Spor Ve Medya

Auzef Spor Ve Medya Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Final Soruları
Auzef Rekreasyon Lisans Güz Dönemi Dersi
ve
Auzef Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisans Güz Dönemi Dersi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Spor Ve Medya Final Soruları

Açıköğretim fakültesi öğrencileri için hazırlanan bu makale, Spor ve Medya dersinin kapsamlı bir özetini sunmayı amaçlamaktadır. Bu yazıda, spor gazeteciliği, iletişimin önemi, antik spor oyunlarının tarihi, medyanın işlevleri ve dijital gazeteciliğin getirdiği yenilikler gibi konular ele alınmaktadır. @lolonolo_com olarak amacımız, öğrencilere ders materyallerini daha iyi anlamaları ve sınavlarda başarılı olabilmeleri için gerekli bilgileri sağlamaktır.

Spor Gazeteciliği ve İletişim

Spor gazeteciliği, spor dünyasındaki gelişmeleri takip etme, analiz etme ve bunları okuyuculara aktarma işidir. Spor gazetecileri, güncel eğilimleri belirler, röportajlar yapar ve son dakika haberlerini verir. Transferler gibi takımların iç işleyişiyle doğrudan ilgili kararları belirleme ise gazetecilerin görevi dışındadır.

Yazım tarzı olarak, spor gazeteciliğinde basit ve anlaşılır bir dil tercih edilir. Teknik ve edebi terimlerin aşırı kullanımı kaçınılmalıdır. İletişimin önemi, insanların sosyal varlıklar olarak başkalarıyla etkileşimde bulunma zorunluluğundan kaynaklanır. Bu, insanların kendi ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamayacakları gerçeğiyle pekiştirilir.

Antik Dönemden Günümüze Spor

Antik Yunanistan’da düzenlenen Panhelenik Oyunlar, sporun tarih sahnesindeki önemini vurgular. Bu oyunlar, sporun birleştirici gücünü ve kültürel etkisini gösterir. Medyanın işlevleri arasında eğitim de yer alır; medya, sporun tarihini ve önemini geniş kitlelere aktararak toplumsal bilinci artırır.

Medya ve Gazetecilik

Medya, haber ve bilgiyi topluma sunma, eğitim ve sosyalleşme işlevi görür. Gazetecilik, bu bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve sunulmasını içerir. Dijital dönüşüm, gazetecilikte önemli değişiklikler getirmiştir. İnternet, haberlerin daha hızlı yayılmasını ve okuyucu etkileşimini artırmasını sağlamıştır. İnternet gazeteciliği, çoklu ortam, interaktiflik ve etkileşim gibi yenilikler sunar.

Spor ve Medya İlişkisi

Spor kulüpleri ve dernekler tarafından yayımlanan süreli yayınlar, kulüp üyeleri arasında bilgi akışını sağlar. Bu yayınlar, kulüp faaliyetleri ve başarıları hakkında üyeleri bilgilendirir. Gazetecilik ve halkla ilişkiler faaliyetleri, spor kulüplerinin kamuoyu ile etkileşimini destekler. Basın toplantıları, gazetecilere soru sorma ve bilgi alma fırsatı sunar.

Sonuç

Spor ve medya, modern toplumda önemli bir yer tutar. Spor gazeteciliği, iletişim ve medyanın işlevleri, antik dönemden günümüze sporun önemi ve dijital gazeteciliğin getirdiği yenilikler, bu alanlarda eğitim gören öğrenciler için temel bilgiler arasındadır. @lolonolo_com olarak, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla bu bilgileri sunuyoruz. Öğrencilerin bu bilgilerle sınavlarda başarılı olmalarını ve alanlarında uzmanlaşmalarını umuyoruz

@lolonolo_com

Spor Ve Medya 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi spor gazetecisinin görevleri arasında yer almaz?

A) Spor dünyasındaki güncel eğilimleri analiz eden ve gelecekteki gelişmeleri öngören makaleler yazmak
B) Sporcular, antrenörler, sahipler ve diğer önemli kişilerle röportaj yapmak
C) Spor takımlarında gerekli olan transferleri belirlemek
D) Ekipman veya antrenman teknikleri gibi belirli sporlar ve bu sporlarla ilgili konular hakkında makaleler yazmak
E) Spor etkinlikleri, takımlar, oyuncular ve organizasyonlar hakkında son dakika haberlerini vermek

Cevap : C) Spor takımlarında gerekli olan transferleri belirlemek

2. Spor gazetecisinin yazılarında kullanması gereken yazım şekli aşağıdakilerden hangisinde verilmemiştir?

A) Denemeye dayalı betimle tarzı olması
B) Basit kelimeler kullanması
C) Spor hakkında yazması
D) Teknik ve edebi kelimeleri kullanması
E) Genel yazı stili kullanması

Cevap : D) Teknik ve edebi kelimeleri kullanması

3. Aşağıdakilerden hangisi insanın başkalarıyla iletişim kurma zorunluluğunun nedenlerindendir?

A) İnsan iletişim kurarak yeni insanlarla tanışır.
B) İnsan sosyal olduğu için iletişim kurmazsa sıkılır.
C) İnsanlar başkalarıyla sohbet etmeyi severler.
D) İnsan iletişim kurarak kendine besin kaynakları bulabilir.
E) İnsanların her talebi tek başına karşılaması mümkün değildir.

