Açık Lise

Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )

Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )

Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )

Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )

1 ) Oysa şimdi karıncaları düşünüyordu sinemaya gitse biliyordu başının ağrısı artacak içinde hep o bir yere geç kaldığı duygusu olacaktı o yer belki de burasıydı neden olmasın onu bu şehrin bir yerinde görmeyecek miyim işlerine çabuk varmak telaşında ki şu karınca sürüsünün arasına karışmaktan şaşırmış neden bu camın önünden geçmesin kulakları caddenin gürültüsü ile doluydu.
Bu parça verilen roman anlayışlarının hangisi ile yazılmıştır?

Cevap : bireyin iç dünyasını esas alan

2 )
I. Makale
II. Fıkra
III. Tiyatro
IV. Roman
Numaralanmış türlerinin hangilerinde öyküleyici anlatım kullanılır?

Cevap : III VE İV

3 ) Türk edebiyatında,…….. Orhun yazıtlarında Türk milletine seslenişi ilk söylev kendisi de ilk Hatip olarak kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Bilge Kağan’ın

4 ) Cumhuriyet dönemi Türk romanında bireyin iç dünyasını esas alan eserler verilen sanatçılardan en tanınmış olanları, Peyami Safa (İ ) , Sabahattin Ali (İİ ) , SEMİHA AYVERDİ (III ) ve Tarık Buğra (İV ) dir.
Bu cümledeki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Cevap : II

5 ) Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılardan değildir?

Cevap : Oğuz Atay

6 ) romandaki olaylar 1903 yılında Nazilli de başlar Edremit’te devam eder ve 1. Dünya savaşı yılları içinde sona erer romanda olaylar ilerledikçe bir Anadolu kasabasının ı Dünya Savaşı’ndan önceki yaşayışını düşün düşünü hayat
şartlarını görüşürüz roman kahramanları o çağın o çevrenin insanlarıdır birbirleri ile ilişkileri de o dönemde belirli şartların biçim verdiği ilişkilerdir roman birbirini tamamlayan şehir doğa Yapı insan doğal insan yozlaşmış lık masumiyet şehvet aşk gibi bir takım karışıklıklarla örülmüştür.
Bu parçada sözü edilen Eser aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : kuyucaklı Yusuf

7 ) Hanımlar bu kadar acı dan sonra bu kadar ayrılıktan sonra yan yana çektiğimiz bu kadar hasretten sonra Kurtuluş günleri geldi siz bu Kurtuluş günlerini bize kazandıran Aziz şehitlerin gazilerin anıları arkadaşları kızkardeşleri artık sevinin sevinmek hakkınızdır Bayram edin en büyük Bayram eğer Deniz büyük bayramınız mübarek olsun!
Bu parça verilen Metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

Cevap : söylev

8 ) Dünya yarımadaları içinde Anadolu’nun apayrı bir durumu vardır. Amerika’dan hindistan’a Arabistan’dan Ümit burnuna Kırım’dan Yunanistan’a italya’dan iskandinavya kadar ister küçük ister büyük ister okyanuslarda ister
kapalı denizlerde olsun bütün yarımadalara bakınız hepsi üzüm dalları gibi salkım salkım kuzeyden güneye doğru uzanırlar yalnız Anadolu Yarımadası Turkey tek başına garba bakar.
Bu parça ile ilgili hangisi söylenemez?

Cevap : tanık göstermeye yer verilmiştir

9 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Cevap : Arka sokakta açılan oyuncakçı dükkanının satışları artıyor

10 ) Uzun zamandır rüyasında bir çocuğun kendisini Mısır piramitleri’ni götürdüğünü ona hazinenin göster yerini gösterdiğini görür Santiago bu rüyanın anlamını öğrenmek üzere tarif Ada yaşayan bir falcı kadının yanına gider falcı kadın rüyayı yorumlayarak Mısır’da bir hazine olduğunu ve bu hazineyi orada bulabileceğini söyler.
Verilenlerden hangisi bu romandan alınmış olamaz?

Cevap : delikanlı olayın heyecanlı yaşıyordu peki iyileşebilir dimi Mustafa İnan dedi profesör mahsun ulaştı kim bilir belki de ömrü boyunca da sarsıntının izlerini taşımıştır.

11 ) Nazım ve nesir şeklinde yazılabilir hem güzel hem de güldüren olaylar konu edilir Üç birlik kuralına uygun olarak kaleme alınır
Bu cümleler dramı ile ilgili doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur?

