Açık Lise

(442) Biyoloji -2 Sınav Soruları

(442) Biyoloji -2 Sınav Soruları

(442) Biyoloji -2 Sınav Soruları

1.Verilenlerden hangisi sınıflandırma yapılırken hücre sayısı ve yapısı bakımından incelendiğinde diğerlerinden
farklı bir grupta yer alır?

Cevap : Arkeler

2.Sınıflandırma kategorileriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
Aynı tür canlılar farklı cinslerde olabilir.
Şapkalı mantarlarda verilenlerden hangisi bulunur?

Cevap : Golgi aygıtı

3. Verilen yapılardan hangisi bitkilerin sürgün sisteminde bulunmaz?

Cevap : Saçak Kök

4. Sınıflandırma basamakları ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Aynı takımda bulunan canlılar aynı türe ait olabilir.

5. Verilen canlılardan hangisi peptidoglikan hücre duvarına sahiptir?

Cevap : Bakteri

6. Verilen canlı gruplarında hangisinin üyelerinin tümü çok hücrelidir?

Cevap : Bitkiler

7. Verilenlerden hangisi tüm protistlerde görülür?

Cevap : Ökaryot hücreye sahip olma

8. Baterilerde gerçekleşen konjugasyon olayı şematize edilmiştir. Buna göre verilenlerde hangisi söylenebilir?

Cevap : Bir bakteriden diğerine genetik bilgi aktarımı olmuştur.

9. Virüsler ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Konak hücre dışında kristalize olabilirler.

10. Verilen türlerden hangi ikisi daha yakın akrabadır?

Cevap : Pinus pinea – Pinus nigra

11. Verilenlerden hangisi bitkinin biyolojik süreçlere ve ekonomiye katkılarından değildir?

Cevap : Kitin üretimi

12. Aynı türe ait ergin ve sağlıklı iki omurgalı için verilenlerden hangisi farklı olabilir?

Cevap : Beslenme şekilleri

13. Protislerde bulunabilen yalancı ayak kamçı ve sil yapıları temel olarak verilenlerden hangisini sağlar?

Cevap : Hareket

14. Verilen organizmalardan hangisi protist değildir?

Cevap : Halkalı solucan

15. Aynı sınıfta yer alan iki canlı için verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Cevap : Aynı şubede yer alırlar.

16. Verilenlerden hangisi sadece memelilerde görülen özelliklerdendir?

Cevap : Süt bezelerine sahip olma.

17. Verilenlerden hangisi günümüzde canlıları bilimsel olarak sınıflandırmanın amaçlarından değildir?

Cevap : Canlıları analog organlarına göre ayırmak.

18. Arkelerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Tüm türleri ototrof beslenir.

19. Bakteri ve arkelerde verilenlerden hangisi ortaktır?

Cevap : Hücre zarına sahip olma.

20. Sağlıklı iki insanda verilen özelliklerde hangisi kesinlikle aynıdır?

Cevap : Kromozom sayısı

21. Verilenlerden hangisi bitkilerin özelliklerindendir?

Cevap : Nişasta depolaması

22. Bakteriyel enfeksiyon yaşayan bir hayvanın iyileşmesi için verilenlerden hangisi kullanılır?

Cevap : Antibiyotik

23. Verilen canlılardan hangisi omurga bulundurmaz?

Cevap : Yumuşakça

24. İlk yapay sınıflandırmayı yapan aristo bitkileri sınıflandırırken verilenlerden hangisini kullanmamıştır?

Cevap : Tohumlular

25.Bakterilerde
•Normal genomun dışında bulunur.
•Konjugasyonla bilgi aktarımı sağlanır.
• Halkasal küçük DNA parçalarıdır.
bu özelliklere sahip olan yapı verilenlerden hangisidir?

Cevap : Plazmit

26. Verilen hayvan gruplarından hangisinin üyeleri omurgaya sahiptir?

Cevap : Kuşlar

27. Filogenetik sınıflandırma yapılırken verilen özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?

Cevap : Yaşam ortamı

28.Bakteriyi enfekte eden bir virüs verilenlerden hangisini hücre içine gönderir?

Cevap : Genom

29. Verilenlerden hangisi mantarların biyolojik süreçlere katkılarından değildir.

Cevap : Cam sanayinde kulanılma

30. • Hastalık yapıcı bakterilerde bulunur.
•Hücre duvarının üzerinde bulunur.
•Bakterilerin savunma hücreleri tarafından yakalanmasını önler.
• Daha dirençli olmalarını sağlar.
Bu özelliklere sahip olan bakteri yapısı verilenlerden hangisidir?