Cevap : E) İnsanların her talebi tek başına karşılaması mümkün değildir.

4. Antik Yunanistan’ın çeşitli şehir devletlerinde iki yılda bir dönüşümlü bir programla düzenlenen oyunlara o dönem ne ad verilirdi?

A) Olimpiyat Oyunları
B) Circus Maximus
C) Arete Oyunları
D) Elis Oyunları
E) Panhelenik Oyunları

Cevap : E) Panhelenik Oyunları

5. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışanlarının sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında, düzenlemiş oldukları etkinlikle ilgili basın mensuplarını bilgilendirmek amacı ile oluşturulmaktadır?

A) Basın makalesi
B) Basın bülteni
C) Basın toplantısı
D) Basın gezisi
E) Basın dosyası

Cevap : E) Basın dosyası

6. Aşağıdakilerden hangisi medyanın işlevlerinden biridir?

A) Eğitim
B) Teknoloji
C) Sermaye
D) Hammadde
E) Gelir

Cevap : A) Eğitim

7. Aşağıdakilerden hangisi basın makalelerinin amaçlarından değildir?

A) Toplumun dikkatini çekmek
B) Gündem oluşturmak
C) Kurumun itibarını artırmak
D) Reklam havası içerisinde yazmak
E) Hizmet veya ürünün tanıtımında bulunmak

Cevap : D) Reklam havası içerisinde yazmak

8. “Medya gündemine dahil etmek için tematik olarak ilişkili, sınırlı sayıda öz niteliğin seçilmesi” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğrudan Aktarma
B) Çarpıtma
C) 1. Düzey Gündem Belirleme
D) Çerçeveleme
E) Yansıtma

Cevap : D) Çerçeveleme

9. Aşağıdakilerden hangisi internetin gazeteciliğe sağladığı yenilikler arasında değildir?

A) Çoklu ortam
B) Multimedya
C) Hypermedya
D) Analog
E) Etkileşim

Cevap : D) Analog

10. Spor kulüpleri ve dernekler tarafından yayımlanan süreli yayınların genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diğer spor kulüpleri ile yarışmak
B) Para kazanmak
C) Kulüp üyeleri arasında bilgi akışı sağlamak
D) Popülerleşmek
E) Sporcuların ilgisini çekmek

Cevap : C) Kulüp üyeleri arasında bilgi akışı sağlamak

11. İletişimin dış dünyadaki değişen olaylar, sorunlar ve karakterler hakkında bizi bilgilendiren kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkla ilişkiler
B) Haber
C) İletişim
D) Bilgi
E) Gazete

Cevap : B) Haber

12. “Kamu, politikacılar veya onların duyuruları doğrultusunda haber kuruluşlarının haber yapması için bir gündem belirlemesiyle gerçekleşir.” İfadesi gündem belirleme türlerinden hangisine aittir?

A) Medya gündemi belirleme
B) Magazin gündemi belirleme
C) Kamu gündemi belirleme
D) Sporda gündemi belirleme
E) Politika gündemi belirleme

Cevap : E) Politika gündemi belirleme

13. Aşağıdakilerden hangisi gazetecilik türleri arasında yer almaz?

A) Erişim gazeteciliği
B) Akıl gazeteciliği
C) İş gazeteciliği
D) Drone gazeteciliği
E) Siyasi gazetecilik

Cevap : B) Akıl gazeteciliği

14. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir?

A) Sosyalleştirme işlevi
B) Siyasi işlevi
C) Tutundurma işlevi
D) Eğlendirme işlevi
E) Bilgilendirme işlevi

Cevap : C) Tutundurma işlevi

15. İnternet haber sitelerinde yayımlanan bir haber hakkında okuyucuların anında tepki verebilmesi, duygu ve düşüncelerini hem haberi yayımlayanlarla hem de diğer okuyucularla paylaşabilmesi hangi yeniliği tanımlamaktadır?