Cevap : D-D-Y

Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )

 

12 ) Bir edebiyat profesörü öğrencilerine bir edebi görüşle ilgili bilgilendirmek amacıyla bir seminer düzenleyecektir.
Bu seminerde aşağıdaki söylev türlerinden hangisi kullanılabilir?

Cevap : akademik

13 ) Birleşmiş milletler’in 2013 milenyum raporuna göre tüm dünyada 123 milyon genç okuma yazma becerilerinden yoksun bu gençlerin %61 ini de kızlar oluşturuyor. Üstelik eğitim konusu kız çocuklarının maruz kaldığı eşitsizliklerden yalnızca biri bu kapsamda Birleşmiş Milletler kız çocuklarının haklarını ve karşılaştıkları özel sorunlara dikkat çekmek için 11 ekim’i dünya kız çocukları günü ilan etti
Bu parçada ağır basan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : sayısal verilerden yararlanma

14 ) Verilen cümlelerden hangisi paragrafın ilk cümlesi olabilir?

Cevap : bir duyguyu düşünceyi konuyu söz veya yazı ile belirlemeye anlatım
denir.

15 ) Hangisi söylev in amaçlarından değildir?

Cevap : bir bilimsel bilgiyi insanlara açıklamak

16 ) Verilen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : Güngör Dilmen ayak bacak fabrikası

17 ) Dramda;
Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır
Konu günlük yaşamdan ve tarihten alınır
Olaylar çirkin dahi olsa sahnede gösterilir
bu cümleler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Cevap : Y-D-D

18 ) herhangi bir konu üzerinde yazarın kesin yargılara varmadan görüş ve düşüncelerini samimi bir üslupla serbestçe kaleme aldığı birkaç sayfayı geçmeyen yazılara …… denir
Bu cümlede boş bırakılan Yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : deneme

19 ) Hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

Cevap : ekonomik durumu hayat tarzı yaşı cinsiyeti ne olursa olsun insanları aynı duyguda buluşturan yegane araçtır bisiklet

20 ) Hangisi deneme türündeki eserlerden değildir?

Cevap : İstanbul hatırası

21 ) Resim mi yapmak istiyorsunuz dünyada renkten ve boyadan çok ne var
hakiki bir ressam konu bakımından da sıkıntı çekmez bütün tabiat ve hayat
işlenecek konu ile doludur önemli olan herhangi bir konu etrafında bir renk kompozisyonu oluşturabilmektedir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

Cevap : (? ) (! ) (! ) (; )

22 ) İşlenen bir cinayet ve bu cinayeti nasıl işlediğini çözmeye çalışan bir dedektif veya polis etrafında şekillenir.
Türk edebiyatında ilk telif polisiye roman Ahmet Mithat Efendi’nin 1884’te yayınladığı Esrarı Cinayat’tır
Dünya edebiyatında polisiye kurgu ile yazılan ilk eser sör Arthur Conan doyle Sherlock Holmes eseridir.
Bu cümleler polisiye roman ile ilgili doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Cevap : D-D-Y

23 )
I. Manzum olarak yazılır
II. Kaba şakalara söz oyunlarına imaları yer verilir
III. Üç birlik kuralı gözardı edilir
IV. Kahramanlar soylu ve yüksek tabakalardan kimselerdir
Numaralanmış cümlelerin hangileri trajedi ile ilgili söylenebilir?

Cevap : I VE IV

24 ) Herhangi bir konu üzerine yazılabilir
Samimi bir üslup kullanılır.
Anlatılanların kanıtlama zorunluluğu vardır.
Bu cümleler deneme türü ile ilgili doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Cevap : D-D-Y

25 ) ilk telif polisiye roman Ahmet Mithat Efendi’nin yayınladığı esrarı cinayat adlı eserdir.
1980 sonrası Türk romanında postmodernizmin etkileri görülür.
Cengiz aytmatov bir bilim adamının romanında kendi kültüründen gelenek ve göreneklerin den sıkça bahseder.
Bu cümleler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur?

