auzefBilgisayar ProgramcılığıYazılım Kalite ve TestiYönetim Bilişim Sistemleri

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Vize Soruları

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi birim testler için söylenemez?

Cevap : E) Kod parçasının hangi donanımda nasıl çalışacağını analiz eder.

#2. Bir yazılım riskinin sistem açısından kozmetik risk olarak adlandırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : D) Görsellik veya kullanışlılık olarak zarar vermektedir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi kurtarma testinin kontrolünü gerçekleştirdiği işlemlerden biri değildir?

Cevap : C) Yazılımın dışarıdan saldırıya uğrayıp uğramadığı

#4. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir yazılım geliştiricide olmasına gerek duyulmazken bir yazılım test uzmanında kesin olarak bulunması beklenir?

Cevap : B) Şüphecilik

#5. Aşağıdakilerden hangisi, diğer seçeneklerde verilenleri kapsayacak genel bir test ismidir?

Cevap : A) Performans Testi

#6. Aşağıdakilerden hangisi bir birim testi çeşidi değildir?

Cevap : B) Big-Bang Testleri

#7. I. Kullanılan yazılımda aritmetiksel işlemlerde 64 bit kullanılması gerekirken, yazılımın önceki sürümünde 16 bitlik değerlerin kullanılması ve bu durumun yazılımın yeni versiyonunda güncellenmemesi sonucunda hatalar oluşmuştur. II. Yazılımda kullanılan uzunluk ölçümlerinde İngiliz ölçü birimlerinin kullanılması sonucunda yazılımda çeşitli uyumsuzluklar yaşanmıştır. III. Bazı eski programlama dillerinde yıl bilgisinin 2 haneli olarak tasarlanması sonucunda 2000 yılının 00 şeklinde ifade edilmesi ile farklı sistemlerle beraber çalışma sorunu ortaya çıkmıştır. Yukarıda verilen yazılım hatalarının hangileri uyumluluk sorunu içermektedir?

Cevap : B) I, II ve III

#8. Bir görme engelli kullanıcı, bir yazılımı kullanırken zorluk çekiyorsa, bu yazılım aşağıdaki testlerin hangisinde gerekli başarıyı gösteremez?

Cevap : A) Erişilebilirlik Testi

#9. Kutu yaklaşımları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Beyaz kutu testleri genellikle detaysız testlerdir.

#10. Test karşılaştırma işlemi esnasında test karşılaştırıcı aşağıdakilerden hangilerini karşılaştırır?

Cevap : E) Beklenen sonuç – gerçekleşen sonuç

#11. Aşağıdaki hangi değerlere sahip olan bir yazılım riskinin RPN değeri 12 değildir?

Cevap : A) Sistem Açısından Önemine Göre: Kozmetik Risk
Müşteri Açısından Önemine Göre: İsteğe Bağlı
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Muhtemel

#12. Test işlemleri ile ilgili aşağıdaki rol ve açıklama eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Test analisti: Yapılan testlerin maliyetlerini çıkartan kişidir.

#13. Hartford Colesium Binası’nda uygulanan yazılımda bir formülün hesaplanmasında yapılan işlem hatası sonucunda büyük bir maddî kayıp meydana gelmiştir. Burada yapılan hata aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

Cevap : D) Mantık hatası

#14. Modüller arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan riskler aşağıdaki isimlerin hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : C) Entegrasyon Riskleri

#15. Öğrenci numaralarının girildiği bir alana girilen tüm değerlerin test edilmesi mümkün değildir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Alana girilebilecek doğru ya da yanlış sonsuz adet değer bulunması

#16. Kara kutu testi aşağıdakilerin hangisi ile ilgilenir?

Cevap : C) Arayüzlerin kullanılabilirliği

#17. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılımın farklı sistemlerde, farklı elemanlarla çalışması için yapılan testlerden biri değildir?

Cevap : E) Yük Testi

#18. Aşağıdakilerden hangisi bir belgelendirme hatası değildir?

Cevap : C) Yazılımda bazı noktalarda yanlış türde değişken kullanılması

#19. Test ve kalite kavramlarının zaman ile arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap : B) Test kısa süreli, kalite uzun süreli bir işlemdir.

#20. Aşağıdaki test kavramlarından hangisi test yürütme işlemi ile ilgili değildir?

Cevap : D) Test Koşulu

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Vize Soruları

Yazılım Kalite ve Testi: Bir Derinlemesine Analiz

Yazılım geliştirme süreci, bir dizi karmaşık ve entegre adımdan oluşur. Bu adımların her biri, yazılımın genel başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu makalede, yazılım kalitesi ve test süreçlerinin önemini, Hartford Coliseum Binası’nda yaşanan maddi kayıp gibi somut örneklerle ele alacağız. Bu örnekler, yazılım hatalarının çeşitli yönlerini ve bu hataların nasıl sınıflandırılabileceğini göstermektedir.

