Python Programlama

Python Programlama Deneme Sınavları
Çıkmış Sorular
Vize Final
2024-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları (Bilg. Prg.)
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Python Programlama Ünite Soruları
Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Python Programlama

Python Programlama ve Nesneye Yönelik Tasarımın Etkisi

Python, son yıllarda popülerliğini giderek artıran, yüksek seviyeli, genel amaçlı bir programlama dilidir. Ocak 2024’te yapılan Python Programlama Final Sınavı, bu dilin çeşitli yönlerini ve kullanım alanlarını gözler önüne seriyor. Sınav soruları, Python’un nesneye yönelik programlama özelliklerinden veri yapılarına, fonksiyon tanımlamadan veri analizine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu makalede, sınav sorularından hareketle Python programlamanın temel prensiplerini ve nesneye yönelik programlamanın önemini irdeleyeceğiz.

Nesneye Yönelik Programlama ve Python

Nesneye yönelik programlama (OOP), gerçek dünyadaki nesnelerin programlama ortamında modellenmesine dayanır. Python’da bu, canlı ve cansız her türlü nesnenin sınıflar ve nesneler aracılığıyla temsil edilmesiyle gerçekleşir. Bu yaklaşım, gerçek dünyadaki karmaşık problemlerin daha organize ve modüler bir şekilde çözülmesini sağlar. Python, nesneye yönelik programlamayı destekleyen sınıf ve nesne kavramlarıyla bu yapıyı başarıyla sunar.

Python ve Veri Yapıları

Python’daki listeler, demetler (tuple) ve sözlükler gibi veri yapıları, verileri organize etmek ve işlemek için hayati öneme sahiptir. Sınav sorularında yer alan dilimleme (slicing) ve indeksleme yöntemleri, Python’un bu veri yapılarını nasıl etkili bir şekilde kullandığını gösterir. Örneğin, bir listeden belirli elemanları seçmek veya bir demeti silmek gibi işlemler, Python’un veri işleme yeteneklerinin sadece bir parçasıdır.

Fonksiyonlar ve Kontrol Yapıları

Python’daki fonksiyon tanımlama yeteneği, kod tekrarını azaltır ve programın okunabilirliğini artırır. Parametre alabilen ve değer döndürebilen fonksiyonlar, Python’un esnekliğini ve işlevselliğini ortaya koyar. Ayrıca, kontrol yapıları (if-else blokları, döngüler vb.) programın akışını yönetir ve daha dinamik kodlar yazmamızı sağlar.

Python ve Veri Analizi

Pandas ve NumPy gibi kütüphaneler, Python’u veri analizi ve bilimsel hesaplamalar için güçlü bir araç haline getirir. DataFrame’ler ve diziler üzerinde yapılan işlemler, büyük veri setlerini işlemenin ne kadar kolay ve etkili olabileceğini gösterir. Python’un bu kütüphaneleri kullanma yeteneği, onu veri bilimi ve makine öğrenmesi alanlarında popüler bir seçim yapar.

Sonuç

Python Programlama Ocak 2024 Final Sınavı, Python’un esnek, kullanıcı dostu ve geniş uygulama alanlarına sahip bir programlama dili olduğunu kanıtlıyor. Nesneye yönelik programlamadan veri analizine kadar uzanan bu geniş spektrum, Python’un neden modern programlamanın vazgeçilmez bir parçası olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Öğrenciler ve profesyoneller için Python, hem teorik hem de pratik beceriler kazandıran kritik bir araçtır.

@lolonolo_com

Python Programlama 2023-2024 Final Soruları

1. Nesneye yönelimli programlama gerçek dünyadaki … programlama ortamında modellenmesi şeklinde ifade edilebilir.
Yukarıda … ile verilen boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi en uygundur?

A) insana özgü özelliklerin
B) yalnızca cansız nesnelerin
C) yalnızca canlı nesnelerin
D) soyut kavramların
E) canlı ve cansız nesnelerin

Cevap : E) canlı ve cansız nesnelerin

2. Python’da A = [“Python”, “programlama”, “dersini”, “çok”, “seviyorum”] şeklinde tanımlanıyor. Buna göre; A[0 : len(A) : 2]
Python kodu aşağıdaki seçeneklerden hangisini döndürür?

