auzefLaborant ve veteriner sağlıkSürü Sağlığı Yönetimi

Sürü Sağlığı Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

Sürü Sağlığı Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sürü sağlığı ve yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

Cevap : C) İstihdam sağlanması

#2. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde hayvan sağlığı ekonomisi alanında yapılan çalışmaların kısıtlı olmasının nedenidir?

Cevap : D) Hayvan sağlığına ilişkin tutulan verilerin dar kapsamlı olması

#3. Süt sığırcılığında hayvanların verim yönlü değerlendirilmesinde hangi verim bilgisi temel alınır?

Cevap : A) 305 gün süt verimi

#4. Hastalık kontrol önlemlerine yatırım yapmanın maliyeti ne zaman sonlandırılmalıdır?

Cevap : B) Artan üretkenliğin faydasını (gelir) aştığında

#5. Aşağıdakilerden hangisi ayak problemlerinin sebep olduğu ekonomik kayıplardan biri değildir?

Cevap : B) Kısalan buzağılama aralığı

#6. ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'de somatik hücre sayısı için kabul edilen yasal sınırlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

Cevap : A) 750.000 adet/ml, 400.000 adet/ml ve 500.000 adet/ml

#7. Teat deeping işlemini açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Sağım sonunda kullanılan memeleri solüsyona daldırma işlemine verilen ad

#8. Aşağıdakilerden hangisi sürü durumunu analiz etmek için kullanılacak yöntemlerden biri değildir?

Cevap : E) Sağımdan sonra yemlikte yem yiyen ineklerin oranı

#9. Mastitisli bir inek tedavi edildikten sonra süt verimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Sağlıklı dönemdeki süt verimi seviyesine tekrar ulaşamaz.

#10. Topallık puanlamasında "Sırt çizgisi dururken ve yürürken düzdür. Uzun adımlarla yürür" olarak tanımlanan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Normal

#11. Aşağıdakilerden hangisi somatik hücre sayısına etki eden faktörlerden biri değildir?

Cevap : B) Gebelik

#12. Dişi hayvanların doğumdan kurutuluncaya kadar, meme bezlerinden süt salgılanması olayına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Laktasyon

#13. Topallık bulgusu görülmeden kaç hafta öncesinden süt veriminde azalma gözükm başlamaktadır?

Cevap : E) 3 hafta

#14. Hayvanın kulak numarası, ırkı, cinsiyeti, ana ve baba bilgileri, doğum tarihi gibi hayvanla ilgili kayıtlar hangi tip kayda girmektedir?

Cevap : A) Tanımlayıcı kayıtlar

#15. Kuruya çıkartmanın temel gerekçelerinden biri bu dönemde buzağının çok hızlı gelişmesidir. Buzağı gelişiminin yüzde kaçını bu dönemde gerçekleştirir?

Cevap : E) 70

#16. Sağım esnasında, inekle ilk temastan sonra kaç dakika içinde sağıma başlanmalıdır?

Cevap : D) 2 dakika

#17. Hangi aylarda mastitis oranı artmaktadır?

Cevap : C) Kış

#18. Aşağıdakilerden hangisi mastitis kontrol programında sürü durumunu analiz etmek için kullanılan parametrelerden biridir?

Cevap : C) Tanktaki sütün somatik hücre sayısı

#19. Aşağıdakilerden hangisi ayıklamanın temel amaçlarından birisidir?

Cevap : E) Verimsiz hayvanları sürüden uzaklaştırmak

#20. Aşağıdakilerden hangisi ayak problemlerinin sebeplerinden biri değildir?

Cevap : D) Yavrunun doğum ağırlığının fazlalığı

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sürü Sağlığı Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi ayıklamanın temel amaçlarından birisidir?

