Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

Vize Final
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
Vize Deneme-3 Final Deneme-3
Vize Deneme-4 Final Deneme-4
2023 Vize Soruları

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Auzef Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Ders Kitabı PDF

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Auzef Ders Kitabı

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Çin ile ilişkilerinin “stratejik ortaklık” seviyesine çıkarıldığı dönemi yansıtmaktadır?

A. 1978 ve sonrası
B. 2002 ve sonrası
C. 2009 ve sonrası
D. 2011 ve sonrası
E. 2019 ve sonrası

Cevap : C. 2009 ve sonrası

2. Aşağıdakilerden hangisi OBOR projesinin kapsamında yürütülen projelerden biridir?

A. Marmaray
B. Yavuz Sultan Selim köprüsü
C. Avrasya Tüneli
D. 3. Havalimanı
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

3. Türkiye’nin Sinan Uygur Özerk bölgesine yönelik politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?

A. Türkiye Çin’in içişlerine karışmamıştır
B. Türkiye’den milliyetçi söylemler ifade edilmiştir.
C. Uygurlar meselesi Türkiye-Çin ilişkilerinin zedelenmesine sebep olmuştur.
D. Türkiye Uygurlar meselesine ilişkin dünya ülkeleriyle ilgili ortak bir tutum takınmıştır.
E. Türkiye Çin’e nota vermiştir.

Cevap : C. Uygurlar meselesi Türkiye-Çin ilişkilerinin zedelenmesine sebep olmuştur.

4. Türkiye-Japonya ilişkilerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. İki ülke Birleşmiş Milletlerde yapılan oylamalarda çoğu konuda ayrışmaktadır.
B. İki ülke arasında güvenlik ilişkisi mevcut değildir.
C. İki ülkenin modernleşme deneyimleri birbirinden farklıdır.
D. Türkiye’nin Asya’ya açılım politikasına Japonya ile zaten iyi ilişkiler olduğu için dahil edilmemiştir.
E. İki ülke deniz güvenliğinin artırılması konusunda etkin bir iş birliği yürütmektedir.

Cevap : E. İki ülke deniz güvenliğinin artırılması konusunda etkin bir iş birliği yürütmektedir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin romantik bir yaklaşımla gelişmesinin sebeplerinden biri değildir?

A. Benzer modernleşme deneyimleri
B. Doğal afetlerin kurbanları olma
C. Kültürel benzerlikler
D. Tarihi yakınlık
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

6. Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının normatif değerlerini etkileyen faktörlerden biridir?

A. Ekonomi politik kaygılar
B. AB üyelik perspektifi
C. Ekonomik kapasite
D. İç politikada istikrar
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

7. Avrupalılaşma Türk dış politikasında aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?

A. Türkiye’nin AB değerlerini ve politika yapma tarzını benimsemesi
B. Türkiye’nin bölgesel açılımları terk etmesi ve AB’ye yönelmesi
C. Türkiye’nin çok yönlü dış politika benimsemesi ve demokrasiyi yaygınlaştırması
D. Türk dış politikasında yumuşak güç araçlarını benimsemesi
E. Hepsi

Cevap : B. Türkiye’nin bölgesel açılımları terk etmesi ve AB’ye yönelmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin yumuşak güç odaklı dış politikasının en temel belirleyicisidir?

A. Ekonomik istikrar
B. Siyasi istikrar ve tek parti iktidarı olması
C. Terörden kaynaklı güvenlik riskleri
D. ABD’nin Orta Doğu’daki politikaları
E. AB’nin Orta Doğu’daki politikaları

Cevap : C. Terörden kaynaklı güvenlik riskleri

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ulus markalama aracı olarak kullandığı stratejilerden biridir?

A. Türk dizileri
B. Arapça yayın kanalları
C. Yumuşak güç odaklı dış politikası
D. Kültürel teşvik programları
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

10. Aşağıdakilerden hangisi 2002 yılı sonrasında Türk dış politikasının yumuşak güç olarak konumlanmasını kolaylaştıran bir faktör değildir?

A. Tek parti hükümeti olması
B. ABD’nin Türkiye’den Orta Doğu’ya ilişkin taleplerine son vermesi
C. PKK ile ateşkesin sağlanmış olması
D. 2001 ekonomik krizi ardından benimsenen ekonomik kurtarma paketinin işe yaraması
E. AB üyelik sürecine ilişkin ilerlemeler kaydedilmesi

Cevap : B. ABD’nin Türkiye’den Orta Doğu’ya ilişkin taleplerine son vermesi

11. 2011 yılı sonrası Türk dış politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Yumuşak güç araçları terk edilmiş ve askeri araçlar tekrar öncelikli hale gelmiştir.
B. Yeniden Asya stratejisi benimsenmiştir.
C. Afrika’ya açılım eylem planı ilan edilmiştir.
D. Bir Kuşak Bir Yol Projesine aktif katılım sağlanmıştır.
E. Türkiye Şangay İşbirliği Örgütüne diyalog ortağı olarak katılmıştır.

Cevap : C. Afrika’ya açılım eylem planı ilan edilmiştir.

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekonomi odaklı dış politika benimsediğini göstermez?

A. Tacir devletin yükselişi
B. Ulus markalama stratejisi
C. Yeniden Asya” açılımı
D. Dağlık Karabağ meselesinde Rusya ile ortaklık arayışı
E. Hiçbiri

Cevap : D. Dağlık Karabağ meselesinde Rusya ile ortaklık arayışı

13. Aşağıdakilerden hangisi AB üyelik sürecinin Türk dış politikasında normatif değerler benimsenmesine olumlu etkisi olarak sayılabilir?