Cevap : D-D-Y

Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )

26 ) SELVİ: ayağa kalkarak isterseniz oyunu biraz keselim de size çay getireyim Rahime izinli
Vezan : sümbül de öyle Pazar günü evde tutabilirsen tut
Sabri : nasıl isterseniz….
Vezan: ayağa kalkar ben de yardıma geleyim Selvi ile vezan çıkarlar
Sabri : bizden gizli konuşacakları vardır da…
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Trajedi Tiyatrosu’na ait bir metindir

27 ) Şairimizde ruh durumu bakımından tutarlılık çelişmezlik aramayacak sınız onda tutarlı olan tek şey üsluptur birbiriyle çelişen durumları anlatırken kendisi olarak kalır hep bu da şair için bir yerde her şey demektir ondan kalacak ve dünyayı insanlığı zenginleştirecek yaşamaya çeşni katacak olan da budur ancak
Bu parçada yazarın savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : şair varlığı kendince algılayıp kendine göre dile getirdiği için başkalarından ayrılır

28 ) Bir türkü duyulur gecede başka bir türlü gündüz de başka türlüdür çocuk söylerse başka tahta kadın söylerse genç söylerse başka türlü olur yaşlı söylerse daha da söylenirse başka ovada ormanda Denizde başka türlüdür hep ayrı ayrı tatlıdır sabahleyin başka öyle ikindi akşamleyin başkadır
Bu parçada verilen düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

Cevap : karşılaştırma

29 ) Hangisi geleneksel Türk halk tiyatrosu türlerinden biridir?

Cevap : meddah

30 ) Bir komutanın askerlerine cesaret Vermek için yaptığı söylev türü hangisidir?

Cevap : askeri

31 ) Koçyiğit Köroğlu beş mevsim bir Pazar günü adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

Cevap : Ahmet Kutsi Tecer

32 ) Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

Cevap : tüm uygarlık öğeleri birbirlerini karşılıklı olarak etkileyip bir uyuma varmaya çalışırlar

33 )
I. Aynı gün boyunca aralıklarla yapılan konuşmadır
II. Meydana gelen önemli olayları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlatır
III. gelecek nesil leri karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı uyarmak amaçlarından biridir
IV. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında bilgi verir
Mustafa Kemal Atatürk’ün nutuk adlı eseri ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangileri yanlıştır?

Cevap : I ve IV

34 ) İstanbul hatırası adlı eser 2010 yılında yayınlanmıştır İstanbul hakkında tarihi pek çok bilgi içeren İstanbul hatırası polisiye türünün geçirdiği değişimi göstermesi bakımından önemlidir.
Bu parçada sözü edilen Eser verilen sanatçılardan hangisine aittir?

Cevap : Ahmet Ümit

35 ) Halit ayarcı nın akrabasından olduğunu bildiğim kalem şefimiz Nermin hanım beni görür görmez 40 yıllık ahbap gibi sevindi iş için elindeki örgüyü bile bırakmıştı Nermin Hanım’ın daha o gün ya örgü ördüğünü yahut konuştuğunu öğrendim daha doğrusu daima konuşur yalnız kalınca örerdi.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : öyküleme

36 ) Taşbaş oğlunun evi bir gözcuktu ocağı büyüktü kamıştan örtmüştü ocakların üstünü çamurla sıvanmıştı duvarlarda Aktoprak nasıl bağlıydı öteki evlerin örülmüş gelişigüzel üst üste konmuş duvarlarına hiç benzemiyordu yerden beş karış yukarısına kadar da türlü türlü nakışlamişti taşbaşoğlu bir dünya koymuştu duvarına.
Bu parçada Romanın yapı unsurlarından hangisinde yer verilmemiştir?

Cevap : zaman

Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )

37 ) Bir köylü kadın bir danayı doğar doğmaz kucağına alıp sevmiş sonra da bunu adet edinmiş her gün danayı kucağına alır taşırmış sonunda buna o kadar alışmış ki dana büyük koskoca öküz olduğu zaman onu yine kucağında taşıya bilmiş bu hikayeyi kim uyutur duysa alışkanlığın büyük bir güç olduğunu çok iyi anlamış olacak gerçekten alışkanlık pek Yaman bir hocadır ve hiç yakası yoktur yavaş yavaş seni sesinizi içimize ilk adımını atar başlangıçta kuzu gibi sevimli alçak gönüllüdür ama zamanla oraya yerleşip kökleş timi öyle azılı öyle amansız bir yüz takılır ki kendisine gözlerimizi bile kaldırmaya izin vermez.
Bu parça verilen Metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : tiyatro

38 ) Kaynar kükürt havuzlarındaki balıklar yüksek radyasyon altında ölüp sonra dirilen bakteriler hayat kavramına yeni anlamlar getiren organizmalar son araştırmalar bilim insanlarını daha önce yaşamın olmayacağına inanılan
ortamlarda yeni canlılarla tanıştırdı. Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Cevap : (, ) (, ) (… ) (. )

39 ) Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrası eser veren tiyatro yazarlarından değildir?