A) [‘Python’, ‘programlama’, ‘dersini’, ‘çok’]
B) [‘programlama’, ‘dersini’, ‘seviyorum’]
C) [‘Python’, ‘dersini’, ‘seviyorum’]
D) [‘Python’, ‘programlama’, ‘dersini’, ‘çok’, ‘seviyorum’]
E) [‘programlama’, ‘dersini’, ‘çok’, ‘seviyorum’]

Cevap : C) [‘Python’, ‘dersini’, ‘seviyorum’]

3. Python Programlama 2023-2024 Final Soruları 3. SORU-min
Yukarıda verilen Python kodlarına göre sonuc değişkeninin veri tipi nedir?

A) liste
B) sözlük
C) demet
D) str
E) int

Cevap : C) demet

4. Python’da adSoyad = (“elif”, “kartal”) şeklinde tanımlanıyor. Buna göre; del adSoyad
Python kodu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) adSoyad listesini tamamen siler.
B) adSoyad demetinin son elemanını siler.
C) adSoyad demetini tamamen siler.
D) adSoyad listesinin son elemanını siler.
E) adSoyad sözlüğünü tamamen siler.

Cevap : C) adSoyad demetini tamamen siler.

5. Python Programlama 5. SORU-min
Yukarıda verilen Python kodları ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Parametre alan ve değer döndüren bir fonksiyon tanımlanmıştır.
B) Parametre almayan ve değer döndürmeyen bir fonksiyon tanımlanmıştır.
C) Parametre alan ve değer döndürmeyen bir fonksiyon tanımlanmıştır.
D) Parametre almayan ve değer döndüren bir fonksiyon tanımlanmıştır.
E) fonksiyonum adlı fonksiyon çağrılmıştır.

Cevap : A) Parametre alan ve değer döndüren bir fonksiyon tanımlanmıştır.

6.

array ([[2,7],
[1,1],
[0,7],
[7,6],
[8,9]])

Yukarıda “a” adlı bir NumPy dizisi tanımlanıyor. Buna göre a.ndim kod satırı çalıştırıldığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi elde edilir?

A) 5
B) int32
C) (5,2)
D) 2
E) 10

Cevap : D) 2

7. Python Programlama 2023-2024 Final Soruları 7. SORU-min
Yukarıda Python kodlarında verilen while döngüsü ile bir “sonsuz döngü” elde edilebilmesi için kaç numaralı kod satırı kaldırılabilir?

A) 5
B) 1
C) 4
D) 3
E) 2

Cevap : A) 5

8. Python Programlama 2023-2024 Final Soruları 8. SORU-min
Yukarıda verilen Python kod satırları çalıştırıldığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi gerçekleşir?

A) 1 ile 999 dâhil olmak üzere 1 ile 999 arasındaki tüm sayılar alt alta ekrana yazdırılır.
B) 0 ile 999 dâhil olmak üzere 0 ile 999 arasındaki tüm sayılar yan yana ekrana yazdırılır.
C) 0 ile 1000 dâhil olmak üzere 0 ile 1000 arasındaki tüm sayılar yan yana ekrana yazdırılır.
D) 0 ile 999 dâhil olmak üzere 0 ile 999 arasındaki tüm sayılar alt alta ekrana yazdırılır.
E) 0 ile 1000 dâhil olmak üzere 0 ile 1000 arasındaki tüm sayılar alt alta ekrana yazdırılır.

Cevap : D) 0 ile 999 dâhil olmak üzere 0 ile 999 arasındaki tüm sayılar alt alta ekrana yazdırılır.

9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Python değişken tanımlama kurallarına uygun bir tanımlama işlemi gerçekleştirilmemiştir?