A. Asker-sivil ilişkilerinin düzenlenmesi
B. Sivil toplumun desteklenmesi
C. Komşularla iyi ilişkiler kurulması konusunda koşulluluk
D. AB’nin Türkiye’yi resmi aday olarak tanıması
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 2005 yılı sonrası normatif dış politika ve yumuşak güç konularında ilerleme kaydetmediğinin göstergesi sayılamaz?

A. Limanlarını GKRY’ne açmaması
B. 2007 ve 2008 yıllarında Kuzey Irak’a yapılan müdahaleler
C. Casus belli referansının Kırmızı Kitap’tan kaldırılmaması
D. 2005 yılının Afrika yılı ilan edilmesi
E. Hiçbiri

Cevap : D. 2005 yılının Afrika yılı ilan edilmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi 1999 yılı itibariyle Türk dış politikasının yavaş yavaş normatif yöne evirilmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

A. PKK ile ateşkesin sağlanması
B. AB’nin Türkiye’yi aday ülke olarak tanıması
C. Öcalan’ın yakalanması
D. Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı tavrının değişmesi
E. Casus belli referansının kaldırılması yönünde AB’den baskılar gelmesi

Cevap : E. Casus belli referansının kaldırılması yönünde AB’den baskılar gelmesi

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar  Çıkmış Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi 1980’lere kadar Türk dış politikası aktörleri arasında sayılmaz?

Cevap : Sivil toplum

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin adaylığının kabul edildiği 1999 Helsinki Zirvesi’nde Avrupa Güvenlik ve

Savunma Politikasına (AGSP) ilişkin verilen ve Türkiye’yi hayal kırıklığına uğratan karardır?

Cevap : Türkiye’nin teklif ettiği talebin AB tarafından reddedilmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasında eksen kayması tartışmasının ortaya çıkardığı coğrafi yönelimler / imajlar arasında yer almaz?

Cevap : Avrupalılaşma

4. 2005 – 2013 yılları arasında Türkiye’nin AB ile ilişkileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Durgunluk dönemi

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1945-1960 yılları arasında izlediği tarafsızlık politikasının sona erdiği anlamına gelmemektedir?

Cevap : Türkiye’nin Üçüncü Dünya ülkeleriyle ilişkisini geliştirmenin yollarını araması

6. “Yumuşak Avrasyacılık” kavramı ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dış politika yöntemlerinin eski Sovyet alanı ve Orta Doğu’ya kayması

7. Aşağıdakilerden hangisi AB’nin Türkiye ile katılım müzakerelerini ucu açık tutmak için önerdiği bir ortaklık biçimidir?

Cevap : İmtiyazlı ortaklık

8. Aşağıdakilerden hangisi 2013-2020 yılları arasında AB-Türkiye ilişkilerinde olumsuz yansıyan meseleler arasında yer almaz?

Cevap : 2015 yılında gerçekleşen göç krizi

9. Türk DışişleriBakanlığı bürokrasinin zaman içinde karar verme sürecindeki etkinliğine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : 2010 sonrası seçilmiş siyasi elitlerin dış politikaya müdahalesi tamamen ortadan kalkmıştır

10. Aşağıdakilerden hangisi AB-Türkiye ilişkilerinde tamamlanmış bir meseledir?

Cevap : AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı

11. Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasındaki eksen kayması tartışmalarını alevlendirmiştir?

Cevap : Şangay iş birliğine diyalog ortağı olması

12. Aşağıdakilerden hangisi “2,5 Savaş Stratejisi”’ni doğru olarak tanımlamaktadır?

Cevap : Türkiye’nin Suriye, Yunanistan ve PKK ile savaşa hazır olması

13. Aşağıdakilerden hangisi 1990’larda Türk dış politikası davranışına ilişkin doğru bir tanımlamadır?

Cevap : Sevecen güç

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin “Kopenhag Kriterleri” yerine “Ankara Kriterlerini” koyacağı tepkisine yol açan faktördür?

Cevap : 2006 yılında Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile katılım müzakerelerini askıya alması

15. Türk dış politikasında ekonominin dış politikaya hizmet edeceği algısı hangi dönemde gündeme gelmiştir?

Cevap : Atatürk dönemi

16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türk dış politikası karar verme sürecinde bir aktör olarak belirlediğini gösteren somut bir olay olarak nitelendirilebilir?

Cevap : 2003 yılında ABD’nin Irak Savaşı’na yönelik tezkerenin reddedilmesi

17. Türkiye’nin AB’nin üçüncü ülkelerde uyguladıkları ortak tarife ve ticaret politikasını neden uygulamak zorundadır?

Cevap : AB ile Gümrük Birliği kurduğu için

18. Türkiye ve Yunanistan arasında 1996 yılında yaşanan Kardak Krizi’nde savaş nasıl önlenmiştir?

Cevap : AB’nin arabuluculuğu

19. Aşağıdakilerden hangisi Annan Planı kapsamında bulunamamaktadır?

Cevap : İki egemenlik olacaktır

20. Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’nin tarihi mirasını ve Osmanlı geçmişini vurgulayan ve dış politikasını yönlendirmesi gerektiğini ifade eden imajdır?

Cevap : Yeni Osmanlıcılık

21. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin çok yönlü dış politika izlemeye başladığı 1970’lerde atılan adımlardan biri değildir?

Cevap : Bandung Konferansı’nda yaptığı komünizm eleştirisi

22. Avrupa Yeşil Anlaşması ve Türkiye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Türkiye’de Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın mali yükü AB tarafından üstlenilecektir.

23. Türk dış politikası karar vericilerinin Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ilk yıllarında benimsedikleri ve Türk dış politikasının yapımında somut gözlemlerin dikkate alınmasını öngören yöntem aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Cevap : Teşhiste gerçekçilik

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

 

Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!