasındaki fark en azdır?

Cevap : C) At

#20. Cerrahi kliniği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Cerrahi hastalıkların tümü zaten ilaçla tedavi edilebilecek hastalıklardır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri 2022-2023 Vize Soruları

1. I.Veteriner Hekimlik
II. Geriatri
III. Pediatri
IV. Acil Hekimliği
V. Zihinsel Engelli Hekimliği
Yukarıdaki hekimlik alanlarından kaç tanesi üçgensel ilişki için örnek olabilir?

A) 3
B) 4
C) 1
D) 5
E) 2

Cevap : D) 5

2. Aşağıda cerrahi dikiş ipliği üretiminde kullanılan organik ve sentetik maddeler sıralanmıştır. Aşağıdaki maddelerden hangisinden üretilen dikiş ipliğinin kapillarite özelliği en azdır?

A) Kat-güt
B) Polipropilen
C) İpek iplik
D) Poliglaktin 910
E) Poliglikolik asit

Cevap : B) Polipropilen

3. IS şeklindeki enjeksiyon nereye yapılır?

A) Vena
B) Deri
C) Arter
D) Kemik
E) Kas

Cevap : D) Kemik

4. Aşağıdaki şıklardan hangisinde teknisyenin cerrahi kliniğindeki görevlerinden bahsedilmemektedir?

A) Gerekli alet ve malzemelerin hazır bulundurulması.
B) Zapt-i rapt için gerekli aletlerin hazır bulundurulması.
C) Atık kovalarının kontrolü.
D) Dezenfektan ve antiseptiklerin hazır bulundurulması.
E) Cerrahi kliniğinin diğer kliniklerle koordinasyonu.

Cevap : E) Cerrahi kliniğinin diğer kliniklerle koordinasyonu.

5. Yumurtacı tavuk hekimliğinde daha çok aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik olarak klinisyen veteriner hekim görev yapar?

A) Profilaksi
B) Terapi
C) Endikasyon
D) Diyagnoz
E) Prognoz

Cevap : A) Profilaksi

6. Benzidin testi ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?

A) Gizli kan
B) Ödem
C) Krepitasyon
D) Eksudat
E) Transudat

Cevap : A) Gizli kan

7. MCHC parametresi hesap edilirken aşağıdakilerden hangileri kullanılır?

A) WBC-HGB
B) PCV-HGB
C) PCV-RBC
D) RBC-HGB
E) WBC-PCV

Cevap : B) PCV-HGB

8. Aşağıda cerrahi dikiş ipliği üretiminde kullanılan maddeler sıralanmıştır. Bunların hangisinden üretilen iplik emilmeyen karakterde olacaktır?

A) Polyester
B) Kat-güt
C) Poliglikolik asit
D) Poliglaktin 910
E) Poliglekapron 25

Cevap : A) Polyester

9. Pansumanın 1. Katmanının yapışan (adherent) pansuman olarak tercih edildiği durum ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çıkarırken hayvan ağrı duyabilir.
B) Kuru/kuru ve yaş/kuru tarzda uygulanabilir.
C) Ticari olarak satılan Hidrojel ve köpük pansumanlar bu iş için idealdir.
D) Gün içinde birçok kez değiştirmek gerekebilir.
E) Çıkarırken bölgedeki sağlıklı dokuların da bir kısmı ölü dokularla birlikte ayrılabilir.

Cevap : C) Ticari olarak satılan Hidrojel ve köpük pansumanlar bu iş için idealdir.

10. Kedilerde normal Nötrofil sayısı 35-75 iken Tekir isimli kedide 25 ise hastalığı hakkında aşağıdakilerden hangisi uygundur?

A) Paraziter bir invazyon
B) Bakteriyel bir enfeksiyon
C) Tümör
D) Elektrik çarpması
E) Viral bir enfeksiyon

Cevap : E) Viral bir enfeksiyon

11. Bir yarayı belli bir basınçla yıkama işlemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bandaj
B) Revizyon
C) Pansuman
D) İrrigasyon
E) Debrideman

Cevap : D) İrrigasyon

12. Anjiyokatlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kas içi enjeksiyon yapmak için kullanılabilir.
B) Yüzlek venlere takılarak uygulanabilirler.
C) Vena jugularis’e takılarak kullanılabilirler.
D) Küçük bir tavşan için mor renk (26G) anjiyokat tercih etmek gerekir.
E) Damar içi ilaç ve serum vermek için kullanılırlar.

Cevap : A) Kas içi enjeksiyon yapmak için kullanılabilir.

13. Hematokrit değerin birimi nedir?

A) gr/100 ml
B) %
C) pg
D) fl
E) x 106/mm3

Cevap : B) %

14. Aşağıdaki aletlerden hangisi genelde baskın olmayan elde tutularak kullanılan bir cerrahi alettir?

A) Kely hemostatik pensi
B) Portekü
C) Makas
D) Doku tutma pensi
E) Koher hemostatik pensi

Cevap : D) Doku tutma pensi

15. Yaşlı erkek köpeklerde rektal tuşe uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin palpasyonunda kullanılır?

A) Karaciğer
B) Dalak
C) Böbrek
D) Akciğer
E) Prostat

Cevap : E) Prostat

16. Hayvanların vücut sıcaklıkları başlıca rektumdan, nadiren de dişiler için vagina’dan alınır. Eğer bu değer kullanılacaksa rektumdan alınan değerden yaklaşık olarak ne kadar farklıdır?

A) 1.0-1.5 °C kadar daha düşük
B) 1.0-1.5 °C kadar daha yüksek
C) 0.5-1.0 °C kadar daha düşük
D) Değişmez
E) 0.5-1.0 °C kadar daha yüksek

Cevap : C) 0.5-1.0 °C kadar daha düşük

17. Vücut sıcaklığı yükselmesine karşı aşağıdakilerden hangisinin kullanılması semptomatik endikasyona örnektir?

A) Antitüssiv
B) Antipruritik
C) Antipiretik
D) Antiemetik
E) Antibakteriyel

Cevap : C) Antipiretik

18. Aşağıdaki hayvan türlerinden hangisinin maksimum ile minimum normal vücut sıcaklığı değerleri arasındaki fark en azdır?

A) Kedi
B) İnek
C) At
D) Köpek
E) Koyun

Cevap : C) At

19. Cerrahi kliniği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ortopedi hastalarının muayene edildiği kliniktir.
B) Cerrahi hastalıkların tümü zaten ilaçla tedavi edilebilecek hastalıklardır.
C) Nöroşirurji hastalarının takibi cerrahi kliniğinde yapılır.
D) Genel cerrahi hastalarının muayenesinin yapıldığı kliniktir.
E) Üroloji hastalarının takibi cerrahi kliniğinde yapılır.

Cevap : B) Cerrahi hastalıkların tümü zaten ilaçla tedavi edilebilecek hastalıklardır.

20. Plessimetre aşağıdaki muayene yöntemlerinden hangisinde kullanılır?

A) Palpasyon
B) Oskültasyon
C) Punksiyon
D) inspeksiyon
E) Perküsyon

Cevap : E) Perküsyon

facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!