A) for = 3
B) sayi = 3
C) myNum = “3”
D) metin = 90
E) kar_43 = 1900

Cevap : A) for = 3

10. Python Programlama 10. SORU-min
Yukarıda verilen Python kod satırları çalıştırıldığında aşağıdakilerden hangisi döndürülür?

A) None
B) False
C) 1000
D) True
E) 400

Cevap : B) False

11. Python’da sınıf (class) kavramı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bir sınıftan birden fazla örnek türetilebilir.
B) Sınıflar, class anahtar kelimesiyle oluşturulur.
C) Bir sınıfın özelliklerine dolar ($) sembolü kullanılarak erişilebilir.
D) Bir sınıfın özelliklerine nokta (.) operatörü kullanılarak erişilebilir.
E) Özellikler (attributes), bir sınıfa ait değişkenlerdir.

Cevap : C) Bir sınıfın özelliklerine dolar ($) sembolü kullanılarak erişilebilir.

12. a = 50
b = 90.50
c = “Beşiktaş”
d = “E”
e = False
biçiminde veriliyor. Buna göre isinstance(…. , float)
Python kod satırında … ile belirtilen yere aşağıdaki seçeneklerde verilen değişken adlarından hangisi ya da hangileri getirilirse sonuç True elde edilir?

A) a ve b
B) Yalnıca a
C) Yalnızca c
D) d ve e
E) Yalnızca b

Cevap : E) Yalnızca b

13. Python Programlama Soruları 13. SORU-min
Yukarıda verilen Python kod satırlarında yer alan pass deyimi hakkında aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) else bloğunda oluşacak hataların göz ardı edilmesini sağlar.
B) if bloğunda oluşacak hataların göz ardı edilmesini sağlar.
C) secim değişkeninin aldığı değer icecekler listesi içinde bulunmazsa herhangi bir işlemin gerçekleştirilmeyeceğini belirtir.
D) secim değişkeninin aldığı değer icecekler listesi içinde bulunursa herhangi bir işlemin gerçekleştirilmemesini sağlar.
E) Varsayılan olarak ekrana: Seçim bulunamadı. Yazdırılmasını sağlar.

Cevap : D) secim değişkeninin aldığı değer icecekler listesi içinde bulunursa herhangi bir işlemin
gerçekleştirilmemesini sağlar.

14. “veri” adlı bir pandas DataFrame’inin V1 ve V2 adlı iki sütunu bulunmaktadır. Sütun adlarının sırasıyla ad ve soyad olarak değiştirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

A) veri = veri.setname(columns={“V1”: “ad”, “V2”: “soyad”})
B) veri = veri.load(columns={“V1”: “ad”, “V2”: “soyad”})
C) veri = veri.usename(columns={“V1”: “ad”, “V2”: “soyad”})
D) veri = veri.rename(columns={“V1”: “ad”, “V2”: “soyad”})
E) veri = veri.relevel(columns={“V1”: “ad”, “V2”: “soyad”})

Cevap : D) veri = veri.rename(columns={“V1”: “ad”, “V2”: “soyad”})

15. ad, soyad, yas, cinsiyet, gelir şeklinde 5 sütundan oluşan “calisan” adlı bir pandas DataFrame’i tanımlanıyor. Eğer tüm çalışanların ad ve soyadları elde edilmek istenirse aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılabilir?

A) calisan[“ad”,”soyad”]
B) calisan[1:2]
C) calisan(“ad”,”soyad”)
D) calisan[1:3]
E) calisan[[“ad”,”soyad”]]

Cevap : E) calisan[[“ad”,”soyad”]]

16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Spyder’daki “değişken gezgini” (variable explorer) olarak bilinen pencereyi tarif eder?

A) Yardım konularına erişilen penceredir.
B) Değişken, dizi, liste, fonksiyon gibi Python nesnelerinin görülüp yönetildiği penceredir.
C) Bilgisayardaki dosya ve klasörlerin görüldüğü penceredir.
D) Oluşturulan grafiklerin gösterildiği penceredir.
E) Python kodlarının yazıldığı penceredir.

Cevap : B) Değişken, dizi, liste, fonksiyon gibi Python nesnelerinin görülüp yönetildiği penceredir.

