Rekreasyon Bilimine Giriş

Auzef Rekreasyon Bilimine Giriş Deneme Sınavları

Vize Final
2021 Vize Soruları
2022-2023 Vize Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Rekreasyon Bilimine Giriş 2021 Vize Soruları

1- İnsanların bireysel veya grup halinde özgür zaman dilimlerinde bazı fiziki toplumsal ve duygusal davranışları kazanmak için g&#x

F6;nüllü olarak gelişen deneyimlerdir. Kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Rekreasyon

2- Aşağıdakilerden hangisi pasif aktivitelere örnek olarak verilebilir?

Cevap : Kitap okumak

3- Uyumak, yemek içmek ve vücut sağlığı gibi temel gereksinimlerin yerine getirilmesi zamanın hangi kullanım bölümüne aittir?

Cevap : Var olma zamanı

4- Rönesans ve reform hareketleri hangi tarihsel dönemin sona ermesini sağlayarak serbest zaman sürelerinde artış için önemli bir yere sahip olan sanayi devrimlerinin başlangıcını sağlamıştır?

Cevap : Orta Çağ

5- Aşağıdakilerden hangisi ev temelli rekreasyonel aktiviteler arasında yer almaz?

Cevap : Şans Oyunları

6- Aşağıdakilerden hangisi zaman kavramının özelliklerinden değildir?

Cevap : Depolanabilir

7- Saatin neyi gösterdiğine bakmaksızın bir olayda geçen süreyi kısa ya da uzun olarak hisseder ve buna göre geçen süreye kısa veya uzun diye karar verilir ifadesi zamanın hangi çeşidini kapsamaktadır?

Cevap : Subjektif zaman

8- Serbest zaman kavramı ANTİK YUNAN toplumu döneminde nasıl algılanmıştır?

Cevap : Yaşamın anlamı ve amacı

9- Aşağıdakilerden hangisi ciddi serbest zaman katılımcılarının kişisel yönden elde ettikleri faydalar arasında yer almaz?

Cevap : Öz sermaye

10- Çeşitli nedenlerle bireylerin bir araya gelerek yaptıkları faaliyetlerdir?

Cevap : Sosyal rekreasyon

11- Aşağıdakilerden hangisi ev dışı yapılan faaliyetler arasında yer almaz?

Cevap : Kitap okumak

12- “Zaman hayattır ve temel bir kaynak” sözü aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

Cevap : Lakien

13- “Hafta sonu, bayram, yıllık tatiller olmak üzere serbest zamanda katılım gösterilen aktiviteleri kapsamaktadır” ifadesi rekreasyonun hangi fonksiyonuna aittir?

Cevap : Tatil rekreasyonu

14- Ülke içi ve ülke dışındaki kişi ya da kurumların katıldıkları serbest zaman değerlendirme aktiviteleridir ifadesi rekreasyonun hangi fonksiyonuna aittir?

Cevap : Uluslararası rekreasyon

15- Sanayi devrimi ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

Cevap : İngiltere

16- Antik Yunan dönemi ile antik Roma dönemi serbest zaman algısı karşılaştırıldığında Roma dönemini serbest zaman anlayışı acısından Antik Yunan döneminden ayıran temel faktör hangisidir?

Cevap : Faydacı oluşu

17- Aşağıdakilerden hangisi serbest zamanın tanımları arasında gösterilmez?

Cevap : Sosyal bir kurum değildir

18- Aşağıdakilerden hangisi katılımcıların yaşlarına göre rekreasyonun sınıflandırmasına girmez?

Cevap : Ergenlik rekreasyonu

19- Aşağıdakilerden hangisi rekreasyonun fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasında yer almaz?

Cevap : Üçüncü yaş rekreasyonu

20- Antik Roma’da serbest zaman etkinliklerine ilişkin temel düşünce hangisidir?

Cevap : Toplum uyumu ve sosyal bozulmayı engelleyici bir kavram olarak düşünülmüştür

21- Bireyler oyun ve eğlence yoluyla günlük yasamda karşılaştıkları sorun ve sıkıntılardan uzaklaşmak için serbest zaman aktivitelerine katılım gösterirler. İfadesi serbest zamanın hangi yönünü kapsar?

Cevap : Eğlenme fonksiyonu

22- İnsan hakları evrensel beyannamesi kaç yılında kabul edilmiştir?

Cevap : 1948

23- Dünya serbest zaman ve rekreasyon birliği kaç yılında kurulmuştur?