1. Yazılım Hatalarının Sınıflandırılması

Hartford Coliseum örneği, yazılım hatalarının nasıl ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Buradaki mantık hatası, yazılım mühendisliği ve kalite güvencesinde sıkça karşılaşılan bir sorundur. Yazılım hataları genellikle sözdizim hatası, anomali, tasarım hatası, mantık hatası ve belgeleme hatası gibi çeşitli kategorilere ayrılabilir. Her bir kategori, yazılım geliştirmenin farklı bir yönünü temsil eder ve bu yüzden farklı türdeki testlerle ele alınması gerekir.

2. Test Süreçleri ve Rol Tanımları

Test süreçleri, yazılımın kalitesini değerlendirmek ve iyileştirmek için hayati öneme sahiptir. Test süreç grupları, kritik test süreçleri, test direktörleri ve test koşulları gibi kavramlar, test süreçlerinin çeşitliliğini ve karmaşıklığını göstermektedir. Ayrıca, test süreçlerinde yer alan farklı roller – test mimarı, test yöneticisi ve test analisti gibi – her birinin kendine has görevleri ve sorumlulukları vardır. Bu roller, yazılım test süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir.

3. Test Türleri ve Yaklaşımları

Yazılım testi, birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlar arasında beyaz kutu, gri kutu ve kara kutu testleri yer alır. Her bir yaklaşım, yazılımın farklı yönlerini test etmek için tasarlanmıştır. Örneğin, beyaz kutu testi, yazılımın iç yapısına odaklanırken, kara kutu testi, yazılımın dışsal davranışlarına odaklanır. Bu farklı test yöntemleri, yazılımın farklı yönlerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

4. Performans ve Uyumluluk Testleri

Performans testleri, yazılımın hızını, verimliliğini ve dayanıklılığını değerlendirir. Uyumluluk testleri ise yazılımın farklı donanım ve yazılım ortamlarında nasıl çalıştığını test eder. Bu testler, yazılımın farklı kullanıcılar ve sistemler tarafından başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için hayati öneme sahiptir. Görme engelli kullanıcıların erişilebilirlik sorunları gibi özel durumlar, bu testlerin kapsamını genişletir ve yazılımın daha kapsayıcı ve erişilebilir olmasını sağlar.

5. Risk Yönetimi ve Kalite Güvencesi

Yazılım geliştirmede risk yönetimi, potansiyel sorunların önceden tespit edilmesini ve ele alınmasını içerir. Riskler, kozmetik risklerden işlevsellik kayıplarına kadar çeşitlilik gösterebilir. Kalite güvencesi süreçleri, bu riskleri azaltmak ve yazılımın genel kalitesini artırmak için tasarlanmıştır. Kurtarma testleri ve belgelendirme hatalarının analizi gibi yöntemler, yazılımın güvenilirliğini ve kullanıcılar için güvenliğini artırmaya yöneliktir.

Yazılım kalitesi ve test süreçleri, yazılım geliştirmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Hartford Coliseum örneği gibi somut vakalar, bu süreçlerin önemini ve potansiyel etkilerini vurgulamaktadır. Yazılım mühendisleri ve test uzmanları, bu süreçlerdeki rollerini ve sorumluluklarını anlayarak, daha güvenilir ve etkili yazılımlar geliştirebilirler. Bu, sadece teknik becerilerin değil, aynı zamanda analitik düşünme ve sürekli öğrenme gibi yeteneklerin de geliştirilmesini gerektirir.

@lolonolo_com

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Vize Soruları

1. Hartford Colesium Binası’nda uygulanan yazılımda bir formülün hesaplanmasında yapılan işlem hatası sonucunda büyük bir maddî kayıp meydana gelmiştir. Burada yapılan hata aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A) Sözdizim hatası
B) Anomali
C) Tasarım hatası
D) Mantık hatası
E) Belgeleme hatası

Cevap : D) Mantık hatası

2. Aşağıdaki test kavramlarından hangisi test yürütme işlemi ile ilgili değildir?

A) Test Süreç Grubu
B) Kritik Test Süreçleri
C) Test Direktörü
D) Test Koşulu
E) Test Kontrol

Cevap : D) Test Koşulu

3. Aşağıdakilerden hangisi, diğer seçeneklerde verilenleri kapsayacak genel bir test ismidir?

A) Performans Testi
B) Verimlilik Testi
C) Stres Testi
D) Yük Testi
E) Hacim Testi

Cevap : A) Performans Testi

4. Aşağıdakilerden hangisi birim testler için söylenemez?

A) Kod parçasının anlaşılmasını kolaylaştırır.
B) Kod parçasındaki hata oranını azaltır.
C) Kod parçasının başka bir kod parçası tarafından test edilmesini sağlar.
D) Kod parçasındaki hataların daha hızlı bir şekilde bulunmasını sağlar.
E) Kod parçasının hangi donanımda nasıl çalışacağını analiz eder.