Cevap : Kapsül

31. Verilenlerden hangisi memelilerde görülmez?

Cevap : Değişken vücut sıcaklıklı canlılardır.

32. Verilenlerden hangisi bitki ve mantarların ortak özelliklerindendir?

Cevap : Ökaryot hücre yapısına sahip olma

33. Binomial adlandırmada verilenlerden hangisi tür isim olarak kullanılmaz?

Cevap : Pinus

34.Üretken ve farklı cinsiyetteki iki canlı verilen taksonomik basamaklardan hangisinde ortak olarak bulunuyor ise verimli döl verme ihtimli en yüksektir?

Cevap : Tür

35. Verilenlerden hangisi doğal sınıflandırma yapılırken bakılacak özelliklere örnek olamaz?

Cevap : DNA Miktarı

36.Verilenlerden hangisinde değişken olmayan vücut sıcaklığı vardır

Cevap : Kuşlar

37. Verilen ikili yapılardan hangisi homologtur?

Cevap : İnsan kol iskeleti- kuş kanat iskeleti

38.Verilenlerden hangisi bitkiler için doğrudur?

Cevap : Selüloz yapılı hücre duvarları vardır.

39.Verilenlerden hangisi hayvanlar aleminde sadece kuşlarda görülen özelliklerdendir?

Cevap : Tüy ve telek bulundurması

40.Verilenlerden hangisi tüm hayvanlarda ortaktır?

Cevap : Besinlerini hazır olarak dışarıdan alırlar.

41. İki canlının verilenlerden hangisinde ortak bulunması diğerlerine göre daha yakın akraba olduklarını gösterir?

Cevap : Cins

42. Verilen canlılardan hangisinin akrabalık derecesi diğerlerine göre daha uzaktır?

Cevap : Canis lupus

43. Protistlerde verilenlerden hangisi kesinlikle gözlenmez?

Cevap : Prokaryot hücre yapısına sahip olma.

44.Bir bitki ile bir hayvan türü için verilenlerden hangisi söylenebilir?

Cevap : Ökaryot hücreli canlılardır.

45. Aşağıda virüslerin neden olduğu bir hastalığa ait bazı özellikler bulunmaktadır.
•Kedi köpek tilki yarasa gibi bazı hayvanlar salyasıyla bulaşır.
•Virüs sinir sistemine yerleşerek ölümcül olabilmekte.
•Gerek duyulduğunda ısıran hayvan 10gün boyunca gözetim altında tutulmalıdır.
Buna göre özelliklere sahip virüs kaynaklı hastalık verilenlerden hangisidir?

Cevap : Kuduz

46. Verilenlerden hangisi tüm protistlerde görülen özelliklerdendir?

Cevap : Çekirdek bulundurması

47. Verilenlerden hangisi hayvanlar aleminin tüm üyelerinde ortaktır?

Cevap : Glikojen depolama

48. Protista alemindeki canlılarda verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Kitin yapılı hücre duvarına sahip olma

49.Bakterilerde bulunabilen ve aktif hareketi sağlayan yapılar verilenlerden hangisidir?

Cevap : Kamçı

50. Verilen alemler basitten gelişmişe sıralandığıda hangisi ilk sırada yer alır?

Cevap : Arkeler

51. Verilenlerden hangisi çiçekli bir bitkinin eşeyli üreme yapısıdır?

Cevap : Tohum

52.İkili adlandırmaları verilen türlerden hangi ikili daha yakın akrabadır?

Cevap : Alosa finta- Alosa bulgarica

53. Verilenlerden hayvan gruplarından hangisinde omurgaya sahip canlı bulunmaz?

Cevap : Yumuşakçalar

54. Canlıların doğal sınıflandırılmasında verilenlerden hangisinin ölçüt alınması yanlıştır?
Hücredeki DNA miktarı
55. Verilenlerden hangisi omurgalı hayvan sınıflarının tümünde bulunur?

Cevap : İç iskelete sahip olma

56. Farklı tür K ve L canlılarında 46 kromozom bulunurken, M canlısında 1,N canlısında 500 kromozom bulunmaktadır.
Buna göre kromozom sayısıyla ilgili verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Cevap : Farklı türde canlıların kromozom sayısı aynı olabilir.

57. Verilen organlar homolog yapı özellikleri bakımından gruplandığında hangisi diğerlerinden farklıdır?

Cevap : Arı kanat iskeleti

58. Bitkiler için verilenlerden hangisi söylenemez?

Cevap : Ekonomik açıdan zararlı örnekler bulunmaz.

59. Mantarlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Tamamı bir hücrelidir.

60. Verilenlerden hangisi arkelerde görülebilen özelliklerden değildir?

Cevap : Mitokondri bulundurma

61. Virüslerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Hücresel yapıya sahiptir.

62.Verilen canlılardan hangisi prokaryotik hücre yapısına sahiptir?

Cevap : Metanojen arke

63. Şekildeki K, L ve M bakterilerinin deney tüplerindeki yerleşimleri gösterilmiştir.
Bu bakterilerden oksijenli solunum yapabilenler verilenlerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap : L ve M

64. Açıkta bırakılan salçanın üzerinde küflerin oluşmasına neden olan canlı verilenlerden hangisidir?

Cevap : Mantar

65. Amip ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Hücre duvarı bulundurmaz.

66. Verilenlerden hangisi mantarlar ile ilgili doğrudur?

Cevap : Hif ve miselyum yapısı oluşturabilirler.

67.Şekilde harflendirilerek soy ağacı verilen omurgalı hayvanlardan hangilerinin aynı tür olduğu kesindir?

Cevap : X,Y ve Z

68. Biyolojik süreçlere ekonomiye veya teknolojiye zarar veren canlıların doğal düşmanları yardımıyla kontrol
altında tutulması işlemi verilenlerden hangisidir?

Cevap : Biyolojik Mücadele

69. İkili adlandırma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İlk adım takımı ifade eder

70. Verilenlerden hangisi viral hastalıklardır?

Cevap : Kuduz

71. Verilenlerden hangisi canlıların doğal sınıflandırılmasında dikkate alınan özelliklerdendir?

Cevap : Köken benzerliği

72.Aynı takımda bulunan iki canlı için verilenlerden hangisi söylenebilir?

Cevap : Aynı sınıfta bulunurlar.

73.Bir tür adı olan Panthera leo ile ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir?

Cevap : Panthera cins ismidir.

74. Verilen canlı alemlerinin hangisinin hücrelerinde DNA bir zarla çevrili olmayıp sitoplazmada dağınık halde
bulunur?

Cevap : Bakteriler

75. Protista alemindeki canlılar için verilenlerden hangisi ortaktır?

Cevap : Zarlı organele sahip olma

76. Şapkalı mantarlar genel olarak verilenlerden hangisi ile ürer?

Cevap : Spor

77. Verilenlerden hangisi tüm bitkilerde görülen özelliklerdendir?

Cevap : Selüloz yapılı hücre duvarı bulundurma

78. Tür > cins > aile > takım > sınıf > alem > şube
Yukarıda sınıflandırmaya ait taksonomik basamaklar karışık olarak verilmiştir. Buna göre hangi iki birimin yer
değiştirmesi sıranın doğru olmasını sağlar?

Cevap : Şube ve alem

79. Bakterilerde verilenlerden hangisi ile üreme gerçekleşir?

Cevap : İkiye bölünmeyle

80.Verilenlerden hangisi canlıları sınıflandırmanın amaçlarından değildir?

Cevap : Bilimsel araştırmaları hızlandırmak.

81.Verilenlerden hangisi kromozom sayıları aynı olan omurgalı hayyvanlardan K ve L ile ilgili kesinlikle doğrudur?

Cevap : Aynı şubede bulunurlar.

82. Verilenlerden hangisi canlıların akrabalık ilişkilerini inceleyerek gruplandırmasını yapar?

Cevap : Sistematik

83. Verilen sınıflama basamaklarından hangisi diğerlerine göre daha geniş kapsamlıdır?

Cevap : Alem

84. Verilenlerden hangisi virüs kaynaklı bir hastalıktır?

Cevap : Kuduz

85. Cıvık mantarlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Hücre duvarı bulundurur.

86.Yeşil bitkilerle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Genellikle yaşadıkları ortamların besin kaynağıdır.

87. Verilenlerden hangisi deri değiştirme ve başkalaşım gerçekleştirebilen omurgasız canlı grubudur?

Cevap : Böcekler

88. Verilen protistlerden hangisi ışık kullanarak besin sentezleyebilir?

Cevap : Öglena

89. Verilenlerden hangisi memelilerde gözlenmez?

Cevap : Gelişimleri sırasında başkalaşım (metamorfoz) geçirme.

90. Verilenlerden hangisi hayvanlarda gözlenmez?

Cevap : Kapsül

91.Bakteri endospor durumuna geçtiğinde verilenlerden hangisi gerçekleşmez?

Cevap : Hızlı bir üreme döngüsüne girer.

