auzefBilgisayar ProgramcılığıPython ProgramlamaYönetim Bilişim Sistemleri

Python Programlama 2023-2024 Vize Soruları

Python Programlama 2023-2024 Vize Soruları

#1. Python'da aşağıdakilerden hangisi bir değişken adlandırma kuralı ihlalidir değildir?

Cevap : E) _ogrenci

#2. Bir fonksiyona sınırsız sayıda parametre göndermek için kullanılacak operatör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) *

#3. Yukarıdaki kod parçasında, bilet değişkeninin değeri 123457 ise, ekrana hangi çıktı verilir?

Cevap : C) Hata verir.

#4. Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi Deve (Camel) notasyonunda yazılmıştır?

Cevap : C) ogrenciAdi

#5. Hangisi Python' da hatalı ayrılmış bir anahtar sözcüktür?

Cevap : E) true9.

#6. Python'da, bir fonksiyon içinde tanımlanan ve yalnızca o fonksiyon içinde erişilebilir ve kullanılabilen değişkenler ........ olarak adlandırılır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : E) Yerel alan değişkenleri

#7. Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana gelen sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) 8

#8. Ders notlarına göre bilgisayar programlarının işlevsel olabilmesi için bilgisayarlarda gerekli olan iki unsur nedir?

Cevap : A) Donanım ve yazılım

#9. Python programlama dilinin ilk sürümü hangi tarihte piyasaya sürülmüştür?

Cevap : B) 1991

#10. Atlama deyimleri döngüler içerisinde koşulların sağlanmadığı durumlarda işlemi iptal etmek, işlem yapmamak veya atlamak için kullanılan deyimlerdir. ..... kod akışını bir daha dönmemek üzere blok sonuna aktarır ...... bulunduğu noktadan sonraki deyimleri çalıştırmadan ilk başa döndürür. ..... hiçbir işlem yapılmayacak yapılarda kullanılır. Yukarıdaki paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap : B) break, continue, pass

#11. Bilgisayar programlarının kodlanması için kullanılan ilk ilkel programlama dili, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Analitik Motor

#12. Mantıksal 've' fonksiyonu ile aynı olan yerleşik fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) all

#13. print("Merhaba\nDünya!") Yukarıdaki kod parçasının çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Merhaba Dünya!

#14. Yukardaki kod Python 3.9 ile çalıştırıldığında ekrana ne yazar?

Cevap : A) Çalışmaz hata üretir.

#15. Python programlama dilinin adı aşağıdakilerden hangisinden gelmektedir?

Cevap : D) Bir ingiliz komedi grubu olan Monty Python’dan

#16. Python programlama dili hangi tür bir dildir?

Cevap : B) Yüksek seviyeli

#17. Yukarıdaki kod parçasında, kullanıcı 123456 girer ise, ekrana hangi çıktı verilir?

Cevap : A) Büyük ikramiyeyi kazandınız! Amorti kazandınız!

#18. Aşağıdaki şıklardan hangisinde değişken adlandırma için kural doğru değildir?

Cevap : D) Değişken adları sayılarla başlayabilir.

#19. Bir fonksiyon ifade bloğunu tanımlamak için kullanılan anahtar kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) def

#20. while döngüsünü kullanırken, döngünün ne zaman sonlanacağını dikkatlice düşünmeniz gerekir. Aksi takdirde, döngü sonsuza kadar dönebilir ve bu da bir hata durumuna yol açabilir. Bu sorunu önlemek için, döngünün ne zaman sonlanacağını belirleyen bir ...... ifadesi kullanmanız gerekir. Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : E) koşul

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Python Programlama 2023-2024 Vize Soruları

Python Programlama 2023-2024 Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

AUZEF Yönetim Bilişim Sistemleri

Python Programlama 2023-2024 Vize Soruları

1 -Python programlama dilinin ilk sürümü hangi tarihte piyasaya sürülmüştür?

A) 1980
B) 1991
C) 1995
D) 1990
E) 1985

Cevap : B) 1991

2. Bir fonksiyona sınırsız sayıda parametre göndermek için kullanılacak operatör aşağıdakilerden hangisidir?

A) æ
B) *
C) %
D) &
E) ++3

Cevap : B) *

3.

Python programlama soru 3

Yukardaki kod Python 3.9 ile çalıştırıldığında ekrana ne yazar?

A) Çalışmaz hata üretir.
B) İşlemci üreticinizi tanıyamadık.
C) İşlemci üreticiniz AMD’dir.
D) İşlemci üreticiniz ARM’dir.
E) İşlemci üreticiniz Intel’dir.

Cevap : A) Çalışmaz hata üretir.

4. Mantıksal ‘ve’ fonksiyonu ile aynı olan yerleşik fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) all
B) min
C) any
D) abs
E) sum

Cevap : A) all

5. print(“Merhaba\nDünya!”) Yukarıdaki kod parçasının çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merhaba Dünya!
B) Merhaba\nDünya!
C) Merhaba Dünya!
D) Merhaba
E) Dünya!

Cevap : C) Merhaba Dünya!