17. python -m venv sOrtam
Yukarıda verilen kod satırı “Spyder Terminal” ekranında çalıştırılıyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek istenmektedir?

A) Python betik (script) dosyası oluşturmak.
B) Python sanal ortamı (virtual environment) oluşturmak.
C) Python’da venv adlı bir değişken tanımlamak.
D) Python’da sOrtam adlı bir değişken tanımlamak.
E) Bilgisayardaki Python kurulumunu kaldırmak.

Cevap : B) Python sanal ortamı (virtual environment) oluşturmak.

18. … özelliklerin ve metotların tek bir sınıf içinde paketlenmesini ifade eder.
Yukarıdaki tanım, aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki kavrama aittir?

A) Örnek
B) Kapsülleme (encapsulation)
C) Nesneye yönelimli programlama
D) Miras alma/kalıtım (inheritence)
E) Çok biçimlilik (polymorphism)

Cevap : B) Kapsülleme (encapsulation)

19. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Python’da kullanıcı tarafından tanımlanan bir fonksiyon (user defined function) oluşturmak için kullanılır?

A) else
B) if
C) pass
D) break
E) def

Cevap : E) def

20. Python Programlama 20. SORU-min
Yukarıda verilen sorunun doğru şıkkını işaretleyiniz.

A) enumerate
B) break
C) zip
D) numerate
E) continue

Cevap : A) enumerate

Python Programlama

Python Programlama 2023-2024 Final Soruları

Python Programlama

Temel Bilgiler

Python, oldukça popüler ve çok yönlü bir programlama dilidir. Bu makalede, Python programlamaya giriş yapacak olanlar için temel bilgilere ve 2023-2024 vize sınavına yönelik sorulara odaklanacağız.

Python’un Doğuşu: İlk Sürüm

Python programlama dilinin ilk sürümü 1991 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu nedenle, doğru yanıt “B) 1991” olarak verilir. Python’un yaratıcısı olan Guido van Rossum, dilin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Python’un popülerliği, açık kaynak kodlu olması, okunabilir ve anlaşılır sözdizimi, geniş kütüphane desteği ve topluluk tarafından sürekli olarak güncellenmesi gibi faktörlere dayanmaktadır. Python, web geliştirme, veri analizi, yapay zeka, oyun geliştirme ve daha birçok alanda kullanılmaktadır.

Fonksiyonlara Sınırsız Parametre Göndermek: Operatörler

Python’da bir fonksiyona sınırsız sayıda parametre göndermek için kullanılan operatör “” işaretidir. Bu operatör, fonksiyonun aldığı parametre sayısını esnek hale getirir. Örneğin, bir fonksiyon belirli bir sayıda argümanla çağrılabilirken, “” operatörü ile istenilen sayıda argüman gönderilebilir. Bu, Python’ın esnekliğini ve kullanım kolaylığını artırır.

Python Sürümüne Bağlı Çıktılar

Python programlama dilinde yazılan kodların çalışma sonuçları, kullanılan Python sürümüne bağlı olabilir. Bazı özellikler yalnızca belirli Python sürümlerinde desteklenir. Örneğin, bir Python 3.9 kodu, Python sürümüne bağlı olarak farklı sonuçlar verebilir. Bu nedenle, Python kodları yazarken, kullanılan sürümün özelliklerini ve uyumluluğunu dikkate almak önemlidir.

Mantıksal Operatörler: “all” Fonksiyonu

Python’da mantıksal işlemler yapmak için “all” fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, bir dizi değeri değerlendirir ve bu değerlerin tümü “True” ise “True” döndürür. Aksi halde, “False” döndürür. “all” fonksiyonu, özellikle bir dizi değerin mantıksal “ve” işlemi gerektiği durumlarda kullanışlıdır.

Kodun Çıktısı ve Kaçış Dizileri

Python’da çıktıyı biçimlendirmek ve belirli düzenlemeleri sağlamak için kaçış dizileri kullanılır. “Merhaba\nDünya!” kodu örneğinde “\n” kaçış dizisi, çıktının yeni bir satıra geçmesini sağlar. Bu nedenle, çıktı “Merhaba” ve “Dünya!” iki farklı satırda görünür.