92. Verilen hayvan gruplarından hangisinin üyelerinde omurga bulunmaz?

Cevap : Eklembacaklılar

93. Bakterilerdeki depo karbonhidrat çeşidi verilenlerden hangisidir?

Cevap : Glikojen

94. Verilenlerden hangisi bakterilerin ekonomiye ve teknolojiye doğrudan katkılarından değildir?

Cevap : Aşı üretimi

95. Canlıların sınıflandırılma basamakları şekilde gösterilmiştir.
TÜR> CİNS > AİLE > TAKIM > SINIF > ŞUBE > ALEM
Buna göre türden aleme doğru gidildikçe verilenlerden hangisi artar?

Cevap : Tür sayısı

96. Sınıflandırma kategorileri için verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Bir cins yalnız bir takımda yer alır

97. Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili olarak benzer ailelerin birleşmesiyle oluşan ilk taksonomik birim verilenlerden hangisidir?

Cevap : Takım

98. Mantarlar verilen olaylardan hangisini gerçekleştiremez?

Cevap : Konjugasyonla gen aktarımı yapma

99. Aynı cins iki canlı için verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Sınıfları farklı olabilir.

100. Virüslerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Zarlı organel bulundururlar.

101. Verilenlerden hangisi ökaryotların bazı arkelere benzeyen özelliklerindendir?

Cevap : DNA ların histon proteini içermesi

102. Verilenlerden hangisi sınıflandırmanın amaçlarından değildir?

Cevap : Genetik hastalıkları ortadan kaldırmak

103. Aslan balina ve kirpi verilen omurgalı hayvan sınıflarından hangisine aittir?

Cevap : Memeli

104. Bitkilerin yaygın eşeyli üreme yapısı verilenlerden hangisidir?

Cevap : Çiçek

105. Verilenlerden hangisi mantarlarda bulunan iki polisakkarittir?

Cevap : Glikojen ve Kitin

106. Bazı bakterilerde;
•hücre duvarının üstünde bulunan
•daha dirençli olmayı sağlayan
•hastalık yapan türlerde bulunan yapı verilenlerden hangisidir?

Cevap : Kapsül

107. Canlıların toprak hava ve sudaki kirleticilerin giderilmesinde kullanılması işlemi verilenlerden hangisidir?

Cevap : Biyoremediasyon

108.Verilenlerden hangisi yalnızca memeli hayvanlara özgü özelliklerdendir?

Cevap : Vücut sıcaklıklarının sabit olması

109.Verilenlerden hangisi iki yaşamlılar örneğidir?

Cevap : Kurbağa

110. Bakteriler arasında sitoplazmik köprü kurularak DNA aktarımı yapılması verilenlerden hangisi ile gerçekleştirilir?

Cevap : Konjugasyonla

111. Verilenlerden hangisi bakterilerin uygunsuz ortamlarda metabolizmalarını yavaşlatıp uygun koşullar gelene dek bekledikleri yapıdır?

Cevap : Endospor

112. Dünyanın canlı çeşitliliği ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Canlıların çeşitliliğinde azalmalar görülebilir.

113.Suda aktif olarak hareket edemeyen akıntıya bağlı hareket eden ve fotosentez yapan canlı grubu verilenlerden hangisidir?

Cevap : fitoplankton

114. Verilenlerden hangisi bakterilerde gerçekleşir?

Cevap : ikiye bölünme ile eşeysiz üreme

115.Verilen canlılardan hangisi diğerlerinden farklı bir cinste yer alır?

Cevap : Canis lupus

116.Verilen türlerden hangi ikisi birbirine daha yakın akrabadır?

Cevap : Ursus maritimus- Ursus thibetanus

117. Verilen türlerden hangi ikisi daha yakın akrabadır?

Cevap : Pinus brutia- Pinus nigra

118. Canlıların sınıflandırma basamakları şekilde verilmiştir.
Alem > Şube > Sınıf > Takım > Aile > Cins > Tür
Buna göre alem basamağından tür basamağına doğru gidildikçe verilen özelliklerden hangisi azalır?

Cevap : Gen benzerliği

Açık Lise Çıkmış Sorular

(442) Biyoloji -2 Sınav Soruları

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online -1) Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

(442) Biyoloji -2 Sınav Soruları

2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 2) Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3) Dönem Sınav Soruları Online- 3) Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

(442) Biyoloji -2 Sınav Soruları

2019-Nisan 2) Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1) orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1) oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1) oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1) oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1) oturum)-Nisan2019

Açık Lise

(442) Biyoloji -2 Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!