A) Etkileşim
B) İnteraktiflik
C) Hypermedya
D) Multimedya
E) Çoklu ortam

Cevap : A) Etkileşim

16. Spor gazetecisinin çalışacağı platformlar aşağıdakilerden hangisinde verilmemiştir?

A) Kitap
B) Televizyon
C) Dergi
D) Gazete
E) Web sitesi

Cevap : A) Kitap

17. Aşağıdakilerden hangisi gündem belirleme modellerinden biridir?

A) Sorumluluk Modeli
B) Değer Verme Modeli
C) Belirginlik Modeli
D) Sosyalleştirme Modeli
E) Siyasi Model

Cevap : C) Belirginlik Modeli

18. Gazetecilerin yüz yüze gelmek ve soru sormak isteyebileceği durumlarda düzenlenmesi gereken faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basın gezisi
B) Basın toplantısı
C) Basın makaleleri
D) Basın dosyası
E) Basın bülteni

Cevap : B) Basın toplantısı

19. Haber ve bilgi toplama, değerlendirme, yaratma ve sunma faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkla ilişkiler
B) Gazetecilik
C) Pazarlama
D) İletişim
E) Reklamcılık

Cevap : B) Gazetecilik

20. Değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni iş süreçleri, kültür ve müşteri deneyimleri oluşturmak veya mevcut olanları değiştirmek için dijital teknolojileri kullanma süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dijital Dönüşüm
B) İnternet
C) Sosyal Ağ
D) Web
E) Teknoloji

Cevap : A) Dijital Dönüşüm

Spor Ve Medya

Spor Ve Medya 2022-2023 Final Soruları

1. Haber ve bilgi toplama, değerlendirme, yaratma ve sunma faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkla ilişkiler
B) Gazetecilik
C) Pazarlama
D) İletişim
E) Reklamcılık

Cevap : B) Gazetecilik

2. Aşağıdakilerden hangisi araştırma becerisini kapsayan bir nitelik değildir?

A) Geçmiş veriler
B) Takımlar hakkında bilgiler
C) En son trend yazılar
D) Sporcular hakkında bilgiler
E) İstatistik bulma

Cevap : C) En son trend yazılar

3. Aşağıdakilerden hangisi dijitalleşmenin ortaya çıkardığı gelişmelerden değildir?

A) Dijital verilerin kullanılması
B) Analogdan dijitale geçişin sağlanması
C) Müşterin etkileşimine değer katılması
D) Sınırlı sayıda sosyal platform olması
E) İnternete her yerde ulaşılması

Cevap : D) Sınırlı sayıda sosyal platform olması

4. Aşağıdakilerden hangisi sarı gazeteciliği tanımlamaktadır?

A) Gerçek hikayeleri görüntüler aracılığıyla anlatma pratiği
B) Abartılı iddiaları veya söylentileri vurgulayan yazı
C) Siyasetin ve siyaset biliminin tüm yönlerinin kapsamı
D) Savaşların ve silahlı çatışmaların kapsanması
E) Web’de sunulan bir tür çevrimiçi gazetecilik

Cevap : B) Abartılı iddiaları veya söylentileri vurgulayan yazı

5. Özellikle 1930’lu yıllarda Avrupa’da kitle iletişim araçlarından radyoda spor ve spor haberlerine ayrılan sürenin kısıtlanma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dönemdeki savaşlar nedeniyle spor müsabakalarının düzenlenememesi
B) Toplumda spora olan ilginin azalması
C) Farklı kitle iletişim araçlarında spora daha fazla yer verilmesi
D) Yasalar ve politikalar ile radyo yayıncılığının sınırlandırılması
E) Sporun radyoda sunumunun çok maliyetli olması

Cevap : D) Yasalar ve politikalar ile radyo yayıncılığının sınırlandırılması

6. Sosyal sorunları ortaya çıkaran derinlemesine habercilik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yayın gazeteciliği
B) Siyasi gazetecilik
C) Spor gazeteciliği
D) Etkileşimli gazetecilik
E) Araştırmacı gazetecilik

Cevap : E) Araştırmacı gazetecilik

7. Aşağıdakilerden hangisi “Etik” kavramının tanımıdır?

A) İnsan davranışlarını düzenleyen mekanizma
B) Toplum tarafından onaylanmayan davranışlar bütünü
C) Toplumun beklentisine göre hareket etme
D) Kazanmak için yapılan her türlü davranış
E) İnsan davranışına rehberlik eden ahlaki davranış kuralları

Cevap : E) İnsan davranışına rehberlik eden ahlaki davranış kuralları

8. Aşağıdakilerden hangisi insanın başkalarıyla iletişim kurma zorunluluğunun nedenlerindendir?

A) İnsan sosyal olduğu için iletişim kurmazsa sıkılır.
B) İnsan iletişim kurarak kendine besin kaynakları bulabilir.
C) İnsan iletişim kurarak yeni insanlarla tanışır.
D) İnsanların her talebi tek başına karşılaması mümkün değildir.
E) İnsanlar başkalarıyla sohbet etmeyi severler.