Döngüler ve Atlama Deyimleri

Python’da döngüler, belirli işlemleri tekrarlamak için kullanılır. Atlama deyimleri, döngülerin akışını kontrol etmek için kullanılır. “break,” “continue” ve “pass” gibi deyimler, döngüler içinde belirli koşullara bağlı olarak işlem akışını değiştirir. “break,” döngüyü tamamen sonlandırırken, “continue” döngüyü belirli bir koşulda geçer ve “pass” hiçbir işlem yapmaz.

Değişken Adlandırma Kuralları

Python’da değişkenler, belirli kurallara göre adlandırılmalıdır. Değişken adları harf, rakam veya alt çizgi içerebilir. Ancak, değişken adları sayılarla başlayamaz. Ayrıca, Python’un anahtar kelimeleri değişken adı olarak kullanılamaz. Örneğin, “if” veya “else” gibi anahtar kelimeler değişken adı olarak kullanılamaz.

Python’un Popülaritesi ve İşlevselliği

Python, birçok uygulama alanında kullanılabilen çok yönlü bir programlama dilidir. Özellikle veri analizi, web geliştirme, yapay zeka, oyun geliştirme ve bilimsel hesaplamalar gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Bu nedenle, Python’a hakim olmak, yazılım geliştirme kariyerinizde size büyük avantaj sağlayabilir.

Python Programlama Dilinin Adı

Python programlama dilinin adı, Monty Python adlı ünlü bir İngiliz komedi grubundan gelmektedir. Bu isim seçimi, Python dilinin yaratıcısı Guido van Rossum’un bir Monty Python hayranı olmasından kaynaklanır.

Sonuç: Python Programlama ve Temel Bilgiler

Python, hem yeni başlayanlar için hem de deneyimli geliştiriciler için mükemmel bir programlama dilidir. İlk sürümünden bu yana büyük bir gelişim gören Python, birçok uygulama alanında kullanılmaktadır ve işverenler için değerli bir beceri haline gelmiştir. Bu makalede ele aldığımız temel konuları anladığınızda, Python programlama yolculuğunuza başlamak için önemli bir temel oluşturmuş olacaksınız.

Python Programlama 2023-2024 Vize Soruları

1 -Python programlama dilinin ilk sürümü hangi tarihte piyasaya sürülmüştür?

A) 1980
B) 1991
C) 1995
D) 1990
E) 1985

Cevap : B) 1991

2. Bir fonksiyona sınırsız sayıda parametre göndermek için kullanılacak operatör aşağıdakilerden hangisidir?

A) æ
B) *
C) %
D) &
E) ++3

Cevap : B) *

3.

Python programlama soru 3

Yukardaki kod Python 3.9 ile çalıştırıldığında ekrana ne yazar?

A) Çalışmaz hata üretir.
B) İşlemci üreticinizi tanıyamadık.
C) İşlemci üreticiniz AMD’dir.
D) İşlemci üreticiniz ARM’dir.
E) İşlemci üreticiniz Intel’dir.

Cevap : A) Çalışmaz hata üretir.

4. Mantıksal ‘ve’ fonksiyonu ile aynı olan yerleşik fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) all
B) min
C) any
D) abs
E) sum

Cevap : A) all

5. print(“Merhaba\nDünya!”) Yukarıdaki kod parçasının çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merhaba Dünya!
B) Merhaba\nDünya!
C) Merhaba Dünya!
D) Merhaba
E) Dünya!

Cevap : C) Merhaba Dünya!