A) Et açığını kapatmak
B) Arz talep dengesi oluşturmak
C) Ürünün fiyatını arttırmak amacıyla üretimi azaltmak
D) Tedavi masrafı ödememek için hasta hayvanları uzaklaştırmak
E) Verimsiz hayvanları sürüden uzaklaştırmak

Cevap : E) Verimsiz hayvanları sürüden uzaklaştırmak

2. Aşağıdakilerden hangisi ayak problemlerinin sebeplerinden biri değildir?

A) Beslenme hataları
B) Hayvanın ırk ve genetik yatkınlığı
C) Yaralanma
D) Yavrunun doğum ağırlığının fazlalığı
E) Ortam ve barınak koşullarının iyi olmaması

Cevap : D) Yavrunun doğum ağırlığının fazlalığı

3. Topallık puanlamasında “Sırt çizgisi dururken ve yürürken düzdür. Uzun adımlarla yürür” olarak tanımlanan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Topal
B) Piyeten
C) Normal
D) Hafif topal
E) Şiddetli topal

Cevap : C) Normal

4. Topallık bulgusu görülmeden kaç hafta öncesinden süt veriminde azalma gözükm başlamaktadır?

A) 7 hafta
B) 5 hafta
C) 4 hafta
D) 6 hafta
E) 3 hafta

Cevap : E) 3 hafta

5. Aşağıdakilerden hangisi ayak problemlerinin sebep olduğu ekonomik kayıplardan biri değildir?

A) Süt verim kaybı
B) Kısalan buzağılama aralığı
C) İlaç masrafı
D) Uzayan sağım süresine bağlı artan işgücü
E) Buzağı kaybı

Cevap : B) Kısalan buzağılama aralığı

6. Aşağıdakilerden hangisi sürü durumunu analiz etmek için kullanılacak yöntemlerden biri değildir?

A) Tanktaki sütün somatik hücre sayısı
B) Mastitis nedeniyle ayıklama oranı
C) Mastitis olan ineklerin yüzdesi
D) SHS 250.000 hücre/ml olan ineklerin test günü yüzdesi
E) Sağımdan sonra yemlikte yem yiyen ineklerin oranı

Cevap : E) Sağımdan sonra yemlikte yem yiyen ineklerin oranı

7. Süt sığırcılığında hayvanların verim yönlü değerlendirilmesinde hangi verim bilgisi temel alınır?

A) 305 gün süt verimi
B) Laktasyon süt verimi
C) Kuruda kalma süresi
D) Buzağılama ayı
E) Laktasyon Süresi

Cevap : A) 305 gün süt verimi

8. Kuruya çıkartmanın temel gerekçelerinden biri bu dönemde buzağının çok hızlı gelişmesidir. Buzağı gelişiminin yüzde kaçını bu dönemde gerçekleştirir?

A) 90
B) 50
C) 80
D) 60
E) 70

Cevap : E) 70

9. Teat deeping işlemini açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürü yönetim programi
B) Sağım sonunda kullanılan memeleri solüsyona daldırma işlemine verilen ad
C) Ön sağım
D) Mastitis tedavisinde kullanılan antibiyotik
E) Mastitis aşısı

Cevap : B) Sağım sonunda kullanılan memeleri solüsyona daldırma işlemine verilen ad

10. Hastalık kontrol önlemlerine yatırım yapmanın maliyeti ne zaman sonlandırılmalıdır?

A) Sürüde yeni bir hastalık görülmediğinde
B) Artan üretkenliğin faydasını (gelir) aştığında
C) Doğum oranı istenilen seviyenin üzerine çıktığında
D) Süt verimi sürü ortalamasının üzerine çıktığında
E) Ölüm oranı istenilen seviyenin altına indiğinde

Cevap : B) Artan üretkenliğin faydasını (gelir) aştığında

11. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sürü sağlığı ve yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

A) İşletmelerin sermayesi olacak olan hayvan varlığını yetiştirmek
B) Hayvan verimlerinin ideal seviyelerde olması yoluyla işletmenin karlılığını arttırmak
C) İstihdam sağlanması
D) Üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması
E) Hayvan sağlığı ve hayvansal üretimin devamlılığını sağlamak

