Sağlık Turizmi Yönetimi

Sağlık Turizmi Yönetimi

Vize Final
2022 Vize Deneme Sınavı -1 2022 Final Deneme Sınavı -1
2022 Vize Deneme Sınavı -2 2022 Final Deneme Sınavı -2
2022 Vize Deneme Sınavı -3 2022 Final Deneme Sınavı -3
2023 Vize Soruları 2023 Final Soruları
Sağlık Turizmi Yönetimi Sağlık Turizmi Yönetimi Ders Kitabı PDF

Sağlık Turizmi Yönetimi Ders Kitabı

Sağlık Turizmi Yönetimi Çıkmış Vize Soruları

1)Medikal turizm ve seyahat tanımları arasındaki en önemli aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

Cevap : Kontrolüne gerek yoktur

2) Yakın cağ döneminden turizmi olumlu yönde etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

tle - under_page_title -->

Cevap : Ulaşım teknolojisindeki ilerleme

3)Aşağıdakilerden hangisi sağlık turizmi alanındaki destekler için öncelikli ülkelerden biri değildir?

Cevap : Fransa

4)Seyahatlerde mekân değişiminden kaynaklanan ani iklim değişiklikleri yükseklik sıcaklık ve nemde büyük değişimler insan vücudunun fizyolojik ve ruhsal olarak zorlanmasına neden olabilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Cevap : Aklimatizasyon

5) İkamet edilen yerden başka bir ülkeye tatil amaçlı giden turistlerden seyahat halindeyken acil ve ani olarak gelişen sağlık hizmeti almak zorunda kalması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : Turistin Sağlığı

6) Türkiye özürlüler araştırması sonuçlarına göre ms(multiple sclerosis).md(makskular dystrophy) ve beyin felci (cerebral palys –cp )gibi engelliler hangi engel kapsamında değerlendirilmektedir?

Cevap : Ortopedik engeli

7) Suyun sıcak soğuk ve farklı biçimlerde (akıtma damlama duşlama püskürtme) uygulaması ile kazanılan dinlenme ve ferahlama duygularının edinildiği?

Cevap : Mezotetapi

8) Turizmdeki ekonomisindeki kuramsal verilerde değişiklik meydana geldiğinde turizm politikasında da bir içerik ve hedefler bakımından değişiklik meydana gelmesi turizm politikaların hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

Cevap : Dinamik Niteliği

9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta sunulan hizmet kapsamında değerlendirilmez?

Cevap : Hatalık sırasında ve sonrasında aile, komşular, arkadaşlar ve diğer yaşlılarla azalmış ya da kaybolmuş olan ilişkilerin yeniden canlanması

10) Aşağıda verilen turistlerin yakalandıkları hastalıklar ve bulaşma yolları ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Şarbon – Vektör yoluyla

11) Sağlık tesislerinde acil hasta olarak değerlendirilen ve turizm etkinliği sırasında sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan ve bu hizmetlerden faydalanan turistler aşağıdaki turist kategorilerinden hangisi kapsamında değerlendirmektedir?

Cevap : Medikal Tedavi Alan Tatildeki Turist

12) Bazı yörelerde yetişen meyve ve sebzelerin bu meyve ve sebzelerden hoşlanan insanlara kür şeklinde sunulması ile uygulanan kür (tedavi) yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Üvalizm

13) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı turizmini cazip hale getiren nedenlerden değildir?

Cevap : Bireylerin seyahat korkularını yenmesi

14) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı tüketici davranışının bir turist hizmetleri alıcısı olarak analiziyle dikkat edilmesi gereken ana özelliklerden biri değildir?

Cevap : Tatiller de daha uzun kalmaktadırlar

15) Aşağıdakilerden Hangisi medikal turizm tercihinde bilgi edilmek için yapılan araştırma yolları arasında ilk sırayı alır?

Cevap : Online Araştırma

16) Turizmin toplum bireylerinin dinlenmelerini tatil yapmalarını seyahat etmenin maddi ve manevi yararlarından faydalanmalarını sağlama aynı zamanda inanları birbirine yaklaştırma hoşgörü sahibi olmalarını sağlama gibi özellikleri de bulunmaktadır. Bu durum turizm politikasının hangi grup hedefleri kapsamında değerlendirilebilir?

Cevap : Turizmin sağlık ve politik fonksiyonlarından daha çok insanın yararlanmasını sağlamak

17) Helio-terapi hangi terapi uygulanması kapsamına girmektedir?

Cevap : Klimaterapi

18) Turistlerle ilişkin sınıflamalar göz önüne alındığında diplomatlar. Göçmenler ve transit yolcular hangi kapsama girmektedir?