6. Atlama deyimleri döngüler içerisinde koşulların sağlanmadığı durumlarda işlemi iptal etmek, işlem yapmamak veya atlamak için kullanılan deyimlerdir. ….. kod akışını bir daha dönmemek üzere blok sonuna aktarır …… bulunduğu noktadan sonraki deyimleri çalıştırmadan ilk başa döndürür. ….. hiçbir işlem yapılmayacak yapılarda kullanılır.
Yukarıdaki paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) pass, continue, break
B) break, continue, pass
C) for, while, break
D) break, pass, continue
E) for, break , pass

Cevap : B) break, continue, pass

7. Python’da aşağıdakilerden hangisi bir değişken adlandırma kuralı ihlalidir değildir?

A) %ogrenci
B) @ogrenci
C) !ogrenci
D) #ogrenci
E) _ogrenci

Cevap : E) _ogrenci

8. Hangisi Python’ da hatalı ayrılmış bir anahtar sözcüktür?

A) elif
B) false
C) if
D) else
E) true9.

Cevap : E) true9.

9.

Python programlama soru 9, Python Programlama 2023-2024 Vize Soruları

Yukarıdaki kod parçasında, kullanıcı 123456 girer ise, ekrana hangi çıktı verilir?

A) Büyük ikramiyeyi kazandınız! Amorti kazandınız!
B) Kazanmadınız.
C) Amorti kazandınız!
D) Büyük ikramiyeyi kazandınız!
E) Büyük ikramiyeyi kazandınız! Kazanmadınız.

Cevap : A) Büyük ikramiyeyi kazandınız! Amorti kazandınız!

10. Python programlama dili hangi tür bir dildir?

A) Obje yönelimli
B) Yüksek seviyeli
C) Düşük seviyeli
D) Yapısal
E) Fonksiyonel

Cevap : B) Yüksek seviyeli

11.

Python programlama soru 11

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana gelen sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16
B) 6
C) 8
D) 9
E) 12

Cevap : C) 8

12. Python’da, bir fonksiyon içinde tanımlanan ve yalnızca o fonksiyon içinde erişilebilir ve kullanılabilen değişkenler …….. olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Açık alan değişkenleri
B) Kapalı alan değişkenleri
C) Genel alan değişkenleri
D) Yerleşik alan değişkenleri
E) Yerel alan değişkenleri

Cevap : E) Yerel alan değişkenleri

13.

Python programlama soru 13, Python Programlama 2023-2024 Vize Soruları

Yukarıdaki kod parçasında, bilet değişkeninin değeri 123457 ise, ekrana hangi çıktı verilir?

A) Kazanmadınız.
B) Belirtilen değere göre değişir.
C) Hata verir.
D) Tebrikler büyük ikramiyeyi kazandınız!
E) Amorti kazandınız!

Cevap : C) Hata verir.

14. Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi Deve (Camel) notasyonunda yazılmıştır?

A) ogrenci_no
B) _OgrenciAdi
C) ogrenciAdi
D) Ogrenci_adi
E) OgrenciNumarasi

Cevap : C) ogrenciAdi

15. Ders notlarına göre bilgisayar programlarının işlevsel olabilmesi için bilgisayarlarda gerekli olan iki unsur nedir?

A) Donanım ve yazılım
B) İşletim sistemi ve programlama dili
C) Yazılım ve programlama dili
D) Donanım, yazılım ve işletim sistemi
E) Yazılım ve işletim sistemi

Cevap : A) Donanım ve yazılım

16. while döngüsünü kullanırken, döngünün ne zaman sonlanacağını dikkatlice düşünmeniz gerekir. Aksi takdirde, döngü sonsuza kadar dönebilir ve bu da bir hata durumuna yol açabilir. Bu sorunu önlemek için, döngünün ne zaman sonlanacağını belirleyen bir …… ifadesi kullanmanız gerekir.
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) işlem
B) algoritma
C) for
D) deyim
E) koşul

Cevap : E) koşul

17. Bir fonksiyon ifade bloğunu tanımlamak için kullanılan anahtar kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) func
B) fonksiyon
C) definition
D) def
E) function

Cevap : D) def

18. Bilgisayar programlarının kodlanması için kullanılan ilk ilkel programlama dili, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Python
B) C++
C) C#
D) Analitik Motor
E) C

