Marka Yönetimi

Marka Yönetimi

Vize Final
2022 Vize Deneme Sınavı -1 2022 Final Deneme Sınavı-1
2022 Vize Deneme Sınavı -2 2022 Final Deneme Sınavı-2
2022 Vize Deneme Sınavı -3 2022 Final Deneme Sınavı-3
2021 Final Soruları

Marka Yönetimi

Marka Yönetimi Auzef arka Yönetimi Ders Kitabı PDF

Marka Yönetimi Ders Kitabı

 

Marka Yönetimi 2021 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi marka kişiliğinin sağladığı faydalardan biri değildir?

Cevap : satışları arttırmak

2. Gerçekçi, dürüst neşeli sağlıklı gibi alt boyutlara sahip olan marka kişiliği boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : samimiyet

3. İşletmenin birbiri ile yarışan çok sayıda markayı pazara sunması biçiminde ifade edilen marka yaratma stratejisi
aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : çoklu marka stratejisi

4. Firma değerini sağlayan ………………. bir takım organizasyonel özelliklerin ürün yararına eklenmesiyle oluşturulur.bu
özellikler genellikle ürünlerin sınıf özellikleri görsel imaj özellikleri ve maddi hissedilir özellikleri içerir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : marka kimliği

5. Aşağıdakilerden hangisi kapferer e göre markanın fonksiyonlarından biri değildir?

Cevap : maksimizasyon

6. Tüketicilerin ürünleri nasıl ve ne zaman kullandıkları firmalara markaları konumlandırmak için yardım edilebilir. Biçiminde konumlandırma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : kullanım temelli yaklaşım

7. Küresel markalara yönelik tutumlar konusunda yapılan araştırma sonucunda tüketiciler sınıflandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırma içerisine girmez?

Cevap : küresel düşünenler

8. ……… bir işletmenin imalatını ve veya ticaretini yaptığı malları başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan
işarettir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : ticaret markası

9. Aşağıdakilerden hangisi e pazarlamada önemli yer olan web sitelerini ziyaret edenlerin bu siteleri tekrar ziyaret
etmelerinin özelliklerinden değildir?

Cevap : görsel zenginlik

10. Marka sadakati ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : marka bağlılık (sadakat) pramidinin en altında yer alan marka bağlılığı olmayan tüketiciler markaları birbirinden çok farklı görmektedirler

11. Anker’in marka denkliği ölçüm türlerini sınıflandırdığı üç katagori aşağıdaklerden hangisi ile birlikte verilmiştir?

Cevap : bağlılık-çağrışım-farkındalık

12. Bu dönemde rekabet artmıştır. Üretilen malların satışı zorlaşmaya başlamıştır. Üretilen mal ve hizmetlerin
arzıtalebi karşılamaya başlamıştır. Tüketici istek ve gereksinimlerini hala ikinci plandadır. Biçiminde ifade edilen
pazarlama evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : satış

13. ………. Yeni ürüne bir marka adı verilirken mevcut marka ile yeni markanın bir kombinasyonunun yapılmasıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : yan markalama

14. Aşağıdakilerden hangisi ürün hattı genişlemesinin faydaları arasında yer alamaz?

Cevap : Farklı ürünlerin üretimi ile ölçek ekonomisinden faydalanılabilmesi

15. Marka iletişiminde daima hatırlanması gereken 3 stratejik nokta aşağıdakilerden hangisi birlikte verilmiştir?

Cevap : bağlılık, tutarlılık, uyum

16. Aşağıdakilerden hangisi Elektronik pazarlamanın dezavantajlarından biridir?

Cevap : Çok alternatif olduğu için fark edilmeyecektir.

17. Marka ile ilgili düzenleme olarak her fırıncının ürettiği ekmeklerin üzerinde bir markasının bulundurulması zorunluluğu aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?

Cevap : İngiltere

18. Aşağıdakilerden hangisi Marka alt yapısının unsurlarından biri değildir?

Cevap : marka katagorisi

19. Ürün pazardaki rakiplerinden farklı görülmesi algılanması ve hissedilmesi için ayırt edici ve tüketici için önem
taşıyan yönleri aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımıdır?