Cevap : Turist sayılmayan yabancılar

19) Termal turizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kontrolüne gerek yoktur

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

facebook Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Deloitte (2008) firması tarafından sağlık turizmi alanında ABD’de yapılan çalışmaya göre sağlık turizminde en çok ziyaret edilen ülkeler aşağıdakilerin hangisidir?

a) Hindistan, Tayland, Meksika, Filipinler, Kore
b) ABD, İngiltere, Almanya, Hırvatistan, Fransa
c) Hindistan, Türkiye, ABD, İngiltere, Hollanda
d) İtalya, İsveç, Norveç, Danimarka, İngiltere
e) Çin, Rusya, İsviçre, Hollanda, Türkiye

Cevap : a) Hindistan, Tayland, Meksika, Filipinler, Kore

Sağlık turizmi açısından ülkeler ve tercih sebepleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

a) Hindistan- Kaplıca
b) Kuzey Amerika- Diş
c) Tayland- Cerrahi operasyonlar
d) Macaristan- Plastik ve estetik cerrahi
e) İsrail- Ortopedi

Cevap : d) Macaristan- Plastik ve estetik cerrahi

Aşağıdakilerin hangisi Malezya’da medikal turizm sektöründe sağlanan devlet desteklerinden biri değildir?

a) Uygun koşulların sağlanması
b) Mevcut koşulların kolaylaştırılması
c) Sektörün finansal olarak desteklenmesi
d) Ulaşımda devlet desteği verilmesi
e) Sektörün yurt dışına tanıtımı

Cevap : d) Ulaşımda devlet desteği verilmesi

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, özel sigorta şirketleri termal tedavileri için Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını karşılama kararı almamıştır?

a) Almanya
b) Hollanda,
c) İsviçre
d) İsveç
e) Norveç

Cevap : c) İsviçre

Aşağıdakilerden hangisi termal turizmin sağladığı olanaklardan değildir?

a) 12 ay turizm yapma imkânı
b) Iklim şartlarının elverişliliği
c) Yüksek istihdam oluşturması
d) Tesislerin maliyetini çabuk geri ödeyen karlı yatırımlar olması
e) Tesislerde yüksek doluluk oranlarına ulaşılması

Cevap : b) Iklim şartlarının elverişliliği

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Onuncu kalkınma planında sağlık turizminde verilen hedeflerden biri değildir?

a) Termal turizmde 100.000 yatak kapasitesinin oluşturulması
b) Termal turizmde 1.500.000 yabancı termal turiste hizmet sunulması
c) Termal turizmde 3 milyar dolar gelir elde edilmesi
d) Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olunması
e) İleri yaş turizminde 500 bin yatak kapasitesi oluşturulması

Cevap : e) İleri yaş turizminde 500 bin yatak kapasitesi oluşturulması

Bir yandan kendi ülkesine sağlık turistini çekerken diğer yandan da başka ülkelerde sağlık altyapıları kurmak suretiyle tedavi ve hizmetleri hastanın ayağına götürmeyi hedefleyen ve Güney Kore’de 860 Milyon Dolar ödeyerek genel bir hastane kuran ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Amerika Birleşik Devletleri
b) Brezilya
c) Singapur
d) Türkiye
e) Hindistan

Cevap : a) Amerika Birleşik Devletleri

Sektörün finansal olarak desteklenmesi kapsamında, yabancı hastalardan elde edilen sağlık hizmeti gelirlerinin öncelikle %50 oranında gelir vergisinden muaf tutulduğu, 2010 yılında ise %100’ e çıkarıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hindistan
b) Brezilya
c) Amerika Birleşik Devletleri
d) Tayland
e) Malezya

Cevap : e) Malezya

Standardizasyon Enstitüsü, Mobil Derneği için Teletıp (TEMOS) ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Şeffaflık İşbirliği (KTQ-GmBH) tarafından verilen sertifikasyon ve akreditasyonlar devlet denetiminde kaliteli bakımın sağlanmak zorunda olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Malezya
b) Almanya
c) Macaristan
d) Norveç
e) İsveç

Cevap : b) Almanya

2017 ekonomik etki tahminlerine göre aşağıdaki ülkelerin hangisinden 23 milyon potansiyel hastanın, 79,5 milyar dolarlık bir harcama ile farklı ülkelere seyahat edeceği düşünülmektedir?

a) İsveç
b) Norveç
c) Almanya
d) Amerika Birleşik Devletleri
e) Singapur

Cevap : d) Amerika Birleşik Devletleri

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!