Sporda Kalite Yönetimi

Auzef Sporda Kalite Yönetimi Deneme Sınavları

Vize Final
2023 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sporda Kalite Yönetimi

Sporda Kalite Yönetimi 2023 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kurumsallaşma amaçlarından birisi değildir?

Cevap : Tahmin edilebilirliği önleme

2- Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye yol açan sebeplerden birisi değildir?

Cevap : Ülkeler ve toplumlar arasında etkileşimin azalması

3- Aşağıdakilerden hangisi Klasik yönetim anlayışı özelliklerindendir?

Cevap : sıfır hatayı hedefleyen üretim

4- Bürokrasi üzerine yaptığı detaylı ve sistematik çalışmalarla bilinen kişi kimdir?

der_page_title -->

Cevap : Max Weber

5- Aşağıdakilerden hangisi standartlaşmanın tüketiciye sağladığı faydalardan birisidir?

Cevap : Kaliteli ürün ve hizmete daha uygun fiyata ve daha kolay ulaşmayı sağlar

6- Aşağıdakilerden hangisi kalite yönetim sistemi uygulamaları ile hedeflenenlerden birisi değildir?

Cevap : Kuruluş içiresindeki iletişim ağının sınırlandırılması

7- İşletmelerde toplam kalite uygulamaları ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

Cevap : İsraf ve savurganlığın artması

8- Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi bir diğer ati ile GZFFT analizini oluşturan başlıklardan birisi değildir?

Cevap : Tepkiler

9- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde kurumsallaşmaya etki eden faktörlerden birisi değildir?

Cevap : ihracat

10- Aşağıdakilerden hangisi hesap verebilirliği ifade eden tanımlardan birisi değildir?

Cevap : kültürel faaliyetlerde bulunmak

11- Aşağıdakilerden hangisi hizmetin kendine özgü yapısı içinde değerlendirilemez?

Cevap : Hizmet kalitesi hizmet sunumu öncesi değerlendirilir

12- Yönetim süreci yaklaşımının öncüsü kimdir?

Cevap : Henry Fayol

13-Kalite kavramının tarihçesine bakıldığında kavrama ait ilk kayıt aşağıdakilerden hangisinde geçmektedir?

Cevap : Hammurrabi kanunları

14-Aşağıdakilerden hangisi standartlarda yapılan revizyonların sebeplerinden birisi değildir?

Cevap : tedarikçi değişikliği

15- Aşağıdakilerden hangisi kurumsallaşmanın boyutlarından birisi değildir?

Cevap : İletişim

16- Hizmet kalitesi boyutlarından biri olan “Yeterlilik” boyutu aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde ifade edilmiştir?

Cevap : Hizmeti verinin hizmeti en iyi şekilde verebilecek bilgi ve beceriye sahip olmasıdır.

17- Sistem Yaklaşımı ve Durumsallık yaklaşımı ndan oluşan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Modern Dönem

18- Aşağıdakilerden hangisi spor hizmetlerinde hizmet kalitesi boyutları arasında yer almaz?

Cevap : Girdi kalitesi

19- Aşağıdakilerden hangisi kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında riskler ele alınırken izlenecek yöntemler arasında yer almaz?

Cevap : Riske sebep olan kaynağı görmezden gelmek

20- Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel süreç kontrolünün temel işlevlerinden birisi değildir?

Cevap : prosses girdilerinin arttırılması

21- Aşağıdakilerden hangisi TS EN ISO 9001 :2015 kalite yönetim standardının ana maddelerinden birisi değildir?

Cevap : Uygulama

22- Bilimsel Yönetimin kurucusu kimdir?

Cevap : Frederick Winslow Taylor

23- Aşağıdakilerden hangisi Klasik yönetim anlayışı özelliklerindendir?

Cevap : Muayeneye dayalı kalite

Sporda Kalite Yönetimi

 

Auzef Sporda İletişim Becerileri Auzef Egzersiz Ve Spor Bilimleri
Lolonolo Telegram Auzef Rekreasyon Lisans

Egzersiz Ve Spor Bilimleri

Auzef Sporda Kalite Yönetimi

Auzef çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!