Cevap : E) Kod parçasının hangi donanımda nasıl çalışacağını analiz eder.

5. Test işlemleri ile ilgili aşağıdaki rol ve açıklama eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Aktör: Test edilmekte olan yazılım bileşeni ile etkileşim halinde olan kullanıcıdır.
B) Test direktörü: Test yöneticilerini yöneten üst düzey yöneticidir.
C) Test mimarı: Bir test organizasyonunu tasarlayan kişidir.
D) Test yöneticisi: Test aktivite ve kaynaklarının yönetiminden sorumlu kişidir.
E) Test analisti: Yapılan testlerin maliyetlerini çıkartan kişidir.

Cevap : E) Test analisti: Yapılan testlerin maliyetlerini çıkartan kişidir.

6. Kutu yaklaşımları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Beyaz kutu testleri genellikle detaysız testlerdir.
B) Beyaz kutu testlerinde dış etkiler testi etkilemez.
C) Gri kutu testlerinde kısmî bir iç yapı bilgisi mevcuttur.
D) Kara kutu testleri genellikle tek parça halinde yapılır.
E) Kara kutu testleri algoritma testlerine uygundur.

Cevap : A) Beyaz kutu testleri genellikle detaysız testlerdir.

7. I. Kullanılan yazılımda aritmetiksel işlemlerde 64 bit kullanılması gerekirken, yazılımın önceki sürümünde 16 bitlik değerlerin kullanılması ve bu durumun yazılımın yeni versiyonunda güncellenmemesi sonucunda hatalar oluşmuştur.
II. Yazılımda kullanılan uzunluk ölçümlerinde İngiliz ölçü birimlerinin kullanılması sonucunda yazılımda çeşitli uyumsuzluklar yaşanmıştır.
III. Bazı eski programlama dillerinde yıl bilgisinin 2 haneli olarak tasarlanması sonucunda 2000 yılının 00 şeklinde ifade edilmesi ile farklı sistemlerle beraber çalışma sorunu ortaya çıkmıştır.
Yukarıda verilen yazılım hatalarının hangileri uyumluluk sorunu içermektedir?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) I ve III

Cevap : B) I, II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisi bir birim testi çeşidi değildir?

A) Hata Yakalama Yolları Testleri
B) Big-Bang Testleri
C) Sınır Koşulları Testleri
D) Bağımsız Yollar Testleri
E) Arayüz Testleri

Cevap : B) Big-Bang Testleri

9. Bir görme engelli kullanıcı, bir yazılımı kullanırken zorluk çekiyorsa, bu yazılım aşağıdaki testlerin hangisinde gerekli başarıyı gösteremez?

A) Erişilebilirlik Testi
B) Fonksiyonalite Testi
C) Rastgele Test
D) Güvenlik Testi
E) Maymun Testi

Cevap : A) Erişilebilirlik Testi

10. Aşağıdakilerden hangisi bir yazılımın farklı sistemlerde, farklı elemanlarla çalışması için yapılan testlerden biri değildir?

A) Kurulum Testi
B) Uyumluluk Testi
C) Taşınabilirlik Testi
D) Birlikte Çalışabilirlik Testi
E) Yük Testi

Cevap : E) Yük Testi

11. Aşağıdaki hangi değerlere sahip olan bir yazılım riskinin RPN değeri 12 değildir?

A) Sistem Açısından Önemine Göre: Kozmetik Risk
Müşteri Açısından Önemine Göre: İsteğe Bağlı
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Muhtemel
B) Sistem Açısından Önemine Göre: Veri Kaybı
Müşteri Açısından Önemine Göre: Düzeltilmesi İyi Olacak
Gerçekleşme Olasılığına Göre: İhtimal Dahilinde Olmayan
C) Sistem Açısından Önemine Göre: İşlevsellik Kaybı
Müşteri Açısından Önemine Göre: Zorunlu
Gerçekleşme Olasılığına Göre: İhtimal Dahilinde Olmayan
D) Sistem Açısından Önemine Göre: Giderilebilir İşlevsellik Kaybı
Müşteri Açısından Önemine Göre: Düzeltilmesi İyi Olacak
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Muhtemel
E) Sistem Açısından Önemine Göre: Giderilebilir İşlevsellik Kaybı
Müşteri Açısından Önemine Göre: Zorunlu
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Mümkün