Cevap : marka konumlandırma

20. Aşağıdakilerden hangisi küresel marka oluşturuken dikkat edilmesi gereken etmenler arasında yer alamaz?

Cevap : yerel tüketiciler öncelikli olmalıdır.

21. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın litaritürdeki ilk tanımıdır?

Cevap : Pazarlama üreticiden tüketiciye doğru malların ve hizmetlerin akışını sağlayan işletme faaliyetleridir.

22. ………. Yeni ürün oluşumunu sağlayıp yayılan markaya adını veren adını veren markadır.
Yukarıdaki boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : ana marka

23. Markalar çok nadiren ve yalnızca çok dikkatli bir şekilde değişebilir. Bir markanın değişmesi şirket içinde gerçekleşmez. Tüketici zihninde gerçekleşir. Biçiminde ifade edilen yaratma kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : değişim kuralı

24. Elektronik medya ile yapılan pazarlama çalışmaları nasıl isimlendirilmektedir?

Cevap : interaktif pazarlama

25. Aşağıdakilerden hangisi Halkla ilişkilerin temel ilkeleri arasında yer alamaz?

Cevap : arabuluculuk

26. Bir ürün yada hizmetin tüm pazarlama faaliyetlerinin bilgi teknolojileri ve internet kanalıyla yürütülmesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

Cevap : elektronik pazarlama

27. Aşağıdakilerden hangisi marka denkliğini oluşturan unsurlardan değildir?

Cevap : algılanan faaliyet

28. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri küresel olmaya yönelten nedenler arasında yer almaz?

Cevap : yerel pazarın yeteri kadar çekici olması

29. ……… ana markanın adının kullanıldığı ve işletmenin yayıldığı katagorilerdeki ürüne verilen markadır. Boş bırakılan
yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : yayılan marka

30. ………….marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini üretim
usullerini coğrafi menşeilerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : garanti markası

31. Anker’in marka denkliği ölçüm türleri sınıflandırılmasındaki çağrışımlar farklılaştırma ölçümleri katagorisinde
aşağıdaki başlıklardan hangisi yer alır?

Cevap : marka kişiliği

32. ………… bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : hizmet markaları

33. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri küresel olmayan motive eden etmenler arasında yer alamaz?

Cevap : ulusal değerlerin öneminin artması

34. Marka denkliğinin akademisyenler tarafından değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan üç bakış aşağıdakilerden hangiisnde verilmiştir?

Cevap : tüketici işletme finansal odaklı

35. İyi tanınmış bir marka adını pazardaki farklı bir ürün grubunda yeni bir ürünün sunulması için kullanılması kavramlar tanımlar?

Cevap : marka genişleme

36. Bir firmanın şirketin yasal yapısını tanımlarken ………… şirketin ürünlerini benzerlerden ayırt etmeye yarar. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

Cevap : ticari unvan marka.

37. Aşağıdakilerden hangisi bir konumlandırma kriteri değildir?

Cevap : rassal

38. …………. ana markanın pek çok üründe kullanılması ve geniş bir marka yayılmasına sahip olmasıdır. Yukarıda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : aile markası

39. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinde kullanılan görsel ve işitsel araçlardan biri değildir?

Cevap : toplantı

40. İyi tanınmış bir marka adının pazardaki farklı bir ürün grubunda yeni bir ürünün sunulması için kullanılması
aşağıdaki kavram tanımlar?

Cevap : marka genişleme

41. ……………. uluslar arası şirketlerin yüksek kalite sunduğuna şüpheyle yaklaşmakta ve küresel markalardan
hoşlanmamakta.
Tanımında boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : anti küresel

42. Markalar ve ürünler bir insanın kendisiyle ilgili kavramların sembolleri haline gelebilir böylece marka kişinin kendi
imajıyla iletişim kullanması için bir yol sağlayarak kişiye kendini açıklama faydası sağlayabilir. Biçiminde ifade edilen
marka değeri önerisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : kendini ifade faydası

43. Aşağıdakilerden hangisi markanın sağladığı faydalardan biri değildir?

Cevap : fiyatların düşmesine yardımcı olmak

44. Aşağıdakilerden hangisi stratejik marka analizi sürecinde gerçekleştirilen kendi kendinin analizi başlıklarından biri
değildir?

Cevap : trendler

 

facebook Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!