Cevap : C) İstihdam sağlanması

12. Dişi hayvanların doğumdan kurutuluncaya kadar, meme bezlerinden süt salgılanması olayına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mastitis
B) Inflamasyon
C) Kolostrum
D) Laktasyon
E) Boşaltım

Cevap : D) Laktasyon

13. Hayvanın kulak numarası, ırkı, cinsiyeti, ana ve baba bilgileri, doğum tarihi gibi hayvanla ilgili kayıtlar hangi tip kayda girmektedir?

A) Tanımlayıcı kayıtlar
B) Büyüme ile ilgili kayıtlar
C) Sağlık kayıtları
D) Döl verimi kayıtları
E) Süt verimi kayıtları

Cevap : A) Tanımlayıcı kayıtlar

14. Aşağıdakilerden hangisi somatik hücre sayısına etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Mevsim
B) Gebelik
C) Laktasyon dönemi
D) Yaş
E) Irk

Cevap : B) Gebelik

15. Hangi aylarda mastitis oranı artmaktadır?

A) Sonbahar
B) Mevsimin mastitis üzerine etkisi yoktur
C) Kış
D) Yaz
E) İlkbahar

Cevap : C) Kış

16. ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye’de somatik hücre sayısı için kabul edilen yasal sınırlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) 750.000 adet/ml, 400.000 adet/ml ve 500.000 adet/ml
B) 50.000 adet/ml, 40.000 adet/ml ve 50.000 adet/ml
C) 75.000 adet/ml, 30.000 adet/ml ve 10.000 adet/ml
D) 150.000 adet/ml, 300.000 adet/ml ve 750.000 adet/ml
E) 100.000 adet/ml, 200.000 adet/ml ve 300.000 adet/ml

Cevap : A) 750.000 adet/ml, 400.000 adet/ml ve 500.000 adet/ml

17. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde hayvan sağlığı ekonomisi alanında yapılan çalışmaların kısıtlı olmasının nedenidir?

A) Hayvan verimlerinin düşük olması
B) Meraların yetersizliği
C) Hayvan sayısının düşük olması
D) Hayvan sağlığına ilişkin tutulan verilerin dar kapsamlı olması
E) Kullanılan girdilerde dışa bağımlılık

Cevap : D) Hayvan sağlığına ilişkin tutulan verilerin dar kapsamlı olması

18. Mastitisli bir inek tedavi edildikten sonra süt verimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sağlıklı dönemdeki süt verimi seviyesine tekrar ulaşamaz.
B) Sağlıklı dönemdeki ile aynı düzeyde süt verimine ulaşır.
C) Mastitisli ineklerin tedavi sonrası süt verimi daha yüksek olur.
D) Mastitisli inek tedavi edildikten sonra tekrar süt alınamaz.
E) Mastitisli inekler tedavi edildikten sonra sürüden çıkartılırlar.

Cevap : A) Sağlıklı dönemdeki süt verimi seviyesine tekrar ulaşamaz.

19. Sağım esnasında, inekle ilk temastan sonra kaç dakika içinde sağıma başlanmalıdır?

A) 4 dakika
B) 1 dakika
C) 7 dakika
D) 2 dakika
E) 5 dakika

Cevap : D) 2 dakika

20. Aşağıdakilerden hangisi mastitis kontrol programında sürü durumunu analiz etmek için kullanılan parametrelerden biridir?

A) Tanktaki sütün yağ oranı
B) Tanktaki sütün donma noktası
C) Tanktaki sütün somatik hücre sayısı
D) Tanktaki sütün laktoz oranı
E) Tanktaki sütün yağsız kuru madde oranı

Cevap : C) Tanktaki sütün somatik hücre sayısı

facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık
Sürü Sağlığı Yönetimi 2021 Final

Sürü Sağlığı Yönetimi 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!