Cevap : D) İnsanların her talebi tek başına karşılaması mümkün değildir.

9. Aşağıdakilerden hangisi gündem belirlemenin seyirciler üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir?

A) Toplumda ön yargı oluşturmak
B) Belirli bir konuya odaklanan seyircide birlik oluşturmak
C) Kitleyi konuya aktif olarak dahil etmek
D) İzleyiciyi bir etkinliğin ilerleyişi hakkında bilgilendirmek
E) Seyirciyi motive etmek

Cevap : A) Toplumda ön yargı oluşturmak

10. Aşağıdakilerden hangisi sporun toplumda yaygınlaşması ve popüler hale gelmesine oldukça hız kazandırmıştır?

A) Okullarda verilen beden eğitimi dersleri
B) Serbest zamanın artması
C) Kamuda spor hizmetleri sunulması
D) Gazetelerin artan maliyeti
E) Radyo ve televizyonun ortaya çıkışı

Cevap : E) Radyo ve televizyonun ortaya çıkışı

11. Spor etiğine uyulmasını sağlama sorumluluğu aşağıdaki gruplardan hangisine ait değildir?

A) Sporcular
B) Spor kulüpleri
C) Federasyonlar
D) Hükümetler
E) Sportif ürün tedarikçileri

Cevap : E) Sportif ürün tedarikçileri

12. Ritüelleştirilmiş medya kullanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) İçerikten bağımsız olarak zevk alma ve ortama katılma amacıyla medya kullanımı
B) Bilgi edinmek amacıyla medya kullanımı
C) Eğitim almak amacıyla medya kullanımı
D) Günlük haberleri takip etme amacıyla medya kullanımı
E) Tedbir alma amacıyla medya kullanımı

Cevap : A) İçerikten bağımsız olarak zevk alma ve ortama katılma amacıyla medya kullanımı

13. Farklı türlerdeki içerik formlarının bir arada bulunduğu ortamları tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etkileşim
B) Multimedya
C) Çoklu ortam
D) Hypermedya
E) İnteraktiflik

Cevap : C) Çoklu ortam

14. Basın bülteni ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Basın bülteni reklam havası içerisinde yazılmalıdır.
B) Basın bülteninin ilk paragrafı, içeriğin tümünü özetler şekilde hazırlanmalıdır.
C) Bülten mümkünse tek sayfa olmalıdır.
D) Basın bülteninde başlık ilgi çekici olmalıdır.
E) Basın bülteninin haber niteliği taşıyabilmesi için 5N1K formülüne cevap vermesi gerekir.

Cevap : A) Basın bülteni reklam havası içerisinde yazılmalıdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi spor gazetecisinin iş gereksinimleri arasında gösterilmez?

A) Fiziksel görünüm
B) Deneyim
C) Eğitim
D) Sertifika
E) Lisans

Cevap : A) Fiziksel görünüm

16. Aşağıdakilerden hangisinin medya büyüklüğü ile arasında pozitif bir ilişki yoktur?

A) Okuryazarlık endeksi
B) Sanayileşme
C) Harcanabilir gelir
D) Kentleşme
E) Kişi başına düşen gelir

Cevap : C) Harcanabilir gelir

17. Herhangi bir konuda öne çıkarılmak istenen bir nesne, kişi ya da durumun medyada öne çıkarılması durumuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araçsal medya kullanımı
B) Gündem belirleme
C) Çerçeveleme
D) Ritüelleştirilmiş medya kullanımı
E) Yansıtma

Cevap : B) Gündem belirleme

18. Spor organizasyonları veya yarışmalar gibi canlı spor etkinliklerini kapsayan, bireysel oyuncuların performansını gözden geçiren ve katılımcılarla röportaj yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spor malzemecisi
B) Spor gazetecisi
C) Spor antrenörü
D) Spor sağlıkçısı
E) Spor yöneticisi

Cevap : B) Spor gazetecisi

19. Aşağıdakilerden hangisi yazılı basın türüne girmez?

A) Kulüp dergileri
B) Süreli dernek yayınları
C) Televizyon
D) Dergiler
E) Gazeteler

Cevap : C) Televizyon

20. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarında medya ile kurulacak ilişkilerde kullanılan araç ve yöntemler arasında yer almaz?

A) Basın toplantıları düzenlemek
B) Gazetecileri çalışmış oldukları yayın kuruluşlarında ziyaret etmek
C) Gazetecilerle yakın diyaloglar kurmak
D) Pazarlama stratejilerini uygulamak
E) Basın bülteni hazırlamak

Cevap : D) Pazarlama stratejilerini uygulamak

Spor Ve Medya

 

Auzef Rekreasyon Lisans Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri

 

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!