6. Atlama deyimleri döngüler içerisinde koşulların sağlanmadığı durumlarda işlemi iptal etmek, işlem yapmamak veya atlamak için kullanılan deyimlerdir. ….. kod akışını bir daha dönmemek üzere blok sonuna aktarır …… bulunduğu noktadan sonraki deyimleri çalıştırmadan ilk başa döndürür. ….. hiçbir işlem yapılmayacak yapılarda kullanılır.
Yukarıdaki paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) pass, continue, break
B) break, continue, pass
C) for, while, break
D) break, pass, continue
E) for, break , pass

Cevap : B) break, continue, pass

7. Python’da aşağıdakilerden hangisi bir değişken adlandırma kuralı ihlalidir değildir?

A) %ogrenci
B) @ogrenci
C) !ogrenci
D) #ogrenci
E) _ogrenci

Cevap : E) _ogrenci

8. Hangisi Python’ da hatalı ayrılmış bir anahtar sözcüktür?

A) elif
B) false
C) if
D) else
E) true9.

Cevap : E) true9.

9.

Python programlama soru 9, Python Programlama 2023-2024 Vize Soruları

Yukarıdaki kod parçasında, kullanıcı 123456 girer ise, ekrana hangi çıktı verilir?

A) Büyük ikramiyeyi kazandınız! Amorti kazandınız!
B) Kazanmadınız.
C) Amorti kazandınız!
D) Büyük ikramiyeyi kazandınız!
E) Büyük ikramiyeyi kazandınız! Kazanmadınız.

Cevap : A) Büyük ikramiyeyi kazandınız! Amorti kazandınız!

10. Python programlama dili hangi tür bir dildir?

A) Obje yönelimli
B) Yüksek seviyeli
C) Düşük seviyeli
D) Yapısal
E) Fonksiyonel

Cevap : B) Yüksek seviyeli

11.

Python programlama soru 11

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana gelen sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16
B) 6
C) 8
D) 9
E) 12

Cevap : C) 8

12. Python’da, bir fonksiyon içinde tanımlanan ve yalnızca o fonksiyon içinde erişilebilir ve kullanılabilen değişkenler …….. olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Açık alan değişkenleri
B) Kapalı alan değişkenleri
C) Genel alan değişkenleri
D) Yerleşik alan değişkenleri
E) Yerel alan değişkenleri

Cevap : E) Yerel alan değişkenleri

13.

Python programlama soru 13, Python Programlama 2023-2024 Vize Soruları

Yukarıdaki kod parçasında, bilet değişkeninin değeri 123457 ise, ekrana hangi çıktı verilir?

A) Kazanmadınız.
B) Belirtilen değere göre değişir.
C) Hata verir.
D) Tebrikler büyük ikramiyeyi kazandınız!
E) Amorti kazandınız!

Cevap : C) Hata verir.

14. Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi Deve (Camel) notasyonunda yazılmıştır?

A) ogrenci_no
B) _OgrenciAdi
C) ogrenciAdi
D) Ogrenci_adi
E) OgrenciNumarasi

Cevap : C) ogrenciAdi

15. Ders notlarına göre bilgisayar programlarının işlevsel olabilmesi için bilgisayarlarda gerekli olan iki unsur nedir?

A) Donanım ve yazılım
B) İşletim sistemi ve programlama dili
C) Yazılım ve programlama dili
D) Donanım, yazılım ve işletim sistemi
E) Yazılım ve işletim sistemi

Cevap : A) Donanım ve yazılım

16. while döngüsünü kullanırken, döngünün ne zaman sonlanacağını dikkatlice düşünmeniz gerekir. Aksi takdirde, döngü sonsuza kadar dönebilir ve bu da bir hata durumuna yol açabilir. Bu sorunu önlemek için, döngünün ne zaman sonlanacağını belirleyen bir …… ifadesi kullanmanız gerekir.
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) işlem
B) algoritma
C) for
D) deyim
E) koşul

Cevap : E) koşul

17. Bir fonksiyon ifade bloğunu tanımlamak için kullanılan anahtar kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) func
B) fonksiyon
C) definition
D) def
E) function

Cevap : D) def

18. Bilgisayar programlarının kodlanması için kullanılan ilk ilkel programlama dili, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Python
B) C++
C) C#
D) Analitik Motor
E) C

Cevap : D) Analitik Motor

19. Python programlama dilinin adı aşağıdakilerden hangisinden gelmektedir?

A) Bir matematiksel formülden
B) Bir müzik parçasından
C) Bir bilgisayar bilimcisinin adından
D) Bir ingiliz komedi grubu olan Monty Python’dan
E) Bir yılan türünden

Cevap : D) Bir ingiliz komedi grubu olan Monty Python’dan

20. Aşağıdaki şıklardan hangisinde değişken adlandırma için kural doğru değildir?

A) Değişken adları 10 karakterden fazla olabilir.
B) Değişken adları anahtar kelimeler olarak kullanılamaz.
C) Değişken adları harf, rakam veya alt çizgi içerebilir.
D) Değişken adları sayılarla başlayabilir.
E) Değişken adları büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Cevap : D) Değişken adları sayılarla başlayabilir.

AUZEF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!