Cevap : D) Analitik Motor

19. Python programlama dilinin adı aşağıdakilerden hangisinden gelmektedir?

A) Bir matematiksel formülden
B) Bir müzik parçasından
C) Bir bilgisayar bilimcisinin adından
D) Bir ingiliz komedi grubu olan Monty Python’dan
E) Bir yılan türünden

Cevap : D) Bir ingiliz komedi grubu olan Monty Python’dan

20. Aşağıdaki şıklardan hangisinde değişken adlandırma için kural doğru değildir?

A) Değişken adları 10 karakterden fazla olabilir.
B) Değişken adları anahtar kelimeler olarak kullanılamaz.
C) Değişken adları harf, rakam veya alt çizgi içerebilir.
D) Değişken adları sayılarla başlayabilir.
E) Değişken adları büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Cevap : D) Değişken adları sayılarla başlayabilir.

 

Python Programlama 2022-2023 Vize Soruları

1. Ondalık sayıyı tam sayıya çeviren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) float()
B) str()
C) ord()
D) complex()
E) int()

Cevap : E) int()

2. Python Programlama 2022-2023 Vize Soruları 2. soru-min
Yukardaki kod çalıştırıldığında ekranda ne görülecektir?

A) Hata üretir
B) 19
C) None
D) “Hesaplayamadım”
E) 14

Cevap : D) “Hesaplayamadım”

3. Aşağıdaki kodlardan hangisinde örtülü tür dönüştürme yapılmıştır?

A) a = 7
b = 8.8
toplam = a + b
B) a = 7
b = 8.8
toplam = float(a) + b
C) a = 7
b = 8
toplam = a + b
D) a = 7
b = 8
toplam = int(a + b)
E) a = 7.7
b = 8.8
toplam = int(a + b)

Cevap : A) a = 7
b = 8.8
toplam = a + b

4. Tanımlandıktan sonra ömrü program çalıştığı sürece geçerli olan değişkenler, ….. olarak adlandırılmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) kapalı değişken
B) yerleşik değişken
C) yerel değişken
D) genel değişken
E) özel değişken

Cevap : D) genel değişken

5. Python, popüler bir programlama dilidir. 1991 yılında ….. tarafından tasarlanmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Dennis Ritchie
B) Linus Torvalds
C) Charles Babbage
D) Bill Gates
E) Guido van Rossum

Cevap : E) Guido van Rossum

6. Bir fonksiyona sınırsız sayıda parametre gönderilebilmesi için hangi operatör kullanılabilir?

A) *
B) &
C) +
D) %
E) /

Cevap : A) *

7. Python Programlama 2022-2023 Vize Soruları 7. soru-min
Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekranda aşağıdaki seçeneklerden hangisi görülecektir?

A) Elif
B) Ahmet
C) Ayşe
D) Boş ekran gelir.
E) Merhaba

Cevap : E) Merhaba

8. Python Programlama 2022-2023 Vize Soruları 8. soru-min
Yukarıda verilmiş olan kod çalıştırıldıktan sonra, klavyeden sayi1 için 10 , sayi2 için 20 ve islem için – girilirse çıkan sonuç ekranda nasıl görünür?

A) Yanlış işlem girdiniz
B) Traceback (most recent call last): File “….”, line 8, in
print(“{} – {} =
{}”.format(sayi1,sayi2,sayi1-sayi2))TypeError:
unsupported operand type(s) for -: ‘int’ and ‘str’
C) 10 * 20 = 200
D) 10 – 20 = -10
E) 10 + 20 = -10

Cevap : D) 10 – 20 = -10

9. Aşağıdakilerden hangisi hatalı karmaşık sayı tanımlamasıdır?

A) complex(12,7)
B) 12+7j
C) 12+j
D) 1j
E) 12+1j

Cevap : C) 12+j

10. Aşağıdakilerden hangisi satırın devamını sağlayan kaçış karakteridir?

A) #
B) ,
C) –
D) ?
E) \

Cevap : E) \

11. Yorumlanarak çalıştırılan diller, derlenmiş dillere nazaran daha …..çalışır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) optimize
B) güvenilir
C) yavaş
D) hızlı
E) etkin