Cevap : Abdülhak Hamit Tarhan

40 ) Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal bakış açısıyla yazılmıştır?

Cevap : Kerim yanağının kanamasını aldırmadan demircan’ın eski savaşçı olmalarında giydi silahları kuşandı anasını artık ona acımıyordu kızmıyordu da

41 ) Türk tiyatrosunun 1960’lardaki gelişimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : oyun yazarlığı nicelik ve nitelik açısından bir durgunluk Yaşar

42 ) Biz de hemen bütün okuryazarlar düşünün ki kültür sadece bilgidir bilgi ne demek insanın kafasının her gün ve her şubede meçhuller aleminden fethedip çerçevelediği şeyleri baştan başa bilmeye imkan mı var o halde kültürlü olmak yeterli değildir
Bu parça verilen Metin türlerinden hangisinden alınmıştır?

Cevap : deneme

43 ) Efendiler iki Ordu çarpışıyor mu çarpışan iki fikirdir aylarca senelerce müddet bu yamaçlarda bu boğazlarda bu bellerde Yunanlı lık fikri ile Türklük Fikri 2 pehlivan gibi çarpışıp durdu 30 Ağustos sen bir inhidama ama şahitsin!
31 Ağustos Türk’ün demirinde musallat olmuş ne kadar pas varsa senin umumi tasfiye yapan mübarek ateşinde eridi.
Bu parça verilen söyler türlerinden hangisinden alınmış olabilir?

Cevap : siyasi

44 )
– Orhan Pamuk
– İhsan Oktay anar
– Bilge Karasu
Bu sanatçılar belden anlayışlardan hangisinin temsilcileridir?

Cevap : postmodernizmi esas alan

45 ) Uzun yıllar var insanı gürültüden sokaktan koparıp kendi derinliklerine götüren şiirler pek görünmüyor neden sessizlikler mi çekildi neredesiniz içimizi birer Ateş damlası gibi düşerek bizi düşle gerçeğin birleştiği acının bile lezzet olduğu yerlere götüren şiirler?
Bu parça verilen Metin türlerinin hangisine örnektir

Cevap : deneme

46 ) John steinbeck the pearl (inci ) adlı yapıtında kayıtsız bir dünyayı anlatmaktadır doğa koşulları acımasız olduğundan insanlar ve ilişkileri de katıdır ama steinbek bu acımasız dünyayı anlatırken umudu elden bırakmaz
özellikle insanoğlunun zalim çevresine uyum sağlayabilmesi ne öyküler yağdırır. İnci’de yaşamın sürekliliğini vurgu yapılır yaşamın kalıpları değişebilir bireyler güçlükler yaşayabilir fakat yaşam temelde asla yok edilemez sulara gömülen de vinci ile yenilenir yalnızca.
Bu parça ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisi ile başlar?

Cevap : IV

47 ) Geldiği ilk günlerde kimseyle konuşmak istemiyordu iş gösterilmediği zamanlar uzaklara doğru bakar bulutların arka tarafından bir şeyler görmek ister fakat içerisi birisi girer girmez derhal başını çevirerek herhangi bir şeyle meşgul olurdu.
Bu parçada Roma’nın yapı unsurlarından hangisi yoktur?

Cevap : mekân

48 ) Hacivat : şarkı söyleyerek perdeye gelir gördüğünde beni bendettin,
Ne suçum aman terk ettin
Ağyar ile Ülfet ettin
Ne suçum aman terk ettin!
Off hay hak!
Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmıştır?

Cevap : Karagöz

49 ) Türk edebiyatındaki ilk Hatip hangisidir?

Cevap : Bilge Kağan

50 ) Her yazar kendi elinden çıkanın güzel kendi düşündüklerinin doğru olduğuna inanır güzelliğe o doğruluğu sezmek için uğraşma yanlarına anlamadıkları anlamayacaklar kanısındadır ama bir kısmı kendileri için beklediklerini başkaları için neden yapmıyorlar ben sizin yazdığınızı okuyayım ilgileneyim sizinle peki siz benim yazdıklarımı neden okumuyorsunuz birbirlerinin yazdıklarını neden okumuyorlar?
Bu parçada bazı yazarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinden yakınılmaktadır?

Cevap : başkalarının eserlerini yaklaşımlarının yanlı olduğundan

Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online -1. Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online- 2. Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online- 3. Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

2019-Nisan 2.Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1.orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1.oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1.oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1.oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1.oturum)-Nisan2019

Açık Lise

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!