Turizm Araştırmaları

Vize Final
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
Final Deneme-3
2023 Final Soruları
Turizm Araştırmaları

 

Turizm Araştırmaları Vize Deneme-1

1. Aşağıdaki faktörlerden hangisi uzun sürede turizm faaliyetleri üzerinde etki eder?

a) Ulaşım
b) Hava durumu
c) İklim
d) Sanayi
e) Tarım

Cevap : c)İklim

2. ………………………….. turizm faaliyetleri içinde yer alan bir faaliyet olamaz.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Seyahat
b) Eğlenmek
c) Ziyaret etmek
d) Yerleşmek
e) Rekreatif faaliyetler

Cevap : d)Yerleşmek

3. Kişinin turist olarak anılabilmesi için en az …………. gece konaklama yapması beklenir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) 2
b) 4
c) 1
d) 3
e) 5

Cevap : c)1

4. Bir bölgede turizmin oluşabilmesi için …………………… gelişmiş veya uygun olması öncelikle beklenmez.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Ulaşım imkânları
b) İklimin elverişliliği
c) Halkın eğitim düzeyi
d) Doğal kaynak potansiyeli
e) Tesislerin coğrafi dağılışı

Cevap : c)Halkın eğitim düzeyi

5. Kırsal alanların turizm faaliyetlerine dâhil edilmesi, birçok kırsal turizm türünü geliştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a) Ekoturizm
b) Agroturizm
c) Dağcılık
d) Yayla turizmi
e) Kongre Turizmi

Cevap : e)Kongre Turizmi

6. Aşağıdakilerden hangisi geliştiği bölgelerde diğerlerine oranla daha fazla hizmet dalının artmasına imkân verir?

a) Madencilik
b) Sanayi
c) Tarım
d) Turizm
e) Ulaşım

Cevap : d)Turizm

7. İklim değişiklikleri ……………………. üzerine yapacağı etkilerle turizm faaliyetlerinin süresini ve niteliğini etkileyebilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Ulaşım
b) Tarım arazileri
c) Doğal kaynaklar
d) Maden sahaları
e) Hava durumu

Cevap : c)Doğal kaynaklar

8. Bir yörede turizm faaliyetlerinin gelişmesine ……………… en az etki eder.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Tarihi yapılar
b) Doğal güzellikler
c) Ulaşım imkânı
d) Halkın turizm algısı
e) Halkın çevre bilinci

Cevap : e)Halkın çevre bilinci

9. Bir bölgede antik şehirler, yöresel özellikler, savaş alanları, dini yapılardan v.b söz ediliyor ise hangi turizm türünün gelişmesinden bahsedilebilir?

a) Kıyı turizmi
b) Agroturizm
c) Ekoturizm
d) Kültür turizmi
e) Yayla turizmi

Cevap : d)Kültür turizmi

10. Herhangi bir yerde gelişecek turizm faaliyetleri …………………… en az etki eder.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Doğal çevre
b) Su kaynakları
c) Tarım arazileri
d) Ormanlık alanlar
e) Yeraltı kaynakları

Cevap : e)Yeraltı kaynakları

11. Türkiye yükselti açısından değerlendirildiğinde 1000 metre üzerinde ki arazilerin %’si aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

a) %58
b) %59
c) %60
d) %63
e) %56

Cevap : e)%56

12. Marmara kıyılarında açık gün sayısı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

a) 109
b) 88
c) 81
d) 101
e) 99

Cevap : c)81

13. Dünya’nın 3/4’ü sularla kaplıdır. Aşağıdakilerden hangisinde dünyada ki tatlı suların oranı doğru olarak gösterilmiştir?

a) %0,3
b) %68,9
c) %30,8
d) %2,5
e) %1,1

Cevap : d)%2,5

14. Türkiye’de ki Milli Park alanı sayısı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

a) 30
b) 35
c) 40
d) 50
e) 55

Cevap : c)40

15. Türkiye’de karasal alanların % kaçı resmi koruma altındadır?

a) %8,1
b) %9,3
c) %7,24
d) %9,1
e) %8,4

Cevap : c)%7,24

16. Türkiye’ de kaç tane Tabiatı Koruma Alanı vardır?

a) 40
b) 48
c) 44
d) 31
e) 43

Cevap : d)31

17. Akdeniz kıyılarında bağıl nem oranı % kaç oranları arasındadır?

a) %57-70
b) %63-77
c) %60-80
d) %50-65
e) %50-70

Cevap : a)%57-70

18. Dünyanın % kaçı akarsu, göl, bataklıklarla kaplıdır?

a) %0,4
b) B%0,3
c) %0,10
d) %1,2
e) %2,3

Cevap : b)B%0,3

19. 2017 yılında İstanbul’ u en çok ziyaret eden ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fransa-Japonya-Almanya
b) Japonya-Çin-Almanya
c) Fransa- Çin-Japonya
d) Fransa-Avusturya-Japonya
e) Almanya-İran-Suudi Arabistan

Cevap : e)Almanya-İran-Suudi Arabistan

20. 2017 verilerine göre 763.810 kişiyle toplam ziyaretçi sayısı itibariyle en çok tercih edilen 3. sıradaki şehrimiz hangisidir?

a) Muğla
b) Antalya
c) İzmir
d) Balıkesir
e) Çanakkale

Cevap : c)İzmir

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!