Cevap : C) yavaş

12. Aşağıdakilerden hangisi Python’ da geçersiz tanımlayıcıdır?

A) Öğrenci1
B) ogrenciAdi
C) Ogrenci1
D) 1.Ogrenci
E) Ogrenci_Adi

Cevap : D) 1.Ogrenci

13. Aşağıdaki deyimlerden hangisi koşullu döngüdür?

A) if
B) while
C) if else
D) match / case
E) for

Cevap : B) while

14. Python kaynak kodlarının dosya uzantısı aşağıdaklerden hangisdir?

A) .exe
B) .pyc
C) .py
D) .ipynp
E) .c

Cevap : C) .py

15. Python Programlama 2022-2023 Vize Soruları 15. soru-min
Yukardaki gibi return deyimi barındırmayan bir fonksiyon çalıştığında toplam değişkenin değeri …..şeklindedir. Boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) False
B) None
C) Null
D) 12
E) True

Cevap : B) None

16. Bir sayının mutlak değerini döndüren yerleşik fonksiyon asağıdakilerden hangisidir?

A) max()
B) abs()
C) len()
D) min()
E) mutlak()

Cevap : B) abs()

17. Python Programlama 2022-2023 Vize Soruları 17. soru-min
Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekranda görülecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,1,2,3,4
B) 0,1,2,3,4,
C) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
D) 0,1,2,3,4,5
E) 0,1,2,3,4,5,

Cevap : B) 0,1,2,3,4,

18. Python kodlama dilinde kullanıcıdan veri alınması gereken durumlarda kullanılması gereken kod aşağıdakilerden hangisidir?

A) input()
B) printf()
C) put()
D) get()
E) print()

Cevap : A) input()

19. Python Programlama 2022-2023 Vize Soruları 19. soru-min
Yukarıda kullanıcının girdiği iki sayı birbirine eşitse bu sayının 4’e göre modunu alıp ekrana yazdıran python kodu bulunmaktadır. Programın düzgün çalışması için 1, 2, 3, 4 ve 5. satırlarda bulunan …..ifadesi yerine gelmesi gereken operatör ve ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1. satır int
2. satır int
3. satır ==
4. satır %
5. satır else:
B) 1. satır int
2. satır int
3. satır !=
4. satır //
5. satır elif sayi1 == sayi2:
C) 1. satır int
2. satır int
3. satır =
4. satır //
5. satır elif sayi1 != sayi2:
D) 1. satır int
2. satır int
3. satır !=
4. satır %
5. satır elif sayi1 == sayi2:
E) 1. satır int
2. satır int
3. satır =
4. satır %
5. satır elif sayi1 != sayi2:

Cevap : A) 1. satır int
2. satır int
3. satır ==
4. satır %
5. satır else:

20. Python Programlama dili aşağıdaki hangi programlama paradigmasını desteklemez?

A) Yapısal Programlama (Structured Programming)
B) Fonksiyonel Programlama (Functional Programming)
C) Mantıksal Programlama (Logic Programming)
D) Emirli Programlama (Imperative Programming)
E) Nesneye Dayalı Programlama (Object-oriented Programming)

Cevap : C) Mantıksal Programlama (Logic Programming)

Python Programlama

Python Programlama 2022-2023 Vize Soruları

Üniteler

Python’a Giriş
Temel Veri Türleri Ve Değişkenler
Operatörler
Akış Kontrolü
Listeler Ve Demetler
Sözlükler (dıctıonary)
Kümeler
Fonksiyonlar
Modüller – Tarih Ve Zaman İşlemleri
Hata Yönetimi Ve Dosya İşlemleri
Nesne Tabanlı Programlama (oop) Sınıflar
Nesne Tabanlı Programlama (oop) Nesneler
Nesne Tabanlı Programlama (oop) Kalıtım
Veritabanı İşlemleri

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO -Öğrenme Yönetim Sistemi

Python Programlama Auzef Python Programlama Ders kitabı pdf

Auzef Python Programlama Ders kitabı

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!