Kültürel Mirasın Korunması

Kültürel Mirasın Korunması

Vize Final
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
Vize Deneme-3 Final Deneme-3
Final Deneme-4

Kültürel Mirasın Korunması

——–, toplumun üyesi olan bir insan tarafından kazanılan alışkanlıklar ve bilgi, inanç, sanat, ahlak hukuk ve diğer yeteneklerden oluşan karmaşık bir bütündür.

a) Kültür
b) Temizlik yapıları
c) Arkeoloji
d) Ticaret yapıları
e) Askeri yapılar

Cevap : a)Kültür

Aşağıdakilerden hangisi, kültür kelimesini günümüzdeki anlamıyla kullanmıştır?

a) Samuel Pufendorf
b) Herder
c) Burnett Tylor
d) A.L. Kroeber
e) C. Kluckhohn

Cevap : a)Samuel Pufendorf

 ————– bir kültürün sosyal, ekonomik, politik, kültürel, tarihsel, teknik/teknolojik, estetik niteliklerine ilişkin belge değeri olan her türlü taşınıra verilen isimdir. Bu başlık altında ilk akla gelen, resim, heykel gibi sanat eserleri olmasına karşın, çok daha farklı eşyalar da bu grup altında yer alabilir.

a) Taşınmaz kültür varlıkları
b) Koruma
c) Taşınır kültür varlıkları
d) Onarım
e) Somut Kültürel Miras

Cevap : c)Taşınır kültür varlıkları

Aşağıdakilerden hangisinde somut kültürel miras, “tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya sualtındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır” şeklinde tanımlanmıştır?

a) Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü
b) Venedik Tüzüğü
c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.
d) Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü
e) Tarihi Bahçeler (Floransa Tüzüğü)

Cevap : c)Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.

Aşağıdaki yapılardan hangisi, “ticaret yapısı” örneğidir?

a) Agustus Mabedi
b) Ankara Hacı Bayram Camii
c) Amasya Kapıağası Medresesi
d) Bursa Emir Hanı.
e) Ankara Roma Hamamı

Cevap : d)Bursa Emir Hanı.

Somut olmayan kültürel miras örneklerinden Köroğlu’nun yerini Robin Hood, Kerem ile Aslı’nın yerini Romeo ve Juliet, Boz Atlı Hızır’ın yerini Noel Baba’nın almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yeterince ilgi çekici olmaması
b) Batıya olan ilginin fazla oluşu
c) Yazılı kaynakların az olması
d) Örgün ve yaygın eğitim alanına, kent yaşamına ve medyaya taşıyamaması.
e) Kültürel mirasa değer verilmemesi

Cevap : d)Örgün ve yaygın eğitim alanına, kent yaşamına ve medyaya taşıyamaması.

Aşağıdakilerden hangisi, somut kültürel mirasa örnek olarak gösterilemez?

a) Ankara Roma Hamamı
b) Ankara Saman Pazarı
c) İğne Oyası.
d) Sultanahmet Camii ve Çevresi
e) Çamlıca Camisi

Cevap : c)İğne Oyası.

lolonolo

Somut kültürel miras nedir?

a) Cami, medrese
b) Hepsi.
c) Köprüler
d) Tarihî alanlar
e) Antik yollar

Cevap : b)Hepsi.

Aşağıdakilerden hangisi, somut kültürel mirasa ait değildir?

a) Yöresel mimari
b) Oyunlar.
c) Modern miras
d) Kültürel güzergâh
e) Sembolik donatılar

Cevap : b)Oyunlar.

Aşağıdakilerden hangisi, somut olmayan kültürel mirasa örnektir?

a) Eski evler
b) Gölge oyunu.
c) Kaya resimleri
d) Arkeolojik malzeme
e) Mezarlar

Cevap : b)Gölge oyunu.

