auzefEgzersiz ve Spor BilimleriRekreasyonRekreasyon Bilimine Giriş

Rekreasyon Bilimine Giriş 2022 Vize Soruları

Rekreasyon Bilimine Giriş 2022-2023 Vize Soruları

Rekreasyon Bilimine Giriş 2022-2023 Vize Soruları

1- Osmanlı imparatorluğu döneminde serbest zaman etkinlikleri aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile gerçekleştirilmiştir?

Cevap : Vakıflar

Osmanlı İmparatorluğu döneminde serbest zaman etkinlikleri genellikle vakıflar aracılığıyla gerçekleştirilirdi. Vakıflar, hayırseverlerin kurduğu ve özellikle eğitim, sağlık ve sosyal yardım gibi alanlarda hizmet veren kuruluşlardı. Ayrıca vakıflar, kütüphane, hamam, cami gibi toplumsal alanların da inşasında ve bakımında önemli bir rol oynarlardı. Bu nedenle vakıflar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde serbest zaman etkinliklerinin düzenlenmesinde de önemli bir role sahipti

2- Aşağıdakilerden hangisi “Saat Zamanı” olarak da adlandırılmaktadır?

Cevap : Objektif Zaman

Saat zamanı, kesin zaman dilimleri ve saatler aracılığıyla ölçülen zaman dilimidir. Bu nedenle cevap “Objektif Zaman” olacaktır.

“Saat zamanı” terimi, subjektif zamandan farklı olarak, mutlak zamanı veya objektif zamanı ifade eder.

3- “Serbest zaman, sakin düşüncelere dalma durumudur.” İfadesi serbest zaman yaklaşımlarından hangisine aittir?

Cevap : Ruh hali olarak serbest zaman

4- Dinsel inanışları gereği ölümden sonraki yaşamın, yeryüzündeki yaşam biçimiyle aynı olduğunu düşünerek mezarlarına yiyecek giyecek ve serbest zaman etkinlikleri için ekipmanlar koyan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Antik Mısır

Mezarlara yiyecek, giyecek ve serbest zaman etkinlikleri için ekipman koyma uygulaması, eski Mısırlılar tarafından gerçekleştirilirdi.

5- “Uyumak, yemek-içmek ve vücut sağlığı gibi temel gereksinimlerin” yerine getirilmesi zamanın hangi kullanım bölümüne aittir?

Cevap : Var olma zamanı

“Var olma zamanı” terimi, temel fizyolojik ihtiyaçların (yeme, içme, uyku vb.) yerine getirildiği zaman dilimini ifade eder.

6- Serbest zamanın “Gerçek, iyilik, güzellik ve bilgi” olarak tefekkür edilmesi hangi dönemi ifade etmektedir?

Cevap : Antik Yunan

Serbest zamanın gerçek, iyilik, güzellik ve bilgi olarak tefekkür edilmesi, Antik Yunan dönemine aittir.

7- “İnsanların sağlıklarını koruyucu, tedavi etmeye yönelik serbest zaman değerlendirme aktiviteleridir.” İfadesi rekreasyonun hangi fonksiyonuna aittir?

Cevap : Sağlık Rekreasyonu

İnsanların sağlıklarını korumak ve tedavi etmek için serbest zaman etkinliklerinin düzenlendiği fonksiyon, sağlık rekreasyonudur.

8- Aşağıdakilerden hangisi ciddi serbest zaman katılımcılarının kişisel yönden elde ettikleri faydalar arasında yer almaz?

Cevap : Grup başarısı

Ciddi serbest zaman katılımcıları kişisel yönden birçok fayda elde ederler, ancak grup başarısı bunlardan biri değildir.

9- “İnsanların birçoğu bu süreyi hafta içerisinde yapamadıkları alışveriş gibi işleri için kullanırlar.” İfadesi serbest zamanın hangi sınıflandırmasına aittir?

Cevap : Haftalık serbest zaman

“Haftalık serbest zaman” terimi, insanların iş, okul veya diğer zorunluluklar nedeniyle hafta içinde yapamadıkları etkinlikler için kullandıkları zaman dilimini ifade eder.

10- Modern yönetim anlayışında üretim faktörü ve kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmektedir?

Cevap : Zaman

Modern yönetim anlayışında üretim faktörü ve kaynağı olarak “zaman” gösterilir.