Cevap : 1952

24- Aşağıdakilerden hangisi medya aktivitelere örnek gösterilmez?

Cevap : Kağıt oyunları

25- İnsanların sağlıklarını koruyucu tedavi etmeye yönelik serbest zaman değerlendirmesi aktiviteleridir. İfadesi rekreasyonun hangi fonksiyonuna aittir?

Cevap : Sağlık rekreasyonu

26- İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmek için harcadığı süredir?

Cevap : Yönetsel zaman

27- Aşağıdakilerden hangisi psikolojik zaman olarak ifade edilmektedir?

Cevap : Subjektıf zaman

28- Aşağıdakilerden hangisi serbest zamanın zamansal olarak sınıflandırma çeşitlerinden değildir?

Cevap : “Zamansal olarak; günlük, haftalık, yıllık ve emeklilik dönem şeklinde sınıflandırılırken” dışında kalan seçenek

29- Aşağıdakilerden hangisi rekreasyonun özelliklerinden değildir?

Cevap : Rekreasyon bireysel değildir

30- Aşağıdakilerden hangisi saat zamanı olarak ta algılanmaktadır?

Cevap : Objektif

31- Aşağıdakilerden hangisi lobicilerin yaptığı serbest zaman aktiviteleri arasında yer almaz?

Cevap : Gönüllü etkinlikleri

32- Aşağıdakilerden hangisi rekreasyonun fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasında yer almaz?

Cevap : Üçüncü yas rekreasyonu

33- Modern yönetim anlayışında üretim ve tüketim faktörü olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmektedir?

Cevap : Zaman

34- Serbest zaman algısı ORTA ÇAĞ döneminde genel olarak nasıl nitelendirilmiştir?

Cevap : İbadet zamanı olarak

35- Aşağıdakilerden hangisi “aktif aktivitelere” örnek olarak gösterilebilir?

Cevap : Tenis oynamak

36- “Doğası gereği ödüllendirici, nispeten kısa ömürlü, zevk almak için çok az veya hiç özel eğitim gerektirmeyen keyifli aktivitelere dahil olunduğu zaman dilimidir” ifadesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : Kayıtsız Serbest Zaman

37- Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ döneminde yapılan aktivitelerden değildir?

Cevap : Pagan kökenli oyunlar

38- Aşağıdakilerden hangisi “Ev temelli rekreasyonel aktiviteler” arasında yer almaz?

Cevap : Şans oyunları

39- Aşağıdakilerden hangisi zamanın çeşitlerinden değildir?

Cevap : Kültürel Zaman

40- Bir gün kaç saniyeden oluşmaktadır?

Cevap : 86 bin 400 saniye

41- Aşağıdakilerden hangisi “hobiciler” in yaptığı serbest zaman aktiviteleri arasında yer almaz?

Cevap : Gönüllü etkinlikleri

42- Aşağıdakilerden hangisi kayıtsız serbest zaman türlerinden değildir?

Cevap : Profesyonel oyunlar

43- 8 saatlik çalışma kaç yılında kabul edilmiştir?

Cevap : 1919

44- Aşağıdakilerden hangisi sanatsal aktivitelere örnek gösterilmez?

Cevap : Geziye gitmek

45- “Tüm insanların dinlenme ve serbest zamana; çalışma saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve belirli periyotlarda ücretli olarak tatil yapma hakkı vardır.” Beyanı aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

Cevap : İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

46- Aşağıdakilerden hangisi Horner ve Swarbrooke tarafından yapılan serbest zaman yaklaşımlarından değildir?

Cevap : Kısa süreli serbest zaman

47- “Serbest Zaman, sakin düşüncelere dalma durumudur.” İfadesi serbest zaman yaklaşımlarından hangisine aittir?

Cevap : Ruh hali olarak serbest zaman

48- Serbest Zaman kavramı Antik Yunan toplumu döneminde nasıl algılanmıştır?

Cevap : Yaşamın anlamı ve amacı

49- “Zaman ancak içinde bulunulduğu anda tüketilebilir” ifadesi zamanın hangi özelliğidir?

Cevap : Depolanamaz

 

Rekreasyon Bilimine Giriş Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri
Lolonolo Telegram Auzef Rekreasyon Lisans

Rekreasyon Bilimine Giriş

Auzef Rekreasyon Bilimine Giriş

Auzef çıkmı Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!