Mimari değeri aşağıdakilerden hangi faktör oluşturmaz?

a) Üstün sanat tarihi değeri taşımak
b) Türünün mimari gelişiminde tipolojik gelişimi açısından önemli olmak
c) Kendinden önce inşa edilen yapılardan esinlenmek.
d) Dönemin mimari üslubunun gelişimini sergilemek
e) Üstün nitelikli veya zengin bir cephe düzenine sahip olmak

Cevap : c)Kendinden önce inşa edilen yapılardan esinlenmek.

Türk-İslam sanatında hangi yapı türünün koşulsuz süreklilik değeri vardır?

a) Kervansaray
b) Camii.
c) İmaret
d) Tabhane
e) Yol

Cevap : b)Camii.

İşlevsellik değeri başka hangi değerle bütünleşebilir?

a) Belge
b) Ekonomik.
c) Teklik
d) Mimari
e) Teknik

Cevap : b)Ekonomik.

İzmir saat kulesi hangi değere sahiptir?

a) Ekonomik
b) Süreklilik
c) Tarihi
d) Kimlik.
e) Çevresel

Cevap : d)Kimlik.

Aşağıdaki hangi yapı anı değeri taşımaz?

a) Ankara II. Türkiye Büyük Millet Meclisi
b) İstanbul Haydar Paşa Garı
c) İstanbul Taksim Meydanı
d) Gelibolu yarımadası Şehitler Anıtı
e) Kahire Keops Piramidi.

Cevap : e)Kahire Keops Piramidi.

Antakya Kurtuluş Caddesi aşağıdaki hangi kültür varlıkları değerine girer?

a) Mitolojik değer
b) Çevresel değer.
c) Eğitim değeri
d) Sanatsal değer
e) Bilimsel değer

Cevap : b)Çevresel değer.

Eshab-ı Keyf mağaraları aşağıdaki hangi kültür varlıkları değerine girer?

a) Bilimsel değer
b) Çevresel değer
c) Eğitim değeri
d) Sanatsal değer
e) Mitolojik değer.

Cevap : e)Mitolojik değer.

“Yapıyı oluşturan toplumun yerleşmiş gelenekleri, yaşam biçimleri ve inanışları ile ilgili bir değerdir.” tanımı aşağıdaki kültür varlıkları değerlerinden hangisine uymaktadır?

a) Bilimsel değer
b) Çevresel değer
c) Eğitim değeri
d) Geleneksel değer.
e) Mitolojik değer

Cevap : d)Geleneksel değer.

“Yapılar ve onların bir araya gelerek oluşturdukları kentsel, kırsal ve arkeolojik alanlar, yaşamın mekâna yansıması olarak kabul edildiğinde, bu yapı ve alanlar, değişik dönemlerde yaşayan topluluklar ve onların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamlarıyla ilgili olarak en somut bilgileri veren güvenilir birer kaynak olmaktadırlar. Bu bağlamda öğretici değerleri vardır.” tanımı aşağıdaki kültür varlıkları değerlerinden hangisine uymaktadır?

a) Bilimsel değer
b) Çevresel değer
c) Eğitim değeri.
d) Geleneksel değer
e) Mitolojik değer

Cevap : c)Eğitim değeri.

Diviriği Ulu Camii aşağıdaki hangi kültürel varlılarının değerine girmektedir?

a) Bilimsel değer
b) Çevresel değer
c) Eğitim değeri
d) Geleneksel değer
e) Teklik/Benzersizlik değeri.

Cevap : e)Teklik/Benzersizlik değeri.

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına ilişkin protokol maddelerinden biri  değildir?

Yerel ulusal ve uluslararası platformlarda somut olmayan kültürel mrasın önemne duyarlılığı artırmak…

der_page_title - under_page_title -->
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) faaliyetleri arasında değildir?

Toplumun müzelere olan ilgisini arttırmak

Bedesten hangi yapı grubuna girmektedir?

Ticari

Kültürel Mirasın Korunması

Kültürel Mirasın Korunması Auzef Kültürel Mirasın Korunmasıoji Ders Kitabı PDF

Auzef Kültürel Mirasın Korunması Ders Kitabı

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!