11- Aşağıdakilerden hangisi Horner ve Swarbrooke tarafından yapılan serbest zaman yaklaşımlarından değildir?

Cevap : Kısa süreli serbest zaman

Kısa süreli serbest zaman, Horner ve Swarbrooke tarafından yapılan serbest zaman yaklaşımlarından biri değildir.

12- Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ döneminde yapılan aktivitelerden değildir?

Cevap : Güreş

Güreş, Orta Çağ döneminde yapılan aktivitelerden biridir.

13- “İnsanların, bireysel veya grup halinde, özgür zaman dilimlerinde bazı fiziki, toplumsal ve duygusal davranışları kazanmak için gönüllü olarak katılım gösterdikleri herhangi bir aktivite olarak gelişen deneyimlerdir” ifadesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : Rekreasyon

“Rekreasyon”, insanların özgür zamanlarında fiziksel, toplumsal ve duygusal davranışları kazanmak için gönüllü olarak katıldığı herhangi bir aktiviteyi ifade eder.

14- “Karanlık çağ” olarak nitelendirilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Orta Çağ

“Karanlık çağ” terimi, Orta Çağ dönemini ifade eder.

15- Aşağıdakilerden hangisi rekreasyonun fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasında yer almaz?

Cevap : Üçüncü yaş rekreasyonu

Üçüncü yaş rekreasyonu, rekreasyonun fonksiyonlarına göre sınıflandırılmasında yer alır.

16- “Zaman ancak içinde bulunulduğu anda tüketilebilir.” İfadesi zamanın hangi özelliğidir?

Cevap : Depolanamaz

“Zaman ancak içinde bulunulan an tüketilebilir” ifadesi, zamanın “depolanamaz” özelliğine işaret eder.

17- “İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmek için harcadığı süredir” ifadesi zamanın hangi çeşidini kapsamaktadır?

Cevap : YÖNETSEL Zaman

Yönetsel zaman, işletmelerin hedeflerini belirleme, planlama ve uygulama süreçlerinde harcadıkları zamandır.

18- Aşağıdakilerden hangisi sanatsal aktivitelere örnek gösterilemez?

Cevap : Geziye Gitmek

Gezi yapmak, sanatsal etkinlikler kapsamına girmez. Sanatsal etkinlikler, resim yapmak, müzik dinlemek, tiyatro izlemek gibi aktivitelerdir.

19- Rönesans ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

Cevap : İtalya

Rönesans hareketi, 14. yüzyılın sonlarından 17. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa’da etkili olan bir sanat ve kültür hareketidir. Ancak hareketin başlangıç noktası İtalya’da yer almaktadır.

20- “Dünya Serbest Zaman ve Rekreasyon Birliği” kaç yılında kurulmuştur?

Cevap : 1952

Dünya Serbest Zaman ve Rekreasyon Birliği (World Leisure Organization) 1952 yılında kurulmuştur. Amacı, insanların serbest zamanlarını daha iyi kullanmalarını teşvik etmek ve yaşam kalitelerini artırmaktır.

21- Aşağıdakilerden hangisi medya aktivitelere örnek gösterilemez?

Cevap : Kağıt oyunları oynamak

Medya aktiviteleri, gazete okumak, televizyon izlemek, film seyretmek, internet kullanmak gibi aktivitelerdir. Kağıt oyunları ise genellikle sosyal ve zihinsel etkileşimi artırmak için oynanan bir grup oyunudur.

22- “Saatin neyi gösterdiğine bakılmaksızın bir olayda geçen süre kısa ya da uzun olarak hissedilir ve buna göre geçen süreye kısa veya uzun diye karar verilir” ifadesi zamanın hangi çeşidini kapsamaktadır?

Cevap : Subjektif Zaman

Subjektif zaman, bir olayın hissedilen süresidir. Bu zaman, kişisel algılamaya, duygusal duruma ve dikkat dağıtıcılara bağlıdır. Saatin gösterdiği zaman ile subjektif zaman arasında farklılıklar olabilir.

Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri Auzef Egzersiz Ve Spor Birimleri Telegram Grubu
Auzef Rekreasyon Lisans, Spor Bilimlerine Giriş Final Deneme Sınavı -12 Auzef Rekreasyon Lisans Programı Telegram Grubu

Rekreasyon Bilimine Giriş 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!