Cevap : A) Sistem Açısından Önemine Göre: Kozmetik Risk
Müşteri Açısından Önemine Göre: İsteğe Bağlı
Gerçekleşme Olasılığına Göre: Muhtemel

12. Test karşılaştırma işlemi esnasında test karşılaştırıcı aşağıdakilerden hangilerini karşılaştırır?

A) Test senaryosu – test prosedürü
B) Koşul – test kapanışı
C) Test koşulu – test ortamı
D) Test girdisi – test çıktısı
E) Beklenen sonuç – gerçekleşen sonuç

Cevap : E) Beklenen sonuç – gerçekleşen sonuç

13. Öğrenci numaralarının girildiği bir alana girilen tüm değerlerin test edilmesi mümkün değildir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alana girilebilecek değerlerin farklı sayıda hane içerebilmesi
B) Alana girilecek değerlerin çift ya da tek olabilmesi
C) Farklı alanların da öğrenci numarası değerini içerebilmesi
D) Alana girilebilecek doğru ya da yanlış sonsuz adet değer bulunması
E) Alana girilen bir sayının öğrenci numarası olup olmamasının tespit edilememesi

Cevap : D) Alana girilebilecek doğru ya da yanlış sonsuz adet değer bulunması

14. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir yazılım geliştiricide olmasına gerek duyulmazken bir yazılım test uzmanında kesin olarak bulunması beklenir?

A) Analitik olmak
B) Şüphecilik
C) Planlı olmak
D) Teknik ayrıntılara sahip olmak
E) Programlama dilini iyi bilmek

Cevap : B) Şüphecilik

15. Test ve kalite kavramlarının zaman ile arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) Test de kalite de kısa süreli işlemlerdir.
B) Test kısa süreli, kalite uzun süreli bir işlemdir.
C) Test ve kalitenin süreyle ilgisi bilinemez.
D) Kalite kısa süreli, test uzun süreli bir işlemdir.
E) Test de kalite de uzun süreli işlemlerdir.

Cevap : B) Test kısa süreli, kalite uzun süreli bir işlemdir.

16. Aşağıdakilerden hangisi kurtarma testinin kontrolünü gerçekleştirdiği işlemlerden biri değildir?

A) Yazılımdaki herhangi bir sorunda bilgi kaybı oluşup oluşmadığı
B) Bir geri kurtarma işlemi yapıldığı takdirde zamanlamanın ne kadar olduğu
C) Yazılımın dışarıdan saldırıya uğrayıp uğramadığı
D) Çöken bir modülün yeniden eski haline gelip gelmediği
E) Çöken bir modüldeki verilerin yeniden elde edilip edilemediği

Cevap : C) Yazılımın dışarıdan saldırıya uğrayıp uğramadığı

17. Bir yazılım riskinin sistem açısından kozmetik risk olarak adlandırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İşlevsellik kaybına yol açmaktadır.
B) Çözülmesi çok acildir.
C) Kısa süreli çeşitli zararlar vermektedir.
D) Görsellik veya kullanışlılık olarak zarar vermektedir.
E) Veri kaybına sebep olmaktadır.

Cevap : D) Görsellik veya kullanışlılık olarak zarar vermektedir.

18. Modüller arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan riskler aşağıdaki isimlerin hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Dokümantasyon Riskleri
B) Performans Riskleri
C) Entegrasyon Riskleri
D) Arayüz Riskleri
E) Sürdürülebilirlik Riskleri

Cevap : C) Entegrasyon Riskleri

19. Aşağıdakilerden hangisi bir belgelendirme hatası değildir?

A) Yazılımdaki kodlar ile kodların yorum kısımlarının eşleşmemesi
B) Yazılımdaki veri tabanı tabloları arasındaki ilişkinin yanlış çizilmesi
C) Yazılımda bazı noktalarda yanlış türde değişken kullanılması
D) Yazılımdaki modüllerden birinin isminin kullanma kılavuzuna yanlış yazılması
E) Yazılımdaki algoritmaların birkaçının akış şemasının yanlış çizilmesi

Cevap : C) Yazılımda bazı noktalarda yanlış türde değişken kullanılması

20. Kara kutu testi aşağıdakilerin hangisi ile ilgilenir?

A) Modüllerin entegrasyonu
B) Programlama dilinin yapısı
C) Arayüzlerin kullanılabilirliği
D) Algoritmanın karmaşıklığı
E) Kodlardaki hata miktarı

Cevap : C) Arayüzlerin kullanılabilirliği

Yazılım Kalite ve Testi

AUZEF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Yazılım Kalite ve Testi 2023-2024 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!